Byla e2-14114-1004/2018
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ( - ), UAB, ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

31.

4ieškovas kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo 16880,07 Eur skolą, 990,04 Eur delspinigius, 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo 16880,07 Eur skolos, skaičiuotinus nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 685,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 201,00 Eur žyminis mokestis ir 484,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad 2017-11-07 prekių pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) pagrindu atsakovui perdavė įvairias statybines – santechnikos prekes ir tai įformino PVM sąskaitomis faktūromis. Pagal Sutartį atsakovas už jam perduotas prekes turėjo atsiskaityti per 60 dienų nuo PVM sąskaitų – faktūrų išrašymo dienos. Iki šiol atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir jam išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų neapmokėjo. Atsakovas buvo ne kartą ragintas įvykdyti piniginę prievolę, tačiau to nepadarė. 2018-09-25 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu užfiksuota, kad atsakovo skola ieškovui pagal minimas PVM sąskaitas – faktūras yra 16880,07 Eur. Atsakovui laiku neatsiskaitant pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas - faktūras, ieškovas apskaičiavo 990,04 Eur delspinigių, pagal atliktą skaičiavimą. Vadovaudamasis 2017-11-07 Sutarties 42 p. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo 16880,07 Eur skolos, skaičiuotinus nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Ieškovas ieškinį grindžia pridėtais rašytiniais dokumentais: 2017-11-07 prekių pirkimo – pardavimo sutartimi, PVM sąskaitomis - faktūromis, piniginių operacijų žurnalu, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu, pretenzija, siuntimo eigos duomenys ir delspinigių paskaičiavimo aktu.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

62.

7Priimtinas preliminarus sprendimas, nes sprendimo priėmimas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 str. 1 d. numatytus leistinumo reikalavimus, yra ieškovo prašymas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir yra pateikta pakankamai leistinų rašytinių įrodymų tokio sprendimo priėmimui.

83.

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017-11-07 prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 17/11/07-01 pagrindu atsakovui perdavė įvairias statybines – santechnikos prekes ir tai įformino PVM sąskaitomis faktūromis. Pagal Sutartį atsakovas už jam perduotas prekes turėjo atsiskaityti per 60 dienų nuo PVM sąskaitų – faktūrų išrašymo dienos. Iki šiol atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir jam išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų: Serija VEE/P Nr. 0604859; Nr. 0604861; Nr. 0604862; Nr. 0604883; Nr. 0604903; Nr. 0604904; Nr. 0604905; Nr. 0604927 neapmokėjo. Atsakovas siųsta 2018-09-11 pretenzija buvo ragintas įvykdyti piniginę prievolę, tačiau to nepadarė. 2018-09-25 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu užfiksuota, kad atsakovo skola ieškovui pagal minimas 8 PVM sąskaitas – faktūras yra 16880,07 Eur. Atsakovui laiku neatsiskaitant pagal ieškovo išrašytas 8 PVM sąskaitas - faktūras, ieškovas 2018-10-02 apskaičiavo 990,04 Eur delspinigių, pagal atliktą skaičiavimą, skaičiuojant 0,2 proc. dydžio delspinigius. Vadovaudamasis 2017-11-07 Sutarties 42 p. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ir 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo 16880,07 Eur skolos, skaičiuotinus nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Pretenzijoje nurodytu terminu, t. y. iki 2018-09-18 atsakovas nepadengė ieškovui susidariusio įsiskolinimo. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas visiškai atsiskaitė su ieškovu (CPK 178 str., 185 str.).

104.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

125.

13Ieškovas įsipareigojimus vykdė tinkamai, perdavė atsakovui prekes, dėl kurių pristatymo, komplektiškumo, kokybės ar kitų parametrų pretenzijų ieškovui nepareiškė. Tačiau atsakovas įsipareigojimų neįvykdė, ieškovo išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų laiku neapmokėjo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 16880,07 Eur skolos suma.

146.

15Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.). Pagal sutarties 42 punktą šalys susitarė, kad pirkėjui vėluojant apmokėti sąskaitas, pastarasis privalo mokėti pardavėjui delspinigius po 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos. Atsakovui praleidus PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimo terminus, ieškovas apskaičiavo atsakovui 990,04 Eur dydžio delspinigius, kurie priteistini iš atsakovo ieškovui.

167.

17Taip pat iš atsakovo priteistini 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo 16880,07 Eur skolos, skaičiuotinus nuo civilinės bylos iškėlimo dienos (2018-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, nes šalys taip susitarė 2017-1107 Sutartyje (sutarties 42 p., CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.).

188.

19Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 685,00 Eur sumos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 201,00 Eur žyminis mokestis ir 484,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 8 punktas, 7 d., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 ir 428 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), 16880,07 Eur (šešiolikos tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimties eurų 7 euro centų) skolą, 990,04 Eur (devynių šimtų devyniasdešimties eurų 4 euro centų) delspinigius, 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo 16880,07 Eur skolos, skaičiuotinus nuo civilinės bylos iškėlimo dienos (2018-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 685,00 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų 0 euro centų) bylinėjimosi išlaidas ieškovui ( - ), UAB, į.k. ( - ).

23Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos, privalo jį įvykdyti arba raštu pateikti sprendimą priėmusiam teismui motyvuotus prieštaravimus.

24Jeigu per 20 dienų prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

25Sprendimo kopiją kartu su ieškiniu bei jo priedų kopijas ne vėliau kaip kitą dieną po jo priėmimo išsiųsti atsakovui.

26Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai