Byla T-575-33-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas, susipažinęs su Panevėžio apygardos administracinio teismo pirmininkės Irenos Varžinskienės teikimu dėl administracinės bylos Nr. ( - ) pagal pareiškėjos Z. J. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos Z. J. skundas atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Panevėžio apygardos administracinio teismo pirmininkė I. Varžinskienė teikimu prašo spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui. Nurodo, kad šią bylą iš esmės jau išnagrinėjo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Čekanauskienės, Irenos Varžinskienės ir Dalytės Zlatkuvienės, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-04-01 nutartimi panaikinimo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013-09-03 sprendimą ir administracinę bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kadangi Panevėžio apygardos administraciniame teisme šiuo metu dirba keturi teisėjai ir sudaryti naujos trijų teisėjų kolegijos skundo nagrinėjimui teisme nėra galimybės, prašoma spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui.

4Išsamus bylų perdavimo nagrinėti kitam teismui pagrindų sąrašas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad teismas perduoda nagrinėti bylą kitam teismui jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus, jų pakeisti tame teisme negalima; kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismam taisykles; kai proceso šalis yra teisėjas, o byla priskirtina teismui, kuriame jis arba jo artimasis giminaitis dirba teisėjus. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 2 dalį bylos perdavimo iš vieno teismo kitam klausimą išsprendžia <...> Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas.

5Kadangi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, ši byla nagrinėtina trijų teisėjų kolegijos, o Panevėžio apygardos administraciniam teisme šiuo metu dirba keturios teisėjos, iš kurių trys teisėjos - Nijolė Čekanauskienė, Irena Varžinskienė ir Dalytė Zlatkuvienė jau yra nagrinėję šią administracinę bylą iš esmės, darytina išvada, kad Panevėžio apygardos administraciniame teisme nėra galimybės pagal įstatymo reikalavimus suformuoti trijų teisėjų kolegijos, galinčios nagrinėti bylą iš esmės, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 1 punktu, byla perduotina nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

7administracinę bylą Nr. ( - ) pagal pareiškėjos Z. J. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam teismui.

8Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai