Byla 2A-375/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3037-258/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ ieškinį atsakovui Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Eiresta“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir sutarties sudarymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Stogusta“ 2008 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, atsakovui Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Eiresta“, prašydamas panaikinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą įrašyti UAB „Eiresta“ į preliminarią pasiūlymų eilę; panaikinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą supaprastinto atviro konkurso „Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos renovavimas (II etapas)“ laimėtoja pripažinti UAB „Eiresta“; pripažinti, kad UAB „Stogusta“ laimėjo supaprastintą atvirą konkursą „Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos renovavimas (II etapas)“, įpareigojant atsakovą konkursą laimėjusiai UAB „Stogusta“ raštu siūlyti sudaryti statybos rangos sutartį; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. gegužės 16 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 36(2) buvo išspausdintas skelbimas, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracija perka Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos pastato Šalčininkuose, Vytauto g. 35, renovavimo (II etapas) darbus (pirkimo numeris 65007) ir ieškovas pateikė atsakovui pirkimo procedūrai visą reikalingą dokumentaciją. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. birželio 17 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje įvyko vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir po vokų atplėšimo paaiškėjo, kad UAB „Eiresta“ darbus atlikti pasiūlė už 492 884,96 Lt, o UAB „Stogusta“ už 494 006,05 Lt. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. liepos 29 d. paštu gavo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. liepos 23 d. raštą Nr. 1(5.23)-1232 „Dėl viešojo pirkimo laimėtojo“, o 2008 m. liepos 29 d. – pranešimą dėl sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymo. Ieškovas pažymėjo, kad 2008 m. rugpjūčio 4 d. įteikė atsakovui pretenziją dėl preliminarios eilės ir, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktais bei konkurso sąlygų 8.1.4 punktu, atsakovo prašė atmesti UAB „Eiresta“ pasiūlymą, išbraukti UAB „Eiresta“ iš preliminarios pasiūlymų eilės, nutraukti su šia įmone 2008 m. liepos 25 d. darbų pirkimo sutartį, o UAB „Stogusta“ pasiūlymą pripažinti pirmuoju, vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų, pripažinti, kad UAB „Stogusta“ laimėjo konkursą bei raštu kviesti UAB „Stogusta“ sudaryti darbų pirkimo sutartį. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 11 d. gavo atsakovo 2008 m. rugpjūčio 8 d. raštą Nr. S (5.23) – 1343 ,,Dėl pretenzijos išnagrinėjimo“. Ieškovo nuomone, atsakovas, atmesdamas pretenziją, pasielgė neteisėtai, nes ieškovas negavo pranešimo ir neturėjo jokios galimybės pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti per 5 dienas, atsakovas nesuprato pretenzijos turinio arba sąmoningai vengė suprasti. Ieškovo teigimu, dėl to, kad UAB ,,Eiresta“ pasiūlyme blogai apskaičiuotas PVM bei pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, pretenzija turėjo būti patenkinta. Ieškovas pažymėjo, kad aplinkybė, jog UAB „Eiresta“ blogai apskaičiavo PVM bei šios įmonės pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, ieškovas sužinojo 2008 m. liepos 28 d., nes vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje buvo paskelbtas tik bendros pasiūlymo kainos dydis ir buvo akcentuojama, kad tai darbų kaina su užsakovo rezervu ir PVM, bet užsakovo rezervo ir PVM dydžiai nebuvo nurodyti. Ieškovo teigimu, pažeidimas ieškovo atžvilgiu atsirado tada, kai Šalčininkų rajono savivaldybė, nesilaikydama tvarkos, nepastebėjo UAB „Eiresta“ padarytų klaidų ir neteisėtai įrašė ją į preliminarią pasiūlymų eilę, pripažino laimėtoja ir sudarė sutartį, kartu tinkamai neinformuodami apie šiuos, priešingus teisei, savo veiksmus. Ieškovas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai. Ieškovo teigimu, UAB „Eiresta“ pasiūlyme PVM turėtų būti 75 185,84 Lt, o ne 75 643,47 Lt, užsakovo rezervas turėtų būti 23 470,71 Lt, o ne 20 011,50 Lt. Ieškovas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 4S-2558 „Dėl neteisingai apskaičiuoto PVM ir kainos sudėtinių dalių“ informavo ieškovą, kad nurodytais atvejais tiekėjų pasiūlymai atmetami. Ieškovo nuomone, UAB „Eiresta“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, o UAB „Stogusta“ pripažinta laimėjusi konkursą „Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos renovavimas (II etapas)“. Ieškovas pažymėjo, kad konkurso sąlygų 13.1. punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Dėl to, ieškovo nuomone, išbraukus UAB „Eiresta“ iš preliminarios pasiūlymų eilės, atsakovas privalo raštu siūlyti sudaryti statybos rangos sutartį UAB „Stogusta“.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimu nusprendė UAB „Stogusta” ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo UAB „Stogusta“ 37 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

5Teismas nurodė, kad, vertindamas ieškovo nurodytą aplinkybę dėl jo interesų pažeidimo „sužinojimo ir turėjimo teisę žinoti“ prasme, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 11 punkto nuostata, kurioje nurodyta, kad kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija. Teismas pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog vokų su tiekėjų pateiktais pasiūlymais atplėšimo procedūros metu buvo skelbiama tiekėjų užpildytos pasiūlymo formos lentelėje Prekės, paslaugos, pavadinimas „Kaina su PVM“. Teismas nurodė, kad pagal konkurso sąlygų 4.4 punktą į statybos darbų kainą įeina PVM ir užsakovo rezervas, kuris turi būti nurodomas atskirai. Teismas pažymėjo, kad su paskelbtu tiekėjo pasiūlymu, kuris buvo užpildytas pagal perkančiosios organizacijos sudarytą formą, ieškovas turėjo teisę susipažinti netrukus po to, kai buvo baigta vokų atplėšimo procedūra, t.y. 2008 m. birželio 17 d. Teismas nurodė, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovui buvo trukdoma pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 11 punkte suteikta teise. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija turėjo pareigą vertinti bendrą pasiūlymo kainą su PVM, konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kad tiekėjų pasiūlymai bus vertinami atskirai pagal PVM, užsakovo rezervą, bendrą pasiūlymo kainą.

6Teismas nurodė, kad CK 1.125 straipsnio 3 dalis numato sutrumpintą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą iš konkurso rezultatų atsiradusiems reikalavimams. Teismas nurodė, kad UAB „Eiresta“ pasiūlymas, kuriame, pasak ieškovo, buvo blogai apskaičiuotas PVM, užsakovo rezervas, ieškovui turėjo būti žinomas 2008 m. birželio 17d. Teismas nurodė, kad pretenzija dėl preliminariosios eilės, kurioje ieškovas atkreipė atsakovo dėmesį, kad blogai paskaičiuotas PVM bei pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka sudėtinių jos dalių, buvo pateikta atsakovui 2008 m. rugpjūčio 4 d. Teismas, vertindamas nurodytus įrodymus, konstatavo, kad ieškovas per Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytą 5 dienų terminą pretenzijos nepateikė, o ieškinį teisme dėl blogai apskaičiuoto PVM pateikė 2008 m. rugpjūčio 18 d. Teismas pažymėjo, kad atsakovas prašo šio reikalavimo daliai taikyti ieškinio senatį, kurios terminas baigėsi 2008 m. liepos 17 d. Teismas nurodė, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti.

7Teismas nurodė, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pranešimas apie preliminarią pasiūlymų eilę patvirtina aplinkybę, kad tiekėjų preliminari pasiūlymų eilė sudaryta kainų didėjimo tvarka pagal pasiūlytas darbų atlikimo kainas su PVM ir užsakovo rezervu. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo šioje dalyje ieškovo reikalavimą pripažinti pagrįstu, nes šioje eilėje nurodytos tiekėjų pasiūlymų kainos su PVM ir yra tokios, kokias nurodė tiekėjai, taip pat šioje dalyje nėra sąlygų 8 punkte nustatytų reikalavimų, kurių pagrindu viešojo pirkimo komisija turėjo teisę atmesti pasiūlymą. Teismas pažymėjo, kad preliminarioje pasiūlymų eilėje pirmąja įrašyta UAB „Eiresta“, pasiūliusi darbų atlikimo kainą 492 884,96 Lt su PVM ir užsakovo rezervu, UAB „Stogusta“ pasiūlymo kaina – 494 006,05 Lt su PVM ir užsakovo rezervu. Teismo teigimu, vertinant nurodytas aplinkybes, nėra teisinio pagrindo panaikinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos komisijos sprendimą įrašyti UAB „Eiresta“ į preliminarią pasiūlymų eilę. Teismas pažymėjo, kad teismui nesuteikta perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos teisė pripažinti kitą tiekėją konkurso (pirkimo) laimėtoju. Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas yra ir gali būti pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, o ginčo atveju esminis pažeidimas nenustatytas. Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numato, jog viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismas nurodė, kad ginčo atveju toks pirkimų tikslas yra pasiektas ir įgyvendintas – statybos rangos sutartis yra sudaryta už mažiausią viešajame pirkime pasiūlytą kainą, t. y. bendra galutinė fiksuota statybos darbų kaina pagal 2008 m. liepos 28 d. statybos rangos sutartį Nr. GS(7.83)-321, sudarytą tarp atsakovo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo asmens UAB „Eiresta“, yra – 492 884,96 Lt, tuo tarpu ieškovo UAB „Stogusta“ viešajame pirkime pasiūlyta bendra galutinė statybos darbų kaina buvo 494 006,05 Lt. Dėl to, teismo teigimu, atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas, viešo konkurso laimėtoju pripažįstant ieškovą UAB „Stogusta“, neatitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio antrojoje dalyje numatyto tikslo ir jį pažeistų. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad ieškinys pripažintinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Stogusta“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą supaprastinto atviro konkurso „Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos renovavimas (II etapas)“ laimėtoja pripažinti UAB „Eiresta“ ir pripažinti, kad supaprastintą atvirą konkursą laimėjo UAB „Stogusta“. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas iškreipė ieškovo argumentų dėl užsakovo rezervo apskaičiavimo prasmę ir tai turi įtakos teismo sprendimo pagrįstumui.
  2. Teismas neįvertino, kad su pasiūlymuose esančia informacija, kuri nėra viešai skelbiama per vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą, t.y. su PVM ir užsakovo rezervo dydžiais, tiekėjai neturi teisės asmeniškai susipažinti. Teismas neįvertino, kad UAB „Stogusta“ galėjo susipažinti tik su ta pasiūlymo dalimi, kurioje yra skelbiama viešai paskelbta bendra pasiūlymo kaina, bei įsitikinti, ar yra pateiktas pasiūlymo užtikrinimas, ir tik taip, kad likusi informacija ieškovui nebūtų matoma, t. y. susipažįstant būtų nematomi viešai neperskaityti PVM ir užsakovo rezervo dydžiai. Be to, teismas nepagrįstai atsisakė Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kviesti liudyti, kad būtų patvirtinta aplinkybė, jog su tiekėjų nurodytais PVM ir užsakovo rezervo dydžiais, kurie atsakovo nebuvo viešai perskaityti, negalima susipažinti.
  3. Atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija neprašė taikyti ieškinio senaties, tokį prašymą pateikė ne atsakovas, o kitas asmuo, todėl teismas nepagrįstai atsakovui priskyrė reikalavimus, kurių šis niekada nereiškė, tuo išeidamas iš teismui priskirtos kompetencijos ribų. Be to, teismas klaidingai nustatė ieškinio senaties termino pabaigos momentą.
  4. Teismas neišsprendė ieškovo reikalavimo išreikalauti iš trečiojo asmens pasiūlymo su sąmatomis kopijos ir neįsitikino, ar UAB „Eiresta“ pasiūlyme nurodyti PVM ir užsakovo rezervo dydžiai paskaičiuoti gerai ir sutampa su sąskaitomis už atliktus darbus.
  5. Teismas nagrinėjo bylą tik iš atsakovui naudingos pozicijos ir pažeidė Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtintas vertybes bei teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą, nuostatas.
  6. Teismas sprendime neišaiškino, kodėl teismui nesuteikta perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos teisė pripažinti kitą tiekėją konkurso (pirkimo) laimėtoju, bet suteikta perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos teisė panaikinti sprendimą dėl konkurso (pirkimo) laimėtojo pripažinimo. Dėl teismo atsiribojimo nuo jam suteiktų teisių atsisakant atlikti teismams priskirtas funkcijas, dėl nesugebėjimo sprendime tinkamai motyvuoti, kodėl teismas negali patenkinti kai kurių ieškovo prašymų, laikytina, kad ši teismo sprendimo dalis yra be motyvų.
  7. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčo atveju esminis pažeidimas nenustatytas. Tretysis asmuo padarė esminį pažeidimą – pateiktame pasiūlyme blogai paskaičiavimo kainos sudedamąsias dalis, o tai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsultacija, yra esminis pažeidimas ir dėl šio esminio pažeidimo UAB „Eiresta“ pasiūlymas privalo būti atmestas. Atsakovas, neatmesdamas tiekėjo pasiūlymo, kuriame blogai paskaičiuotos ir nurodytos pasiūlymo bendros kainos sudedamosios dalys, padarė esminį pažeidimą. Be to, teismas neatliko būtinų veiksmų, kad įsitikinti, ar ginčo atveju esminis pažeidimas padarytas.
  8. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčo atveju yra pasiektas ir įgyvendintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytas tikslas. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ginčo atveju UAB „Stogusta“ pasiūlymas, vertinant darbų atlikimo kainą kartu su PVM ir užsakovo rezervu, gali būti naudingesnis, negu trečiojo asmens pasiūlymas Teismas taip pat neįvertino, kad negali būti pateisinamas teisės aktų pažeidimas iš trečiojo asmens ir atsakovo pusės.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo UAB „Stogusta“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo UAB „Stogusta“ teiginys, kad pranešimų apie preliminarią pasiūlymų eilę iš atsakovo nėra gavęs, neatitinka tikrovės. Pažymi, kad 2008 m. liepos 24 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, siusdama registruotu laišku 2008 m. liepos 23 d. raštą Nr. S(5.23)-1232, kuriame informavo tiekėjus, kad supaprastinto atviro konkurso laimėtoja pripažinta UAB „Eiresta“, pasiūliusi mažiausią darbų atlikimo kainą, o 2008 m. liepos 25 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su UAB „Eiresta“, nekeičiant bendros UAB „Eiresta“ pasiūlyme nurodytos sumos.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Eiresta“ prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo UAB „Stogusta“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas, vadovaudamasis abstrakčiu paklausimu Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei abstrakčiu šios institucijos atsakymu, netinkamai aiškina atitinkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Pažymi, kad šiai dienai tarp Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Eiresta“ yra sudaryta bei vykdoma statybos rangos sutartis, o esant galiojančiai tokiai statybos rangos sutarčiai, nėra pagrindo viešo konkurso laimėtoju pripažinti kitą konkurso dalyvį.

11Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

12Byloje nustatyta, kad 2008 m. gegužės 16 d. ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ Nr. 36 (2) buvo išspausdintas skelbimas, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracija perka Šalčininkų ,,Santarvės“ vidurinės mokyklos pastato Šalčininkuose, Vytauto g. 35, renovavimo (II etapas) darbus (pirkimo numeris 65007). Nurodyti darbai buvo perkami pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos patvirtintas supaprastinto atviro konkurso sąlygas. Minėtų sąlygų 4.4 punkte nurodyta, kad statybos darbų kainos pateikiamos litais, kad PVM ir užsakovo rezervas turi būti nurodomi atskirai, ir minėtose sąlygose pateiktoje pasiūlymo formoje ir sąlygų 2 priede pateiktame statybos rangos sutarties projekte nurodyti 18 proc. PVM ir 5 proc. užsakovo rezervas. 2008 m. liepos 28 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija sudarė su minėto supaprastinto atviro konkurso laimėtoju UAB ,,Eiresta“ rangos sutartį Nr. GS (7.83)-321 492 884,96 Lt sumai. UAB ,,Stogusta“ pateikė Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai 2008 m. liepos 31 d. pretenziją Nr. 1565. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2008 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. S (5.23)-1343 pranešė UAB ,,Stogusta“ apie pretenzijos išnagrinėjimą. Rašte nurodyta, kad supaprastinto atviro konkurso vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, kad UAB ,,Eiresta“ bendra pasiūlymo kaina su PVM ir užsakovo rezervu yra 492 884,96 Lt, o UAB ,,Stogusta“ bendra pasiūlymo kaina su PVM ir užsakovo rezervu yra 494 006,05 Lt, todėl rangos sutartis buvo pasirašyta su įmone, pasiūliusia mažesnę kainą.

13Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad ieškovas UAB ,,Stogusta“ laikėsi įstatymo nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos (Viešųjų pirkimų įstatymo 120-122 str.).

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias ieškinio senatį ir nepagrįstai taikė ieškinio senatį. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje dėl ieškinio senaties teismas turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 1 dalimi, nustatančia tiekėjui terminą kreiptis į teismą su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ar tiekėjo teisių pažeidimo, bet ne CK 1.125 straipsnio 3 dalimi, nustatančia ieškinio senaties terminą iš konkurso reikalavimų atsirandantiems reikalavimams. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodyta aplinkybė nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį kitais pagrindais.

15Ieškiniu ginčijamų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimų priėmimo momentu galiojusio Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 4 punkte buvo nurodyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlyme nurodyta kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. Šiuo metu galiojančiame Viešųjų pirkimų įstatyme toks konkretus pasiūlymo atmetimo pagrindas nėra numatytas, ir šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje numatytas pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų taisymas. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal sisteminį ir kitus teisės aiškinimo būdus ieškiniu ginčijamų sprendimų priėmimo momentu galiojęs Viešųjų pirkimo įstatymas nedraudė ir leido taisyti pasiūlyme padarytas aritmetines klaidas, nekeičiant paskelbtos kainos, neatsisakant kainos sudedamųjų dalių ir nepildant kainos naujomis dalimis.

16Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, jog tretysis asmuo UAB ,,Eiresta“ savo pasiūlyme neteisingai paskaičiavo kainos sudėtines dalis, t. y. PVM ir užsakovo rezervą, ir tai yra pagrindas UAB ,,Eiresta“ pasiūlymui atmesti. UAB „Eiresta“ pasiūlyme nurodyta, kad bendra pasiūlymo kaina su užsakovo rezervu ir PVM yra 492 884,96 Lt. UAB ,,Stogusta“ pasiūlyme nurodyta, kad bendra pasiūlymo kaina su užsakovo rezervu ir PVM yra 49 4006,05 Lt. Trečiojo asmens UAB ,,Eiresta“ atsiliepime į ieškinį nurodyta, kad UAB ,,Eiresta“ pasiūlyme nurodytas 20 011,50 Lt dydžio užsakovo rezervas sudaro 5 proc. pasiūlyme nurodytos darbų kainos (400 229,99 Lt x 5/100 = 20 0,11,50 Lt), kad pasiūlyme nurodytas 75 643,47 Lt dydžio PVM sudaro 18 proc. pasiūlyme nurodytos bendros darbų kainos bei užsakovo rezervo sumos [(400 229,99 Lt + 20 011,50 Lt) x 18/100 = 75 643,47 Lt] ir kad toks trečiojo asmens UAB ,,Eiresta” atliktas kainos sudėtinių dalių – PVM ir užsakovo rezervo - paskaičiavimas visiškai atitiko šio viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl PVM ir užsakovo rezervo apskaičiavimo bei jų nepažeidė. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos paskelbto minėto supaprastinto atviro konkurso sąlygose nėra nurodytas konkretus pasiūlymo bendros kainos sudėtinių dalių paskaičiavimo būdas. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. rašte Nr. 9 (5.23) – 1343, kuriuo pranešta UAB ,,Stogusta” apie pretenzijos išnagrinėjimą, nurodyta, kad 2008 m. liepos 28 d. pasirašyta su UAB ,,Eiresta” statybos rangos sutartis 492 884,96 Lt sumai ir UAB ,,Eiresta” pasiūlyme padaryta aritmetinė klaida ištaisyta pasirašant sutartį. Teisėjų kolegijos nuomone, esant UAB ,,Eiresta” pasiūlyme aritmetinėms klaidoms, galimas tokių klaidų taisymas nekeičiant paskelbtos bendros pasiūlymo kainos, neatsisakant kainos sudėtinių dalių ir pagal paskelbtą bendrą pasiūlymo kainą taisant kainos sudėtinių dalių aritmetines klaidas.

17Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamam ginčui svarbu ir reikšminga yra tai, kad minėta statybos rangos sutartis sudaryta 492 884,96 Lt sumai ir tarp sutarties šalių nėra ginčo dėl sutarties kainos sudėtinių dalių bei jų dydžio. Teisėjų kolegija sprendžia, kad yra nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatą. Atsakovui Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai sudarant su trečiuoju asmeniu UAB ,,Eiresta” 2008 m. liepos 28 d. statybos rangos sutartį Nr. GS (7.83)-321 nebuvo keičiama UAB ,,Eiresta” pasiūlyme nurodyta 492 884,96 Lt bendra pasiūlymo kaina su užsakovo rezervu bei PVM ir nebuvo atsisakoma kainos sudėtinių dalių.

18Viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas yra ir gali būti pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatos. Nagrinėjamo ginčo atveju tokio esminio pažeidimo nėra ir ieškovas jo neįrodė. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numato, jog pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Nagrinėjamo ginčo atveju toks pirkimų tikslas yra pasiektas ir įgyvendintas – statybos rangos sutartis yra sudaryta už mažiausią viešąjame pirkime pasiūlytą kainą, t. y. bendra galutinė fiksuota statybos darbų kaina pagal 2008 m. liepos 28 d. statybos rangos sutartį Nr. GS (7.83)-321, sudarytą tarp atsakovo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo asmens UAB ,,Eiresta”, yra 492 884,96 Lt. Tuo tarpu ieškovo UAB ,,Stogusta” viešajame pirkime pasiūlyta bendra galutinė statybos darbų kaina buvo 494 006,05 Lt. Todėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas, supaprastinto atviro konkurso laimėtoju pripažįstant ieškovą UAB ,,Stogusta”, neatitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies numatyto tikslo ir jį pažeistų.

19Bylos duomenys patvirtina, jog statybos darbai pagal 2008 m. liepos 28 d. statybos rangos sutartį Nr. GS (7.83)-321, sudarytą tarp atsakovo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo asmens UAB ,,Eiresta” buvo vykdomi. Ieškinio ir apeliacinio skundo turinys patvirtina, kad ieškovas nurodytos statybos rangos sutarties neginčija. Todėl nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo UAB ,,Stogusta” pripažinimo konkurso (pirkimo) laimėtoju. Esant galiojančiai minėtai statybos rangos sutarčiai, nėra jokio pagrindo konkurso (pirkimo) laimėtoju pripažinti kitą konkurso dalyvį, kadangi tokiu atveju perkančioji organizacija turėtų (būtų įpareigota) tame pačiame viešajame pirkime su skirtingais dalyviais sudaryti dvi viešojo pirkimo sutartis dėl to paties dalyko. Tokia situacija neatitiktų viešojo pirkimo esmės bei tikslų. Nesant statybos rangos sutarčiai, sudarytai tarp atsakovo ir trečiojo asmens, pripažintai negaliojančia bei nesant pritaikytai restitucijai, ieškovas negali būti pripažintas konkurso (pirkimo) laimėtoju. Atsižvelgiant į tai, ieškovo ieškinio reikalavimas pripažinti ieškovą konkurso (pirkimo) laimėtoju, negali būti tenkinamas ir yra atmestinas.

20Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde nurodytuose Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštuose ieškovui pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo aiškinimai bei konsultacijos nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjamu konkrečiu ginču ir todėl teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui.

21Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai taip pat teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

22Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus konstatuoja, kad ieškinys yra nepagrįstas ir todėl atmestinas, ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį (Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 3, 39, 101-103 str.).

23Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais sprendžia, kad priteistina iš ieškovo (apelianto) valstybei 10,05 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Stogusta” valstybei 10,05 Lt (dešimt litų penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Stogusta“ 2008 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimu nusprendė UAB... 5. Teismas nurodė, kad, vertindamas ieškovo nurodytą aplinkybę dėl jo... 6. Teismas nurodė, kad CK 1.125 straipsnio 3 dalis numato sutrumpintą vieno... 7. Teismas nurodė, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Stogusta“ prašo apeliacinės instancijos... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Eiresta“ prašo... 11. Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio... 12. Byloje nustatyta, kad 2008 m. gegužės 16 d. ,,Valstybės žinių“ priede... 13. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad ieškovas... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 15. Ieškiniu ginčijamų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos... 16. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamam ginčui svarbu ir reikšminga yra... 18. Viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas yra ir gali būti... 19. Bylos duomenys patvirtina, jog statybos darbai pagal 2008 m. liepos 28 d.... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde nurodytuose Viešųjų... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai taip pat... 22. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus konstatuoja, kad... 23. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais sprendžia,... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Stogusta” valstybei...