Byla 2-96-500/2009
Dėl santuokos nutraukimo

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas A.Švedavičius, dalyvaujant ieškovei

2V. S., ieškovės atstovei advokatei N. Pulokienei, atsakovui A. S., atsakovo atstovui advokatui R. Vaitekūnui, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei I. J. V. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. S. ieškinį atsakovui A. S. dėl santuokos nutraukimo.

3Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

4Byloje yra gautas šalių prašymas ieškinį palikti nenagrinėtu ir nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5Prašymas tenkintinas - Lietuvos Respublikos CK 3.51-3.53 str.

6Ieškovė atsisako ieškinio reikalavimų ir prašo ieškinį palikti nenagrinėtu, santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu pereinant iš ginčo teisenos į ypatingąją teiseną CPK XXXV skyriaus nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ieškovės ieškinys paliktinas nenagrinėtu ir santuokos nutraukimas spręstinas vadovaujantis CPK XXXV skyriaus nuostatomis.

7Byloje nustatyta, kad yra visos sąlygos, leidžiančios nutraukti santuoką sutuoktinių bendru sutikimu. Sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuri atitinka įstatymo reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia.

8Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes prašymas tenkintinas ir santuoka nutrauktina bei patvirtintina pateiktoji sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

9Kadangi santuoka nutrauktina abiejų sutuoktinių bendru sutikimu sutuoktinių turėtos bylinėjimosi išlaidos paliktinos šalims, o pašto išlaidos priteistinos lygiomis dalimis iš abiejų sutuoktinių. Bylose dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu pareiškėjai nuo žyminio mokesčio yra atleisti ( LR CPK 83 str. 1d. 12p. ), todėl ieškovei gražintinas jos sumokėtas žyminis mokestis.

10Todėl ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87, 259-260, 263, 270, 296 str. 1d. 12p., 541 str. teismas

Nutarė

11

12Ieškovės V. S. ieškinį atsakovui A. S. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės palikti nenagrinėtu.

13Nutraukti santuoką tarp V. S. (a/k ( - )) ir A. S. (a/k ( - )) įregistruotą ( - ) CMS (akto įrašo Nr. ( - )) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

14Patvirtinti pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių sekančiomis sąlygomis :

151. A. S. ir V. S. sutarė, kad jų santuokos iširimo priežastis yra charakterių nesuderinamumas, nesutarimai dėl šeimos bendro ūkio vedimo, pasiskirstymo pareigomis.

162. A. S. ir V. S. sutarė, kad nepilnametė dukra D. S., gim. ( - ), a.k. ( - ), po santuokos nutraukimo lieka gyventi kartu su jos motina V. S..

173. Gyvendami skyrium A. S. ir V. S. turi visas lygias teises ir pareigas bendrauti su nepilnamete dukra ir dalyvauti jos auklėjime. Visus klausimus, susijusius su dukters auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio sutarimu. Jeigu jie nesusitaria, ginčijamus klausimus sprendžia teismas. Būdami su dukra, dalyvaudami jos auklėjime, mokyme bei visais kitais atvejais, jie įsipareigoja nenuteikinėti dukters kito iš tėvų atžvilgiu, savo tėvų teisėmis nepiktnaudžiauti, jomis naudotis sąžiningai, nenaudoti tėvų valdžios priešingais vaiko interesais, taip pat tinkamai vykdyti savo pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo dukrą, rūpintis jos sveikata, išlaikyti ją, atsižvelgiant į jos fizinę ir protinę būklę sudaryti jai palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis.

184. A. S. išlaikymą nepilnametei dukrai D. S., gim. ( - ), (a.k. ( - )), teikia nuo 2008-12-01, t.y. nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, po 200 Lt (dviejų šimtų litų) dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės, šias pinigų sumas pervedant į V. S. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke "( - )", bei paskiriant vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju (uzufruktoriumi) V. S., tvar­ky­sian­čią vai­kui iš­lai­ky­ti skir­tas lė­šas uzuf­ruk­to tei­sė­mis iš­im­ti­nai vai­ko in­te­re­sais.

195. A. S. ir V. S. sutarė, kad jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė yra: -- gyvenamasis namas, esantis ( - ), kurio registro Nr. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane- ( - ), su priklausiniais- ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), kitais inžinieriniais statiniais, kurių unikalus Nr. ( - ), viso šio nekilnojamojo turto rinkos vertė- 40000 Lt; -- automobilis MITSUBISHI GALANT, v.n. ( - ), rinkos vertė- 3000 Lt;

206. A. S. ir V. S. sutarė, kad šioje sutartyje nurodyta visa jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė padalijama sekančiai:

216.1. A. S. asmeninėn nuosavybėn atitenka: -- gyvenamasis namas, esantis ( - ), kurio registro Nr. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane- ( - ), su priklausiniais- ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtu plane ( - ), kitais inžinieriniais statiniais, kurių unikalus Nr. ( - ), įregistruoti A. S. vardu. Viso šio nekilnojamojo turto rinkos vertė- 40000 Lt.

226.2. V. S. asmeninėn nuosavybėn atitenka:

23-- automobilis MITSUBISHI GALANT, v.n. ( - ), įregistruotas A. S. vardu, kurio rinkos vertė- 3000 Lt.

246.3. A. S. sumoka V. S. viso 23000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) dydžio kompensaciją už V. S. tenkančią mažesnę jų bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės dalį, šią pinigų suma mokant sekančia tvarka: 11500 Lt, t.y. ½ šiame punkte nurodytos kompensacijos dalį, sumokant šios sutarties patvirtinimo teisme ir santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu dieną, o likusią kompensacijos dalį, o būtent 11500 Lt, sumokant per tris mėnesius nuo šios sutarties patvirtinimo teisme ir santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu dienos.

256.4. V. S. po nurodytos 23000 Lt dydžio kompensacijos gavimo dienos privalo per tris darbo dienas nuvykti pas bet kurį Lietuvos Respublikos notarą ir surašyti bei notariškai patvirtinti savo pareiškimą apie šiame punkte nurodytos kompensacijos jai sumokėjimą ir atsiskaitymą su ja pagal šią sutartį bei šį pareiškimą privalo šiame punkte nurodytu terminu įteikti asmeniškai A. S. arba jį išsiųsti pastarajam registruota siunta.

267. A. S. ir V. S. pareiškė, kad sutartyje nurodytas turtas neareštuotas, niekam neparduotas ir neįkeistas, teisme ginčų dėl jo nėra.

278. A. S. ir V. S. sutarė, kad jų kreditoriai yra:

28-- AB bankas "( - )", į.k. ( - ), kuris pagal 2008-01-21 Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartį Nr. ( - ) suteikė asmeniškai V. S. 4000 Lt. kredito limito kreditą. A. S. ir V. S. sutarė, kad šios sutarties sąlygos po santuokos nutraukimo nesikeičia ir prievolė grąžinti pastarajam kreditoriui nurodytą kreditą su palūkanomis (delspinigiais) nustatoma V. S., kuri įpareigotina vykdyti minėtą sutartį ir grąžinti šį kreditą minėtos sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis;

29-- UAB "( - )", į.k. ( - ), kuris pagal 2007-11-17 Išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ) suteikė asmeniškai V. S. 2745,98 Lt kreditą. A. S. ir V. S. sutarė, kad šios sutarties sąlygos po santuokos nutraukimo nesikeičia ir prievolė grąžinti pastarajam kreditoriui nurodytą kreditą su palūkanomis (delspinigiais) nustatoma V. S., kuri įpareigotina vykdyti minėtą sutartį ir grąžinti šį kreditą minėtos sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis;

309. A. S. ir V. S. pareiškė, kad, išskyrus šioje sutartyje nurodytus kreditorius, daugiau kiekvienas jų asmeniškai niekam neskolingas, kitų kreditorių nėra ir jokie kiti tretieji asmenys kiekvienam jų nėra pareiškę jokių turtinių pretenzijų.

3110. A. S. ir V. S. pareiškė, kad kiekvienas jų kito dalintino turto, tame tarpe vertybinių popierių, bei kitiems asmenims, išskyrus šioje sutartyje nurodytus kreditorius, suteiktų ir negrąžintų paskolų, jų atžvilgiu trečiųjų asmenų neįvykdytų piniginių prievolių ar kitokių turtinių teisių prieš trečiuosius asmenis, neturi.

3211. A. S. ir V. S. sutarė, kad vienas kitam jokių turtinių pretenzijų neturi, jokių turtinių pretenzijų vienas kitam nereiškia ir ateityje jų nereikš.

3312. A. S. ir V. S. sutarė, kad asmeninio naudojimo daiktai, asmeninis turtas yra nedalintinas ir po santuokos nutraukimo lieka šalims.

3413. A. S. ir V. S. sutarė, kad dėl dovanų vienas kitam pretenzijų neturi ir neturės ateityje.

3514. A. S. ir V. S. sutarė, kad automobilis VOLVO 340, v.n. ( - ), prieš 3 metus buvo parduotas kaimynui D. P., šio automobilio išardymui dalimis, todėl šis turtas išbrauktinas iš dalintino turto sąrašo.

3615. A. S. ir V. S. sutarė, kad abu yra sveiki, darbingi, išlaikymo nereikalingi, apsirūpina patys ir po santuokos nutraukimo išlaikymo vienas iš kito nereikalauja.

3716. A. S. ir V. S. sutarė, kad po santuokos nutraukimo lieka jų santuokinės pavardės: “S.” ir “S.”.

3817. A. S. ir V. S. pareiškė, kad jiems abiem yra žinoma, kad, iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno sutuoktinio liga, nedarbingumas ir pan.), buvę sutuoktiniai arba bet kuris iš jų iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

39Priteisti V. S. ir A. S. valstybės naudai po 29, 43 Lt. pašto išlaidų (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM).

40Gražinti ieškovei V. S. (a/k ( - )) jos sumokėtus 50, 00 Lt. (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio, sumokėto į Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „( - )“, pagal 2008-11-28 mokėjimo kvitą AB banko „( - )“ Pasvalio KAC.

41Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas A.Švedavičius, dalyvaujant... 2. V. S., ieškovės atstovei advokatei N. Pulokienei,... 3. Išnagrinėjęs bylą teismas ... 4. Byloje yra gautas šalių prašymas ieškinį palikti nenagrinėtu ir nutraukti... 5. Prašymas tenkintinas - Lietuvos Respublikos CK 3.51-3.53 str.... 6. Ieškovė atsisako ieškinio reikalavimų ir prašo ieškinį palikti... 7. Byloje nustatyta, kad yra visos sąlygos, leidžiančios nutraukti santuoką... 8. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes prašymas tenkintinas ir santuoka... 9. Kadangi santuoka nutrauktina abiejų sutuoktinių bendru sutikimu sutuoktinių... 10. Todėl ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87, 259-260, 263, 270, 296... 11. ... 12. Ieškovės 13. Nutraukti santuoką tarp V. S. (a/k... 14. Patvirtinti pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių sekančiomis... 15. 1. A. S. ir V. S. sutarė, kad jų... 16. 2. A. S. ir V. S. sutarė, kad... 17. 3. Gyvendami skyrium A. S. ir V. S.... 18. 4. A. S. išlaikymą nepilnametei dukrai 19. 5. A. S. ir V. S. sutarė, kad jų... 20. 6. A. S. ir V. S. sutarė, kad šioje... 21. 6.1. A. S. asmeninėn nuosavybėn atitenka: --... 22. 6.2. V. S. asmeninėn nuosavybėn... 23. -- automobilis MITSUBISHI GALANT, v.n. (... 24. 6.3. A. S. sumoka V. S. viso 23000 Lt... 25. 6.4. V. S. po nurodytos 23000 Lt dydžio kompensacijos... 26. 7. A. S. ir V. S. pareiškė, kad... 27. 8. A. S. ir V. S. sutarė, kad jų... 28. -- AB bankas "( - )", į.k.... 29. -- UAB "( - )", į.k. 30. 9. A. S. ir V. S. pareiškė, kad,... 31. 10. A. S. ir V. S. pareiškė, kad... 32. 11. A. S. ir V. S. sutarė, kad... 33. 12. A. S. ir V. S. sutarė, kad... 34. 13. A. S. ir V. S. sutarė, kad dėl... 35. 14. A. S. ir V. S. sutarė, kad... 36. 15. A. S. ir V. S. sutarė, kad abu... 37. 16. A. S. ir V. S. sutarė, kad po... 38. 17. A. S. ir V. S. pareiškė, kad... 39. Priteisti V. S. ir 40. Gražinti ieškovei V. S. (a/k 41. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per...