Byla e2-196-620/2020
Dėl žalos atlyginimo , atsakovė UAB „Aldma“ , trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, tretieji asmenys , nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, draudimo kompanija „If P&C Insurance AS", Estijos Respublikos, veikianti Lietuvos Respublikoje per „If P&C Insurance AS" filialą, UAB „Eltel Networks“

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Loreta Kukelkienė, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Jūratei Meiluvienei, atsakovo atstovui advokatui Mindaugui Beinaravičiui, trečiojo asmens UAB „Eltel Networks“ atstovei advokatei Alvai Puniškienei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „BTA INSURANCE COMPANY“, veikiantį per filialą Lietuvoje ieškinį dėl žalos atlyginimo , atsakovė UAB „Aldma“ , trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, tretieji asmenys , nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, draudimo kompanija „If P&C Insurance AS", Estijos Respublikos, veikianti Lietuvos Respublikoje per „If P&C Insurance AS" filialą, UAB „Eltel Networks“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB"Aldma" ieškovo naudai 2494,05 Eur ,6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį prašė nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

5Nurodė, jog ieškovas su VŠĮ Plačiajuosčiu internetu sudarė Įmonių, įstaigų, organizacijų turto draudimo sutartį Nr. IT 079449 ir apdraudė įmonei priklausantį turtą.

62018-11-08 d. apdraustasis turtas Sartų g., Kriaunų sen., Rokiškio raj. buvo sugadintas, kai UAB Aldma darbuotojai vykdė kasinėjimo darbus ir nutraukė kabelį. Ieškovas, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, sumokėjo 2494,05 Eur draudimo išmoką dėl apgadinto apdraustojo turto.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 6.263 str. (pareiga atlyginti padarytą žalą) ir 6.1015 str., ( draudikui išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens) uždaroji akcinė bendrovė "Aldma", privalo atlyginti 2494,05 Eur.

8Atsakovė UAB „Aldma“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir jo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovė neneigė ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės, kad atsakovės darbuotojai vykdami grunto kasimo darbus nutraukė VŠĮ “Plačiajuostis internetas“ priklausantį kabelį, tačiau mano, jog šioje situacijoje nėra visų būtinų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti. Atsakovės nuomone, šiuose atsakovės veiksmuose nėra nei neteisėtumo požymio, nei kaltės.

10Atsakovė ieškovo ieškinyje nurodytus „kasinėjimo darbus" atliko ne Sartų g., Kriaunų sen., Rokiškio r., o Lietuvos Respublikai priklausančiame, Rokiškio rajono savivaldybės panaudos pagrindais valdomame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k.

11Atsakovė 2018 m. dalyvavo Rokiškio r. savivaldybės paskelbtame viešajame konkurse ir jį laimėjusi 2018-05-28 su Rokiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė Kriaunų kapinių sklypo melioracijos statinių rekonstravimo darbų su projektavimo paslaugomis pirkimo sutartį. Pagal šią sutartį rangovas (atsakovas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Rokiškio rajono Kriaunų kapinių sklypo melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninį darbo projektą ir pagal parengtą techninį darbo projektą atlikti Rokiškio rajono Kriaunų kapinių sklypo melioracijos statinių rekonstravimo darbus vadovaudamasis reglamentuojančiais teisės aktais ir šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis: 1 sklypas - 0,6177 ha (t.y. sklypas, kuriame buvo nutrauktas ieškinyje nurodytas kabelis); 2 sklypas - 0,5900 ha. Sutarties 7.1.1 p. buvo nurodyta, jog rangovas pasitelks subrangovą E. B. IĮ projektavimo paslaugų atlikimui.

12Išanalizavus Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenis buvo matyti, jog Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantis, Rokiškio rajono savivaldybės panaudos pagrindais valdomas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., kuriame turėjo būti atliekami aukščiau nurodyti rangos darbai, yra kapinių paskirties, jis yra suformuotas atliekant kadastrinius (t.y. tikslius) matavimus, kadastro duomenų nustatymo data - 2011-02-28. Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenų šiame žemės sklype yra nustatytos tik šios specialiosios naudojimo sąlygos: „saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje" bei „gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos". Šiame žemės sklype nėra nustatyta ryšių linijų apsaugos zona, kas leidžia daryti išvadą, jog jokio ryšių linijų kabelio šiame sklype nėra ir negali būti. Be to, žemės sklype nėra nustatyta servitutų ,ar kitų nuosavybės teisės apribojimų. Iš minimo žemės sklypo plano taip pat buvo matyti, jog jokių servitutų sklype nustatyta nėra, ryšių linijų ar kitokių požeminių komunikacijų sklype taip pat nėra. Iš minimo žemės sklypo plano matyti, jog už šio sklypo pietinės ribos yra nutiesta ryšių požeminė linija, tačiau ji yra 2-3 metrų nuo sklypo atstumu, t.y. linija į patį sklypą nepatenka.

13Žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kuriame atsakovas atliko kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos darbus, jokia ryšių linijų apsaugos zona nėra nustatyta, servitutai tokioms linijoms tiesti taip pat nėra numatyti, tad atsakovui nekilo ir negalėjo kilti specialiuosius žemės ir miško naudojimo reikalavimus nustatančių Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 reikalavimų laikymosi pareiga numatyta, jog ryšių linijų apsaugos zonoje. Minėtuose reikalavimuose nustatyta, jog žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama: 1. kasti žemę giliau kaip 0,3 metro; 1.2. vykdyti statybos, geologinių tyrinėjimų, sprogdinimo darbus; 1.3. lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika; 1.4. sodinti medžius, sandėliuoti medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, kurti laužus; 1.5. įrengti transporto priemonių ir mechanizmų aikšteles; 1.6. po orinėmis ryšių linijomis vežti negabaritinius krovinius; 1.7. užversti ir laužyti įspėjamuosius bei signalinius ženklus. Mano, jog tokia apsaugos zona žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), nėra numatyta, kadangi atitinkamas kabelis yra pažymėtas 2-3 metrų nuo sklypo linijos atstumu, t.y. savaime saugiu atstumu.

14Atsakovė kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos darbus atliko pagal subrangovo E. B. IĮ parengtą Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos Kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo Techninį darbo projektą, kuriame taip pat nebuvo nurodyta, jog pačiame žemės sklype yra šviesolaidinis kabelis. Šiame projekte esančiame sklypo plane taip pat yra pažymėta, jog šviesolaidinis ryšių kabelis eina žemiau pietinės sklypo linijos, kas atitinka žemės sklypo plano duomenis.

15Prieš atlikdamas aukščiau nurodytus kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos darbus, atsakovė gavo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos leidimą atlikti kasinėjimo darbus ir seniūnija atsakovui taip nepateikė jokios informacijos, jog pačiame žemės sklype yra šviesolaidinis kabelis. Priešingai - pagal seniūnijos pateitą informaciją, šviesolaidinis kabelis turėjo būti nutiestas šalia sklypo einančio kelio zonoje, tačiau jokiu būdu ne pačiame sklype. Šviesolaidinio kabelio nutraukimo / pažeidimo akte konstatuota, jog kasant ekskavatoriumi buvo pažeistas šviesolaidinis kabelis. Šiame akte pažymėta, jog šviesolaidinis kabelis nuo kelio ašies buvo nutolęs 23,75 m., o projekte šviesolaidinis kabelis pažymėtas nuo kelio ašies apie 13 m. Tuo tarpu iš žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k. plano matyti, jog žemės sklypo riba prasideda apie 16 m. atstumu nuo kelio ašies, kas reiškia, jog šviesolaidinis kabelis realiai buvo nutiestas valstybei priklausančiame žemės sklype, apie 8 metrus į šiaurę nuo pietinės sklypo ribos. Po kabelio nutraukimo kilus ginčui, kas yra atsakingas už įvykį, atsakovas gavo užsakovo VŠĮ „Plačiajuostis internetas" užsakymu parengtą ŠKL Juozapava - Kriaunos techninį darbo projektą, iš kurio matyti, jog šviesolaidinis kabelis ieškovo nurodomo įvykio zonoje turėjo būti tiesiamas 9 metrų atstumu nuo kelio ašies, t.y. realiai nuo projekto buvo nukrypta apie 15 metrų.

16Kadangi atsakovė kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos atliko ne šviesolaidinio kabelio (ryšių linijų) apsaugos zonoje, tačiau sklype, kuriame šio šviesolaidinio kabelio neturėjo būti, o teisės aktai (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343) be raštiško įmonių, aptarnaujančių ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžia kasti žemę tik ryšių linijų apsaugos zonoje, tai atsakovė, kasdama žemę sklype, kuriame tokia zona nenumatyta, jokių draudimų nepažeidė.

17Pažymėjo, jog ryšių linijų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos, tad atliekant žemės kasimo darbus, tik artėjant prie šios zonos darbai yra atliekami rankiniu būdu, kuomet galima surasti ir pastebėti kabelio vietą pažyminčią įspėjamąją juostą, tuo tarpu kitose vietose darbai yra atliekami mechanizuotai (ekskavatoriumi), tad pastebėti kabelio vietą pažyminčią įspėjamąją juostą faktiškai yra neįmanoma. Šiuo atveju atsakovės darbuotojai pažeidė kabelį tiesdami drenažo sausintuvo šiaurės - pietų kryptimi einančią liniją, darbus atliekant mechanizuotai, kai iki sklypo pietinės linijos buvo dar likę apie 8 metrus, todėl laikytina, jog atsakovas darbus atliko ne tik visiškai teisėtai, laikydamasis visų normatyvinių teisės aktų ir bet kokių atsargumo reikalavimų.

18Kadangi pagal VŠĮ „Plačiajuostis internetas" užsakymu parengtą ŠKL Juozapava - Kriaunos techninį darbo projektą, trečiajam asmeniui VŠĮ „Plačiajuostis internetas" priklausantis kabelis turėjo būti nutiestas 9 metrų atstumu nuo kelio ašies, o atsakovei pateiktuose dokumentuose nebuvo jokios informacijos, kad šis kabelis yra nutiestas pačiame kapinių paskirties žemės sklype, atsakovei nebuvo ir negalėjo būti žinoma informacija, kad šis šviesolaidinis kabelis yra patiestas kitoje vietoje. Atsakovės vertinimu, dėl įvykio yra atsakingas ne ji, o kabelį ne pagal projektą nutiesusi įmonė.

19Šiuo atveju tiesiant ryšių liniją buvo akivaizdžiai pažeistos Elektroninių ryšių įstatymo 37 str. 1d. ir 38 str. 1 d. normos , ryšių liniją nutiesiant valstybei priklausančiame žemės sklype nenustačius servituto ar nenumačius teisės naudotis šio sklypo dalimi kitu būdu, be to ryšių linijos buvimas valstybei priklausančiame žemės sklype nebuvo išviešintas, dėl ko nei atsakovas, nei savivaldos institucijos negalėjo žinoti apie jo buvimą.

20Trečiasis asmuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė ieškinį patenkinti ir bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Nurodė, jog pagal įmonių, įstaigų, organizacijų turto draudimo sutartį Nr. JT079449 buvo apdraudęs įstaigos valdomą ir naudojamą turtą - plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, sudarytą iš šviesolaidinių kabelinių linijų ir šviesolaidinių kabelinių linijų prieigos mazgų. 2018-11-08 įmonės tinklo valdymo centras užfiksavo, kad pažeistas RAIN kabelis Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Sartų g. PI valdomos ir naudojamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros gedimų ir avarijų šalinimo darbus vykdantys UAB „InComSystems" atstovai, nuvykę į vietą, nustatė, kad RAIN kabelio nutraukimo vietoje atsakovė vykdydama žemės kasimo darbus pažeidė įmonei priklausantį kabelį. Atsakovė jų neinformavo apie ketinamus atlikti darbus, nėra gavusi sutikimo, kad žemės kasimo darbai galėtų būti vykdomi toje žemės vietoje, kurioje įrengta įmonei priklausanti elektroninių ryšių infrastruktūra. Jų atstovas nebuvo pakviestas patikslinti elektroninių ryšių infrastruktūros paklojimo vietos. Atsakovė, atkasusi kabelio signalinę juostą privalėjo nutraukti darbus ir imtis priemonių viešųjų ryšių tinklo elektroninių ryšių infrastruktūros saugumui užtikrinti ir apie tai pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai. Po atsiliepimo gavimo byloje pateikus naujus rašytinius įrodymus, trečiasis asmuo taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus, jog buvo nustatyta, kad šviesolaidinis kabelis buvo paklotas nukrypstant nuo suderintų projektinių sprendinių bei pateikė rašytinius įrodymus.

21Trečiasis asmuo nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, draudimo kompanija „If P&C Insurance AS", Estijos Respublikos, veikianti Lietuvos Respublikoje per „If P&C Insurance AS" filialą, pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama jį atmesti ir bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Patvirtino, jog tarp draudiko If P&C Insurance AS filialo ir draudėjo UAB „Aldma“ yra sudaryta bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis (draudimo sutarties liudijimas BCA Nr.00016037), kurios galiojimo laikotarpiu, t.y. nuo 2017-12-20 iki 2018-12-19 buvo apdrausta UAB „Aldma“ atsakomybė dėl žalos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai, gyvybei, padarytos vykdant veiklą (visi statybos darbai). Sutiko su atsakovės UAB „Aldma“ atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais ir juos visiškai palaikė.

22Trečiasis asmuo nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Eltel Networks“ su ieškiniu sutiko ir jos atstovė teismo posėdžio metu bei atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad žala VšĮ „Plačiajuostis internetas“ turtui šiuo atveju buvo padaryta atsakovės darbuotojams vykdant grunto kasimo darbus valstybiniame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) .Šis žemės sklypas buvo suformuotas 2011-aisiais metais, o pažeisto kabelio klojimo darbai buvo atlikti 2006-aisiais metais. Atliekant kabelio tiesimo darbus žemės sklypas nebuvo suformuotas, jo kadastriniai matavimai nebuvo atlikti. Prieš atlikdamas darbus, atsakovė/atsakovės projektuotojas neparengė inžinerinių tinklų topografinės nuotraukos pagal aktualius duomenis, nors žemės sklypas buvo suformuotas po kabelio paklojimo, o faktinė aplinkybė apie būtinybę atliekant darbus atsižvelgti į atitinkamos RAIN šviesolaidinės kabelinės linijos egzistavimą atsakovei buvo žinoma . Prieš atlikdama darbus atsakovė turėjo informaciją apie šalia žemės sklypo įrengtus elektroninių ryšių tinklus, tačiau prieš atliekant darbus į jų vykdymo vietą atitinkamos infrastruktūros savininko - VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovų nesikvietė ir patikslinti šviesolaidinio kabelio linijos vietos neprašė. Nors E. B. IĮ parengtame projekte, kuriuo vadovaudamasis atsakovė vykdė darbus, aiškiai nurodyta pastaba dėl būtinybės žemės sklypo pietinėje pusėje vykdyti darbus rankiniu būdu, o virš kabelio buvo įrengta įspėjamoji juosta, tačiau į ją analizuojamu atveju nebuvo atsižvelgta.Mano, kad šiuo atveju žalos galėjo būti išvengta, jei atsakovė analizuojamoje situacijoje būtų elgusi apdairiai ir rūpestingai. Ryšių kabeliai neregistruojami nekilnojamojo turto registre, kadangi jie yra kilnojamieji daiktai (LR Elektroninių ryšių įstatymo 37 str. 5 dalis). Ryšių linijų apsaugos zonos gali būti išviešintos arba neišviešintos (pagal Darbų atlikimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą), tačiau jų neįregistravimas nekilnojamojo turto registre ,trečiojo asmens nuomone ,jokiu būdu neeliminuoja atsakovės atsakomybės už kabelių pažeidimą. Atsakovė, turėjusi informaciją apie žemės sklypo suformavimo bei įregistravimo registre datą ir RAIN tinklo įrengimo datą, būdama apdairi ir rūpestinga, privalėjo imtis priemonių Šviesolaidinių kabelinių linijų faktinės vietos patikslinimui, ko pasekoje būtų galėjusi tiksliai įvertinti kabelinių linijų apsaugos zonų buvimo vietą ir imtis su tuo susijusių atsargumo priemonių, tačiau to nepadarė , todėl tai sąlygoja deliktinės civilinės atsakomybės taikymą jos atžvilgiu.

23Ieškinys atmestinas.

24Kaip matyti, iš šalių pateiktų įrodymų ,ieškovė su trečiuoju asmeniu VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ sudarė Įmonių, įstaigų, organizacijų turto draudimo sutartį Nr. IT 079449 ir apdraudė įmonei priklausantį turtą, tarp kurių pagrindinės yra šviesolaidinės kabelinės linijos. Iš šviesolaidinio kabelio nutraukimo/pažeidimo akto Nr.18-22 matyti, jog Kriaunose ties kapinėmis vykdant Kriaunų kapinių plėtimo darbus UAB „Aldma“ darbuotojams kasant ekskavatoriumi buvo nutrauktas šviesolaidinis kabelis. Akte nurodoma, jog šviesolaidinis kabelis nuo kelio ašies buvo nutolęs 23,75 m., o projekte šviesolaidinis kabelis nuo kelio ašies pažymėtas apie 13 m. Minėtas aktas nėra nuginčytas. Ieškovas, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, t.y. 2018 m. lapkričio 30 d. darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr.138 sumokėjo 2494,05 Eur draudimo išmoką trečiajam asmeniui VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dėl apgadinto apdraustojo turto.

25Atsakovė neneigė ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės, kad atsakovės darbuotojai vykdami grunto kasimo darbus nutraukė VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausantį kabelį, tačiau teigė, kad atsakovės veiksmuose nėra nei neteisėtumo požymio, nei kaltės.

26Iš pateiktų įrodymų matyti, jog atsakovė 2018 m. gegužės 28 d. su Rokiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė Kriaunų kapinių sklypo melioracijos statinių rekonstravimo darbų su projektavimo paslaugomis pirkimo sutartį. Pagal šią sutartį rangovas (atsakovas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Rokiškio rajono Kriaunų kapinių sklypo melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninį darbo projektą ir pagal parengtą techninį darbo projektą atlikti Rokiškio rajono Kriaunų kapinių sklypo melioracijos statinių rekonstravimo darbus vadovaudamasis reglamentuojančiais teisės aktais ir šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis: 1 sklypas - 0,6177 ha (t.y. sklypas, kuriame buvo nutrauktas ieškinyje nurodytas kabelis); 2 sklypas - 0,5900 ha. Darbų atlikimo vieta-Rokiškio rajonas, Kriaunų seniūnija. Sutarties 7.1.1 p. buvo nurodyta, jog rangovas pasitelks subrangovą E. B. IĮ projektavimo paslaugų atlikimui.

27Atsakovė nurodė, jog kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos darbus atliko pagal subrangovo E. B. IĮ parengtą Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo techninį darbo projektą, kuriame taip pat nebuvo nurodyta, jog pačiame žemės sklype yra šviesolaidinis kabelis. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, jog ETL aukštos įtampos zonose darbus atlikti rankiniu būdu, taip pat rankiniu būdu vykdyti darbus ir ryšių bei ETL kabelių apsaugos zonose. Šiame projekte esančiame sklypo plane taip pat yra pažymėta Šviesolaidinio kabelio linija, nurodant, jog darbus vykdyti rankiniu būdu, o šviesolaidinis ryšių kabelis eina žemiau pietinės sklypo linijos, kas atitinka žemės sklypo plano duomenis. Iš minimo žemės sklypo plano matyti, jog už šio sklypo pietinės ribos yra nutiesta ryšių požeminė linija, tačiau linija į patį sklypą nepatenka, ji yra maždaug 2-3 metrų nuo sklypo atstumu.

28Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenų matyti, jog Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantis, Rokiškio rajono savivaldybės panaudos pagrindais valdomas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., kuriame buvo atliekami nurodyti rangos darbai, yra kapinių paskirties. Žemės sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius (t.y. tikslius) matavimus, o kadastro duomenų nustatymo data - 2011-02-28. Iš registro duomenų matyti, jog šiame žemės sklype yra nustatytos tik šios specialiosios naudojimo sąlygos: „saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje" bei „gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos". Šiame žemės sklype nėra nustatyta ryšių linijų apsaugos zona, nėra nustatyta servitutų ar kitų nuosavybės teisės apribojimų, ryšių linijų ar kitokių požeminių komunikacijų sklype taip pat nėra.

29Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 specialiuosius žemės ir miško naudojimo reikalavimus nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos šių sąlygų I skirsnyje „Ryšių linijų apsaugos zonos" numatyta, jog ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama: .kasti žemę giliau kaip 0,3 metro; vykdyti statybos, geologinių tyrinėjimų, sprogdinimo darbus; lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika ir pan.

30Prieš atlikdamas aukščiau nurodytus kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos darbus, atsakovė gavo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos 2018 m. spalio 16 d. leidimą atlikti kasinėjimo darbus .Pagal seniūnijos pateiktą informaciją, šviesolaidinis kabelis turėjo būti nutiestas šalia sklypo einančio kelio zonoje, tačiau jokiu būdu ne pačiame sklype.

31Po kabelio nutraukimo kilus ginčui, kas yra atsakingas už įvykį, atsakovė teigė, jog gavo užsakovo VŠĮ „Plačiajuostis internetas" užsakymu parengtą ŠKL Juozapava - Kriaunos techninį darbo projektą, iš kurio matyti, jog šviesolaidinis kabelis ieškovo nurodomo įvykio zonoje turėjo būti tiesiamas 9 metrų atstumu nuo kelio ašies, t.y. realiai nuo projekto buvo nukrypta apie 15 metrų, nes kabelio pažeidimo vieta užfiksuota nutolusi nuo kelio ašies net 23,75 m.

32Iš žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k. plano matyti, jog žemės sklypo riba prasideda apie 16 m. atstumu nuo kelio ašies, kas reiškia, jog šviesolaidinis kabelis realiai buvo nutiestas valstybei priklausančiame žemės sklype, apie 8 metrus į šiaurę nuo pietinės sklypo ribos.

33Trečiasis asmuo VšĮ “Plačiajuostis internetas” byloje pateikė rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, jog ji su UAB „Eltel Networks" (toliau-Rangovas) 2006 m. liepos 4 d. sudarė sutartį Nr. SVP-7 „Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbai Panevėžio apskrityje" (toliau - Sutartis). Pagal šią Sutartį Rangovas turėjo atlikti šviesolaidinės kabelinės linijos (toliau - ŠKL) statybos ir montavimo darbus (toliau - Darbai). 2006 m. rugsėjo 13 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja patvirtino projektavimo sąlygų sąvadą Nr.97.Pagal patvirtintas projektavimo sąlygas buvo parengtas techninis darbo projektas. Rangovas 2006 m. gruodžio 8 d. VšĮ “Plačiajuostis internetas” pateikė su fiziniais ir juridiniais asmenimis suderintą techninį darbo projektą Nr. RN1-PA-ROK-04 (toliau - Projektas) . Pagal šį Projektą ŠKL statybos Darbai turėjo būti atlikti Rokiškio r. sav. Juozapava - Kriaunos . 2006 m. gruodžio 19 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė išdavė statybos leidimą Nr. N06/69 . Pagal Projektą ir Statybos leidimą Darbai buvo vykdomi nesuformuotame valstybinės žemės sklype. Rangovas ŠKL statybos Darbus turėjo atlikti remdamasis Projektavimo sąlygomis, Projektu ir Statybos leidimu, t.y. toje vietoje, kurį buvo suderinta Projekte. Rangovas, atlikęs ŠKL statybos Darbus, VšĮ “Plačiajuostis internetas” pateikė kontrolinę geodezinę nuotrauką ir kitą su atliktais statybos darbais susijusią dokumentaciją. Rangovo pateiktoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje ŠKL paklojimo vieta nurodyta toje vietoje, kuri buvo suderinta pagal Projektą. Rangovas, teikdamas kontrolinę geodezinę nuotrauką ir kitą su Projekto įgyvendinimu susijusią dokumentaciją, kurioje nurodoma, kad ŠKL darbai atlikti pagal suderintą Projektą ir ŠKL statybos Darbai atlikti laikantis suderinto Projekto, patvirtino, kad ŠKL statybos Darbai užbaigti ir atitinka jiems keliamus reikalavimus ir ŠKL pastatytas laikantis suderinto Projekto reikalavimų.2007 m. lapkričio 29 d. pasirašytas Neypatingo statinio kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN šviesolaidinės kabelinės linijos Panevėžio apskrityje Rokiškio rajone (Statybos leidimas 2006-12-19, Nr. N06/69) projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0005-05 pripažinimo tinkamu naudoti aktas (toliau - Aktas) . Šiuo Aktu pripažinta, kad ŠKL paklojimo Darbai, Rokiškio r. sav., Juozapava – Kriaunos tenkina Projekte ir kituose statybos normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.2011 m. vasario 28 d. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenimis buvo suformuotas žemės sklypas, šiuo metu priklausantis Lietuvos Respublikai, panaudos pagrindais valdomas Rokiškio r. sav., esantis Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., žemės sklypo Nr. ( - ). Pripažino, kad vykdant darbus šviesolaidinis kabelis buvo paklotas nukrypstant nuo suderintų projektinių sprendinių ir šiuo metu yra žemės sklype Nr. ( - ), kuris panaudos teise valdomas Rokiškio rajono savivaldybės. Į VšĮ “Plačiajuostis internetas” 2019-11-04 kreipėsi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnija prašydama iškelti jiems priklausantį šviesolaidinį kabelį iš Rokiškio rajono savivaldybės panaudos teise valdomo Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančio kapinių paskirties žemės sklypo, unikalus Nr.( - ),esančio Kriaunų k.,Kriaunų sen.,Rokiškio r. Seniūnija pažymėjo, kad 2018 m. atliekant minėto žemės sklypo melioracijos įrenginių rekonstrukcijos darbus, paaiškėjo, kad sklype yra nutiestas įmonei priklausantis šviesolaidinis kabelis. Taip pat nurodė, jog nei valstybė, nei Rokiškio rajono savivaldybė jiems teisės šį kabelį nutiesti kaimo kapinių sklypo teritorijoje niekuomet neleido .Įmonė tiesdama kabelį su seniūnija derino šio šviesolaidinio kabelio techninį darbo projektą, tačiau seniūnija leido kabelį tiesti tik pagal projektą ir tik kelio zonoje, o šiuo atveju tiesiant ryšių liniją buvo nukrypta nuo projekto ir ji buvo nutiesta Rokiškio r. savivaldybės valdomame valstybei priklausančiame kapinių paskirties žemės sklype nenustačius teisės naudotis šiuo sklypu, todėl ryšių kabelis yra nutiestas neteisėtai.

34Trečiasis asmuo VšĮ “Plačiajuostis internetas” konstatavęs, jog šviesolaidinės kabelinės linijos darbai buvo atlikti nesilaikant suderinto projekto 2019 m. gruodžio 10 d. raštu Nr.661 kreipėsi į rangovą, trečiąjį asmenį UAB “Eltel Networks” ir pareikalavo iškelti pastatytą šviesolaidinį kabelį, suderinti naują paklojimo vietą ir pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką. Apklausta posėdžio metu trečiojo asmens UAB “Eltel Networks” atstovė negalėjo nurodyti koks buvo pateiktas atsakymas ir kokių veiksmų ėmėsi jos atstovaujama įmonė, tuo labiau, kad darbai atlikti jau senokai, keitėsi įmonės darbuotojai, be to mano, kad kabelis buvo patiestas pagal projektą, nes 2007 m. lapkričio 29 d. buvo surašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kuris nėra nuginčytas. Neginčijo, kad E. B. IĮ parengtame Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo techninio darbo projekte šviesolaidinė kabelinė linija pažymėta netinkamai, t.y.ne pagal jo nuteisimo projektą.

35Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 specialiuosius žemės ir miško naudojimo reikalavimus nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos šių sąlygų I skirsnyje „Ryšių linijų apsaugos zonos" numatyta, jog ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama: .kasti žemę giliau kaip 0,3 metro; vykdyti statybos, geologinių tyrinėjimų, sprogdinimo darbus; lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika ir pan. Kaip minėta, žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kuriame atsakovas atliko kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos darbus, jokia ryšių linijų apsaugos zona nėra nustatyta, servitutai tokioms linijoms tiesti taip pat nėra numatyti, tad atsakovui nekilo ir negalėjo kilti aukščiau minimų reikalavimų laikymosi pareiga.

36Elektroninių ryšių įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog asmenys, suderinę su valstybės ar savivaldybių institucijomis, turi teisę viešųjų ryšių tinklams tiesti nemokamai naudotis valstybės ir savivaldybių kelių juostomis, aikštėmis, vamzdynais, vandenimis ir jų pakrantėmis, tiltais, viadukais, tuneliais, kitais statiniais. Elektroninių ryšių tinklų teikėjai turi teisę įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą žemėje, kuri jiems priklauso nuosavybės teise, taip pat jei yra nustatytas servitutas ar elektroninių ryšių tinklų teikėjai turi teisę naudoti žemę kitu pagrindu, nekeisdami žemės paskirties (minimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalis) . Sutiktina, jog šiuo atveju tiesiant ryšių liniją minimos normos buvo pažeistos, ryšių liniją nutiesiant valstybei priklausančiame žemės sklype nenustačius servituto ar nenumačius teisės naudotis šio sklypo dalimi kitu būdu, be to ryšių linijos buvimas valstybei priklausančiame žemės sklype (kur pagal projektą jo neturėjo būti) nebuvo išviešintas, dėl ko nei atsakovė, nei savivaldos institucijos negalėjo žinoti apie jo buvimą.

37Apibendrinant išdėstytus įrodymus konstatuotina, jog žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kuriame atsakovas atliko kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos darbus, jokia ryšių linijų apsaugos zona, servitutai tokioms linijoms tiesti nėra numatyti, todėl atsakovei nekilo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 aukščiau aptartų reikalavimų laikymosi pareiga. Atsakovė kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos atliko ne šviesolaidinio kabelio (ryšių linijų) apsaugos zonoje, tačiau sklype, kuriame šio šviesolaidinio kabelio neturėjo būti, iš pateiktų įrodymų matyti, jog šviesolaidinis kabelis turėjo būti nutiestas 9 metrų atstumu nuo kelio ašies, šalia sklypo einančioje kelio zonoje, bet ne pačiame sklype, realiai nuo projekto nukrypus apie 15 metrų, o teisės aktai (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343) be raštiško įmonių, aptarnaujančių ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžia kasti žemę tik ryšių linijų apsaugos zonoje, todėl atsakovė, kasdama žemę sklype, kuriame tokia zona nenumatyta, jokių draudimų nepažeidė. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad šioje situacijoje nėra visų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytų būtinų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti (CK 6.246 str.,6.248 str.), nes atsakovės veiksmuose nebuvo neteisėtų veiksmų ir kaltės ,todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

38Šioje byloje atsakovė patyrė 800 Eur bylinėjimosi išlaidų už suteiktas advokato paslaugas kurios, atmetus ieškinį priteistinos iš ieškovės atsakovei (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

39Atmetus ieškinį iš ieškovės taip pat priteistinos teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 7,60 Eur valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

40Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

41ieškovės AAS „BTA INSURANCE COMPANY“, veikiančios per filialą Lietuvoje ieškinį atmesti .

42Priteisti iš ieškovės AAS „BTA INSURANCE COMPANY“, veikiančios per filialą Lietuvoje, kodas 300665654, 800 Eur (aštuonis šimtus eurų ) bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „Aldma“, į. k. 173197165, naudai.

43Priteisti iš ieškovės AAS „BTA INSURANCE COMPANY“, veikiančios per filialą Lietuvoje, kodas 300665654, 7,60 Eur (septynis eurus 60 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Valstybei priteistas išlaidas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pasirinktą surenkamąją sąskaitą (gavėjo kodas – 188659752; įmokos kodas – 5660).

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Loreta... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB"Aldma"... 5. Nurodė, jog ieškovas su VŠĮ Plačiajuosčiu internetu sudarė Įmonių,... 6. 2018-11-08 d. apdraustasis turtas Sartų g., Kriaunų sen., Rokiškio raj. buvo... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 6.263 str.... 8. Atsakovė UAB „Aldma“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir jo atstovas... 9. Atsakovė neneigė ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės, kad atsakovės... 10. Atsakovė ieškovo ieškinyje nurodytus „kasinėjimo darbus" atliko ne Sartų... 11. Atsakovė 2018 m. dalyvavo Rokiškio r. savivaldybės paskelbtame viešajame... 12. Išanalizavus Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenis... 13. Žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kuriame atsakovas atliko kapinių... 14. Atsakovė kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos darbus atliko... 15. Prieš atlikdamas aukščiau nurodytus kapinių nusausinimo drenažo... 16. Kadangi atsakovė kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos atliko ne... 17. Pažymėjo, jog ryšių linijų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis... 18. Kadangi pagal VŠĮ „Plačiajuostis internetas" užsakymu parengtą ŠKL... 19. Šiuo atveju tiesiant ryšių liniją buvo akivaizdžiai pažeistos... 20. Trečiasis asmuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pateikė atsiliepimą į... 21. Trečiasis asmuo nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, draudimo... 22. Trečiasis asmuo nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Eltel... 23. Ieškinys atmestinas.... 24. Kaip matyti, iš šalių pateiktų įrodymų ,ieškovė su trečiuoju asmeniu... 25. Atsakovė neneigė ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės, kad atsakovės... 26. Iš pateiktų įrodymų matyti, jog atsakovė 2018 m. gegužės 28 d. su... 27. Atsakovė nurodė, jog kapinių nusausinimo drenažo rekonstravimo rangos... 28. Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenų matyti, jog... 29. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343... 30. Prieš atlikdamas aukščiau nurodytus kapinių nusausinimo drenažo... 31. Po kabelio nutraukimo kilus ginčui, kas yra atsakingas už įvykį, atsakovė... 32. Iš žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Rokiškio r. sav., Kriaunų... 33. Trečiasis asmuo VšĮ “Plačiajuostis internetas” byloje pateikė... 34. Trečiasis asmuo VšĮ “Plačiajuostis internetas” konstatavęs, jog... 35. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343... 36. Elektroninių ryšių įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog asmenys,... 37. Apibendrinant išdėstytus įrodymus konstatuotina, jog žemės sklype,... 38. Šioje byloje atsakovė patyrė 800 Eur bylinėjimosi išlaidų už suteiktas... 39. Atmetus ieškinį iš ieškovės taip pat priteistinos teismo turėtos... 40. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 41. ieškovės AAS „BTA INSURANCE COMPANY“, veikiančios per filialą Lietuvoje... 42. Priteisti iš ieškovės AAS „BTA INSURANCE COMPANY“, veikiančios per... 43. Priteisti iš ieškovės AAS „BTA INSURANCE COMPANY“, veikiančios per... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...