Byla e2-2866-775/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos dujų teikimas“ ir Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei E. V. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos dujų teikimas“ ir Kauno miesto savivaldybė,

Nustatė

3Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovę įsileisti ieškovės darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui, nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, skirti atsakovei 100 Eur baudą už kiekvieną mėnesį iki teismo sprendimo įvykdymo, atsakovei gera valia neįvykdžius nurodyto įpareigojimo, suteikti teisę ieškovės darbuotojams, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, įeiti į butą ( - ) ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ir (arba) bute gyvenančių asmenų sutikimo; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodoma, kad buvo tiekiamos gamtinės dujos butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei, šiuo adresu savo gyvenamąją vietą deklaravusi atsakovė, iš trečiojo asmens šį butą ji nuomojasi. Atsakovė į ieškovės siųstus laiškus nereaguoja, per nurodytą terminą nepadengė įsiskolinimo už dujas. Ieškovo darbuotojai laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2015-12-09 keletą kartų vyko į minėtą butą, tačiau patekti į jį ir nutraukti gamtinių dujų tiekimą nepavyko. Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas minėtu adresu yra įmanomas tik patekus į butą.

4Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jai pranešta Civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, apie bylą paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 32–33, 34). Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateikti atsiliepimai į ieškinį (b. l. 6). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad su reikalavimais sutinka (b. l. 14–15).

6Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, jog su ieškinio reikalavimais sutinka (b. l. 17–19).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – išrašo iš Gyventojų registro tarnybos (ieškinio priedas išrašo iš gyventojų registro tarnybos kopija), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ieškinio priedas vį registrų centro ntr centrinio duomenų banko išrašas), buitinio vartotojų dujų apskaitos patikrinimo (plombavimo) aktų, gamtinių dujų tiekimo nutraukimo (tiekimo atnaujinimo) akto (ieškinio priedas vartotojo tikrinimo dokumentai), 2015 m. gruodžio 1 d. pranešimo (ieškinio priedas ab „lietuvos dujos“ kauno regiono dujų tinklo departamento pranešimo atsakovui kopija) – bei trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės pateiktų įrodymų – Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties (atsiliepimo priedo l. 1–4) – vertinimą ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos prievolės, kylančios iš buto nuomos sutarties bei naudojimosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, įvykdymą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalis numato, kad gamtinių dujų įmonė turi teisę nutraukti gamtinių dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą tiems vartotojams, kurie po rašytinio įspėjimo gavimo neapmokėjo sąskaitų už suvartotas gamtines dujas arba jų transportavimą ir su tuo susijusias paslaugas. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – taisyklių) 166 punktas numato, kad gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus prašymą dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo turi įvykdyti per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą (išskyrus atvejus, kai reikia kreiptis į teismą). Specialiuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiose gamtinių dujų tiekimą buitiniams vartotojams, nustatyta tvarka, kad ieškovas yra įsipareigojęs užtikrinti patikimą, saugų gamtinių dujų tiekimą (Sutarčių su buitiniais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo 26.2 p.), o vartotojas įsipareigojo leisti ieškovo įgaliotiems darbuotojams tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimų už dujas teisingumą, atlikti skaitiklių keitimą, patikrą ir iškėlimą, bei vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus teisės aktuose (Aprašo 29 p.).

10Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsižvelgiant į šias materialines teisės normas, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovė gamtines dujas vartojo, tačiau nevykdė pareigos atsiskaityti ir ieškovės darbuotojams sudaryti sąlygas atlikti gamtinių dujinių prietaisų techninės būklės patikrinimą (CK 6.383 str. 1 d.).

11Civilinio proceso kodekso 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 str. 3 d.). Civilinio proceso kodekso 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Atsakovei neįvykdžius įpareigojimo per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įleisti ieškovės darbuotojus į atsakovei Kauno miesto savivaldybės išnuomotą butą ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų sistemos techninės būklės patikrinimo ir tiekimo nutraukimo darbų atlikimui, jai skirtina 100 Eur bauda (CPK 273 str. 3 d., 771 str. 2 d.). Reikalavimas skirti 100 Eur baudą už kiekvieną įpareigojimo nevykdymo mėnesį atmestinas, kadangi toks baudos dydis būtų neproporcingas padarytam sutarties pažeidimui ir neprotingai didelis, neatitiktų protingumo ir teisingumo kriterijų atsižvelgiant į tai, kad dėl atsakovės įpareigojimo atlikti veiksmus ieškovas į teismą kreipiasi pirmą kartą.

12Atsakovei išaiškintina, kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, ieškovės darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į atsakovei Kauno miesto savivaldybės išnuomotą butą darbų atlikimui be atsakovės ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

13Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies ir atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių (CPK 285, 286 str.).

14Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 31 Eur žyminį mokestį. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Ieškinio dalis dėl pagrindinio reikalavimo – įpareigojimų atlikti tam tikrus veiksmus nevykdymo - patenkinta visiškai, ieškinys teismui pateiktas dėl to, kad atsakovė nevykdo sutartinių prievolių, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma – 31 Eur (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 93 str. 1 d.).

15Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 – 286 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Įpareigoti atsakovę E. V., a. k. ( - ) įsileisti akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui.

19Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos,. Per nustatytą 10 (dešimties) dienų terminą neįvykdžius įpareigojimo, atsakovei E. V., a. k. ( - ) skirti 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą.

20Išaiškinti atsakovei E. V., a. k. ( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovės darbuotojus į butą, esantį ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą terminą, ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

21Priteisti iš atsakovės E. V., a. k. ( - ) ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, buveinė Vilniuje, Aguonų g. 24, 31 Eur (trisdešimt vieno euro) žyminį mokestį.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovę įsileisti... 4. Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie... 5. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ teismo nustatytu terminu... 6. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė teismo nustatytu terminu pateikė... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – išrašo iš... 9. Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalis numato, kad gamtinių dujų... 10. Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti... 11. Civilinio proceso kodekso 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas... 12. Atsakovei išaiškintina, kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime... 13. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies... 14. Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 31 Eur žyminį mokestį.... 15. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Įpareigoti atsakovę E. V., a. k. ( - ) įsileisti akcinės bendrovės... 19. Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų... 20. Išaiškinti atsakovei E. V., a. k. ( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo... 21. Priteisti iš atsakovės E. V., a. k. ( - ) ieškovės akcinės bendrovės... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 24. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...