Byla e2-232-322/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei, institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovei Danguolei Teišerskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Ž. B. ieškinį atsakovui D. M., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo nepilnamečiui sūnui E. M., gimusiam 2010 m. lapkričio 3 d., išlaikymą periodinėmis išmokomis po 145 Eur kas mėnesį nuo ieškinio pareiškimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka; priteisti nepilnamečiui sūnui E. M. materialinio išlaikymo įsiskolinimą už 3 paskutinius metus – 5220 Eur bei priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaiko, tačiau juos mažina ir prašo išlaikymo įsiskolinimą priteisti ne už trejus, o už dvejus metus, t. y. 3480 Eur, ieškinį prašo tenkinti.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai.

6Institucijos, teikiančios byloje išvadą, atstovė nurodo, kad prašoma priteisti išlaikymo suma atitinka vaiko interesus.

7Ieškinys tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Parenkant išlaikymo formą yra atsižvelgiama, kad išlaikymas savo prigimtimi yra skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti (vaiko maistui, aprangai, būstui, mokslui, sveikatai, vaiko ugdymui). Viena iš išlaikymo formų yra kas mėnesį mokamos periodinės išmokos (Lietuvos Respublikos CK 3.196 str. 1 d. 1 p.), kurios garantuoja nustatyto dydžio sumas vaikui išlaikyti kas mėnesį.

9Ieškovė ir atsakovas turi nepilnametį sūnų E. M., gimusį 2010 m. lapkričio 13 d., vaiko tėvai susituokę nebuvo, ieškovė ir nepilnametis sūnus šiuo gyvena užsienyje – Jungtinėje Karalystėje nuomojamame būste. Ieškovė sūnų augina, jį išlaiko ir prižiūri, tai jai daryti padeda dabartinis jos sutuoktinis. Ieškovė ieškinyje pateikė išsamų būtinų išlaidų vaikui išlaikyti sąrašą, kuriame nurodo, jog sūnaus išlaikymui per mėnesį reikėtų skirti apie 362 Eur. Ieškovė niekur nedirba, nes augina mažametę dukrą E. B., gimusią 2014 m. gegužės 1 d. Išlaikyti jos sūnų vien dabartinio sutuoktinio gaunamų pajamų nepakanka, vaikui augant ji negali patenkinti vis didėjančių sūnaus poreikių, o atsakovas gera valia vaiko išlaikyti nepadeda, todėl prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui sūnui periodinėmis išmokomis, mokamomis po 145 Eur kas mėnesį iki sūnaus pilnametystės.

10Lietuvos Respublikos CK 3.194 str. nustato, kad savo nepilnamečius vaikus privalo išlaikyti abu tėvai. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: konkretaus vaiko poreikius ir abiejų tėvų turtinę padėtį. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 d. nuostatomis, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas. Proporcingumo principas tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikui išlaikyti. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą, turi būti atsižvelgiama į prioritetinį vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą (CK 3.3 str.). Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Atsakovas yra sveikas, darbingas, duomenys apie jo sunkią turtinę padėtį teismui nepateikti, t. y. atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie savo gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas banko sąskaitose, galimus kitus išlaikytinius, neatvyko į teismo posėdį, kas rodo, tėvo abejingumą vaiko atžvilgiu. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovui atsakovas nurodė, kad yra registruotas darbo biržoje, pragyvenimui užsidirba atlikdamas įvairius atsitiktinius darbus. Akivaizdu, kad ieškovės gaunamos pajamos yra nepakankamos, prašomų priteisti periodinių išmokų dydis – po 145 Eur kas mėnesį nėra per didelis, o būtinas minimaliems vaiko poreikiams patenkinti, todėl ieškinys dėl išlaikymo nepilnamečiui E. M. priteisimo periodinėmis išmokomis po 145 Eur nuo ieškinio pareiškimo momento iki jo pilnametystės laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p.). CK 3.208 str. numatyta, jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.200 str., išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą už paskutinius trejus metus, t. y. nuo 2012 m. sausio 1 d. – 5220 Eur dydžio įsiskolinimą, tačiau teismo posėdžio metu ieškovės atstovė nurodė, kad ieškovė mažina savo reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo ir prašo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už dvejus metus – 3480 Eur, nes 2012 m. ieškovė su atsakovu dar gyveno, o nuo 2013 metų kartu nebegyveno, bendro ūkio nebevedė ir nuo to laiko atsakovas visiškai neprisideda prie vaiko išlaikymo savo pajamomis, šios aplinkybės atsakovas nepaneigė, todėl išlaikymo įsiskolinimas priteistinas už dvejus metus. Nors ieškovė aplinkybių, dėl kurių ji anksčiau į teismą dėl išlaikymo priteisimo nesikreipė, nenurodė, įrodymų, patvirtinančių vaikui skirtą išlaikymą už praėjusį laiką, jam pirktų žaislų, lavinimo priemonių, maisto, drabužių kainas, nepateikė, todėl nėra galimybių įvertinti vaiko realius poreikius, ieškovės turėtas realias išlaidas išlaikant vaiką. Vienok, atsižvelgiant į tai, kad vaiko poreikiai didėja jam augant, laikytina, jog ieškovės reikalaujamas priteisti išlaikymo įsiskolinimas, jį skaičiuojant už praėjusį laikotarpį kas mėnesį po 145 Eur yra pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant iš atsakovo nepilnamečiui E. M. 3480 Eur dydžio išlaikymo įsiskolinimą, t. y. už dvejus metus kas mėnesį po 145 Eur.

12Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. įtvirtintas vaiko ir tėvų turto atskyrimo principas, todėl išlaikymas priteistinas vaikui, teisę valdyti vaiko lėšas paliekant nepilnamečio turto uzufruktoriui – vaiko motinai, su kuria gyvena nepilnametis vaikas.

13Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo valstybės naudai proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinys patenkintas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo, t. y. 39 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovė CPK 83 str. 1 d. 2 p. nustatyta tvarka yra atleista (dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo) (145 Eur x 12 x 3% x 75%), 78 Eur – dalyje dėl išlaikymo įsiskolinimo (3480 Eur x 3% x 75%) ir 4,18 Eur pašto išlaidų, viso 121,18 Eur bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 83 str. 1 d. 2 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (CPK 98 str. 1 d.). Ieškovė teismui pateiktu prašymu prašo priteisti 231 Eur išlaidų, susijusių su advokato pagalba – ruošiant ieškinį ir atstovaujant teisme, pateikė tai pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į byloje suteiktų teisinių paslaugų kiekį, bylos aplinkybes, į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, laikoma, kad prašoma priteisti suma yra pagrįsta, todėl patenkinus ieškovės ieškinį, 231 Eur bylinėjimosi išlaidų priteistina iš atsakovo ieškovės naudai.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiui sūnui E. M., a. k. ( - ), gimusiam 2010 m. lapkričio 3 d., periodinėmis išmokomis po 145 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus) kas mėnesį nuo ieškinio pareiškimo momento – 2015 m. vasario 2 d. iki sūnaus pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

18Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), nepilnamečiui sūnui E. M., a. k. ( - ), gimusiam 2010 m. lapkričio 3 d., 3480 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt eurų) išlaikymo įsiskolinimą.

19Nustatyti, kad išlaikymą skirtą nepilnamečiui E. M. uzufrukto teise valdo jo motina Ž. B., a. k. ( - ).

20Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), valstybei 121,18 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą 18 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), Ž. B., a. k. ( - ), 231 Eur (du šimtus trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis vykdytinas skubiai.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Ž. B.... 3. Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo... 4. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaiko,... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 6. Institucijos, teikiančios byloje išvadą, atstovė nurodo, kad prašoma... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo išlaikyti... 9. Ieškovė ir atsakovas turi nepilnametį sūnų E. M., gimusį 2010 m.... 10. Lietuvos Respublikos CK 3.194 str. nustato, kad savo nepilnamečius vaikus... 11. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.200 str., išlaikymas priteisiamas nuo... 12. Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. įtvirtintas vaiko ir tėvų turto atskyrimo... 13. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiui sūnui E. M., a.... 18. Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), nepilnamečiui sūnui E. M., a. k. ( - ),... 19. Nustatyti, kad išlaikymą skirtą nepilnamečiui E. M. uzufrukto teise valdo... 20. Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), valstybei 121,18 Eur (vieną šimtą... 21. Priteisti iš D. M., a. k. ( - ), Ž. B., a. k. ( - ), 231 Eur (du šimtus... 22. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...