Byla e2A-244-943/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Antano Rudzinsko ir Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sorita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-860-653/2019 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Finiens“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Reniva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorita“ dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir vienašalės restitucijos taikymo, bylos nagrinėjime dalyvaujantis trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nikosparta“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau ir – UAB) „Finiens“, šiuo metu bankrutavusi UAB „Finiens“, pareiškė ieškinį, kuriuo prašė nutraukti 2015 m. balandžio 13 d. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį ir taikyti vienašalę restituciją, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinyje nurodoma, kad 2015 m. balandžio 13 d. ieškovė ir atsakovė sudarė pirkimo – pardavimo sutartį (toliau ir – ginčo, ginčijama sutartis), kuria ieškovė pardavė atsakovei pastatą – karvidę, esančią ( - ) (už 35 090 Eur) ir administracinį pastatą, esantį ( - ) (už 363 000 Eur) (toliau kartu ir – Pastatai). Pastatai atsakovei parduoti už bendrą 398 090 Eur kainą, kuri pagal ginčijamos sutarties 4.1 p. ieškovei turėjo būti sumokėta iki 2016 m. balandžio 13 d. Ieškinyje pažymima, kad sutartis sudaryta atstovaujant tuometiniam ieškovės direktoriui V. K. ir atsakovės direktoriui S. I. R..

93.

10Pasikeitus ieškovės direktoriui buvo atliekamas juridinio asmens veiklos vidinis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, jog ieškovė už parduotus Pastatus nėra gavusi lėšų.

114.

12Nekilnojamojo turto registre pastato – karvidės registro išraše yra galiojanti žyma, kad nėra sumokėta už parduotą nekilnojamąjį turto objektą, tačiau Nekilnojamojo turto registro nekilnojamojo turto – administracinio pastato registro išraše nurodyta, jog 2017 m. sausio 18 d. už šį objektą yra atsiskaityta ir žyma panaikinta, nors ieškovės banko sąskaitose duomenų apie apmokėjimą pagal sutartį nėra.

135.

14Dėl šių aplinkybių ieškovė kreipėsi į VĮ „Registrų centras“. Ieškovė buvo informuota, kad žyma apie įsiskolinimą už įsigytą turtą yra panaikinta, nes Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L. Š. atstovė G. Z.-Ž. pateikė liudijimą, jog atsakovė atsiskaitė už administracinį pastatą. Notarė ieškovės atstovui pateikė 2017 m. sausio 18 d. dokumentą, kuriame nurodyta, jog UAB „Finiens“ direktorė N. R. patvirtina, kad UAB „Sorita“ atsiskaitė už administracinį pastatą. Dokumentas buvo pasirašytas ieškovės direktorės N. R., patvirtintas įmonės antspaudu.

156.

16Ieškovės teigimu, notarei pateiktas dokumentas yra suklastotas, nes apie dokumento parengimo aplinkybes ieškovės direktorė nežino, ji tvirtina niekada nepasirašiusi ir nedėjusi ieškovės antspaudo ant tokio dokumento. Be to, uždėtas antspaudas yra kitokio turinio ir grafinio dizaino nei yra oficialus ieškovės antspaudas, o tokio tipo ir turinio antspaudu ieškovės direktorė niekada nedisponavo. Ieškinyje pažymima, kad atsakovės finansinė būklė pagal viešuosius Juridinių asmenų registro duomenis yra tokia, kad pastaroji nepajėgtų sumokėti už parduodamus nekilnojamojo turto objektus. Ieškovė papildomai paaiškino, kad iki šiol įmonės dokumentai nėra perduoti bankroto administratoriui. Atsakovės į bylą pateikti kasos pajamų orderiai (kuriais, neva, ieškovės buvęs vadovas patvirtina pinigų gavimo faktą) yra skirtingo turinio ir neįrodo atsiskaitymo su ieškove fakto.

177.

18Kadangi ieškovė negavo pinigų už atsakovei parduotus Pastatus, todėl ieškiniu prašoma nutraukti ginčijamą sutartį ir taikyti vienašalę restituciją.

198.

20Atsakovė UAB „Sorita“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad pagal ginčijamą sutartį ieškovė pardavė, o atsakovė nupirko Pastatus ir sumokėjo visą sutartyje nurodytą kainą. Tai patvirtina kasos pajamų orderio kvitai. Paaiškino, jog 2017 m. sausio 18 d. dokumentą, kurį ieškovė siekia pripažinti suklastotu, atsakovė gavo iš pačios N. R.. Šis dokumentas ir buvo pateiktas notarui. Atsakovei nėra žinomos šio dokumento pasirašymo ir antspaudo uždėjimo aplinkybės, tačiau jos žiniomis, ieškovės veikloje buvo naudojamas tokio pat turinio ir grafinio dizaino antspaudas. Kadangi atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove pagal ginčijamą sutartį, nėra jokio pagrindo sutartį nutraukti.

219.

22Atsakovė papildomai paaiškino, kad ieškovė neginčija nei notaro liudijimo, nei pinigų gavimo kvitų, o pateikti kvitai yra skirtingo turinio dėl buhalterinės klaidos. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju V. K. paaiškino, kad pats savo namuose atspausdino 2015 m. gruodžio 25 d. kvitą ir priėmė pinigus. Vėliau 2015 m. gruodžio 25 d. kvitą anuliavo buhalterio nurodymu, nes kvitas negalėjo būti surašytas šventinę dieną. Todėl buvo surašytas 2015 m. gruodžio 23 dienos kvitas.

2310.

24Trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“ prašė teismo spręsti klausimą dėl ginčijamos Sutarties pripažinimo negaliojančia ex officio, o nepripažinus ginčijamos sutarties niekine ir negaliojančia, tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimus.

2511.

26UAB „Nikosparta“ vertinimu, šiuo atveju egzistuoja pagrindas konstatuoti akivaizdų ginčijamos sutarties negaliojimą, kadangi ji sudaryta remiantis suklastotais dokumentais. Paaiškino, kad remiantis ieškovės įstatais, Pastatų pardavimui buvo reikalingas vienintelio ieškovės akcininko pritarimas, nes sandorio vertė viršijo 1/20 įmonės įstatinio kapitalo. Notarui buvo pateikti ieškovės akcininko 2015 m. balandžio 10 d. sprendimai, pasirašyti direktorės N. R., tačiau Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018 m. rugpjūčio 7 d. specialisto išvadoje konstatuota, jog ieškovės akcininko 2015 m. balandžio 10 d. sprendimus dėl Pastatų pasirašė ne N. R..

2712.

28Trečiasis asmuo nurodė, kad byloje taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove. Byloje atliktos teismo ekspertizės 2018 m. kovo 13 d. išvadoje konstatuota, jog N. R. patvirtinimo apie atsiskaitymą už įsigytą administracinį pastatą pagal sutartį nėra pasirašiusi ranka, o šis parašas yra faksimilė. Taigi N. R. 2017 m. sausio 18 d. patvirtinimas iš esmės yra suklastotas. Tik vėliau, gavusi tokias išvadas, UAB „Sorita” į bylą pateikė ieškovės buvusio vadovo V. K. pasirašytus 2016 m. birželio 13 d. patvirtinimus apie atsiskaitymą už Pastatus. V. K. nėra perdavęs nei 2016 m. rugsėjo mėnesį paskirtai naujai direktorei, nei bankroto administratoriui BUAB „Finiens“ dokumentų, todėl BUAB ,,Finiens“ neturi objektyvių galimybių patikrinti, ar gauti grynieji pinigai buvo įnešti į įmonės kasą ir kur jie panaudoti.

2913.

30Trečiojo asmens įsitikinimu, nurodytos aplinkybės dėl dokumentų klastojimo sudaro akivaizdų pagrindą teismui ex officio konstatuoti, kad ginčijama sutartis yra niekinė ir negalioja tiek dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, tiek dėl prieštaravimo viešajai tvarkai ir gerai moralei.

31II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3214.

33Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino ir pripažino 2015 m. balandžio 13 d. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį nutraukta bei taikė vienašalę restituciją – grąžino ieškovės nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus: pastatą – karvidę, esančią ( - ) ir administracinį pastatą, esantį ( - ).

3415.

35Priimdamas sprendimą pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, jis neturi pakankamo pagrindo laikyti įrodyta aplinkybę, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove už parduotą turtą.

3616.

37Teismas liudytojo V. K. parodymus apie 398 090 Eur sumos perdavimą grynais pinigais vertino kritiškai, atsižvelgęs į rašytinių įrodymų (kvitų) ir atsakovo atstovo paaiškinimų nenuoseklumą (kvitai dėl tos pačios operacijos išrašyti du kartus, skirtingomis datomis ir nėra pateikta jokių įrodymų apie vieno iš kvitų anuliavimą bei būtinybę tai atlikti). Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad nėra pateikta atsakovės finansinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių, jog įmonė 2015 m. gruodžio mėnesį turėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su ieškove.

3817.

39Vertindamas notarės liudijimą, kuriuo patvirtinta apie atsiskaitymą, teismas pažymėjo, kad šis dokumentas yra išvestinis iš 2017 m. sausio 18 d. UAB „Finiens“ direktorės N. R. patvirtinimo, tačiau teismo ekspertizės išvada patvirtina, jog šiame dokumente nėra N. R. ranka pasirašyto parašo, t. y. iš esmės šis dokumentas nepasirašytas, o N. R. nepatvirtino fakto, jog buvo uždėjusi atitinkamą antspaudą. Teismas taip pat įvertino ir tai, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančios Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018 m. rugpjūčio 7 d. specialisto išvados patvirtina, kad UAB „Finiens“ vienintelio akcininko 2015 m. balandžio 10 d. sprendimus dėl turto pardavimo pasirašė ne N. R..

4018.

41Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas pripažino, kad atsakovė nėra atsiskaičiusi už turtą, todėl nusprendė, kad ieškovei teisėtai bei pagrįstai nutraukus sutartį yra pagrindas taikyti vienašalę restituciją.

42III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

4319.

44Atsakovė UAB „Sorita“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

4520.

46Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4720.1.

48Teismo išvados dėl neįrodyto atsiskaitymo tarp šalių pagal ginčijamą sutartį fakto prieštarauja byloje esančių įrodymų visumai. Atsiskaitymo su ieškove faktą patvirtina tiek į bylą pateiktas 2015 m. gruodžio 23 d. kasos pajamų kvitas, tiek ir ieškovės vadovės patvirtinimas.

4920.2.

50Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodė, kad ginčo sandorio sudarymui nebuvo gautas ieškovės akcininko pritarimas. Byloje esanti medžiaga įrodo, kad sutarties sudarymui buvo gauti visi reikalingi sutikimai, tai patvirtino ir sandorį tvirtinęs notaras, be to, ieškovė ieškinio CK 1.82 straipsnio pagrindu negrindė, įmonės vadovo atsakomybės klausimo nekėlė, kas patvirtina, jog sutarties sudarymui buvo gautas akcininko pritarimas, o ieškinys yra nepagrįstas.

5120.3.

52Tai, kad šalys pagal ginčijamą sutartį yra atsiskaičiusios, patvirtina notaro išduotas liudijimas, kuris byloje nėra ginčijamas ir kuris įrodo, jog ieškovė prievolės įvykdymą iš apeliantės priėmė.

5320.4.

54Byloje esančių įrodymų visumai patvirtinant, kad šalys pagal ginčo sutartį yra atsiskaičiusios, teismas nepagrįstai pritaikė vienašalę restituciją.

5521.

56Ieškovė BUAB „Finiens“ ir trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“ atsiliepimuose į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą. Trečiasis asmuo prašė priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

5722.

58Atsiliepimai į apeliacinį skundą grindžiami iš esmės analogiškais argumentais:

5922.1. Priešingai nei teigia apeliantė, byloje nėra patikimų įrodymų, kad UAB „Sorita“ atsiskaitė su ieškove pagal ginčo sutartį: UAB „Finiens“ direktorės N. R. pasirašytas 2017 m. sausio 18 d. patvirtinimas apie atsiskaitymą yra suklastotas, o po ekspertizės išvadų atsakovės pateiktas buvusio UAB „Finiens“ vadovo pasirašytas patvirtinimas apie atsiskaitymą, nesant duomenų, ar pinigai buvo įnešti į įmonės kasą ir įrodymų kur jie buvo panaudoti, nelaikytinas pakankamu atsiskaitymo faktui tarp šalių patvirtinti.

6022.2. Ginčo sandorio sudarymo metu notarui buvo pateikti suklastoti duomenys: UAB „Finiens“ vadovės patvirtinimas apie akcininko pritarimą sandoriui, kas sudarė savarankišką pagrindą ginčijamą sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6323.

64Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis), todėl bylą nagrinėja laikydamasi apeliacinio skundo ribų.

65Dėl papildomų įrodymų priėmimo

6624.

67Apeliantė kartu su skundu pateikė papildomus įrodymus – susirašinėjimą su buvusiu ieškovės vadovu, anuliuotą 2015 m. gruodžio 25 d. kasos pajamų orderį, išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, apie UAB „Sorita“ vardu registruotą nekilnojamąjį turtą, UAB „Sorita“ debitorių sąrašą 2019 m. balandžio 30 d., išrašą iš internetinės bankininkystės apie sąskaitų apžvalgą bei UAB „Finiens“ 2016 m. birželio 13 d. patvirtinimus apie atsiskaitymą, kuriuos prašo priimti ir vertinti kartu su kita bylos medžiaga.

6825.

69CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, pridėjimo prie bylos yra atsižvelgiama į tai, kad teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą bei vertinama, ar pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant apeliacinės instancijos teisme įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje

70Nr. 2A-1014/2013).

7126.

72Sprendžiant dėl poreikio priimti UAB „Sorita“ papildomai pateiktą įrodymą – anuliuotą kasos pajamų orderį, teismas atsižvelgia į byloje kilusį ginčą, kurio metu turi būti nustatyta, ar atsakovė yra atsiskaičiusi su ieškove už įsigytus Pastatus pagal ginčijamą sutartį bei, ar pirmosios instancijos teismo išvados, jog byloje įvertintų aplinkybių visuma šio fakto nepatvirtina, yra teisėtos ir pagrįstos. Papildomai pateiktu įrodymu atsakovė siekia įrodyti teismo išvadų, nurodytais klausimais, ydingumą bei pagrįsti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nurodytas aplinkybes dėl kvitų pateikimo, kurias pirmosios instancijos teismas atmetė kaip neįrodytas. Šios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, turi esminės reikšmės sprendžiant šioje byloje pareikštus reikalavimus, todėl teismas priima šį naują įrodymą.

7327.

74Pažymėtina, kad apeliantė papildomus įrodymus pateikė kartu su apeliaciniu skundu, su kuriuo kiti byloje dalyvaujantys asmenys yra supažindinti, argumentus dėl papildomai pateiktų įrodymų yra išdėstę atsiliepimuose į apeliacinį skundą, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju nėra poreikio atidėti bylos nagrinėjimą ir nustatyti papildomą terminą paaiškinimams pateikti.

7528.

76Vertinant prašymą priimti kitus papildomai pateiktus įrodymus teisėjų kolegija pažymi, kad papildomų įrodymų pateikimas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme turi būti pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis, patvirtinančiomis įrodymų pateikimo galimybę ar būtinumą tik aukštesnės instancijos teismui. Šiuo atveju apeliantė aplinkybių, dėl ko papildomai teikiami įrodymai (išrašas iš Nekilnojamojo turto registro apie UAB „Sorita“ vardu registruotą nekilnojamąjį turtą, UAB „Sorita“ debitorių sąrašas 2019 m. balandžio 30 d., išrašas iš internetinės bankininkystės apie sąskaitų apžvalgą bei UAB „Finiens“ 2016 m. birželio 13 d. patvirtinimai apie atsiskaitymą), kuriais ji disponavo ir bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nebuvo pateikti ankstesnėje bylos nagrinėjimo stadijoje, nenurodė, aplinkybių, kurias, jos vertinimu, galėtų pagrįsti ar paneigti pateikti įrodymai, be to dalis teikiamų įrodymų jau pateikti (2016 m. birželio 13 d. UAB „Finiens“ patvirtinimai apie atsiskaitymą yra civilinės bylos 2 tome, b. l. 156–157), todėl esant išvardintoms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsisako priimti aptartus įrodymus. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo

7729.

78Byloje kilo ginčas dėl tarp šalių 2015 m. balandžio 13 d. sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties galiojimo tuo aspektu, ar pirkėja (atsakovė UAB „Sorita“) įvykdė pareigą sumokėti už įsigytus daiktus.

7930.

80Ginčijama sutartimi ieškovė perleido atsakovei už bendrą 398 090 Eur kainą pastatą – karvidę, esančią ( - ), ir pastatą – administracinį pastatą, esantį ( - ) (1 t., b. l. 8-16).

8131.

82CK 6.344 straipsnyje nustatyta, kad pirkėjas privalo sumokėti daikto kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Šalių sudarytai nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarčiai įstatymas nustato privalomą notarinę formą, tokia sutartis registruojama viešajame registre. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokius reikalavimus atitinkančiai pirkimo – pardavimo sutarčiai CK 6.344 straipsnio 4 dalyje nustatoma atitinkama atsiskaitymo tvarka – pirkėjas daikto kainą sutarties pasirašymo metu turi sumokėti į notaro depozitinę sąskaitą, o pardavėjui pinigus notaras perduoda po sutarties įregistravimo viešame registre. Laikantis šios įstatymo nuostatos galima išvengti sutarties šalių ginčų dėl to, ar nekilnojamojo daikto kaina buvo sumokėta, ar ne. Tačiau CK 6.344 straipsnio 4 dalies nuostata yra dispozityvi (išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas numato kitokią atsiskaitymo tvarką), todėl šalys nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartyje gali numatyti kitokią atsiskaitymo tvarką (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2009).

8332.

84Ginčijamos sutarties 4.1. punktu šalys susitarė, kad visą kainą pirkėjas (apeliantė) įsipareigoja sumokėti pardavėjui (ieškovei) iki 2016 m. balandžio 13 d. Sutartimi šalys nustatė ir atsiskaitymo patvirtinimo tvarką. Sutarties 4.2. punktu pardavėjas (ieškovė), pirkėjui (apeliantei) sutartyje nustatyta tvarka sumokėjus visą kainą įsipareigojo per 10 (dešimt) darbo dienų išduoti pažymą apie visišką bei tinkamą atsiskaitymą pagal šią sutartį, pasirašytą pardavėjo bendrovės vadovo arba įgalioto asmens bei patvirtintą bendrovės antspaudu. Šalys taip pat susitarė, kad pardavėjui neįvykdžius šiame punkte nurodytos prievolės per nustatytą terminą, pirkėjas turi teisę pateikti šią Sutartį patvirtinusiam notarų biurui mokėjimo pavedimo kopiją ar kitą dokumentą, patvirtinantį pagal šios Sutarties 4.1. punktą mokėtinų sumų sumokėjimo faktą, kurių pagrindu notaras išduos liudijimą, patvirtinantį, kad pirkėjas atsiskaitė su pardavėju pagal šią sutartį (1 t., b. l. 12).

8533.

86Pirkėjai iškėlus bankroto bylą paskirtasis bankroto administratorius nustatė, kad įmonė nėra gavusi lėšų pagal 2015 m. balandžio 13 d. sutartį, todėl kreipėsi į teismą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia tuo pagrindu, kad pirkėja (atsakovė) neįvykdė savo pareigos atsiskaityti pagal sutartį. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, pripažino ieškovės reikalavimus pagrįstais ir juos tenkino.

8734.

88Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir teigia, kad teismas netinkamai įvertino apeliantės į bylą pateiktus įrodymus (kasos pajamų orderį, ieškovės vadovo patvirtinimą apie atsiskaitymą bei notaro liudijimą), kurių visuma patvirtina atsiskaitymą pagal sutartį ir lemia ginčijamo sprendimo neteisėtumą. Teikiamu skundu iš esmės nesutinkama su bylą išnagrinėjusio teismo atliktu įrodymų vertinimu.

89Dėl įrodymų vertinimo taisyklių ir įrodinėjimo pareigos

9035.

91Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio proceso teisės normų (CPK 176, 185 straipsniai) aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo.

9236.

93Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą; išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis; teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų; įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-421/2019 40 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

9437.

95Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal bendrąją procesinių pareigų paskirstymo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608-701/2015).

9638.

97Nagrinėjamu atveju ieškovė, reikšdama ieškinį, kuriuo buvo įrodinėjama, kad su ieškove nėra atsiskaityta pagal ginčo sutartį, pateikė šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus – įmonės sąskaitų išrašus (t. 1, b. l. 19–255), duomenis apie tai, kad ieškovės akcininko sprendimai dėl ginčo turto pardavimo (2 t., b. l. 35–36) bei 2017 m. sausio 18 d. UAB „Finiens“ direktorės patvirtinimas apie atsiskaitymą pagal ginčo sutartį (2 t. b. l. 156–157) yra suklastoti (2 t., b. l. 147, 3 t., b. l. 35), todėl atsakovei siekiant paneigti ieškinio argumentus ir įrodyti, jog ji atsiskaitė su ieškove, kilo pareiga pagrįsti savo atsikirtimus (CPK 178 straipsnis).

98Dėl atsakovės pateiktų įrodymų vertinimo

9939.

100Atsakovė, siekdama paneigti ieškinio argumentus, kartu su atsiliepimu pateikė teismui 2015 m. gruodžio 25 d. kasos pajamų orderio kvito, serija Nr. 261A, kopiją, kurioje nurodyta, kad UAB „Finiens“ iš UAB „Sorita“ priėmė pagal 2015 m. balandžio 13 d. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį 398 090 Eur (2 t., b. l. 13). Vėliau, bylos nagrinėjimo metu, buvo pateiktas ir 2015 m. gruodžio 23 d. kvitas, serija Nr. 261A (2 t., b. l. 118), patvirtinantis tą pačią ūkinę operaciją, paaiškinant, kad 2015 m. gruodžio 25 d. kvitas yra anuliuotas. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs šių įrodymų pateikimo aplinkybes, atsakovės ir buvusio ieškovo vadovo paaiškinimus, kuriais buvo siekiama pagrįsti dviejų skirtingų dokumentų, patvirtinančių tą pačią ūkinę operaciją, išdavimo aplinkybes, bei atsižvelgęs, kad įrodymų, patvirtinančių ieškovės buvusio vadovo paaiškinimus dėl anuliuoto kvito nėra, laikė, jog pateikti dokumentai neįrodo siekiamų pagrįsti aplinkybių. Apeliantė su teismo atliktu aptartų įrodymų vertinimu nesutinka ir teigia, kad kartu su apeliaciniu skundu pateiktas anuliuotas kvitas įrodo atsakovės paaiškinimų pagrįstumą.

10140.

102Apeliacinės instancijos teismas apelianto poziciją dėl atsiskaitymo už įgytą turtą aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų vertina kritiškai. Juridinių asmenų ūkinės operacijos, t. y. ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą, turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis). Juridinių asmenų ūkinės operacijos, taip pat grynųjų pinigų operacijos, kuriomis vykdomos civilinės teisinės prievolės, pagal įstatymą turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais. Būtent tokie apskaitos dokumentai ir pripažįstami leistina įrodinėjimo priemone, kai įrodinėjimo dalykas yra juridinio asmens ūkinė operacija.

10341.

104Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2018 m. birželio 1 d. redakcija) (toliau – Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės), nustato, kad pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį; priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas (3 punktas); atskaitingas asmuo, gavęs pinigus iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už jiems parduotą turtą <···> išduoda Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše <···> nurodytą apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita). Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimo įrodymo dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu (10 punktas). Be to, visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą

105(16 punktas), kiekvienas kasos pajamų ir išlaidų orderis įrašomas kasos knygoje (17 punktas). Pinigai priimami arba išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną

106(11 punktas).

10742.

108Įvertinus aptartą teisinį reglamentavimą teisėjų kolegijai kyla abejonių dėl kartu su apeliaciniu skundu pateiktu anuliuotu kvitu siekiamo įrodyti fakto tikrumo bei apeliacinio skundo argumentų, kuriais siekiama pagrįsti atsiskaitymą su ieškove. Nustatyta, kad atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė 2015 m. gruodžio 25 d. kasos pajamų orderio kvitą, serija 261A (2 t., b. l. 13), bylą nagrinėjančio teismo reikalavimu (2 t., b. l. 25, 27), atsakovė pateikė į bylą 2015 m. gruodžio 25 d. kasos pajamų orderio kvito, serija 261A originalą (priedo prie elektroninės civilinės bylos, 18 lapas) (2 t., b. l. 44). 2018 m. liepos 3 d. vykusio teismo posėdžio metu atsakovė pateikė 2015 m. gruodžio 23 d. kasos pajamų orderio kvito, serija 261A, originalą, patvirtinantį tą pačią ūkinę operaciją – UAB „Finiens“ pinigų pagal ginčo sutartį iš UAB „Sorita“ gavimą (priedo prie elektroninės civilinės bylos, 24 lapas) (2 t., b. l. 118). Buvęs ieškovės vadovas paaiškino, kad tai pačiai ūkinei operacijai patvirtinti yra pateikti du kvitai dėl tos priežasties, kad 2015 m. gruodžio 25 d. kvitas buvo anuliuotas. Šiems teiginiams pagrįsti įrodymų, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atsakovė nepateikė. 2015 m. gruodžio 25 d. anuliuotas kasos pajamų orderio kvitas serija 261A buvo pateiktas tik kartu su apeliaciniu skundu. Teisėjų kolegija įvertinusi papildomų įrodymų pateikimo aplinkybę bei tai, kad kvito, kuris neva anuliuotas, originalas yra civilinės bylos priede (priedo prie elektroninės civilinės bylos, 18 lapas), mano, kad pateiktas dokumentas, kaip neatitinkantis juridinio asmens ūkinei operacijai pagrįsti pildomų apskaitos dokumentams keliamų reikalavimų, neįrodo apeliantės teiginių pagrįstumo. Remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, anuliuojamas pats taisytinas dokumentas. Kadangi šiuo atveju byloje yra, atsakovės teigimu, taisytinas dokumentas (jo originalas), akivaizdu, jog pateiktas anuliuotas kvitas nėra padarytas remiantis jo pagrindu ir neįrodo 2015 m. gruodžio 25 d. kvito anuliavimo. Kvitų išdavimo aplinkybės nelaikytinos tikėtinomis ir todėl, kad tiek 2015 m. gruodžio 23 d., tiek ir 2015 m. gruodžio 25 d. kvitai turi tą patį numerį, nors vėliau išduoto kvito numeris turėtų turėti didesnį eilės numerį. Be to, kaip nurodyta pirmiau, Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 11 punktas nustato, kad pinigai priimami arba išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną, todėl atsakovei teigiant, kad pinigus ieškovės vadovas gavo 2015 m. gruodžio 25 d., akivaizdu, jog poreikio anuliuoti 2015 m. gruodžio 25 d. išrašyto kvito nebuvo, o 2015 m. gruodžio 23 d. kvitas, remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu neatspindi kvito išdavimo dieną atliktos ūkinės operacijos.

10943.

110Teisėjų kolegijos vertinimu, remiantis aptarta apskaitos dokumentų išdavimo ir registravimo tvarka atsakovė, siekdama pagrįsti savo argumentus ir pateiktų įrodymų tikrumą, turėjo galimybę pateikti teismui ieškovės išduotą apskaitos dokumentą (Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 10 punktas) arba prašyti išreikalauti kasos knygą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovė, teigdama, jog atsiskaitė su ieškove, sumokėdama jos buvusiam vadovui grynaisiais pinigais, remiantis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis taip pat turėjo galimybę pateikti kasos išlaidų orderį, patvirtinantį, kad iš įmonės kasos buvo išimtos lėšos. Nesant šių įrodymų bei teisėjų kolegijai kilus pagrįstų abejonių dėl atsakovės pateiktų kasos pajamų orderio kvitų tikrumo, teisėjų kolegija sprendžia, jog tik šie įrodymai nelaikytini pakankamais konstatuoti, kad atsakovė atsiskaitė su ieškove pagal ginčijamą sutartį.

11144.

112Faktui, jog su ieškove buvo atsiskaityta, įrodyti, nepakankamais laikytini ir ieškovės buvusio vadovo 2016 m. birželio 13 d. pasirašyti patvirtinimai apie atsiskaitymą (2 t. b. l. 156-157), kadangi tik vadovo patvirtinimas be pirminių juridinio asmens ūkinę operaciją, kurios metu į įmonės kasą buvo įnešti pinigai, patvirtinančių dokumentų pats savaime nepagrindžia įrodinėjamų aplinkybių.

11345.

114Sutartyje nurodytų pinigų sumokėjimo fakto nepatvirtina ir kitos pirmosios instancijos teismo nustatytos ir įvertintos aplinkybės. Kaip buvo įvertinta pirmosios instancijos teismo, 2017 m. sausio 18 d. ieškovės vadovės patvirtinimas apie atsiskaitymą (1 t., b. l. 257) nėra pasirašytas vadovės, o yra atspausdintas antspaudo kliše (teismo eksperto išvada 2 t., b. l. 147), todėl ieškovės direktorei N. R. neigiant tokio dokumento parengimą, teismas neturi pagrindo abejoti ekspertizės išvadų teisingumu. Tokias ekspertizės išvadas paneigiančių duomenų apeliantė nepateikė. Be to, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina ir tai, kad notarės liudijimas apie UAB „Sorita“ atsiskaitymą su ieškove pagal ginčijamą sutartį (2 t., b. l. 52), išduotas remiantis 2017 m. sausio 18 d. ieškovės vadovės patvirtinimu apie atsiskaitymą, taip pat nelaikytinas savarankišku įrodymu, kuriuo remiantis teismas turėtų pagrindą pripažinti, kad atsakovė atsiskaitė su ieškove. Apeliantė skundu siekia pagrįsti savo argumentų teisingumą akcentuodama notaro išduoto liudijimo, kaip oficialaus rašytinio įrodymo, turinčio didesnę įrodomąją galią, svarbą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors pripažįstama, jog notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnis), tačiau šiuo atveju esant teismo ekspertizės išvadai, kad notarei pateiktas 2017 m. sausio 18 d. ieškovės vadovės patvirtinimas apie atsiskaitymą buvo suklastotas, notaro šiuo pagrindu išduotas liudijimas negali būti laikomas įrodymu, patvirtinančiu atsiskaitymą tarp šalių, kadangi jame nurodytų duomenų teisingumas yra paneigtas.

11546.

116Apeliantė siekdama įrodyti ginčijamo sandorio teisėtumą taip pat akcentavo, kad jo sudarymui buvo gautas ieškovės akcininko pritarimas, tačiau šie argumentai yra paneigti kitais bylos duomenimis. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės akcininko sprendimai dėl Pastatų pardavimo (2 t., b. l. 35-36) pripažinti suklastotais, kadangi juos pasirašė ne N. R. (3 t., b. l. 35).

11747.

118Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad kaip buvo nurodyta aptariant atsiskaitymo tarp ginčo šalių tvarką (nutarties 32 punktas), ieškovė, atsakovei (apeliantei) sutartyje nustatyta tvarka, t. y. iki 2016 m. balandžio 13 d., sumokėjus visą kainą įsipareigojo per 10 (dešimt) darbo dienų išduoti pažymą apie jo visišką bei tinkamą atsiskaitymą pagal šią sutartį. Atsakovei įrodinėjant, kad pinigus ieškovės vadovui ji perdavė 2015 m. gruodžio 25 d. (pirmasis apskaitos dokumentas pasirašytas gruodžio 25 d.), akivaizdu, kad ieškovės tariamas patvirtinimas apie atsiskaitymą buvo išduotas praleidus sutartimi nustatytą terminą. Sutarties 4.2. punktu šalys taip pat susitarė, kad ieškovei neįvykdžius prievolės per nustatytą terminą, pirkėjas (atsakovė) turi teisę pateikti šią Sutartį patvirtinusiam notarų biurui mokėjimo pavedimo kopiją ar kitą dokumentą, patvirtinantį pagal šios Sutarties 4.1. punktą mokėtinų sumų sumokėjimo faktą, kurių pagrindu notaras išduos liudijimą, patvirtinantį, kad pirkėjas atsiskaitė su pardavėju pagal šią sutartį (1 t., b. l. 12). Todėl atsakovė, kaip asmuo, turintis suinteresuotumą, kad būtų tinkamai ir laiku patvirtintas atsiskaitymo su ieškove faktas, turėjo galimybę kreiptis į notarą ir, pateikus atitinkamus mokėjimą patvirtinančius įrodymus, prašyti išduoti liudijimą apie atsiskaitymą. Tai, kad atsakovė nesiėmė šių priemonių, kartu su kitomis aptartomis aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą abejoti, kad pinigai ieškovei buvo perduoti, leidžia teisėjų kolegijai pritarti pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog byloje esantys įrodymai nepatvirtina atsakovės atsiskaitymo su ieškove pagal ginčijamą sutartį. Nenustačius, kad apeliantė būtų sumokėjusi už jai perleistus Pastatus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė vienašalę restituciją (CK 6.145 straipsnis).

11948.

120Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nesutikdama su pirmosios instancijos teismo pateiktu įrodymų vertinimu apeliantė nenurodė šią poziciją pagrindžiančių teisinių argumentų bei nepateikė jas paneigiančių įrodymų. Skunde apeliantė dar kartą pareiškė savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė ginčą išsprendęs teismas, tačiau vien tik aplinkybė, jog šalies nurodytos aplinkybės nepripažįstamos įrodytomis, neteikia pagrindo daryti išvados, jog padarytas CPK 176 ar 185 straipsnių pažeidimas ir neleidžia abejoti skundžiamo teismo procesinio sprendimo teisėtumu ar pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-373-219/2018, 55, 56 punktai ir juose nurodyta kasacinio teismo praktika). Bylos medžiaga patvirtina, kad teismas nustatė visus teisiškai reikšmingus faktus ir tinkamai juos įvertino, rėmėsi byloje pateiktų įrodymų visetu, todėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, nepažeidė ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12149.

122Pažymėtina, kad trečiasis asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą kėlė klausimą dėl teismo pareigos pripažinti ex officio (savo iniciatyva) ginčijamą sandorį negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu. Teismas ex officio, kai nėra pareikšto bylos šalies reikalavimo dėl sandorio negaliojimo, gali pripažinti sandorį niekiniu, kai jo negaliojimas yra akivaizdus, tačiau šiuo atveju ieškovė prašė pripažinti ginčijamą sandorį nutrauktu. Ieškovės pasirinktu teisių gynybos būdu iš esmės yra pasiektas trečiojo asmens siekiamas sukurti teisinis rezultatas, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju teismas ex officio (savo iniciatyva) neturėjo pareigos pripažinti sandorio negaliojančiu trečiojo asmens nurodomu pagrindu.

123Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

12450.

125Apeliantė prašė atidėti 3 861 Eur žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą mokėjimą, kartu teismui pateikė įrodymą apie sumokėtą 100 Eur dydžio žyminį mokestį. Kadangi ieškovei 2018 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 7 d. (Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-15-258/2020 medžiaga (CPK 178 straipsnio 3 dalis), yra iškelta bankroto byla, apeliantė neturėjo pareigos mokėti žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą (skundas paduotas 2019 m. gegužės 17 d., t. y. jau įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo) (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Remiantis išdėstytu, apeliantei grąžinamas sumokėtas 100 Eur dydžio žyminis mokestis, kurio sumokėjimą patvirtina 2019 m. gegužės 17 d. AB „Lietuvos paštas“ įmokos priėmimo kvitas Nr. LG 00404779 (4 t. b l. 15).

12651.

127Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Nustatyta, kad ieškovė neprašė atlyginti jos dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl toks klausimas nesprendžiamas, o trečiasis asmuo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme nepateikė įrodymų apie jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl trečiojo asmens prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas iš apeliantės netenkinamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

12852.

129Ieškovės atstovas, advokatas J. V., Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą grąžinti jam CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu 4 011 Eur dydžio žyminį mokestį, kurį jis sumokėjo už ieškovę teikdamas ieškinį. Prašyme nurodoma, kad ieškovė šios sumos advokatui neatlygino, advokato kreditorinis reikalavimas šiai sumai yra patvirtintas įmonės bankroto byloje. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinys buvo pateiktas 2017 m. lapkričio 22 d., t. y. tuo metu kai ieškovė neturėjo bankrutuojančios įmonės teisinio statuso, todėl nėra teisinio pagrindo remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu ieškovei grąžinti sumokėtą žyminį mokestį. Pirmosios instancijos teismas tenkinęs ieškinį, išsprendė ir ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, tarp jų ir žyminio mokesčio atlyginimo klausimą, priteisdamas iš atsakovės ieškovei ir 4 011 Eur žyminio mokesčio. Pareiga mokėti žyminį mokestį kyla šaliai, pareiškusiai materialinį teisinį reikalavimą. Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos taisyklės leidžia šią prievolę įvykdyti pasinaudojant atstovavimo institutu, tačiau veikimas per atstovą vykdant žyminio mokesčio mokėjimo prievolę nepakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos byloje. Bylinėjimosi išlaidos šioje byloje paskirstytos tinkamai (pagal bylos išnagrinėjimo rezultatą), todėl nėra pagrindo šio klausimo spręsti kitaip pagal tik procesinį teisinį suinteresuotumą turinčio atstovo advokato prašymą.

130Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

131Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

132Grąžinti apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „Sorita“, juridinio asmens kodas 302845291, 100 Eur (vieno šimto eurų) žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. gegužės 17 d. AB „Lietuvos paštas“ įmokos priėmimo kvitu Nr. LG 00404779.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau ir – UAB) „Finiens“, šiuo... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodoma, kad 2015 m. balandžio 13 d. ieškovė ir atsakovė... 9. 3.... 10. Pasikeitus ieškovės direktoriui buvo atliekamas juridinio asmens veiklos... 11. 4.... 12. Nekilnojamojo turto registre pastato – karvidės registro išraše yra... 13. 5.... 14. Dėl šių aplinkybių ieškovė kreipėsi į VĮ „Registrų centras“.... 15. 6.... 16. Ieškovės teigimu, notarei pateiktas dokumentas yra suklastotas, nes apie... 17. 7.... 18. Kadangi ieškovė negavo pinigų už atsakovei parduotus Pastatus, todėl... 19. 8.... 20. Atsakovė UAB „Sorita“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 21. 9.... 22. Atsakovė papildomai paaiškino, kad ieškovė neginčija nei notaro liudijimo,... 23. 10.... 24. Trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“ prašė teismo spręsti klausimą dėl... 25. 11.... 26. UAB „Nikosparta“ vertinimu, šiuo atveju egzistuoja pagrindas konstatuoti... 27. 12.... 28. Trečiasis asmuo nurodė, kad byloje taip pat nėra įrodymų,... 29. 13.... 30. Trečiojo asmens įsitikinimu, nurodytos aplinkybės dėl dokumentų klastojimo... 31. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 32. 14.... 33. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino... 34. 15.... 35. Priimdamas sprendimą pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad įvertinęs... 36. 16.... 37. Teismas liudytojo V. K. parodymus apie 398 090 Eur sumos perdavimą grynais... 38. 17.... 39. Vertindamas notarės liudijimą, kuriuo patvirtinta apie atsiskaitymą, teismas... 40. 18.... 41. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas pripažino, kad atsakovė nėra... 42. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 43. 19.... 44. Atsakovė UAB „Sorita“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 45. 20.... 46. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 47. 20.1.... 48. Teismo išvados dėl neįrodyto atsiskaitymo tarp šalių pagal ginčijamą... 49. 20.2.... 50. Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodė, kad ginčo sandorio... 51. 20.3.... 52. Tai, kad šalys pagal ginčijamą sutartį yra atsiskaičiusios, patvirtina... 53. 20.4.... 54. Byloje esančių įrodymų visumai patvirtinant, kad šalys pagal ginčo... 55. 21.... 56. Ieškovė BUAB „Finiens“ ir trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“... 57. 22.... 58. Atsiliepimai į apeliacinį skundą grindžiami iš esmės analogiškais... 59. 22.1. Priešingai nei teigia apeliantė, byloje nėra patikimų įrodymų, kad... 60. 22.2. Ginčo sandorio sudarymo metu notarui buvo pateikti suklastoti duomenys:... 61. Teisėjų kolegija... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 63. 23.... 64. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 65. Dėl papildomų įrodymų priėmimo ... 66. 24.... 67. Apeliantė kartu su skundu pateikė papildomus įrodymus – susirašinėjimą... 68. 25.... 69. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 70. Nr. 2A-1014/2013).... 71. 26.... 72. Sprendžiant dėl poreikio priimti UAB „Sorita“ papildomai pateiktą... 73. 27.... 74. Pažymėtina, kad apeliantė papildomus įrodymus pateikė kartu su apeliaciniu... 75. 28.... 76. Vertinant prašymą priimti kitus papildomai pateiktus įrodymus teisėjų... 77. 29.... 78. Byloje kilo ginčas dėl tarp šalių 2015 m. balandžio 13 d. sudarytos... 79. 30.... 80. Ginčijama sutartimi ieškovė perleido atsakovei už bendrą 398 090 Eur... 81. 31.... 82. CK 6.344 straipsnyje nustatyta, kad pirkėjas privalo sumokėti daikto kainą... 83. 32.... 84. Ginčijamos sutarties 4.1. punktu šalys susitarė, kad visą kainą pirkėjas... 85. 33.... 86. Pirkėjai iškėlus bankroto bylą paskirtasis bankroto administratorius... 87. 34.... 88. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir teigia, kad... 89. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių ir įrodinėjimo pareigos... 90. 35.... 91. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio proceso... 92. 36.... 93. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet... 94. 37.... 95. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad... 96. 38.... 97. Nagrinėjamu atveju ieškovė, reikšdama ieškinį, kuriuo buvo įrodinėjama,... 98. Dėl atsakovės pateiktų įrodymų vertinimo... 99. 39.... 100. Atsakovė, siekdama paneigti ieškinio argumentus, kartu su atsiliepimu... 101. 40.... 102. Apeliacinės instancijos teismas apelianto poziciją dėl atsiskaitymo už... 103. 41.... 104. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, patvirtintos... 105. (16 punktas), kiekvienas kasos pajamų ir išlaidų orderis įrašomas kasos... 106. (11 punktas).... 107. 42.... 108. Įvertinus aptartą teisinį reglamentavimą teisėjų kolegijai kyla abejonių... 109. 43.... 110. Teisėjų kolegijos vertinimu, remiantis aptarta apskaitos dokumentų išdavimo... 111. 44.... 112. Faktui, jog su ieškove buvo atsiskaityta, įrodyti, nepakankamais laikytini ir... 113. 45.... 114. Sutartyje nurodytų pinigų sumokėjimo fakto nepatvirtina ir kitos pirmosios... 115. 46.... 116. Apeliantė siekdama įrodyti ginčijamo sandorio teisėtumą taip pat... 117. 47.... 118. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad kaip buvo nurodyta... 119. 48.... 120. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nesutikdama su pirmosios... 121. 49.... 122. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą kėlė... 123. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 124. 50.... 125. Apeliantė prašė atidėti 3 861 Eur žyminio mokesčio už apeliacinio skundo... 126. 51.... 127. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 128. 52.... 129. Ieškovės atstovas, advokatas J. V., Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 130. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 131. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą palikti... 132. Grąžinti apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „Sorita“, juridinio...