Byla B2-6115-881/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mileglė“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB „Malsena plius“ ir UAB „Imlitex“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mileglė“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Malsena plius“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mileglė“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 40 876,01 Lt. Ieškovas teigia, kad atsakovas yra nemokus. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Actualis“.

3Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Mileglė“ taip pat kreipėsi UAB „Imlitex“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 70 557,87 Lt. Ieškovas UAB „Imlitex“ taip pat mano, kad atsakovas yra nemokus. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Baklis“.

4Atsakovas UAB „Mileglė“ atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės finansinę būklę patvirtinančių dokumentų nepateikė.

5Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinami.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Paskutinio Juridinių asmenų registrui pateikto atsakovo balanso už 2010 metus duomenimis, atsakovo turtas buvo įvertintas 955 265 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 875 498 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 868 459 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 7 039 Lt). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, UAB „Mileglė“ nekilnojamojo turto neturi. Atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012 m. lapkričio 23 d. buvo 3 823,77 Lt, o skola valstybės biudžetui 2012 m. lapkričio 16 d. duomenimis buvo 348,60 Lt. Be to, atsakovas neatsiskaito su pareiškėjais. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, UAB „Mileglė“ laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovas UAB „Malsena plius“ atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „Actualis“, o ieškovas UAB „Imlitex“ – UAB „Baklis“. Siūlomi administratoriai pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė siūlomiems kandidatams administruoti UAB „Mileglė“. Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją apie siūlomų administratorių užimtumą, tiek kaip juridinių asmenų darbuotojų, tiek kaip bankroto administratorių – fizinių asmenų, teismas sprendžia, kad operatyvų bankroto procedūrų atlikimą galėtų užtikrintų UAB „Baklis“.

9Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10iškelti UAB „Mileglė“ (į. k. 125168099, Savanorių pr. 59-21, Vilnius) bankroto bylą.

11Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Baklis“ (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 11b).

12Uždėti bankrutuojančios UAB „Mileglė“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Mileglė“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

14Pavesti bankrutuojančios UAB „Mileglė“ administratoriui UAB „Baklis“:

151) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

18Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Baklis“, sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Mileglė“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Mileglė“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Mileglė“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Baklis“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovas UAB „Malsena plius“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 3. Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Mileglė“ taip pat kreipėsi... 4. Atsakovas UAB „Mileglė“ atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinami.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 7. Paskutinio Juridinių asmenų registrui pateikto atsakovo balanso už 2010... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės... 9. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 10. iškelti UAB „Mileglė“ (į. k. 125168099, Savanorių pr. 59-21, Vilnius)... 11. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Baklis“ (leidimo teikti įmonių... 12. Uždėti bankrutuojančios UAB „Mileglė“ nekilnojamajam turtui ir kitam... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti bankrutuojančios UAB „Mileglė“ administratoriui UAB „Baklis“:... 15. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Baklis“, sužinojus apie... 19. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Mileglė“ valdymo organus per 15 dienų... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...