Byla e2-16063-877/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui T. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 850 Eur negrąžintą kreditą, 237,72 Eur palūkanas, 42,56 Eur delspinigius, 36 procentų dydžio palūkanas už negrąžintą vartojimo kredito sumą 850 Eur nuo kreipimosi į teismą dienos iki kredito visiško grąžinimo dienos, 81,60 Eur administravimo mokestį, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Teismas

konstatuoja:

5ieškinys tenkinamas.

6Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės piniginiai reikalavimai kilę iš atsakovės pareigos grąžinti skolą nevykdymo, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso 424 straipsnio 1 dalis).

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad BnP Finance ir atsakovas 2018 m. birželio 29 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. REF-727x44m7, pagal kurią kreditorė atsakovui suteikė 850 Eur kreditą 48 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą laiku ir mokėti kitas sutartyje numatytas įmokas, tarp jų ir 764,72 Eur palūkanas (metinė palūkanų norma 36 proc.), 81,60 Eur administravimo mokestį. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, įmokų laiku nemokėjo, yra skolingas 850 Eur negrąžinto kredito, 237,72 Eur palūkanų, 42,56 Eur delspinigių, 36 procentų dydžio palūkanų už negrąžintą vartojimo kredito sumą 850 Eur nuo kreipimosi į teismą dienos iki kredito visiško grąžinimo dienos, 81,60 Eur administravimo mokesčio. Sutartis su atsakovu nutraukta 2018 m. lapkričio 29 d. BnP Finance 2018 m. liepos 31 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido savo reikalavimo teises į atsakovo skolą ieškovei. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia šiais rašytiniais įrodymais: 2018 m. birželio 29 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. REF-727x44m7, įspėjimu atsakovui apie sutarties nutraukimą, vartojimo kredito suteikimą patvirtinančiu išrašu, pranešimu apie sutarties nutraukimą, 2018 m. liepos 31 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, raginimais atsakovui.

8Pagal Civilinio kodekso 6.886 straipsnio 1 dalies nuostatas vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

9Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas ir ieškovės pateiktus įrodymus, daroma išvada, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkinamas, ieškovei iš atsakovo priteisiamas 850 Eur negrąžintas kreditas, 81,60 Eur administravimo mokestis (Civilinio kodekso 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.873 straipsnis, 6.886 straipsnis).

10Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (Civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal Civilinio kodekso 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Atsakovui delspinigiai skaičiuojami nuo negrąžintos sumos po 0,05 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos iki kreipimosi į teismą dienos, sudaro 42,56 Eur ir yra priteisiami ieškovei iš atsakovo (Civilinio kodekso 6.71 straipsnis, 6.258 straipsnis).

11Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.261 straipsnis). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas taip pat privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 173,88 Eur palūkanos, paskaičiuotos iki reikalavimo perleidimo dienos, 63,84 Eur palūkanos, paskaičiuotos nuo reikalavimo perleidimo sutarties priedo Nr. 10 sudarymo dienos (2019 m. sausio 30 d.) iki kreipimosi į teismą dienos, iš viso 6237,72 Eur, bei 36 procentų dydžio palūkanos už negrąžintą vartojimo kredito sumą 850 Eur nuo kreipimosi į teismą dienos (2019 m. gegužės 27 d.) iki kredito visiško grąžinimo dienos bei 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (1211,88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis).

13Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 27 Eur žyminis mokestis, 121 Eur už advokato paslaugas, iš viso 148 Eur (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnis).

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balace“, juridinio asmens kodas 302528679, iš T. V., asmens kodas ( - ) 850 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt eurų) negrąžintą kreditą, 237,72 Eur (du šimtus trisdešimt septynis eurus 72 ct) palūkanas, 36 procentų dydžio palūkanas už negrąžintą vartojimo kredito sumą 850 Eur nuo kreipimosi į teismą dienos (2019 m. gegužės 27 d.) iki kredito visiško grąžinimo dienos, 81,60 Eur administravimo mokestį, 42,56 Eur (keturiasdešimt du eurus 56 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (1211,88 Eur) bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 148 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

18Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

20Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

22Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 4. Teismas... 5. ieškinys tenkinamas. ... 6. Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės... 7. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad BnP Finance ir... 8. Pagal Civilinio kodekso 6.886 straipsnio 1 dalies nuostatas vartojimo kredito... 9. Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas ir ieškovės... 10. Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar... 11. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas,... 12. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovei iš atsakovo... 13. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi... 14. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balace“, juridinio... 18. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 19. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus... 20. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo... 21. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio... 22. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....