Byla 2A-379-42/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Neringos Venckienės, sekretoriaujant Rasmai Rinkūnaitei, Daivai Danylienei dalyvaujant atsakovo K. K. paslaugų įmonės atstovams K. K. ir advokatui R. L. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Kęstučio Kubiliaus paslaugų įmonės apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo N. J. ieškinį atsakovui Kęstučio Kubiliaus. paslaugų įmonei, tretieji asmenys Valstybės įmonė “Regitra”, D. Ž. , A. C. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, teisinės registracijos panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas Marijampolės rajono apylinkės teismą prašė pripažinti negaliojančia tarp jo ir atsakovo 2006-12-30 sudarytą automobilio ( - ), v/n ( - ), su kėbulo Nr. ( - ), pilkos spalvos, 2002 m. laidos pirkimo pardavimo sutartį, priteisti iš atsakovo Kęstučio Kubiliaus paslaugų įmonės 27 000 Lt nuostolių atlyginimo, panaikinti minėto automobilio laikiną registraciją bei priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2006 12 30 iš atsakovo pirko automobilį „( - )", v/n ( - ), su kėbulo Nr. ( - ), pilkos spalvos, 2002 m. už 27 000 Lt. Kai 2007-01-05 įsigytą automobilį pateikė registruoti VĮ „Regitra" Klaipėdos filialo Kretingos grupei, automobilis, įtarus jog gali būti pavogtas, iš ieškovo buvo paimtas ir perduotas Kretingos rajono policijos komisariatui tyrimui atlikti. Tyrimo eigoje paaiškėjo, kad automobilis yra pavogtas Belgijoje iš pil. G. Z. . Automobilis buvo draustas draudimo-kompanijoje ING INSURANCE BELGIE, kuri išmokėjo nukentėjusiajam kompensaciją dėl automobilio vagystės ir perėmė nuosavybės teises į šį automobilį. Kadangi automobilis jam nebus grąžintas, ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu šį sandorį kaip prieštaraujantį gerai moralei ir viešajai tvarkai, iš atsakovo priteisti jo sumokėtus pinigus bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Parengiamojo posėdžio metu ieškovas nuo reikalavimo panaikinti ginčo automobilio teisinę registraciją atsisakė ir šioje dalyje bylą prašė nutraukti.

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: pripažino negaliojančia tarp atsakovo Kęstučio Kubiliaus paslaugų įmonės ir ieškovo N. J. 2006-12-30 sudarytą automobilio „( - )", v/n ( - )su kėbulo Nr. ( - ), pilkos spalvos, 2002 m. laidos pirkimo-pardavimo sutartį. Priteisė ieškovui iš atsakovo 17 700 Lt pagal pažymą sąskaitą serija KKPĮ Nr. 0008039 sumokėtą kainą bei 4 951,10 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovo trečiajam asmeniui D. Ž. 1000 Lt advokato pagalbai apmokėti ir valstybei 74,80 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Bylą dalyje dėl automobilio laikinosios teisinės registracijos panaikinimo, nutraukė. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus nustatė, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2006-12-30 buvo sudaryta rašytinė automobilio „VW Passat", laidos - pirkimo pardavimo sutartis. Sprendime nurodoma, jog duomenų, kad sutarties šalims, jos sudarymo metu būtų buvę žinoma apie galimą automobilio VIN kodo ar techninio paso klastojimą nėra, todėl atsakovas ir negalėjo apie tai informuoti ieškovo. Ieškovas, įsigydamas ginčo automobilį, nežinojo apie jo VIN-o suklastojimą bei kitų duomenų neatitikimą tikrovei, todėl nors pagal dokumentus atsakovas ieškovui pardavė automobilį, kuris nebuvo vogtas ir paieškomas, tačiau paaiškėjo, kad jo duomenys suklastoti, o parduotas automobilis yra paieškomas ir vogtas, t.y. nepriklausė ir nepriklauso pardavėjui, o priklausė draudimo kompanijai ING INSURANCE BELGIE, kuri išmokėjo nukentėjusiam kompensaciją ir perėmė nuosavybės teises į šį automobilį. Teismas konstatavo, jog atsakovas pardavė ieškovui automobilį, faktiškai priklausiusį kitam asmeniui, todėl pirkimo pardavimo sutartį teismas pripažino negaliojančia. Teismas nustatė, jog ieškovas už automobilį pagal pažymą sąskaitą Nr. 0008039 sumokėjo 17 700 Lt, todėl šią pinigų sumą ir priteisė iš atsakovo, o ieškinį dėl likusių 9300 Lt atmetė kaip neįrodytą ir nepagrįstą ir nurodė, jog ieškovas, nurodydamas neteisingą pirkimo pardavimo kainą 27 000 Lt prisiėmė riziką, pats elgėsi nesąžiningai.

4Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

61) teismas neteisingai įvertino ieškovo, trečiųjų asmenų, liudytojų V. L. ir E. J. parodymus, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Teismas nepagrįstai iš atsakovo priteisė ieškovo sumokėtus 17 700 Lt už automobilį, kadangi ieškovas šiuos pinigus sumokėjo trečiajam asmeniui D. Ž. , o ne atsakovui Kęstučio Kubiliaus paslaugų įmonei ir šie pinigai į įmonės sąskaitą nepateko. Tretieji asmenys A. C. ir D. Ž. , būdami tikrieji automobilio pirkėjai, teismui davė melagingus parodymus, siekdami negrąžinti gautų pinigų ir naudodamiesi tuo, kad ginčo automobilis buvo įregistruotas apelianto vardu. Aplinkybę, jog apeliantas negavo pinigų už parduotą automobilį, patvirtina ir pats ieškovas, o duomenų, jog D. Ž. gautus pinigus būtų perdavęs apeliantui byloje nėra.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti. Nurodo, jog apeliantas nurodė apeliacinio skundo faktines aplinkybes, tačiau nenurodė teisinių nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentų, t.y. apeliacinio skundo pagrindo, todėl skundas atsisakytinas nagrinėti. Apeliantas nenurodo naujai paaiškėjusių aplinkybių ar naujų leistinų įrodymų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, padarytų priešingas išvadas nei nustatytos.

8Skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.), tai yra, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos.

10Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.)

11Apelianto skundo argumentai iš esmės susiję su, jo nuomone, netinkamu ieškovo, trečiųjų asmenų paaiškinimų bei liudytojų V. L. , E. J. parodymų vertinimu, tačiau kolegija tokius argumentus laiko nepagrįstais.

12Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai).

13Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato remdamasis įrodymais. Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar jie yra leistini ir turintys ryšį su įrodinėjimo dalyku. Teismas vertindamas įrodymus turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 185 str.)

14Apylinkės teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų V. V. , I. B. , V. D. parodymais nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2006 12 30 buvo sudaryta rašytinė ginčo automobilio pirkimo- pardavimo sutartis (t.1,b. l. 6), todėl šio ginčo sprendimui pagrįstai taikė teisės normas reglamentuojančias pirkimo - pardavimo teisinius santykius. Atsakovas aplinkybę, kad tarp šalių buvo ne pirkimo – pardavimo, o pervežimo sutarties teisiniai santykiai, grindė liudytojų E. J. bei V. L. parodymais, kuriuos apylinkės teismas pagrįstai vertino kritiškai. Nustatyta, kad ginčo automobilio pirkimo – pardavimo sutartį užsienyje (kaufvertrag) savo ranka užpildė liudytojas E. J. , dirbantis pas atsakovą vairuotoju, be to, ir kituose automobilio transportavimo dokumentuose ginčo automobilio pirkėju buvo nurodytas atsakovas – Kęstučio Kubiliaus paslaugų įmonė. Liudytojas V. L. parodė, kad tik trečiojo asmens A. C. prašomas parvežti jo Vokietijoje pirktus automobilius, tame tarpe ir automobilį VW Passat, jis nurodė atsakovo įmonės autovežio vairuotoją E. J. , ir tolimesnių automobilių pargabenimo aplinkybių jis nežinantis. Tačiau vėlesni atsakovo veiksmai patvirtina, kad pargabenus ginčo automobilį į Lietuvą, jis buvo įformintas Kęstučio Kubiliaus įmonės vardu, trečiajam asmeniui D. Ž. buvo išduotas įgaliojimas gauti laikinuosius automobilio numerius, išduota pažyma – sąskaita ieškovui N. J. apie automobilio pardavimą bei gautą įmonėje pinigų sumą.

15Pažymėtina, kad automobilių prekyba, kaip verslu užsiimanti atsakovo įmonė, turi prisiimti visą riziką ir atsakomybę įvežant bei parduodant iš užsienio atgabentus automobilius, (CPK 6.256 str. 4 d.)

16Laikytina, kad apylinkės teismas reikiamai ištyrė turinčias reikšmės bylai aplinkybes, tinkamai įvertino surinktus įrodymus, tame tarpe ir liudytojų parodymus, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl jis nekeistinas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str.1 d.1 p.)

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

18Apeliacinį skundą atmesti. Marijampolės raj. apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimo nekeisti.

Proceso dalyviai