Byla 2S-2537-567/2014
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Brolis semiconductors“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą Lietuvoje, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-32721-779/2014 pagal ieškovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovams UAB „Termomatika“, UAB DK „PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Brolis semiconductors“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Ieškovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą Lietuvoje, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti:

5- solidariai iš UAB „Termomatika“ ir UAB DK PZU Lietuva“ 53906,95 Lt žalos, atlyginimo, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1258 Lt žyminio mokesčio;

6- iš atsakovo UAB „Termomatika“ 2000 Lt žalos atlyginimo. Nurodė, kad 2013-06-29 ieškovas ir UAB „Brolis semiconductors“ sudarė Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas draudėjui priklausantis turtas - įrenginiai, atsargos ir investicijos į išsinuomotas patalpas. 2013-04-02 draudėjas ir atsakovas sudarė Sutartį Nr. Nr. 13/04/02, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti periodinę inžinerinių sistemų, nurodytų šios sutarties priede Nr. 1, priežiūrą ir remontą. 2013-07-03 draudėjas informavo ieškovą apie tai, kad 2013-07-02 draudėjo patalpose dingus elektros energijai, išsijungė veikusi laboratorinė įranga. Ieškovas teigia, kad atsakovas įrenginėjo ir prižiūrėjo įrangą, kuri, dingus elektros energijai tinkle, nesuveikė, todėl jis privalo atlyginti atsiradusią žalą (LR CK 6.248 str.).

7Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad draudimo objektui suteikiama apsauga nėra absoliuti, todėl draudikas, prisiimdamas riziką draudimo sutartimi nustato suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Pagal LR CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę. Nei žalos bylos administravimo metu, nei kartu su pateiktu ieškiniu, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad 2013-07-02 įvykis yra susijęs ir/ar iš dalies susijęs su UAB „Termomatika“ konkrečiais veiksmais ar neveikimu (LR CK 6.247 str.).

8Atsakovas UAB „Termomatika“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-10 nutartimi nutarė ieškovo IF P&C Insurance AS ieškinį atsakovams UAB „Termomatika“, UAB DK „PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Brolis semiconductors“, palikti nenagrinėtu. Nurodė, kad LR CPK 246 str. 1 d. nustatyta, kad teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo prašymu, jeigu ieškovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą. Taigi ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą. Ieškovo atstovas į parengiamąjį teismo posėdį, apie kurį jam buvo pranešta tinkamai, neatvyko. Ieškovo atstovas atsiuntė prašymą posėdį atidėti dėl jo užimtumo kitoje byloje. Įrodymų, patvirtinančių šiuos teiginius, nepateikė. Įstatymas atstovo užimtumą kitoje byloje nelaiko svarbia priežastimi, dėl kurios posėdis turi būti atidėtas. Ieškovo atstovas prašyme nurodė, jog jis turi dalyvauti posėdyje tame pačiame teisme, kuris dar tik vyks pusvalandžiu vėliau, nei šis posėdis. Teismas konstatavo, jog ieškovo atstovas turėjo galimybę atvykti į šios civilinės bylos nagrinėjimą, tačiau to nepadarė, taip parodydamas nepagarbą kitiems proceso dalyviams ir teismui. Teismas ieškovo atstovo neatvykimą vertino kaip piktnaudžiavimą jam priklausančiomis proceso teisėmis, nebendradarbiavimą su teismu, kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Ieškovo atstovo neatvykimo priežastys nėra svarbios, jokių dokumentų, pateisinančių neatvykimą, nepateikta. Pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka (CPK 297 str. 2 d.).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą Lietuvoje, pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2014-10-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodė, kad ieškovo atstovas 2014-09-11 pateikė teismui prašymą atidėti parengiamąjį teismo posėdį, paskiriant kitą teismo posėdžio datą, nes 2014-10-10 9.30 val. bus užimtas kitoje civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės teisme, kurioje teismo posėdžio data buvo paskirta anksčiau nei nagrinėjamoje byloje. Taip pat buvo pasiūlyta susisiekti su apelianto atstovu dėl teismo posėdžio datos suderinimo. Apeliantas pažymėjo, kad, esant didelei bylos apimčiai bei atsižvelgiant į byloje jau atliktus procesinius veiksmus, ieškinio palikimas nenagrinėtu ne tik, kad neužkirto kelio tariamam bylos vilkinimui, bet atvirkščiai, galutinio ginčo išsprendimo tarp šalių procesą padarė dar ilgesnį bei visiškai nepagrįstai neiškėlė materialiosios tiesos nustatymo tikslo procese (LR CPK 2 str., 7 str., 8 str., 11 str.).

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, perduodant bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes bylos nagrinėjimas iš esmės yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva.

15Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

16Įstatymas įtvirtina civiliniame procese kooperacijos principą ir nustato teismui pareigą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta (LR CPK 8 str.).

17Pagal LR CPK 246 str. 1 d. nuostatą teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009).

18Bylos duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-08 nutartimi nutarė civilinę bylą Nr. 2-32721-779/2014 skirti nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2014-10-10 9.00 val., pranešant apie tai dalyvaujantiems byloje asmenims (b.l. 36-37). 2014-09-11 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ieškovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą Lietuvoje, atstovo advokato padėjėjo A. D. prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo, kuriame atstovas pareiškė prašymą atidėti teismo posėdį, nes yra užimtas kitoje byloje (b.l. 43).

19Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog atstovo užimtumas paprastai nelaikomas svarbia priežastimi, sprendžiant klausimą dėl teismo posėdžio atidėjimo (LR CPK 1622). Kai bylos nagrinėjimas jau yra pasiekęs nagrinėjimo parengiamajame teismo posėdyje stadiją ir ieškovas viso proceso metu sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, tokioje situacijoje ieškinio palikimas nenagrinėto neatitinka vieno iš pagrindinių proceso tikslų – tinkamai taikyti įstatymus, teismui nagrinėjant civilines bylas (LR CPK 2 str.). LR CPK normas būtina aiškinti ir taikyti remiantis civilinio proceso teisės principais, aiškinamos normos turiniui reikia suteikti tokią reikšmę, kad ji atitiktų principų dvasią ir jiems neprieštarautų, todėl visos CPK normos turi būti aiškinamos sistemiškai, siejant su CPK įtvirtintais principais. Esant konkrečioms situacijoms, kai bylos nagrinėjimas jau toli pažengęs, prioriteto suteikimas formaliesiems aspektams paneigtų esminius civilinio proceso principus.

20Nagrinėjamu atveju išklausius 2014-10-10 9.00 val. pirmosios instancijos teismo parengiamojo teismo posėdžio garso įrašą, konstatuotina, jog teismui pranešus, kad byloje gautas ieškovo atstovo prašymas atidėti teismo posėdį, atsakovo UAB „Termomatika“ atstovas sutiko su tokiu prašymu, o atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovė prašė pereiti į teismo posėdžio iš esmės stadiją. Tuo tarpu teismui pateikus klausimą, ar bylos dalyviai nereiškia prašymo ieškinį palikti nenagrinėtu, atsakovo UAB „Termomatika“ atstovas nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad užimtumas kitoje byloje nelaikoma svarbia priežastimi, sutinka ieškinį palikti nenagrinėtu, o atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovė išreiškė nuomonę, jog tikslinga bylą išnagrinėti ir priimti galutinį sprendimą. Darytina išvada, jog atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovė neprašė palikti ieškinį nenagrinėtu, o siūlė teismui pereiti į bylos nagrinėjimo iš esmės stadiją. Tai reiškia, kad byloje esant dviem atsakovams, kuriems yra pareikštas vienas iš reikalavimų solidarios atsakomybės pagrindu, ir tik vieno atsakovo atstovui prašant ieškinį palikti nenagrinėtu, teismas neturėjo palikti ieškinio nenagrinėtu ir turėjo spręsti klausimą dėl galimybės pereiti į bylos nagrinėjimo iš esmės stadiją.

21LR CPK įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (LR CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (LR CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą. Tačiau civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų išsprendimą. Į pirmą vietą iškėlus materialiosios tiesos nustatymo tikslą, proceso koncentracija turėtų tapti jam pavaldi. Kilus šių dviejų tikslų kolizijai (LR CPK 2 straipsnis), pirmenybę reikia skirti tiesos nustatymo tikslui.

22Ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta galimybės kreiptis į teismą pakartotinai, bet užkerta kelią tolesnei jau iškeltos bylos eigai, riboja operatyvų procesą ir teisės kreiptis į teismą ekonomišką įgyvendinimą ir nutolina teismo sprendimo dėl galimai pažeistos teisės gynimo priėmimą. Tai, kad teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtu, negali riboti ieškovo procesinių teisių formaliu pagrindu, kai ieškovas siekia išspręsti ginčą teisme ir patyrė bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir buvo pakankamai aktyvus proceso dalyvis. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ar jomis naudojosi nesąžiningai.

23Apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės išnagrinėti bylą iš esmės, nes bylos nagrinėjimas iš esmės yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva. Nutarties panaikinimas ir bylos perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nelaikomas blogesnio sprendimo dėl apelianto priėmimu (CPK 313 str., 338 str.).

24Teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų apeliacijos objektui. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, daro išvadą, kad byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, siekiant neriboti ieškovo procesinių teisių formaliais pagrindais (LR CPK 2 str., 8 str., 13 str., 177 str. - 179 str., 312 str. - 314 str., 320 str., 328 str., 338 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

26Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Ieškovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance... 5. - solidariai iš UAB „Termomatika“ ir UAB DK PZU Lietuva“ 53906,95 Lt... 6. - iš atsakovo UAB „Termomatika“ 2000 Lt žalos atlyginimo. Nurodė, kad... 7. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Atsakovas UAB „Termomatika“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-10 nutartimi nutarė ieškovo IF... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis... 15. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 16. Įstatymas įtvirtina civiliniame procese kooperacijos principą ir nustato... 17. Pagal LR CPK 246 str. 1 d. nuostatą teismas palieka ieškinį nenagrinėtą,... 18. Bylos duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-08 nutartimi... 19. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog atstovo užimtumas paprastai nelaikomas... 20. Nagrinėjamu atveju išklausius 2014-10-10 9.00 val. pirmosios instancijos... 21. LR CPK įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti... 22. Ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta galimybės kreiptis į teismą... 23. Apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės išnagrinėti bylą iš... 24. Teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų apeliacijos... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 3 p., teismas... 26. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartį ir...