Byla 2YT-797-812/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. J. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui S. R., išieškotojams AB „Panevėžio energija“, AB „Panevėžio butų ūkis“ dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

2Pareiškėja E. J. skundžia antstolio S. R. veiksmus, antstoliui 2016 m. lapkričio 30 d. patvarkymu netenkinus pareiškėjos prašymo pratęsti terminą atlikti naujai turto vertinimo ekspertizei ir sustabdyti varžytynes.

3Pareiškėja nurodo, kad turtas, į kurį antstolis nukreipė išieškojimą ir kurio pakartotinę ekspertizę pageidauja atlikti pareiškėja, yra vienintelis jos turtas, kuriame ji gyvena, kitos gyvenamosios vietos neturi. Persikėlimui ir įsigijimui reikalingos lėšos ir neteisingai įvertinus turtą, ji patirs didelių nuostolių ir nepatogumų. Antstolis patvarkyme nurodė, kad įkainoja turtą atsižvelgdamas į išieškotojo ir skolininko nuomonę arešto metu, tačiau į pareiškėjos nuomonę nebuvo atsižvelgta nei turtą areštuojant, nei vėliau. Pareiškėja nurodo, kad apie galimybę nušalinti paskirtą ekspertą ji sužinojo po to, kai antstolis 2016 m. rugpjūčio 19 d. su ekspertu atvyko įvertinti jos turto. Vėliau antstolis nurodė pareiškėjai, kad ji praleido trijų dienų terminą pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Pareiškėja teigia, kad antstolis nesudarė galimybių tinkamai apskųsti areštuoto turto įvertinimą ir pateikti duomenis apie rinkos vertę. Pareiškėja nežinojo, kad priimtas 2016 m. spalio 10 d. patvarkymas dėl turto įkainojimo, patvarkymo ji nėra gavusi, tik antstolio įspėta telefonu. Neturėdama galimybės gauti kvalifikuotą teisinę konsultaciją, pareiškėja negalėjo pareikšti tinkamų prašymų antstoliui. Pareiškėja nurodo, kad ji, būdama sunkioje materialinėje padėtyje, bando ieškoti tinkamiausios išeities, be gyvenamojo būsto, kito turto neturi.

4A. S. R. nurodo, kad jo kontoroje vykdomos vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš E. J.: Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-9052-412/2009 dėl 617,35 Eur ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“; Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-6209-488/2011 dėl 652,24 Eur ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“; Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-4148-452/2012 dėl 587,32 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“; Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3035-837/2015 dėl 1075,08 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“; Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-4909-589/2015 dėl 184,62 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio butų ūkis“; Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-5174-812/2016 dėl 1607,06 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“. Išieškomos ir 4694,69 Eur vykdymo išlaidos.

5Antstolis nurodo, kad skola viršija 2027 Eur, todėl išieškojimas gali būti nukreiptas į skolininkės gyvenamą būstą. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi leido antstoliui ir turto vertintojui patekti į butą, esantį ( - ).

62016 m. spalio 4 d. ekspertizės aktu minėtas turtas įvertintas 20 200 Eur. Antstolio patvarkymas dėl turto įkainojimo skolininkei išsiųstas 2016 m. spalio 10 d. registruota siunta. Pagal Civilinio proceso kodekso 681 straipsnį skolininkas gali pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo ne vėliau kaip per tris darbo dienas. 2016 m. lapkričio 26 d. E. J. pateikė prašymą dėl termino pratęsimo pakartotinės ekspertizės atlikimui ir varžytynių sustabdymo. Tai įrodo, kad E. J. žinojo apie visus vykdymo veiksmus ir apie patvarkymą dėl turto įkainojimo. Antstolis nurodo, kad skolininkė beveik metus laiko žada mokėti priteistą skolą, parduoti turimą turtą, tačiau nesiima jokių veiksmų ir taip vilkina išieškojimo procesą. Antstolis prašo skundo netenkinti.

7Suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio butų ūkis“ atsiliepime nurodo, kad pareiškėja nesinaudojo savo teisėmis sąžiningai ir laiku, antstolis priimdamas patvarkymą dėl skundo netenkinimo, veikė teisėtai ir pagrįstai, todėl prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja piktnaudžiauja savo teisėmis ir vilkina išieškojimą.

8Daugiau atsiliepimų byloje negauta.

9Skundas atmestinas.

10Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenų nustatyta, kad antstolis S. R. išieškojimą iš skolininkės E. J. vykdomosiose bylose:

11Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-9052-412/2009 dėl 617,35 Eur ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“;

12Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-6209-488/2011 dėl 652,24 Eur ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“;

13Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-4148-452/2012 dėl 587,32 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“;

14Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3035-837/2015 dėl 1075,08 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“;

15Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-4909-589/2015 dėl 184,62 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio butų ūkis“;

16Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-5174-812/2016 dėl 1607,06 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo išieškotojai AB „Panevėžio energija“.

17VĮ „Registrų centras duomenimis“ nustatyta, kad E. J. nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kuris yra areštuotas 2014 m. liepos 2 d. antstolės V. Ž., 2011 m. lapkričio 9 d. – antstolio A. B., 2010 m. balandžio 12 d. – antstolio S. R. (vykd. b. Nr. ( - ) l. 46-47). Vykdydamas išieškojimą antstolis S. R. 2016 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu Nr. ( - ) skyrė ekspertizę buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertei nustatyti, ekspertizę atlikti pavedė UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas (vykd. b. Nr. ( - ) l. 48). Iš vykdomojoje byloje esančio 2016 m. spalio 4 d. ekspertizės akto Nr. ( - ) nustatyta, kad vertinamojo objekto – buto, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), rinkos vertė, apskaičiuota taikant lyginamąjį metodą, yra 20 200 Eur (vykd. b. Nr. ( - ) l. 53-88). 2016 m. spalio 10 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis, remdamasis minėtu ekspertizės aktu, butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įvertino 20 200 Eur (vykd. b. Nr. ( - ) l. 52). 2016 m. lapkričio 21 d. patvarkymu antstolis paskelbė šio turto pirmąsias varžytynes (vykd. b. Nr. ( - ) l. 89). 2016 m. lapkričio 29 d. E. J. pateikė antstoliui prašymą leisti pratęsti terminą atlikti naują turto vertinimo ekspertizę pakartotinai ir sustabdyti varžytynes, kurį antstolis atsisakė tenkinti 2016 m. lapkričio 30 d. patvarkymu (vykd. b. Nr. ( - ) l. 93,94).

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Vykdymo proceso šalis ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, Civilinio proceso kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą (CPK 682 straipsnio 1 dalis). Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis).

19Kaip minėta, Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje numatyti du savarankiški pagrindai skirti ekspertizę turto vertei nustatyti: skolininko ar išieškotojo prieštaravimas antstolio atliktam vertinimui ir antstolio abejonė dėl turto vertės. Nagrinėjamu atveju pačiam antstoliui kilo abejonės dėl turto vertės, todėl jis pagrįstai paskyrė buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizę. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui.

20Nustatyta, kad UAB „Ober-Haus“ įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, pažymėjimo Nr. 000112, ekspertams R. P. ir D. P., atlikusiems 2016 m. spalio 4 d. ekspertizę, išduoti kvalifikacijos pažymėjimai. Atliekant ekspertizę vadovautasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu. Pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Pareiškėja, nesutikdama su areštuoto turto įkainojimu, nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Pareiškėja nepaneigė, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės. Pareiškėjos nurodomas argumentas dėl netinkamo turto įvertinimo – turtas, į kurį nukreiptas išieškojimas, yra jos vienintelė gyvenamoji patalpa. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, pareiškėja nepateikė, taip pat nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, nors Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartimi pareiškėjai buvo nustatytas terminas pateikti papildomus rašytinius įrodymus, patvirtinančius skundo argumentus.

21Atmestini pareiškėjos argumentai, kad nebuvo atsižvelgta į jos nuomonę apie turto vertę, pareiškėja neturėjo galimybės nušalinti antstolio paskirtą ekspertą, ji nežinojo apie 2016 m. spalio 10 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo. Pareiškėja savo skunde nurodė, kad antstolis su turto vertintoju į butą, esantį ( - ), atvyko ir šį turtą, kad galėtų įvertinti, apžiūrėjo dalyvaujant pareiškėjai E. J., ji 2016 m. lapkričio 26 d. pateikė antstoliui prašymą dėl pakartotinės ekspertizės. Šios aplinkybės patvirtina tai, jog pareiškėja žinojo apie atliekamą turto vertinimą, tačiau neteikė nuomonės turto vertės klausimu, nereiškė nušalinimo ekspertams, neteikė skundų dėl antstolio patvarkymų. Pažymėtina, kad antstolio vykdymo procese priimti dokumentai E. J. buvo siunčiami adresu ( - ), o šis butas, kaip nurodo pareiškėja, yra vienintelis jos turtas ir gyvenamasis būstas.

22Pareiškėja nenurodė jokių teisinių argumentų ir faktinių aplinkybių, sudarančių pagrindą konstatuoti skundžiamo antstolio patvarkymo neteisėtumą ar nepagrįstumą. Vadovaujantis nurodytais motyvais pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178-179 straipsniai).

23Skundas atmetamas, todėl iš pareiškėjos valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79, 88, 96 straipsniai).

24Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

25Pareiškėjos E. J. skundą dėl antstolio S. R. veiksmų atmesti.

26Priteisti iš E. J., asmens kodas ( - ) 7,00 Eur (septynis eurus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžeto pajamas, įmokos kodas 5660.

27Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė rašytinio proceso... 2. Pareiškėja E. J. skundžia antstolio S. R. veiksmus, antstoliui 2016 m.... 3. Pareiškėja nurodo, kad turtas, į kurį antstolis nukreipė išieškojimą ir... 4. A. S. R. nurodo, kad jo kontoroje vykdomos vykdomosios bylos dėl skolų... 5. Antstolis nurodo, kad skola viršija 2027 Eur, todėl išieškojimas gali būti... 6. 2016 m. spalio 4 d. ekspertizės aktu minėtas turtas įvertintas 20 200 Eur.... 7. Suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio butų ūkis“ atsiliepime nurodo, kad... 8. Daugiau atsiliepimų byloje negauta.... 9. Skundas atmestinas.... 10. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenų nustatyta, kad antstolis S. R.... 11. Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį... 12. Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį... 13. Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį... 14. Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį... 15. Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį... 16. Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį... 17. VĮ „Registrų centras duomenimis“ nustatyta, kad E. J. nuosavybės teise... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje... 19. Kaip minėta, Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje numatyti du... 20. Nustatyta, kad UAB „Ober-Haus“ įrašyta į Išorės turto arba verslo... 21. Atmestini pareiškėjos argumentai, kad nebuvo atsižvelgta į jos nuomonę... 22. Pareiškėja nenurodė jokių teisinių argumentų ir faktinių aplinkybių,... 23. Skundas atmetamas, todėl iš pareiškėjos valstybei priteistinos išlaidos,... 24. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 25. Pareiškėjos E. J. skundą dėl antstolio S. R. veiksmų atmesti.... 26. Priteisti iš E. J., asmens kodas ( - ) 7,00 Eur (septynis eurus) procesinių... 27. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...