Byla 2-409-71/2012
Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Alaja“ ir ko atstovei advokato padėjėjai I. S. (tomas 1, b.l. 159), atsakovo V. B. atstovei advokatei A. P. (tomas 2, b.l. 10),

2teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę byla pagal ieškovo UAB „Alaja“ ir Ko pareikštą ieškinį atsakovui V. B. dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas 2011-08-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo V. B. 169 107,88 Lt žalos atlyginimą. Nurodė, kad ieškovas UAB „Alaja“ ir ko pagal sudarytą 2003 m sausio 2 d. didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį tiekė UAB „Nordfarma“ prekes. Už parduotas prekes UAB „Nordfarma“ buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, kurias bendrovė laiku nesumokėjo. Šiaulių apygardos teisme, nagrinėjant baudžiamąją bylą buvo nustatyta, kad atsakovas V. B. dirbo ( - ) direktoriumi - provizoriumi, buvo vienas iš šios bendrovės savininkų, žinojo apie bendrovės nemokumą, sunkią finansinę padėtį, apie akivaizdžiai gresiantį bendrovei bankrotą. Atsakovas V. B., atstovaudamas UAB „Nordfarma“ ir žinodamas, kad nėra galimybės patenkinti visų kreditorinių reikalavimų (bendrovė turėjo įsipareigojimų 33 įmonėms už 2 661 983,62 Lt) 2004 m. spalio 4 d. pasirašė susitarimą su UAB „Limedika“, pagal kurį nupirko iš UAB „Limedika“ prekių už 800 000,00 Lt.; UAB „Limedika“ sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. NL04-05-10, pagal kurią pardavė UAB „Limedika“ UAB „Nordfarma“ materialinio turto už 305 040,33 Lt.; 2004 m. spalio 29 d. sudarė susitarimą su UAB „Limedika“ pagal kurį UAB „Nordfarma“ pardavė vaistų likučius UAB „Limedika“ už 669 552,26 Lt. Šiais nurodytais susitarimais, sudarytais su UAB „Limedika“ buvo išimtinai patenkinti tik vieno iš kreditorių, t.y. UAB „Limedika“ reikalavimai, kitų tos pačios eilės kreditorių (įskaitant ieškovą) reikalavimai patenkinti nebuvo. Šiaulių apygardos teismas, o taip pat ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas, konstatavo, kad V. B. veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymiai, numatyti LR BK 208 str. 1 dalyje. Atsakovas V. B. buvo pripažintas kaltu, padarius nusikaltimą numatytą LR BK 208 str. 1 d.ir jam buvo paskirta 50 MGL (6250 Lt) dydžio bauda. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. spalio 27 d. nuosprendžiu, kurio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepakeitė, civiliniams ieškovams UAB „Armila“, UAB „Medikana“, UAB „Alaja“ ir ko (iki pertvarkymo G. P. KŪB „Alaja“ ir Ko) pripažino teisę į ieškinių patenkinimą, klausimą dėl ieškinių dydžių perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka. Šiaulių apygardos teismo 2004-10-29 nutartimi UAB „Nordfarma“ buvo iškelta bankroto byla ir 2007 m. rugpjūčio 30 d. Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-20-368/2007 priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Nordfarma“ veikla pasibaigė. Minėtu Šiaulių apygardos teismo sprendimu buvo patvirtinta, kad bankrutavusios UAB „Nordfarma“ nepatenkintų kreditorinių finansinių reikalavimų suma yra 2 878 142,29 Lt. Iš jų I eilės kreditorinių reikalavimų už 1 535,11 Lt sumą, II eilės kreditorinių reikalavimų už 242 669,46 Lt sumą, III eilės kreditorinių reikalavimų už 2 633 937,72 Lt sumą. Pagal Šiaulių apygardos teismo patvirtintą kreditorių eiliškumą, ieškovas UAB „Alaja“ ir ko yra III eilės kreditorius, o nepatenkinta ieškovo kreditorinių reikalavimų suma yra 291 058,02 Lt, kas sudaro 11,05 % nuo visų nepatenkintų III eilės kreditorinių reikalavimų dalies.

4Atsakovo V. B., einant UAB „Nordfarma“ direktoriaus pareigas sudaryti 2004 m. spalio 4 d., 2004 m. spalio 5 d., 2004 m. spalio 29 d. sandoriai pripažinti nusikalstamos veikos sudėtimi, kuriais buvo sumažinta UAB „Nordfarma“ kreditorių galimybė patenkinti kreditorinius reikalavimus bankroto byloje. Bendra minėtų sandorių, sudarytų su UAB „Limedika“ suma yra 1 774 592,59 (800.000,00 + 305040,33 + 669552,26) Lt, t.y. šia suma buvo sumažintas UAB „Nordfarma“ mokumas. Minėta 1 774 592,59 Lt suma dėl nusikalstamų atsakovo V. B. veiksmų nebuvo įtraukta į UAB „Nordfarma“ bankroto procedūros metu sudarytą turto, iš kurio būtų galima patenkinti kreditoriams pripažintus reikalavimus, balansą. Nurodė, kad būtent iš 1.774.592,59 Lt sumos galėjo būti tenkinami Šiaulių apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtinti UAB „Nordfarma“ kreditorių reikalavimai.

5Pagal Šiaulių apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtintą nepatenkintų III eilės kreditorinių reikalavimų bendra suma yra 2 633 937,72 Lt, todėl visiškai patenkinti III eilės kreditorių reikalavimų iš 1 530 388,02 Lt sumos nepakanka. Ieškovo turimo ir nepatenkinto kreditorinio reikalavimo bankrutavusiai UAB „Nordfarma“ suma yra 291 058,02 Lt, kas sudaro 11,05 %, skaičiuojant nuo 2 633 937,72 Lt (bendra III eilės kreditorinių reikalavimų suma). Pagal bankroto įstatymo 35 str. 6 dalies taisykles apskaičiuota ieškovui tenkanti suma, kuri galėjo būti patenkinta UAB „Nordfarma“ bankroto byloje, jeigu nebūtų V. B. nusikalstamų veiksmų, yra 169 107,88 Lt (169 107,88=1 530 388,02 x 0.1105) ir šią sumą prašo priteisti iš atsakovo (tomas 1, b.l. 1-5).

6Ieškovas 2011 m. lapkričio 16 dienos teismo posėdyje pateikė prašymą ir savo ieškinio reikalavimą sumažino nuo 169 107,88 Lt iki 94,606,00 Lt. Šią sumą prašė priteisti iš atsakovo (tomas 1, b.l. 162).

7Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė sumažinti priteistinos žalos dydį, atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį (tomas 1, b.l. 66-70). Atsiliepime atsakovas V. B. nurodė, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, reikalauja priteisti iš atsakovo – 169 107,88 Lt sumą, kurią apskaičiuodamas ieškovas rėmėsi nuostata, kad piniginė išraiška turtas, kuris galėjo būti pateiktas UAB „Nordfarma“ skoloms grąžinti visiems kreditoriams bankroto byloje, susideda iš trijų sandorių, sudarytų su UAB „Limedika“ sumų: 800 000 Lt, 2004 m. spalio 4 d. prekių pirkimo sandorio iš UAB „Limedika“ vertė, 305 040,33 Lt, 2004 m. spalio 5 d. UAB „Nordfarma“ ir UAB „Limedika“ pirkimo pardavimo sutartimi perduotų prekių vertė, 669 552,26 Lt, 2004 m. spalio 29 d. UAB „Nordfarma“. Šias sumas susumavus gaunama 1 774 592,59 Lt suma – tariamas UAB „Nordfarma“ turtas, į kurį galėjo būti nukreiptas išieškojimas kreditorių reikalavimams tenkinti. Atsakovas nesutinka su tokia ieškovo pozicija ir nesutikimo motyvus nurodo tai, kad turimo ir nepatenkinto kreditorinio reikalavimo bankrutavusiai UAB „Nordfarma“ suma yra 291 058,02 Lt, kas sudaro 11,05%, skaičiuojant nuo 2 633 937,72 Lt sumos (bendra trečios eilės kreditorinių reikalavimų suma). Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendime civilinėje byloje Nr. B2-20-368/2007, iškeltoje dėl UAB „Nordfarma“ bankroto, nurodytas bendras nepatenkintų kreditorinių finansinių reikalavimų dydis yra 2 878 142,29 Lt. Atsakovas nurodo, kad atliekant UAB „Alaja“ ir ko patirtų nuostolių paskaičiavimus būtina atkreipti dėmesį į kreditorių eiliškumą ir finansinio reikalavimo tenkinimo etapus, nes ieškovas šioje byloje yra tik trečios eilės kreditorius, o kreditorių eiliškumas turi esminės įtakos tenkintinų kreditorinių reikalavimų dydžiui, kadangi vėlesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami tik po to kai yra pilnai patenkinti aukštesnės eilės kreditorių reikalavimai, todėl pirmiausiai pilnai tenkinami pirmos eilės kreditorių reikalavimai, po to pilnai tenkinami antros eilės kreditorių reikalavimai ir tik po to proporcingai patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžiui yra tenkinami trečios eilės kreditorių reikalavimai.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti, sutikdama su atsakovo V. B. į bylą pateiktu 2012-03-20 dienos rašytiniu paaiškinimu (tomas 2, b.l. 15-16) ir sumažinti ieškinio sumą iki 67003,17 Lt. Ieškovo atstovė atsakovo nurodytos sumos neginčija, sutinka su atsakovo paaiškinime nurodytais argumentais ir prašo priteisti iš atsakovo 67003, 17 Lt ir bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovo V. B. atstovė advokatė A. P. pateikė atsakovo V. B. rašytinį paaiškinimą (tomas 2, b.l. 15-16) ir prašė ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo 67 003,17 Lt. Nurodė, kad teismo posėdžio metu ieškovo atstovė sutiko su atsakovo į bylą pateiktais paskaičiavimais dėl žalos atlyginimo, ginčo dėl paskaičiuotos sumos nėra. Kadangi šalys nesutinka pasirašyti taikos sutarties, nes tam reikėtų atidėti bylos nagrinėjimą ir duoti papildomai laiko taikos sutarties surašymui prašo bylą nagrinėti iš esmės ir ieškinį tenkinti priimant sprendimą, nes šalys tiek ieškovo atstovė, tiek atsakovo atstovė iš esmės susitarė dėl žalos atlyginimo sumos t.y. 67 003,17 Lt ir laiko, kad atsakovas yra ieškovui padaręs žalą už 67 003,17 Lt sumą.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies

11Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir priimto sprendimo motyvai

12Kadangi ieškovas sutiko su atsakovo pateiktais skaičiavimais, jų neginčija sumažino pareikšto ieškinio sumą iki atsakovo nurodytos sumos t.y. 67 003,17 Lt ir prašo šią sumą priteisti iš atsakovo, o atsakovas sutinka, kad ši suma būtų priteista, teismas nusprendžia surašyti sutrumpintus motyvus (LR CPK 268 straipsnio 5 dalis).

13Šiaulių apygardos teismas 2009-10-27 nuosprendžiu pripažino atsakovą V. B. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 208 str. 1 dalį ir jam paskyrė 50 MGL (6250 Lt) baudą. Šis nuosprendis yra įsiteisėjęs. Ieškovui yra pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą (Šiaulių miesto apylinkės teismo prijungtos baudžiamoji byla 1-120-441/09, 7 tomai, civilinė byla Nr. 2-788-810/2010, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla B2-20-368/2007).

14Lietuvos Respublikos CPK 182 str. 3 p. įtvirtinta nuostata, kad nereikia įrodinėti aplinkybių – asmens nusikalstamų veiksmų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje privalomas teismui, nagrinėjančiam civilines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų sukeltų civilinių teisinių padarinių.

15Teismų praktikoje yra pažįstama, kad LR CPK 182 str. 3 p. norma reiškia, kad teismas, nagrinėdamas bylą civilinio proceso tvarka, neturi teisės revizuoti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, tokiu reglamentavimu užtikrinamas visų asmenų lygybės įstatymui įgyvendinimas. Teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, nesprendžia, ar yra ieškinio pagrindas, bet remiasi baudžiamosios bylos duomenimis dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos, kuri nustatyta apkaltinamuoju nuosprendžiu, ir nustato priteistinos žalos dydį. Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad turtinė žala gali būti civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje dalykas. Turtinės žalos samprata suformuluota LR CK 6.249 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią žala yra turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) ir negautos pajamos. Turtinė žala turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo. Teisingas žalos atlyginimas reiškia tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis. Tikrąjį žalos dydį nustato faktines aplinkybes nustatantis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo c. b. s. 2010 m. birželio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010).

16Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai taikoma LR BPK 115 str. 2 d. nustatyta išimtis (BPK 115 str. 2 d. įtvirtinta, kad išimtiniais atvejais, kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka) civilinės atsakomybės sąlygas nustato teismas, priimantis apkaltinamąjį nuosprendį. Jeigu teismas nustato, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti ir pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o ieškinį dėl žalos dydžio nustatymo perduoda nagrinėti civilinio proceso tvarka, tai ieškinį nagrinėjantis teismas nebegali iš naujo spęsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. Teisės į ieškinio patenkinimą pripažinimas baudžiamajame procese reiškia, kad ieškinys negali būti atmestas civiliniame procese, todėl teismas nustato civilinio ieškinio dydį (Lietuos Aukščiausiojo Teismo c. b. s. teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2009).

17Kadangi šalys susitarė, kad žalos atlyginimo suma yra tikslintina remiantis atsakovo paskaičiavimais t.y. išimto UAB „Nordfarma“ turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas kreditorių reikalavimams tenkinti vertė sudaro 305 040,33 Lt, 2004-10-05 pardavimo sutartis Nr. NL04-05-10, UAB „Nordfarma“ su UAB „Limedika“ ir 669 552,26 Lt sumai, kuriuo bendrovei „Limedika“ 2004-10-29 grąžinti vaistų likučiai. Bendra išimto turto vertė sudaro 974 592,59 Lt (305 040,33 Lt + 669 552,26 Lt. yra 974 592,59 Lt.). Ieškovo prašomo priteisti iš atsakovo V. B. ieškinio žalos dydį [atėmus pirmos eilės kreditorių pirmo etapo reikalavimus liktų 973 057,48 Lt (974 592,59 Lt - 1 535,11Lt); atėmus antros eilės kreditorių pirmo etapo reikalavimus liktų 730 714,66 Lt. (973 057,48 Lt.- 242 342,82 Lt.); trečios eilės kreditorių pirmo etapo reikalavimų patenkinimui galėtų būti nukreipta į 730 714,66 Lt., taigi kiekvieno trečios eilės kreditoriaus patvirtinto finansinio reikalavimo vienas litas galėtų būti patenkintas 0,23 centais (730 714,66 Lt / sumos kurią sudaro 2 189 477,21 Lt. trečios eilės kreditorių pirmo etapo suma + 974 592,59 Lt išimto turto masė, kuri atiteko trečios eilės kreditoriaus Limedika kreditorinio reikalavimo padengimui t.y. 3 164 069,8 Lt.)].

18Remiantis šiuo paskaičiavimu ieškovui UAB „Alaja“ ir ko atsakovo V. B. nusikaltimu padaryta žala sudarytų 67003,17 Lt (290 130,63 Lt. ; 0,23 cnt., t.y. UAB „Alaja“ ir ko pirmo etapo kreditorinio etapo dydis vienam litui tenkanti suma). Ši suma ir priteistina ieškovui iš atsakovo.

19Ieškinį tenkinant iš dalies iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į patenkinto ieškinio reikalavimo dalį, kuri sudaro 39,62 procentus (pirminis ieškinys buvo pareikštas 169107,88 Lt sumai, o tenkintinas tik 67003,17 Lt) atitinkamai mažintinos ir priteistinos iš atsakovo ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas yra sumokėjęs už teisines paslaugas 5687,00 Lt (tomas 2, b.l.17), todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos 2372,04 Lt.

20Iš atsakovo priteistinos žyminis mokestis, bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (tomas 1, b.l. 35).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 270 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo V. B. (a/k ( - ) 67 003,17 Lt (šešiasdešimt septynis tūkstančius tris litus 17 centų) UAB „Alaja“ ir ko (į/k 161645290, A.Mickevičiaus g. 32 A, Kėdainiai) ir 2372,04 Lt (du tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt du litus 04 centus) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo V. B. (a/k ( - ) 2010,00 Lt (du tūkstančius dešimt litų) žyminio mokesčio ir 16,52 Lt (šešiolika litų 52 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę byla pagal... 3. Ieškovas 2011-08-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš... 4. Atsakovo V. B., einant UAB „Nordfarma“ direktoriaus pareigas sudaryti 2004... 5. Pagal Šiaulių apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi... 6. Ieškovas 2011 m. lapkričio 16 dienos teismo posėdyje pateikė prašymą ir... 7. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė sumažinti priteistinos žalos... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti, sutikdama... 9. Atsakovo V. B. atstovė advokatė A. P. pateikė atsakovo V. B. rašytinį... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies ... 11. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir priimto sprendimo motyvai... 12. Kadangi ieškovas sutiko su atsakovo pateiktais skaičiavimais, jų neginčija... 13. Šiaulių apygardos teismas 2009-10-27 nuosprendžiu pripažino atsakovą V. B.... 14. Lietuvos Respublikos CPK 182 str. 3 p. įtvirtinta nuostata, kad nereikia... 15. Teismų praktikoje yra pažįstama, kad LR CPK 182 str. 3 p. norma reiškia,... 16. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tais... 17. Kadangi šalys susitarė, kad žalos atlyginimo suma yra tikslintina remiantis... 18. Remiantis šiuo paskaičiavimu ieškovui UAB „Alaja“ ir ko atsakovo V. B.... 19. Ieškinį tenkinant iš dalies iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos... 20. Iš atsakovo priteistinos žyminis mokestis, bei išlaidos, susijusios su... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo V. B. (a/k ( - ) 67 003,17 Lt (šešiasdešimt septynis... 24. Priteisti iš atsakovo V. B. (a/k ( - ) 2010,00 Lt (du tūkstančius dešimt... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...