Byla 2-1585-90/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Veronika Šialienė, sekretoriaujant Rasai Marcinkonei, dalyvaujant pareiškėjams: M. B. a.k. ( - ) ir A. J. a.k. ( - ) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų M. B. ir A. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo Valdybos Alytaus skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjai prašo nustatyti faktą, kad jie su motina Z. J. nuo 1948 m. kovo mėnesio iki 1953 m. gegužės mėnesio, kaip politinio kalinio šeimos nariai negalėjo legaliai gyventi nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ir slapstėsi, bijodami tremties iš Lietuvos.

3Pareiškėjai nurodo, kad jie su tėvais S. J. ir Z. J. gyveno ( - ) Tėvas S. J. palaikė ryšius su partizanais, už tai 1948-03-01 buvo sulaikytas ir karinio tribunolo nuteistas 25 metams laisvės atėmimo su turto konfiskavimu, bausmę atliko pradžioje Baltarusijos kalėjimuose, vėliau buvo išvežtas į Rusijos Federacijos Mordovijos ATSR Poliansko r. lagerį, paleistas 1956-08-20. Motina, bijodama tremties, likusi su mažamečiais vaikais slapstėsi įvairiose vietose Lietuvoje ir Baltarusijoje. Mirus Stalinui, apie 1953 m. pavasarį šeima grįžo į savo nuolatinę gyvenamąją vietą.

4Suinteresuotų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko, prašo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, dėl juridinio fakto nustatymo neprieštarauja.

5Pareiškimas tenkintinas. Iš byloje esančių dokumentų, pareiškėjų, liudytojų O. O. ir M. Š. parodymų matyti, kad pareiškėjai su tėvais S. ir Z. J. gyveno ( - ) (pagal dabartinį skirstymą ( - )) 1948-03-01 tėvas S. J. buvo suimtas už ryšius su partizanais, kovojančiais prieš Sovietų okupaciją, ir nuteistas karinio tribunolo 25 metams laisvės atėmimo bausme su turto konfiskavimu. Bausmę kaip politinis kalinys atliko nuo 1948 m. kovo mėnesio iki 1956-08-20 Baltarusijoje ir Rusijos Federacijos Mordovijos ATSR Poliansko lageryje (21 b.l.). Po vyro suėmimo motina Z. J., bijodama, kad kaip politinio kalinio šeimos nariai gali būti ištremti iš Lietuvos, su mažamečiais vaikais pareiškėjais M. J., gim. ( - ), A. J., gim. ( - ), ir O. J., gim. ( - ) negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, slapstėsi pas svetimus žmones, nuolatos keisdami gyvenamąją vietą Lietuvoje ir Baltarusijoje. Tik 1953 m. po Stalino mirties sugrįžo gyventi į savo namus.

6Kadangi suinteresuotas asmuo 2013-11-13 raštu Nr. 36R-t-44 (26 b.l.) atsisakė suteikti pareiškėjams nukentėjusių nuo okupacijos asmenų statusą, nurodydamas kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, kad negalėjo legaliai gyventi nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad įkalinus tėvą S. J., šeima negalėjo gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. (CPK 444 str. 2 d. 9 p.; LR Asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.)

7Vadovaudamasis LR CPK 267-270; 448 str. teismas

Nutarė

8pareiškimą tenkinti. Nustatyti faktą, turintį juridinę reikšmę dėl asmenų nukentėjusių nuo okupacijos teisinio statuso pripažinimo, kad M. B. (J.), gim. ( - ), ir A. J., gim. ( - ), su motina Z. J., gim. ( - ), mirusia ( - ), po tėvo S. J., gim. ( - ) m., mirusio 1992-02-01, įkalinimo metu dėl okupacinės valdžios persekiojimo negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ) slapstėsi įvairiose vietose.

9Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliacine tvarka per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai