Byla 2S-1273-510/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimas Litadan Aps filialo atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-1481-217/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Medienos staklės“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baldai Jums“, tretiesiems asmenims Litadan APS filialui, uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos eksportas“, Kauno apskrities viršininko administracijai dėl pažeistų teisių atstatymo ir pagal trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Litadan APS filialo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baldai Jums“, tretiesiems asmenims - uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos eksportas“, Kauno apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Jonmedija“, uždarajai akcinei bendrovei „Lonas ir partneriai“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Joveka“ dėl pažeistų teisių atstatymo,

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Medienos staklės“ kreipėsi į Jonavos rajono apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Baldai Jums“ per 30 dienų nugriauti pastatytą tvorą.

4Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais Litadan Aps filialas pareiškė ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą UAB „Baldai Jums“ per 30 dienų nugriauti Litadan Aps filialo nuomojamame sklype, esančiame Fabriko g. 3, Jonavoje (unikalus Nr. 4610-00170018, bendras sklypo plotas - 104748 kv.m, nuomojamas plotas - 21228 kv.m) pastatytą tvorą, o atsakovui nepašalinus tvoros per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, leisti Litadan Aps filialui pašalinti tvorą atsakovo sąskaita; įpareigoti atsakovą UAB „Baldai Jums“ leisti Litadan Aps filialui neatlygintinai netrukdomai naudotis 1846 kv. m UAB „Baldai Jums“ nuomojamame žemės sklype esančia bendro naudojimo teritorija (keliu), esančia Fabriko g. 3, Jonavoje (unikalus Nr. 4610-00170018, bendras žemės sklypo plotas - 104748 kv.m), pagal 1994 m. lapkričio 8 d. žemės sklypo planą.

5Jonavos rajono apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 3 d. nutartimi nutarė trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais Litadan APS filialui nustatyti terminą iki 2007 m. rugsėjo 10 d. pašalinti ieškinio trūkumus - nustatyti trečiojo asmens UAB „Joveka" buveinės vietą, jo administracijos vadovo ar valdymo organo narių gyvenamąją vietą, o paaiškėjus, kad buveinės ar gyvenamosios vietos nustatyti neįmanoma, pasirinkti kitą CPK numatytą procesinių dokumentų įteikimo būdą. Nutartyje nurodoma, kad Jonavos rajono apylinkės teismas, priėmęs Litadan APS filialo ieškinį, išsiuntė nurodytais adresais dalyvaujantiems byloje asmenims ieškinio ir pridėtų dokumentų nuorašus. Išsiuntus procesinius dokumentus trečiajam asmeniui UAB „Joveka“, jie liko neįteikti, todėl darytina išvada, kad atsakovo buveinės vieta yra netiksli. Pakartotinai išsiuntus dokumentus įmonės vadovo M. M. gyvenamosios vietos adresu - ( - ), jie taip pat liko neįteikti. Kai nėra galimybės ieškinio pareiškimo ir kitų dokumentų nuorašus įteikti atsakovui CPK 123 straipsnio nustatyta tvarka, šie dokumentai gali būti įteikiami paskirtam kuratoriui, arba viešo paskelbimo būdu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio pareiškimo ir pridėtų dokumentų nuorašai atsakovui ar jį atstovaujančiam organui neįteikti, trečiajam asmeniui nustatytinas terminas trūkumams pašalinti - trečiojo asmens UAB „Joveka" buveinės vietai, jo administracijos vadovo ar valdymo organo narių gyvenamajai vietai nustatyti, o paaiškėjus, kad buveinės ar gyvenamosios vietos nustatyti neįmanoma, pasirinkti kitą CPK numatytą procesinių dokumentų įteikimo būdą.

6Tretysis asmuo Litaden Aps filialas pateikė prašymą (2t., b.l.121), kuriame nurodė, kad UAB „Joveka“ buveinės adresas yra Deltuvos g. 33c, Ukmergėje, ir prašė išsiųsti procesinius dokumentus šiuo adresu. Tretysis asmuo Litaden Aps filialas nurodė, kad jeigu procesinių dokumentų šiuo adresu nepavyktų įteikti, tretysis asmuo pasinaudos teise pasirinkti kitą CPK numatytą procesinių dokumentų įteikimo būdą.

7Jonavos rajono apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi nutarė trečiojo asmens Litadan APS filialo ieškinį palikti nenagrinėtą. Teismas nutartyje nurodė, kad per nustatytą terminą Litadan APS filialas nurodė kitą trečiojo asmens UAB „Joveka" buveinės adresą - Deltuvos g. 33c, Ukmergėje, tačiau išsiuntus šiuo adresu procesinius dokumentus, jie buvo neįteikti. Ant pašto siuntos įteikimo pranešimo nurodyta, kad netikslus gavėjo adresas. Atsižvelgiant į tai, kad tretysis asmuo įpareigotas pašalinti ieškinio trūkumus nurodo neegzistuojantį kito trečiojo asmens UAB „Joveka“ buveinės adresą, nesirūpina ekonomišku ir greitu bylos išnagrinėjimu, todėl laikytina, kad Litadan APS filialas teismo nustatytų trūkumų nepašalino, ir ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 11 p.).

8Tretysis asmuo Litadan APS filialas prašo panaikinti 2007 m. rugsėjo 20 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nutartį, išspręsti klausimą iš esmės - priimti nutartį įteikti procesinius dokumentus UAB „Joveka“ viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais. Tretysis asmuo Litadan APS filialas patikslino UAB „Joveka“ buveinės (veiklos) adresą, o taip pat nurodė, kad nepavykus procesinių dokumentų įteikti ir patikslintu adresu, Litadan Aps filialas pasinaudos savo teise įteikti procesinius dokumentus kitu CPK numatytu būdu. Litadan Aps filialas, atsižvelgiant į privačiam juridiniam asmeniui suteiktą kompetenciją, dėjo visas pastangas nustatyti tikslų UAB „Joveka“ buveinės adresą. Tai, kad teismui nepavyko įteikti procesinių dokumentų nurodytu patikslintu adresu, neturėtų būti laikoma ieškinio trūkumu. Teismas turėjo suteikti teisę Litadan Aps filialui pasirinkti alternatyvų procesinių dokumentų įteikimo būdą, o ne palikti ieškinį nenagrinėtu. Kol nebuvo aišku, ar teismui pavyks įteikti procesinius dokumentus patikslintu UAB „Joveka“ buveinės adresu, Litadan Aps filialas negalėjo pasirinkti alternatyvaus procesinių dokumentų įteikimo būdo.

9Atsakovas UAB „Baldai Jums“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad apeliantas yra įmonės filialas, todėl neturi teisės dalyvauti byloje. Atsakovas dėl šios priežasties prašė apeliacinį procesą nutraukti.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Jonavos rajono apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 3 d. nutartimi nustatydamas trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais Litadan APS filialui terminą trūkumams šalinti, nurodė, kad tretysis asmuo privalo nustatyti kito trečiojo asmens UAB „Joveka“ buveinės vietą, jo administracijos vadovo ar valdymo organo narių gyvenamąją vietą, o paaiškėjus, kad buveinės ar gyvenamosios vietos nustatyti neįmanoma, pasirinkti kitą, CPK numatytą procesinių dokumentų įteikimo būdą.

12Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais Litadan APS filialas, vykdydamas teismo nutartį, nurodė, kad UAB „Joveka“ buveinės adresas yra Deltuvos g. 33c, Ukmergėje. Litadan APS filialas prašė išsiųsti procesinius dokumentus šiuo adresu bei sutiko, kad jeigu procesinių dokumentų šiuo adresu nepavyktų įteikti, tretysis asmuo pasinaudos teise pasirinkti kitą CPK numatytą procesinių dokumentų įteikimo būdą (2 t., b.l.121). Tokiu būdu buvo įvykdyti visi teismo nutarties nurodymai. Nepavykus įteikti šaukimo nurodytu adresu, teismas privalėjo trečiajam asmeniui sudaryti galimybę pasirinkti kitą CPK numatytą procesinių dokumentų įteikimo būdą. Kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad kol nebuvo aišku, ar teismui pavyks įteikti procesinius dokumentus patikslintu UAB „Joveka“ adresu, Litadan Aps filialas negalėjo pasirinkti alternatyvaus procesinių dokumentų įteikimo būdo. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinių dokumentų trūkumų šalinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas (CPK 296 str. 3 d.) ir be pagrindo paliko ieškinį nenagrinėtą. Remiantis išdėstytais motyvais, skundžiama Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis panaikinama ( CPK 337 str. 2 p.).

13Atsakovas UAB „Baldai Jums“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apeliacinį procesą nutraukti, teigdamas, kad apeliantas yra įmonės filialas, neturintis teisės dalyvauti byloje. Kolegijos manymu, nutraukti apeliacinį procesą nėra pagrindo, nes atskirąjį skundą padavė subjektas, kurį pirmosios instancijos teismas laikė dalyvaujančiu byloje asmeniu. Tačiau kolegija sutinka, kad bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas pirmiausiai privalo išsiaiškinti, ar pagal CPK 38 straipsnio 1 dalies, CPK 41 straipsnio ir CK 2.53 straipsnio 2 dalies nuostatas Litadan Aps filialas turi civilinį procesinį veiksnumą ir ar gali būti dalyvaujančiu byloje asmeniu.

14Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

15Atskirąjį skundą patenkinti.

16Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai