Byla I-3071-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su J. V.skundu,

Nustatė

2J. V. 2011-06-08 išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo: panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011-01-07 nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1S-10-116/2011; įpareigoti Šiaulių m. apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą antstolės V. Š. ir jos padėjėjos K. M. atžvilgiu pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 1 ir 2 dalis, 229 straipsnį, 235 straipsnį.

3Pareiškėjo skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje.

5Bylos dokumentais nustatyta, kad Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorė E.G. 2010-11-18 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal J.V. pareiškimą dėl nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d., 228 str. 1 d., 2 d. Nesutikdamas su minėtu prokurorės nutarimu J.V. pateikė skundą Šiaulių miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai, kuri 2010-12-10 nutartimi taip pat jo skundą atmetė. Šiaulių miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2010-12-10 nutartį pareiškėjas skundė Šiaulių apygardos teismui. Šiaulių apygardos teismas 2011-01-07 priėmė nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1S-10-116/2011 atmesti J. V. skundą. Taigi, pareiškėjas nagrinėjamu atveju kelia ginčą baudžiamojo persekiojimo srityje.

6Ikiteisminio tyrimo pradėjimo procedūros yra reglamentuotos LR baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) XIII skyriuje. Pagal LR BPK 168 straipsnio 2 dalį ikiteisminį tyrimą pradėti prokuroras atsisako motyvuotu nutarimu. Ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas - ikiteisminio tyrimo teisėjui (LR BPK 168 str. 4 d.; ikiteisminio tyrimo teisėjo procesiniai veiksmai ir jo priimtos nutartys pagal to paties kodekso 65 straipsnį gali būti apskųsti apylinkės teismo pirmininkui). Įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad pareiškėjo skundžiama Šiaulių apygardos teismo 2011-01-07 nutartis byloje Nr. 1S-10-116/2011 yra galutinė ir neskundžiama. Be to, pažymėtina, kad pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį administraciniam teismui nepriskirtina nagrinėti bendrosios kompetencijos teismų teisėjų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu.

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011-01-07 nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1S-10-116/2011 atsisakytina priimti, kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

8Pareiškėjas skundu taip pat prašo įpareigoti Šiaulių m. apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą atitinkamų asmenų atžvilgiu. Kaip jau minėta, administraciniame teismams nepriskirtina nagrinėti bylų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Šiaulių m. apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą antstolės V. Š. ir jos padėjėjos K. M. atžvilgiu pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 1 ir 2 dalis, 229 straipsnį, 235 straipsnį atsisakytina priimti, kaip nenagrinėtiną teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.).

9Išaiškintina, kad pareiškėjas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo turi teisę kreiptis į prokuratūrą (LR BPK 168 str.) .

10Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., teisėja

Nutarė

11atsisakyti priimti J. V. skundą, kaip nenagrinėtiną teismų.

12Išaiškinti, kad pareiškėjas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo turi teisę kreiptis į prokuratūrą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

14Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai