Byla 2-10890-637/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė, sekretoriaujant A. G., dalyvaujant ieškovo UAB „Kaducėjus“ atstovui teisininkui G. Z., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kaducėjus“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos tranzito centras“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Kaducėjus“ kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ 48450,40 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo UAB „Kaducėjus“ atstovas teisininkas G. Z. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2011-08-22 UAB „Kaducėjus“ ir UAB „Klaipėdos tranzito centras“ sudarė pervežimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pateikti vilkikus su puspriekabėmis konteineriams pervežti bei priimti krovinį, pagal važtaraštį ieškovui patikėtą krovinį nugabenti į paskirties punktą Lietuvoje, kitose Baltijos valstybėse ir NVS šalyse ir išduoti jį gavėjui. Atsakovas įsipareigojo per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitų su važtaraščiais (CMR) pateikimo dienos sumokėti sutartą užmokestį už krovinio pervežimą, tačiau prievolės nurodytu terminu neįvykdė. Ieškovo teigimu, šiai dienai atsakovas UAB „Klaipėdos tranzito centras“, suėjus apmokėjimo terminams, yra skolingas ieškovui UAB „Kaducėjus“ už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas pagal PVM sąskaitas-faktūras, kurių bendra suma – 48450,40 Lt. Apie susidariusį įsiskolinimą atsakovas buvo informuotas elektroniniu paštu 2014-06-16, 2014-06-26, 2014-07-23, 2014-08-01. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tai pagrindžia CMR važtaraščiai. Atsakovas jokių pretenzijų dėl ieškovo suteiktų pervežimo paslaugų nereiškė. Ieškovas, nuvykęs pas atsakovo direktorių, siekė taikiai susitarti su atsakovu dėl susidariusio įsiskolinimo padengimo tvarkos, tačiau susitarti nepavyko, todėl buvo priversti kreiptis į teismą.

3Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo šaukimas įteiktas atsakovo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atstovui advokatui E. G., prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta (CPK 123 str. 2 d., 234 str.). Pažymėtina, kad teismo 2014-10-07 nutartimi šalių dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu. 2014-11-19 teisme gautas atsakovo atstovo advokato E. G. pranešimas dėl atstovavimo sutarties nutraukimo bei, kad atsakovas apie teismo posėdį informuotas. Kadangi ieškovas neprašė priimti sprendimo už akių, byla išnagrinėta iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas UAB „Kaducėjus“ (vežėjas) vadovaudamasis 2011-08-22 pervežimo sutartimi Nr. KTC 11/08/22 (toliau – Sutartis) (b.l.7-9), sudaryta su atsakovu UAB „Klaipėdos tranzito centras“ (užsakovu), įsipareigojo pateikti vilkikus su puspriekabėmis 20 ir 40 pėdų konteineriams pervežti bei priimti krovinį. Pagal važtaraštį jam patikėtą krovinį nugabenti į paskirties punktą Lietuvoje, kitose Baltijos valstybėse ir NVS šalyse ir išduoti jį turinčiam teisę gauti krovinį gavėjui. Atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartą užmokestį už krovinio pervežimą. Atsakovas gautas sąskaitas įsipareigojo apmokėti per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitų su važtaraščiais (CMR) pateikimo dienos (Sutarties 3 punktas). Iš ieškovo pateiktų tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščių (CMR) matyti, kad visi siuntėjo pagal važtaraštį siunčiami kroviniai vežėjo, t.y. ieškovo UAB „Kaducėjus“, nugabenti į paskirties punktą ir išduoti gavėjui. Ieškovas už pervežimo paslaugas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras: Nr. KDE14/02-000031, išrašyta 2014-02-28, 4924,70 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-04-03); Nr. KDE14/03-000028, išrašyta 2014-03-31, 9450,00 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-05-02); Nr. KDE14/03-000029, išrašyta 2014-03-31, 968,00 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-05-02); Nr. KDE14/04-000036, išrašyta 2014-04-30, 3950,00 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-06-07); Nr. KDE14/04-000037, išrašyta 2014-04-30, 2795,10 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-06-07); Nr. KDE14/05-000046, išrašyta 2014-05-30, 6897,00 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-07-04); Nr. KDE14/05-000047, išrašyta 2014-05-30, 9240,00 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-07-04); Nr. KDE14/06-000024, išrašyta 2014-06-30, 4065,60 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-08-02); Nr. KDE14/06-000025, išrašyta 2014-05-30, 6160,00 Lt sumai (apmokėjimo terminas – 2014-08-02), bendra sąskaitų-faktūrų suma – 48450,40 Lt. Įrodymų, kad pagal pateiktus apskaitos dokumentus atsakovas būtų atsiskaitęs, byloje nepateikta.

6Ginčo, kad šalys sudarė 2011-08-22 pervežimo sutartį Nr. KTC 11/08/22, nėra. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Atsakovo argumentas dėl to, kad kyla abejonių, ar ieškovas yra įvykdęs pervežimus ir ar teisėtai reikalauja sumokėti ieškinio sumą, nes nepateikė jokių krovinių pervežimo įvykdymą patvirtinančių dokumentų, laikytinas nepagrįstu. Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovas Sutarties nebūtų įvykdęs ar vykdęs netinkamai. Priešingai, teismui pateikti CMR važtaraščiai Nr. KD0002908, Nr. KD0002271, Nr. KD0002909, Nr. KD0002933, Nr. KD0003824, Nr. KD0003825, Nr. KD0003821, Nr. KD0002417, Nr. KD0003823, 2014-06-11, 2014-06-10, Nr. KD0003822, Nr. KD0002927, Nr. KD0002928, Nr. KD0002926, Nr. KD0002930, Nr. KD0002537, Nr. KD0002925, Nr. KD0002924, Nr. KD0002929, 2014-05-29, 2014-05-29, Nr. KD0002931, 2014-05-26, 2014-05-22, 2014-04-29, 2014-04-23, Nr. KD0002923, Nr. KD0002920, Nr. KD0002919, Nr. KD0002922, Nr. KD000833, Nr. KD0002241, Nr. KD0002914, Nr. KD0002913, Nr. KD0002912, Nr. KD0002918, Nr. KD0002240, Nr. KD0002915, Nr. KD0002916 patvirtina, kad kroviniai su minėtais važtaraščiais ieškovo buvo pristatyti į paskirties punktus ir išduoti gavėjams (b. l.11-13, 15-20, 22-24, 26-33, 35-39, 41-42, 44-47, 49, 51-58). Teismui nepateikta jokių įrodymų, kad krovinio siuntėjas arba gavėjas buvo pateikęs kokias nors pretenzijas dėl krovinio nepristatymo arba praradimo, neatsisakė priimti krovinio (CPK 178 straipsnis), t.y. ieškovo suteiktų paslaugų pagal pateiktus krovinio pervežimo dokumentus neginčijo. Atsakovas jokiais įrodymais nepaneigė ieškovo į bylą pateiktų rašytinių įrodymų leistinumo. Iš byloje pateikto šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu nustatyta, kad atsakovas pripažįsta įsiskolinimą ieškovui už suteiktas pervežimo paslaugas (b.l. 64-69).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsakovo krovinių pervežimo užsakymą įvykdė, už atliktus darbus išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, bei į tai, kad atsakovas sąskaitų-faktūrų neapmokėjo, t.y. su ieškovu neatsiskaitė Sutartyje nustatytais terminais, nepareiškė pretenzijų dėl jam išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 48450,40 Lt skola, t.y. atlyginimas už krovinių vežimą pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras (CK 6.38, 6.63, 6.200, 6.205, 6.256, 6.807 straipsniai).

8Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 1453,51 Lt žyminis mokestis ir 692,79 Lt išlaidos už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 4 p.).

10Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, paskirtos 2014-08-19 teismo nutartimi atsakovo turtui, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ 48450,40 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 48450,40 Lt nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-08-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 2146,30 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Kaducėjus“ naudai.

14Laikinąsias apsaugos priemones, paskirtas 2014-08-19 teismo nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

15Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai