Byla 2YT-37318-592/2016
Dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, skolininkas Jokūbausko įmonė „Jonas“, išieškotojas BUAB „Layher Baltic“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Jokūbausko įmonės „Jonas“ skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, skolininkas Jokūbausko įmonė „Jonas“, išieškotojas BUAB „Layher Baltic“,

Nustatė

2pareiškėjas pateiktu skundu prašo panaikinti 2016-08-08 antstolio Armino Naujokaičio patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti jo prašymą, tenkinti 2016-08-05 prašymą dėl piniginėms lėšoms taikomo arešto panaikinimo, panaikinti piniginių lėšų areštą ar bet kokius šiuo metu taikomus piniginių lėšų apribojimus.

3Nurodo, kad antstolis, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2016-08-03 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo turtui, 2016-08-05 turto aprašu aprašė pareiškėjui priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, apribota suma 123 600 Eur, pastatą, pastatą-inžinierinį įrenginį (tvora, kiemo aikštelė), esančius ( - ), Vilniuje, statinį (inžinierinis įrenginys - šilumos tinklai), esantį Buivydiškių g. 26, Vilniuje, kelių transporto priemones: O. M., v/n ( - ) Mercedes Benz, v/n ( - ) O. O., v/n ( - ) turtines teises į nekilnojamąjį daiktą - administracines patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, turtines teises į kelių transporto priemonę O. A., v/n ( - ), nors teismo nutartyje yra nurodytas kitas pareiškėjui priklausančio areštuotino turto eiliškumus - kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai piniginės lėšos. Skolininkas pateikė antstoliui 2016-08-05 prašymą, kuriuo prašė pakeisti turto aprašą ir panaikinti piniginių lėšų areštą ar bet kokius šiuo metu taikomus jam piniginių lėšų apribojimus, areštuojant nekilnojamąjį turtą - pastatą ir žemės sklypą, esančius ( - ), Vilniuje, kurių vertė yra pakankama užtikrinti ieškovo reikalavimų įvykdymą. Teismo nutartimi turto arešto mastas - 123 000 Eur, o prašomo areštuoti pastato vertė yra 251 969 Eur, papildomo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertė sudaro 32 029 Eur. Skolininko liekamoji kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertė sudaro 173 473,76 Eur (283 998 Eur (bendra turto vertė) - 73,360,46 Eur (antstolio I. Gaidelio areštas) - 31,663,78 Eur (antstolio R. Vasiliausko areštas) - 5 500 Eur (antstolio D. Traigio areštas), kuri yra pakankama išieškotojo 123 600 Eur reikalavimo patenkinimui. Antstolis skundžiamame patvarkyme nurodė, kad žemės sklypas, esantis ( - ), Vilniuje nepriklauso skolininkui ir negali būti areštuojamas. Pareiškėjas mano, kad jis yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir už savo prievolių nevykdymą atsakovo solidariai su savininku, o žemės sklypas priklauso savininkui.

42016-08-22 patvarkymu antstolis Arminas Naujokaitis atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą, nurodydamas, jog antstolis neturi teisės be teismo procesinio sprendimo keisti teismo nutartimi nustatytos taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos ir sąlygų. Skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas, kurį prašoma aprašyti yra areštuotas ir vien tik šio turto aprašymas neužtikrintų laikinųjų apsaugos priemonių tikslo - ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo, o žemės sklypas, kurį prašoma aprašyti skolininkui nepriklauso, todėl aprašytas kitas skolininkui priklausantis turtas.

5Išieškotojas UAB „Layher Baltic“ atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad skolininko skundo argumentas, kad niekur nėra reglamentuota, jog antstolis negali areštuoti turto, kuris jau yra areštuotas kito antstolio, kadangi turto aprašo sudarymo esminis tikslas yra nustatyti ir aprašyti, ar skolininkas turi pakankamai turto, kuris ateityje galėtų būti realizuojamas, yra visiškai nepagrįstas. Antstoliui sudarant pareiškėjo turto aprašą Turto arešto aktų registre jau buvo registruoti turto areštai pareiškėjo turto atžvilgiu, skirti užtikrinti kitų išieškotojų reikalavimus antstolis padarė visiškai pagrįstą išvadą, kad nekilnojamojo bei kilnojamojo turto, turtinių teisių areštas neužtikrina UAB „Layher Baltic“ reikalavimų, todėl pagrįstai areštavo ir pareiškėjo pinigines lėšas. Teigia, kad antstolis taip pat teisėtai, neviršydamas kompetencijos ir pagrįstai patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo 2016-08-05 prašymą pakeisti turto aprašą ir panaikinti piniginių lėšų areštą, kadangi pareiškėjo nurodomas turtas - pastatas - jau yra areštuotas kitų antstolių, o žemės sklypas pareiškėjui nepriklauso. Pažymi, kad individualios įmonės savininkas už įmonės prievolės atsako subsidiariai (o ne solidariai), t. y. tik tada, kai įmonės turto prievolėms įvykdyti nepakanka, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia savininką atsakant solidariai su įmone.

6Skundas atmestinas.

7Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0157/16/1895 nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-08-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3995-603/2016 pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2016-02-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė, kad ieškovo BUAB ,,Layher Baltic“ trečios eilės pagal patenkinimo eiliškumą reikalavimams užtikrinti areštuoti solidariai atsakovams UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonės „Jonas“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ne mažesnei kaip 123600 Eur sumai. Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovų UAB ,,Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonės „Jonas“ kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, areštuoti solidariai atsakovams priklausančias turtines teises ir pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijant atsakovų UAB ,,Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonės „Jonas“ atžvilgiu 123 600 Eur sumos, leidžiant atsakovams iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, taip pat atsiskaityti su ieškovu UAB ,,Layher Baltic“ pagal pareikštą ieškinį (v. b. l. 4-6). 2016-08-03 antstolio Armino Naujokaičio kontoroje gautas išieškotojo UAB „Layher Baltic“ prašymas priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą (v. b. l. 7). Antstolis Arminas Naujokaitis 2016-08-03 patvarkymu Nr. S-16-157-4149 priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016-08-03 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-3995-603/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko Jokūbausko įmonės „Jonas“ turtui 123 600 Eur sumai (v. b. l. 54). Vykdant 2016-08-03 Vilniaus apygardos teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-3995-603/2016, 2016-08-05 buvo sudarytas turto aprašas ir aprašytas skolininkui Jokūbausko įmonei „Jonas“ priklausantis turtas, t.y. piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose, apribota suma 123 600 Eur, kitas neidentifikuojamas turtas, pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilniuje, statinys (inžinieriniai įrenginiai - tvora, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilniuje, statinys (inžinierinis įrenginys - šilumos tinklai), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilniuje, kelių transporto priemonės O. M., v/n ( - ) Mercedes Benz, v/n ( - ) O. O., v/n ( - ) turtinės teises į nekilnojamąjį daiktą - administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), Vilniuje, turtinės teisės transporto priemonę O. A., ( - ) (v. b. l. 57-60). Šiame turto apraše nurodyta, kad viso aprašyto turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu. Antstolis 2016-08-05 priėmė patvarkymą Nr. B-89229 dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo, siūlydamas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo atvykti pas antstolį dalyvauti 2016-08-05 turto arešto akte nurodyto turto įkainojime (v. b. l. 63). Skolininkas kreipėsi į antstolį, prašydamas panaikinti piniginių lėšų areštą ar bet kokius šiuo metu taikomus piniginių lėšų apribojimus, areštuojant nekilnojamąjį turtą - pastatą ir žemės sklypą, esančius ( - ), Vilniuje, kurių vertė yra pakankama užtikrinti ieškovo reikalavimų įvykdymą (v. b. l. 64-70). Antstolis 2016-08-08 patvarkymu Nr. B-89348 atsisakė tenkinti skolininko prašymą (v. b. l. 71-72), nurodydamas, kad pastatui yra taikomi kiti areštai, o žemės sklypas nepriklauso skolininkui. Skolininkas, nesitikdamas su antstolio veiksmais, kad aprašyta daugiau turto, nei reikia, skundu kreipėsi į antstolį, prašydamas panaikinti piniginių lėšų areštą (v. b. l. 120-123). Antstolis 2016-08-22 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko skundą ir vykdomąją bylą su skolininko skundu persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

8Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar antstolis turto aprašu aprašė skolininko turto daugiau nei nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2016-08-03 nutartyje, ir, ar antstolis pagrįstai atsisakė panaikinti turto areštą piniginėms lėšoms bei areštuoti nekilnojamąjį turtą - pastatą ir žemės sklypą, esančius ( - ), Vilniuje, kurių vertė yra pakankama užtikrinti ieškovo reikalavimų įvykdymą, skolininkui pateiktus duomenis apie šio nekilnojamojo turto vertę.

9Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau – AĮ) 2 str. 1 d. nurodo, kad antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. CPK 587 str. 9 p. numato, kad vykdomieji dokumentai yra kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai. Remiantis CPK 651 str. 1 d. antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti, nurodytų CPK 651 str. 2 d. Pagal AĮ 3 str. 2 d. antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų.

10CPK 675 str. 3 d. numato, kad vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis šio Kodekso 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Antstolis negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 677 str. 2 d.). Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). 2016-08-05 turto apraše nurodyta, kad viso aprašyto turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu. Iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos nustatyta, jog antstolis Arminas Naujokaitis, vykdydamas minėtą vykdomąjį dokumentą, surado skolininkui priklausantį kilnojamąjį, kitą turtą, į kurį galima būtų ateityje nukreipti išieškojimą ir jį aprašė CPK 675 str. 3 p. ir 677 str. pagrindu, teisėtai ir neviršydamas savo kompetencijos vykdė Vilniaus apygardos teismo 2016-08-03 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Jokūbausko įmonei „Jonas“ turtui, t.y. jokia apimtimi neperžengė ribų, kurias nutartimi buvo nustatęs teismas. Antstolis aprašė turtą, priklausantį skolininkui nuosavybės teise, siekiant užtikrinti būsimo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3995-603/2016 įvykdymą. Nagrinėjamu atveju teismo nutartimi areštuoto turto suma yra 123 600 Eur. Vien tai, kad turto apraše aprašytas turtas išvardintas kita eiliškumo seka nei teismo nutartyje, nesudaro pagrindo teigti, kad antstolis iš karto aprašė pinigines lėšas, o tik po to kitą turtą, priklausantį apreiškėjui. Pareiškėjo argumentas, kad UAB „Layher Baltic“ ieškiniui užtikrinti pakaktų skolininkui ir jo savininkui priklausančio nekilnojamojo turto - pastato ir žemės sklypo, esančių ( - ), Vilniuje, arešto, kadangi jų vertė yra pakankama ieškovo ieškinio reikalavimams patenkinti, atmestinas kaip nepagrįstas, nes pastatas yra areštuotas kitų antstolių, o žemės sklypas nepriklauso skolininkui. Pažymėtina, kad turto aprašo sudarymo esminis tikslas yra nustatyti ir aprašyti, ar skolininkas turi pakankamai turto, kuris ateityje galėtų būti realizuojamas, įvertinant tiek kitų antstolių taikytus areštus, tiek kitas aplinkybes, dėl kurių skolininko turto vertė bei apimtis gali sumažėti proceso metu. Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstoliui sudarant pareiškėjo turto aprašą Turto arešto aktų registre (v. b. l. 18-32) jau buvo registruoti turto areštai pareiškėjo turto atžvilgiu, skirti užtikrinti kitų išieškotojų reikalavimus, todėl konstatuotina, kad antstolis padarė visiškai pagrįstą išvadą, jog nekilnojamojo bei kilnojamojo turto, turtinių teisių areštas gali neužtikrinti UAB „Layher Baltic“ reikalavimų, todėl pagrįstai areštavo ir pareiškėjo pinigines lėšas. Be to, pareiškėjas teigdamas, jog pastato ir žemės sklypo, esančių ( - ), Vilniuje, vertė yra 249 732,21 Eur, šį teiginį turėtų pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais (CPK 178 str.), kadangi šiuo atveju pareiškėjui galioja taisyklė ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (įrodinėti privalo tas kas teigia, ne tas kas neigia). Pateiktas į bylą UAB „Ober haus“ 2014 m. rugpjūčio 27 d. turto vertės nustatymo pažyma nepatvirtina, jog šio turto vertė yra tokia, kokią nurodo pareiškėjas, nes turto vertė nuo 2014 metų iki turto aprašo sudarymo galėjo pasikeisti. Be to, UAB „Ober Haus“ turto vertintojai nustatinėjo viso turtinio komplekso - žemės sklypo, priklausančio J. J., gyvenamojo namo bei kiemo statinių, priklausančių pareiškėjui - vertę, o vertinant šį turtą kaip atskirus turtinius vienetus, jų vertė taip pat gali pasikeisti. Taigi, pareiškėjo prašomo areštuoti turto užtikrinimas areštu šioje proceso stadijoje pareiškėjo atžvilgiu jam teisinių privilegijų, kada nėra nustatyta jo reali rinkos vertė, nesuteikia, jo vertės kreditoriaus UAB „Layher Baltic“ reikalavimams užtikrinti gali ir nepakakti. Tik šio turto įvertinimas rinkos kainomis patvirtins, ar jo vertės užteks UAB „Layher Baltic“ ieškinio reikalavimui užtikrinti. Kitas pareiškėjo argumentas, jog jis yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir už savo prievolių nevykdymą atsakovo solidariai su savininku, t. y. J. J., o žemės sklypas priklauso būtent jam, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas, nes antstolis negali areštuoti kitų asmenų turto, kadangi skolininku byloje yra Jokūbausko įmonė „Jonas“, o ne J. J.. Pažymėtina, kad individualios įmonės savininkas už įmonės prievolės atsako subsidiariai (o ne solidariai), t. y. tik tada, kai įmonės turto prievolėms įvykdyti nepakanka (CK 2.50 str. 4 d.).

11Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, pareiškėjo skundą atmeta kaip nepagrįstą (CPK 178, 185 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 str. teismas

Nutarė

13atmesti pareiškėjo Jokūbausko įmonės „Jonas“ skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai