Byla N1-1660-213/2018
Dėl chuliganiškų paskatų, o būtent:

1Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei,

3dalyvaujant prokurorei Jolitai Okuškienei,

4kaltinamajam K. N., jo gynėjui advokatui A. M., jo įstatyminiam atstovui Beižonių vaikų globos namų direktoriui V. P.,

5kaltinamajam L. S., jo gyvėjai advokatei Žanai Kozliakienei,

6viešame teisiamajame posėdyje, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7K. N., a.k. ( - ) gim. ( - ), Elektrėnuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 9 klasių išsilavinimo, besimokantis Beižionių mokykloje 10 klasėje, faktinė gyv. vieta ( - ), neteistas

8Kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 str. 2 d. 8 p.,

9L. S., a.k. ( - ) gim. ( - ), Pylimų km., Vievio sen., Elektrėnų sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, besimokantis Vievio gimnazijoje, gyv. vieta ( - ), Lietuva, neteistas

10Kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 str. 2 d. 8 p.,

11Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

12K. N. ir L. S. nesunkiai sužalojo žmogų dėl chuliganiškų paskatų, o būtent:

13Kaltinamieji K. N. ir L. S. veikdami bendrininkų grupėje su A. M., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas įtariamajam mirus, atėjo pas E. Ž., gyvenantį adresu ( - ), kur išgertuvių metu, A. M. tyčia sukėlė konfliktą bei rankomis ir kojomis sudavė, ne mažiau kaip 20 smūgių E. Ž. į įvairias kūno vietas. E. Ž. nuo A. M. suduotų smūgių nukritus ant grindų, L. S. tyčia rankos kumščiu bei kojomis sudavė E. Ž. ne mažiau kaip 20 smūgių į įvairias kūno vietas. A. M. ir L. S. nutraukus smurtinius veiksmus E. Ž. atžvilgiu, A. M. nurodė K. N. rankoje laikoma šluota suduoti E. Ž., ne mažiau kaip tris smūgius į kojas. Taip bendrais veiksmais padarydami E. Ž. poodines kraujosruvas galvos dešinės pusės smilkinio bei kaktos srityse, dešinės akies vokuose, veido nubrozdinimus, potrauminį kraujo išsiliejimą po galvos smegenų voratinkliniu dangalu dešinėje kaktinėje skiltyje, dešinio viršutinio žandikaulio ančio medialinės sienelės lūžį, dešinio šeivikaulio segmentinį lūžį, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Tokiu būdu K. N. ir L. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 8 p.

14K. N. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino pilnai ir nurodė, kad 2017-11-29 apie pusią pirmos nuėjo į namus pas Ž. kartu su M. ir S/. Ten vartojo alkoholį, ten dar buvo S.. Nurodė, kad nieko neprisimena ir prašė pagarsinti parodymus.

15Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis K. N. savo kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. 2017 metais, lapkričio mėnesį jis, L. S. ir A. M. atėjo pas E. Ž. į namus, tai jau buvo vėlus vakaras. Kai jie atėjo pas E. Ž. su juo pradėjo konfliktuoti L. S., pradėjo jį mušti, vėliau prieš jį smurtavo ir A. M.. Kai A. M. ir L. S. mušė E. Ž., A. M. jam nurodė išeiti į kitą kambarį, kuriame buvo E. Ž. sugyventinė S., tuo tikslu, kad jis ją pasaugotų, jog ji nepaskambintų policijai. Kadangi jis buvo kitame kambaryje, todėl jis nematė, kiek A. M. ir L. S. sudavė smūgių E. Ž.. Po 10-15 min. A. M. jį pakvietė į kambarį, kuriame jie mušė E. Ž.. Rankose A. M. laikė šluotos kotą, jis jam jį padavė ir liepė su juo smūgiuoti E. Ž., kai jis A. M. atsakė, kad nenori jo mušti, nes E. Ž. jam nieko blogo nepadarė, tuomet A. M. jam pasakė, kad jei jis su šluotos kotu nemuš E. Ž., tuomet jis pats jį sumuš. E. Ž. gulėjo ant grindų visas kruvinas, jis bijodamas, kad jei jis nemuš E. Ž., jį sumuš A. M., jis E. Ž. su rankose laikomu šluotos kotu, sudavė tris smūgius į kojų sritis, suduodamas jis stengėsi, kad tie smūgiai būtų kuo švelnesni. Atlikęs šiuos veiksmus, jis metė tą pagalį į šoną ir pasakė A. M. ir L. S., kad jau užteks ir kad jie eitų iš čia. Prieš išeinant iš E. Ž. namų, A. M. tarpduryje rado plaktuką, jis jį pakėlė ir dar norėjo grįžti prie E. Ž. ir su juo jį mušti, tačiau jis ir L. S. atkalbėjo A. M. ir jie visi išėjo. Jis nori pažymėti, kad tą dieną, kai jie mušė E. Ž., pas jį namuose buvo tik vieną kartą, tai yra vakare, dienos metu jie pas jį namuose nebuvo. (1 tomas, b. l. 121-123)

16Ikiteisminio tyrimo papildomos apklausos metu K. N. pažymėjo, kad 2018-07-17 akistatos metu tarp jo ir L. S. jis pakeitė parodymus, todėl, kad buvo prigasdintas A. M.. Jis jam po pirminės apklausos liepė pakeisti parodymus, grasindamas, kad su juo susidoros, jis žinodamas jo būdą ir tai, kad jis yra neprognozuojamas, išsigando ir pakeitė parodymus. Tačiau dabar, kai A. M. miręs, jis nori grįžti prie savo pirminių parodymų. Pirminės apklausos metu jis galėjo suklysti tik dėl to, kad tiksliai neatsimena būtent kuris pirmas pradėjo smurtauti prieš E. Ž., ar A. M. ar L. S., tačiau jie abu mušė E. Ž.. Taip pat jis nori pažymėti, kad iki šio įvykio prieš dvi savaites A. M. ir L. S. buvo taip pat E. Ž. sumušę. Dėl to, kad jis sudavė su šluotos kotu per E. Ž. kojas jis labai gailisi, tačiau jis taip pasielgė tik dėl to, kad buvo priverstas, nes kitaip jį A. M. būtų sumušęs. (1 tomas, b. l. 132-134).

17Pagarsinus parodymus, patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu jo parodymai surašyti teisingai. Papildomai nurodė, kad jis su nukentėjusiuoju susitaikė, susitarė dėl žalos atlyginimo. Po teisiamojo posėdžio buvo nuėjęs pas nukentėjusįjį, jis buvo išgėręs, jo draugė paprašė nupirkti maisto, tai jis už 30 eurų nupirko maisto, tačiau jokio patvirtinančio dokumento neturi. Prašė neskirti bausmės. Atsiprašė nukentėjusiojo, gailisi dėl padaryto, padarytą žalą žada atlyginti ir nukentėjusiesiems ir ligonių kasoms.

18Kaltinamasis L. S., teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad K. N. yra jo pažįstamas, buvęs klasiokas, M. irgi buvo jo pažįstamas. Tą dieną buvo pas nukentėjusįjį trise, adresu Semeliškių g. 35-2, Vievyje. Jie susitiko prie parduotuvės, norėjo išgerti. Alkoholio neturėjo. Pas Ž. išgėrė šampano. Nuėjo pas Ž. į svečius. M. pirmas užėjo, duris jis stumtelėjo ir jos atsidarė. Ž. gulėjo, bute dar buvo jo sugyventinė S.. Būnant kambaryje jie pasiūlė išgerti šampano šeimininkui, ar jis sutiko. Išgėrėme 1 ar 2 butelius šampano, gėrė tik šampaną. Ž. negėrė, gėrė tik S.. Po to prasidėjo muštynės. M. pradėjo mušti Ž., nes kaip jis sakė, Ž. gąsdino jį anksčiau, kad atvažiuos su „chebra“. Smūgių buvo apie 10, o ne 20. Žilionis nukrito ant grindų, jis atrodo, jau buvo atsistojęs. Tuomet jis pats 2 kartus sudavė ranka ir du kartus iš kojos į šonus ir du smūgius kumščiu į veidą. K. N. viską matė, jis taip pat su šluotos kotu sudavė gulinčiam Ž.. Po to visi išėjo. Nurodė, kad su nukentėjusiuoju susitaikė, jo atsiprašė, sutinka atlyginti žalą, taip pat pripažįsta Ligonių kasų pareikštą ieškinį.

19Ikiteisminio tyrimo metu 2018-05-18 įtariamojo A. M. (miręs) apklausos protokole nurodyta, kad su jam pareikštu įtarimu jis susipažino, esmę suprato, kaltės dėl padarytos nusikalstamos veikos jis nepripažįsta visiškai. Jis nori pažymėti, kad įvykio metu, t. y. 2017-11-29 jo nebuvo Lietuvoje, tuo metu jis buvo išvykęs į Vokietiją, namuose jis turi bilietą, kuris patvirtins, kad tą dieną jo nebuvo nei Lietuvoje, nei įvykio metu. Artimiausiu metu jis pateiks bilieto kopiją. Taip pat jis nori pažymėti, kad į Vokietiją jis išvyko 2017-11-26 ir grįžo 2017 gruodžio vidury, per šį laikotarpį jis buvo porą kartų grįžęs į Lietuvą. Taip pat kaip jis iš Vokietijos grįžo gruodžio viduryje, sausio 2 dieną jis išvyko į Lukiškes trims mėnesiams atlikti bausmę. Kodėl K. N. tvirtina, kad jis įvykio metu buvo kartu su juo - jis nežino, gal todėl, kad jis nuolat pats pas E. Ž. girtuokliauja. Asmeniškai jis net nepažįsta E. Ž.. Kadangi jo nebuvo įvykio metu, todėl jis nieko daugiau negali papasakoti. (1 t., b. l. 69, 70) Ikiteismini tyrimas A. M. atžvilgiu nutrauktas įtariamajam mirus (1 tomas, b.l. 76-77).

20Byla nagrinėta sutrumpintų įrodymų tyrimo tvarka, nes kaltinamieji savo kaltę dėl jiems inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai, nusikaltimo padarymo aplinkybės yra aiškios, kaltinamieji ir nukentėjusysis nori taikytis, padarytą žalą susitaria atlyginti.

21K. N. ir L. S. kaltė be jų paties prisipažinimo, dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 str. 2 d. 8 p., padarymo, įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais ir teisme ištirtais įrodymais:

22Teisiamojo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis E. Ž. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. 2017-11-29 Semeliškių g. 35-2, Vievyje, grįžęs po darbų miegojo kartu su sugyventine. Kažkas padaužė per rankeną durų, ir jos atsidarė. Tuomet į kambarį atėjo kaltinamieji. Jie turėjo šampano butelį. Jie pasiūlė išgerti, jis atsisakė, tačiau nematė ar sugyventinė gėrė. M. K. N. su S. nusiuntė į kitą kambarį. Liko M. ir S.. M. sėdėdamas prie stalo pradėjo žodžiais kabinėtis, ir gąsdinti tuomet sudavė jam gulinčiam. Sudavė rankomis, po to šluotkočiu per šonus. Kiek mušė - nežino, nes buvo užsidengęs galvą. L. S. jam sudavė kelis smūgius. Nežino, ar buvo 20 smūgių. Ant grindų parkrito nuo M. smūgių. Kiek buvo smūgių, negali pasakyti, bet ne 1 ar 2. Ant grindų buvo nukritęs, stengėsi atsigulti į lovą, L. S. sudavė smūgius, bet ne 20 kartų. Po to pakvietė K. N. ir liepė jam suduoti. K. N. sudavė lazda per padą gal 3 smūgius. Paskui Karolis išėjo į kambarį, nes išsigando M., kai sakė, kad per silpnai muša. Jo sugyventinė pabėgo į tualetą ir paskambino į policiją po ko kaltinamieji išėjo. Viskas truko apie 1-1.5 val. Vėliau jam buvo diagnozuoti sužeidimai. Nurodė, kad sutinka pasirašyti susitaikymo protokolą su kaltinamaisiais. Prašo priteisti 300 Eur žalos. Ir S. ir N. atleidžia.

23Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja S. Ž. parodė, kad nukentėjusysis jos vaikinas. Kaltinamuosius pažįstą išskyrus M.. Įvykio dieną kažkas su koja išspyrė duris ir į kambarį atėjo nekviesti M., Lukas ir Karolis. Jie atėjo į kambarį. Tuomet ją į kitą kambarį nuvedė Karolis. Tame kambaryje su nukentėjusiuoju liko Lukas ir M.. Ji nieko nematė, tik girdėjo riksmą ir ji ėmė verkti. Paskui ji pabėgo į tualetą ir paskambino į policiją. Kaip mušė M. nematė. Kai atvyko pareigūnai kaltinamųjų jau nebuvo.

24Teisiamojo posėdžio metu K. N. atstovo pagal įstatymą V. P. paaiškino, kad K. N. nuo 2018-03-13 gyvena ( - ). Pagrindinė jo problema - priklausomybė nuo alkoholio. Jis nėra piktybinis, bet jam reikia alkoholio, jis be jo negali, jis ieško įvairiausių būdų, kaip gauti alkoholio. Globos namuose jo elgesys buvo pagarbus. Bandė laikytis tvarkos, lankė mokyklą, užskaitė 9 klasę. Jis per vasarą turėjo būti jų įstaigoje, bet prasidėjo vasarą pasišalinimai. Jis nėra piktas, agresyvus, stengiasi laikytis tų taisyklių, su juo galima susitarti. Kai pasišalina iš globos namų ir mokyklos, būna pas mamą arba pas močiutę, turi taip pat reikalų ir su narkotikais.

25K. N. ir L. S. kaltė be jų paties prisipažinimo, dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 str. 2 d. 8 p., padarymo įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais ir teisme ištirtais įrodymais:

262017-11-29 įvykio vietos apžiūros protokolu, kad apžiūros objektas yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ). butas Nr. 2. Pro nerakintas medines, apkaltas dirbtine oda, duris, patenkama į buto vidų, patenkama į koridorių. Priešais įeinamas duris yra kambarys, kuriame apžiūros metu yra išmėtyti daiktai (netvarka), po kairę pusę yra prieškambario spintelė, toliau vonios kambario durys. Po dešinę nuo einamų durų pusę yra kambarys. Užėjus į vidų, priešais įėjimą ant sofos-lovos guli E. Ž.. Apžiūros metu kruvinas. Jam atsisėdus ant dešinės pusės kaktos matosi gumbas, kraujosruvos, kairės pusės ausis kruvina. Prie įėjimo į kambarį ir prie sofos, ant grindų guli šepečio dalys. Apžiūros metu objektai - šepečio koto dalys paimti ir supakuoti į paketą Nr. 321860. (1 tomas, b. l. 7-11)

272017-11-29 asmens apžiūros protokolu, kad E. Ž. pasiūlius parodyti sumušimo ant kūno žymes ir jam sutikus apžiūros metu buvo nustatyta, kad ant nukentėjusiojo dešinės pusės kaktos ir viršugalvio yra apie 10 cm pločio ir apie 3 cm aukščio gumbas, praskelta viršutinė lūpa bei sumušta kairės pusės ausis, kuri apžiūros metu kruvina. Apžiūrimasis asmuo skundėsi viso kūno skausmais. Dėl gautų smūgių į galvos ir veido sritį, negalėjo aiškiai kalbėti, buvo sutrikusi koordinacija. Po apžiūros namuose, dėl galvos traumos, GMP automobiliu išvežtas į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę. (1 tomas, b. l. 12-14)

282018-06-06 gauta teismo medicinos specialisto išvada Nr. G593/2018(01), kurioje nurodyta, kad E. Ž. kliniškai nustatyta poodinės kraujosruvos galvos dešinės pusės smilkinio bei kaktos srityse, dešinės akies vokuose, veido odos nubrozdinimai, potrauminis kraujo išsiliejimas po galvos smegenų voratinkliniu dangalu dešinėje kaktinėje skiltyje, dešinio viršutinio žandikaulio ančio medialinės sienelės lūžis, dešinio šeivikaulio segmentinis lūžis. Sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais daiktais ar įrankiais, galimai kelių valandų laikotarpyje iki atvykimo į gydymo įstaigą. E. Ž. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, kadangi dėl viršutinio žandikaulio lūžio bei dešinio šeivikaulio segmentinio lūžio sveikata sutrinka ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. (1 tomas, b. l. 41-43)

292017-11-29 alkotesterio parodymais, kad E. Ž. 2017-11-29 00.34 val. nustatytas 0,14 promilių neblaivumas. (1 tomas, b. l. 19, 20)

302017-11-29 alkotesterio parodymais, kad S. Ž. 2017-11-29 nustatytas 1,57 promilių neblaivumas. (1 tomas, b. l. 54, 55)

31Iš byloje esančių 2018-11-26 susitaikymo protokolų matyti, kad kaltinamieji susitaikė su nukentėjusiuoju E. Ž. ir prašo bylą nutraukti.

32Teismas pažymi, kad K. N. ir L. S. kaltė įrodyta, padaryta nusikalstama veika yra teisingai kvalifikuojama pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p.

33BK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nepilnametis, pirmą kartą padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis: 1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba 2) pripažintas ribotai pakaltinamu, arba 3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

34Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nusikalstamų veikų padarymo metu kaltinamasis L. S. buvo nepilnametis, o K. N. ir šiuo metu yra nepilnametis, ši veika padaryta prieš daugiau nei vienerius metus. Kaltinamieji anksčiau neteisti. Kaltinamieji savo kaltę pripažino visiškai, gailėjosi dėl savo veiksmų, atsiprašė nukentėjusiojo, pasirašė susitaikymo protokolą, susitarė dėl žalos atlyginimo, pripažino ligonių kasų civilinį ieškinį ir pasižadėjo jį atlyginti. Įvertinus visa tai, kas išdėstyta, yra pagrindo teigti, jog kaltinamųjų elgesys buvo vienkartinio pobūdžio, labai pavojingų administracinių teisės pažeidimų ar nusižengimų nėra padarę, su nukentėjusiuoju susitaikė, susitarė dėl žalos atlyginimo, iš jų elgesio teisiamojo posėdžio metu matyti, kad tikrai gailisi dėl savo veiksmų, todėl teismas sprendžia, jog yra pagrindo išvadai, kad kaltinamieji laikysis įstatymų ir daugiau nedarys nusikalstamų veikų.

35Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad yra pagrindo taikyti BK 93 straipsnio 1 dalį ir atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamuosius K. N. ir L. S., kurie nusikalstamų veikų padarymo metu buvo nepilnamečiai (BK 93 str.) ir jų atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina (BPK 303 str. 4 d.).

36Byloje nukentėjusysis pateikė civilinį ieškinį dėl 300 eurų neturtinės ir 400 eurų turtinės žalos atlyginimo. Teisiamojo posėdžio metu buvo pateiktas teismui susitarimas, iš kurio matyti, kad šalys susitarė dėl žalos atlyginimo, t. y. kaltinamieji susitarė atlyginti nukentėjusiajam viso 300 eurų žalos, nes nukentėjusysis atsisakė civilinio ieškinio dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo. Kaltinamieji įsipareigojo iki 2018 m. gruodžio 26 d. atlyginti 300 Eur žalą nukentėjusiajam, todėl teismas tvirtina tokį šalių susitarimą.

37Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 605,27 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad nukentėjusiojo sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (1 t., b. l. 44,53). Suteiktų paslaugų kaina- 605,27 Eur (1 t., b. l. 47,48). Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, t. y. fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala; kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltinamojo veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-299-699/2016). Byloje esant turtinę žalą pagrindžiantiems įrodymams, Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant 605,27 Eur iš kaltinamųjų solidariai.

38Kaltinamajam K. N. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

39Kaltinamajam L. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

40Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

412017-11-29 įvykio vietos apžiūros metu paimtos šepečio koto dalys, saugomos Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (paketas Nr. 321860) pagal 2018-07-24 kvitą BBB Nr. EPK000644 (b.l. 158), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

43K. N., a.k. ( - ) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. padarymą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

44Vadovaujantis LR BK 82 str., 83 str., 88 str. paskirti K. N. auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir atidavimą į specialiąją auklėjimo įstaigą šešiems mėnesiams, bet ne ilgiau kaip iki nepilnamečiui sueis aštuoniolika metų.

45L. S., a.k. ( - ) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. padarymą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

46Priteisti iš K. N., o jam neturint pakankamai lėšų, iš Beižonių vaikų globos namų ir L. S. solidariai 300 Eur žalą nukentėjusiajam E. Ž. atlyginti.

47Priteisti iš K. N., o jam neturint pakankamai lėšų, iš Beižonių vaikų globos namų ir L. S. solidariai 605,27 Eur žalą civiliniam ieškovui Vilniaus teritorinei ligonių kasai atlyginti.

48Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti – K. N. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

49Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti – L. S. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

50Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 2017-11-29 įvykio vietos apžiūros metu paimtos šepečio koto dalys, saugomos Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (paketas Nr. 321860) pagal 2018-07-24 kvitą BBB Nr. EPK000644, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

51Išaiškinti kaltinamiesiems K. N. ir L. S., kad per vienerius metus padarius baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, o padarius naują tyčinį nusikaltimą, šis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

52Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Jolitai Okuškienei,... 4. kaltinamajam K. N., jo gynėjui advokatui A. M., jo įstatyminiam atstovui... 5. kaltinamajam L. S., jo gyvėjai advokatei Žanai Kozliakienei,... 6. viešame teisiamajame posėdyje, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. K. N., a.k. ( - ) gim. ( - ), Elektrėnuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos... 8. Kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 9. L. S., a.k. ( - ) gim. ( - ), Pylimų km., Vievio sen., Elektrėnų sav.,... 10. Kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 11. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 12. K. N. ir L. S. nesunkiai sužalojo žmogų dėl chuliganiškų paskatų, o... 13. Kaltinamieji K. N. ir L. S. veikdami bendrininkų grupėje su A. M., kurio... 14. K. N. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino pilnai ir nurodė, kad... 15. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis K. N. savo kaltę dėl... 16. Ikiteisminio tyrimo papildomos apklausos metu K. N. pažymėjo, kad 2018-07-17... 17. Pagarsinus parodymus, patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu jo parodymai... 18. Kaltinamasis L. S., teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 19. Ikiteisminio tyrimo metu 2018-05-18 įtariamojo A. M. (miręs) apklausos... 20. Byla nagrinėta sutrumpintų įrodymų tyrimo tvarka, nes kaltinamieji savo... 21. K. N. ir L. S. kaltė be jų paties prisipažinimo, dėl nusikalstamos veikos,... 22. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis E. Ž. parodė, kad... 23. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja S. Ž. parodė, kad... 24. Teisiamojo posėdžio metu K. N. atstovo pagal įstatymą V. P. paaiškino, kad... 25. K. N. ir L. S. kaltė be jų paties prisipažinimo, dėl nusikalstamos veikos,... 26. 2017-11-29 įvykio vietos apžiūros protokolu, kad apžiūros objektas yra... 27. 2017-11-29 asmens apžiūros protokolu, kad E. Ž. pasiūlius parodyti... 28. 2018-06-06 gauta teismo medicinos specialisto išvada Nr. G593/2018(01),... 29. 2017-11-29 alkotesterio parodymais, kad E. Ž. 2017-11-29 00.34 val. nustatytas... 30. 2017-11-29 alkotesterio parodymais, kad S. Ž. 2017-11-29 nustatytas 1,57... 31. Iš byloje esančių 2018-11-26 susitaikymo protokolų matyti, kad kaltinamieji... 32. Teismas pažymi, kad K. N. ir L. S. kaltė įrodyta, padaryta nusikalstama... 33. BK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nepilnametis, pirmą kartą padaręs... 34. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nusikalstamų veikų padarymo metu... 35. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad yra... 36. Byloje nukentėjusysis pateikė civilinį ieškinį dėl 300 eurų neturtinės... 37. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 605,27 Eur civilinį ieškinį... 38. Kaltinamajam K. N. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 39. Kaltinamajam L. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 40. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 41. 2017-11-29 įvykio vietos apžiūros metu paimtos šepečio koto dalys,... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 43. K. N., a.k. ( - ) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimų,... 44. Vadovaujantis LR BK 82 str., 83 str., 88 str. paskirti K. N. auklėjamojo... 45. L. S., a.k. ( - ) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimų,... 46. Priteisti iš K. N., o jam neturint pakankamai lėšų, iš Beižonių vaikų... 47. Priteisti iš K. N., o jam neturint pakankamai lėšų, iš Beižonių vaikų... 48. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti – K. N. iki... 49. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti – L. S. iki... 50. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 51. Išaiškinti kaltinamiesiems K. N. ir L. S., kad per vienerius metus padarius... 52. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...