Byla A2-1197-601/2007

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Vaidai Urbanavičienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Vezo statyba“ atstovui adv. Gintarui Dabkevičiui, ieškovo BUAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ atstovui Arūnui Gadeikiui, UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ atstovei adv. padėjėjai Jolantai Špakauskaitei, atsakovo UAB „SEB VB Lizingas“ atstovui adv. Dainiui Čičeliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Vezo statyba“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-258-436/2005 pagal ieškovų UAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ ir UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ ieškinį atsakovams UAB „Gradentė“, UAB „SEB VB Lizingas“, Kauno apskrities viršininko administracijai ir trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais UAB „Inter Partes“ dėl skolos priteisimo, žalos atlyginimo ir daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą nuginčijimo,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Vezo statyba“ prašo atnaujinti procesą 2005 m. lapkričio 21 d. Kauno apygardos teismo nutarties atžvilgiu, kuria buvo patvirtinta tarp šalių sudaryta taikos sutartis, ir panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutartį bei priimant naują nutartį – atsisakyti tvirtinti taikos sutartį.

3Pareiškėjo atstovas nurodo, kad 2004 m. spalio 18 d. ieškovas UAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ sudarė reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį su UAB „Vezo statyba“, pagal kurią perleido dalį reikalavimų kylančių iš 2004 m. gegužės 14 d. statybos rangos sutarties (331 672,03 Lt). 2004 m. lapkričio 21 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi ieškovas UAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ atsisakė savo reikalavimų pagal 2004 m. gegužės 14 d. statybos rangos sutartį, kurių dalį 2004 m. lapkričio 21 d. cesijos sutartimi buvo perleidusi pareiškėjui UAB „Vezo statyba“, t. y. neturėdama reikalavimo teisės, jos atsisakė. Tokiu būdu į bylos nagrinėjimą neįtraukus pareiškėjo, buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų, kas sudaro pagrindą atnaujinti procesą (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Taip pat nurodo, kad 3 mėnesių termino paduoti prašymui dėl proceso atnaujinimo nepraleido, nes apie proceso atnaujinimo pagrindą sužinojo tik 2007 m. rugsėjo 7 d. gavę atsakovo UAB „SEB VB Lizingas“ raštą Nr. 02-1276, kuriame atsakovas nesutiko su jų reikalavimu.

4Ieškovo BUAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ atstovas (administratoriaus atstovas) prašo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti, nes tam nėra pagrindo bei praleistas 3 mėnesių terminas prašymui paduoti. Nurodė, kad ieškinyje jie neturėjo reikalavimo teisių dėl reikalavimų kylančių iš 2004 m. gegužės 14 d. statybos rangos sutarties, nes šios teisės 2004 m. spalio 18 d. buvo perleistos tretiesiems asmenims (UAB Sampo bankas, o vėliau UAB „Inter Partes“). Pareiškėjo 2005 m. spalio 18 d. reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis bankroto byloje nebuvo pateikta, tačiau pareiškėjo kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas kaip esantis įsiskolinimas, kurio vėliau pareiškėjas atsisakė ir pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje, pateikdamas šią sutartį. Pareiškėjui, bankroto byloje esant kreditoriui, buvo žinoma apie ginčijamos taikos sutarties svarstymą ir jos sudarymą, nes jis buvo pastoviai informuojamas apie bankroto bylos eigą, be to ir pats aktyviai domėjosi (tą patvirtina susirašinėjimo dokumentai) bylos eiga, todėl jis nepagrįstai tvirtina, kad apie taikos sutarties sudarymą sužinojo tik 2007 m. rugsėjo 7 d.

5Ieškovas UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ taip pat prašo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti, nes tam nėra pagrindo bei praleistas 3 mėnesių terminas prašymui paduoti. Nurodo, kad pareiškėjo reikalavimo dalis, kilusi pagal 2004 m. spalio 18 d. reikalavimo perleidimo sutartį, tvirtinant taikos sutartį, nebuvo ginčijamo materialinio teisinio santykio pagrindas, todėl pareiškėjas turi teisę reikšti savarankiškus reikalavimus dėl 331 672,03 Lt skolos. Pareiškėjo nurodomas terminas (2007-09-07 raštas), kada jis sužinojo apie aplinkybes, sudarančias pagrindą proceso atnaujinimui yra nepagrįstas, nes tai buvo jau pakartotinis raštas, informuojantis apie sužinotas aplinkybes.

6Atsakovas UAB „SEB VB Lizingas“ taip pat prašo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti, nes tam nėra pagrindo bei praleistas 3 mėnesių terminas prašymui paduoti. Nurodo, kad pareiškėjui buvo perleistas negaliojantis reikalavimas, nes BUAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ pagal 2004 m. gegužės 14 d. statybos rangos sutartį visas savo reikalavimo teises yra perleidusi tretiesiems asmenims, o ne pareiškėjui. Nurodomas terminas (2007-09-07 raštas), kada pareiškėjas sužinojo apie aplinkybes, sudarančias pagrindą proceso atnaujinimui yra nepagrįstas, nes jau 2007 m. sausio 31 d. raštu (pridedamas) pareiškėjui buvo praneštos šios aplinkybės.

7Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

8Nagrinėdamas prašymą teismo posėdyje, teisėjas patikrina, ar prašymas yra paduotas nepraleidus įstatyme numatyto termino ir, ar yra pagrįstas įstatyme nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos CPK 368 str. 1 d. numato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Pareiškėjas pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo teismui, turi nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas CPK 368 str. numatytų terminų skaičiavimas, t. y. nurodyti konkrečią datą, kada pareiškėjas sužinojo aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, ir tai patvirtinančius įrodymus. Pareiškėjas nurodė, kad aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, sužinojo gavęs 2007 m. rugsėjo 7 d. raštą Nr. 02-1276 (b. l. 26). Teisėjas sprendžia, kad ši pareiškėjo nurodyta data neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas ginčo sumai (331 672,03 Lt), kildinamai iš 2004 m. spalio 18 d. statybos rangos sutarties, buvo įtrauktas kreditoriumi į bankroto bylą, tačiau šio kreditorinio reikalavimo atsisakė 2006 m. gruodžio 29 d. (2006 m. gruodžio 29 d. Kauno apygardos teismo nutartis patvirtinti atsisakymą), o 2007 m. gavo iš atsakovo UAB „SEB VB Lizingas“ raštą į savo pranešimą, kuriame nurodytos tos pačios aplinkybės kaip ir 2007 m. rugsėjo 7 d. rašte, kuriuo grindžia termino skaičiavimą. Iš nurodytų aplinkybių, ieškovo BUAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ atstovo ir atsakovo UAB „SEB VB Lizingas“ atstovo paaiškinimų bei atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas nuo bankroto bylos UAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ iškėlimo pradžios buvo kreditoriumi (turėjo galimybę susipažinti su visais bylos dokumentais) darytina neabejotina išvada, jog pareiškėjas apie aplinkybes, kurias nurodo, kaip sudarančias pagrindą procesui atnaujinti, žinojo jau 2006 metų pabaigoje, o turėjo sužinoti dar anksčiau. Tokiu būdu spręstina, kad pareiškėjo 2007 m. rugsėjo 25 d. prašymas dėl proceso atnaujinimo, paduotas praleidus 3 mėnesių terminą, o prašymo atnaujinti šį terminą nėra. Šio termino praleidimas yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 str. 1 d. numatytais pagrindais.

9Pareiškėjas savo prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, t. y. kad buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų. Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ir pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba kitokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti, 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos. Teisėjas sprendžia, kad pagrindo daryti išvadą, jog buvo pažeistos pareiškėjo teisės, jo neįtraukus į bylos nagrinėjimą, nėra, nes priimta 2005 m. lapkričio 21 d. teismo nutartis nesukūrė pareiškėjui jokių teisių ar pareigų. Pareiškėjo argumentas, kad jis prarado reikalavimo teisę pagal 2004 m. spalio 18 d. reikalavimo perleidimo sutartį – nepagrįstas, nes ši sutartis nebuvo tvirtinamos taikos sutarties objektas, ji nebuvo svarstoma ir įtraukta į sutartį, dėl ko iš jos kylančios teisės ir pareigos neišnyko ir negalėjo išnykti, patvirtinus taikos sutartį. Taip pat pažymėtina, kad BUAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ byloje turėjo reikalavimo teisę tik į 3 000 000 Lt žalos atlyginimą, tą pripažino tiek kreditorių susirinkimas (b. l. 21-25), tiek administratorius, todėl reikalavimų atsisakymas taikos sutartyje dėl 2 928 837,93 Lt skolos ir 78 997,60 Lt delspinigių (5.3 p.) laikytinas formaliu punktu, negalinčiu sukelti pareiškėjui jokių teisių ir pareigų ar kitaip pažeisti jo teises. Negalima atsisakyti to, ko neturi. Be to 2007 m. lapkričio 20 d. Kauno apygardos teismo sprendimu ieškovo UAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“ veikla pripažinta pasibaigusia dėl bankroto.

10Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjas sprendžia, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-258-436/2005, atmestinas, nes praleistas šiam prašymui paduoti nustatytas CPK 368 str. 1 d. terminas ir prašymas nepagrįstas CPK 366 str. 1 d. 7 p. (CPK 370 str. 3 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 370 str., teisėjas

Nutarė

12Atsisakyti atnaujinti procesą, pagal pareiškėjo UAB „Vezo statyba“ prašymą, civilinėje byloje Nr. 2-258-436/2005.

13Dėl nutarties per 7 dienas gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai