Byla 2-701/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) Trans Farm Ltd atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties, kuria netenkintas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-862-125/2012 pagal pareiškėjo Trans Farm Ltd skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys – akcinė bendrovė DnB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Resolution Property Management LT“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Selsos statyba“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „EDP Group“, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, uždaroji akcinė bendrovė „BV Dominus“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Trans Farm Ltd kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiais 2011 m. spalio 5 d. atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Nurodė, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą jam nebuvo tinkamai pranešta CPK 117 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjas nebuvo davęs sutikimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pranešti kitokiu būdu. Pažymėjo, kad atsakovo administratoriui buvo žinoma, kad pareiškėjui atstovauja advokatas, todėl apie kreditorių susirinkimą galėjo informuoti advokatą. Atkreipė dėmesį, kad kreditoriai nebuvo priėmę nutarimo dėl kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos (2011 m. rugpjūčio 19d. kreditorių susirinkime nustatyta susirinkimų sušaukimo tvarka neįsigaliojo, nes buvo apskųsta teismui). Pareiškėjas nurodė, kad apie šaukiamą susirinkimą buvo informuotas elektroniniu paštu, elektroninį laišką perskaitė po 2011 m. spalio 5 d. Šios aplinkybės patvirtina, kad buvo pažeistos pareiškėjo teisės, kadangi pareiškėjas negalėjo siūlyti savo nutarimų projektų, pasisakyti svarstytais klausimais, pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 10 d. nutartimi nutarė skundo netenkinti; priteisti iš Trans Farm Ltd AB DnB bankui 1 573 Lt atstovavimo išlaidų.

7Teismas nurodė, kad BUAB „Klaipėdos Saturnas“ 2011 m. spalio 5 d. kreditorių susirinkimas svarstė ir priėmė nutarimus šiais klausimais:1) administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas; 2) dėl nekilnojamojo turto vertinimo; 3) dėl taikos sutarties su UAB „Princesė Audra“ sudarymo; 4) kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymas ir visais klausimais nutarimai priimti už projektus balsuojant daugiau kaip 50 procentų visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma. Teismas pažymėjo, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą kreditoriams administratorius pranešė elektroniniu paštu 2011 m. rugsėjo 22 d. ir 2011 m. rugsėjo 24 d. Teismas nurodė, kad panešimuose kreditoriams buvo siunčiama susirinkimo darbotvarkė su priedais bei balsavimo raštu biuletenis. Teismas pažymėjo, kad elektroniniai laiškai buvo išsiųsti pareiškėjui ir jo atstovui advokatui, be to, apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo paskelbta 2011 m. rugsėjo 27 d. spaudoje.

8Teismas nurodė, kad pirmasis atsakovo kreditorių susirinkimas, įvykęs 2011 m. rugpjūčio 19 d., patvirtino kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, tačiau į bylą priedas, nustatantis susirinkimų sušaukimo tvarką, nepateiktas, atsakovas nurodo, kad šaukdama antrąjį susirinkimą šia tvarka nesivadovavo, nes nutarimai apskųsti, o kreditorių susirinkimui nedetalizuojant kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos būtina vadovautis CPK normomis. Teismas pažymėjo, kad pranešimai kreditoriams apie šaukiamą 2011 m. spalio 5 d. kreditorių susirinkimą elektroniniu paštu bei viešai paskelbiant spaudoje buvo išsiųsti iki 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusių CPK pakeitimų. Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusią CPK 130 straipsnio 1 dalies redakciją, kai byloje yra daugiau kaip 10 dalyvaujančių asmenų ir nėra galimybės procesinių dokumentų įteikti CPK 120 straipsnyje nustatyta tvarka, atsakovo administratorius galėjo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą kreditoriams pranešti paskelbdama spaudoje. Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi patvirtino pradinius kreditorių finansinius reikalavimus ir kreditorių sąraše buvo daugiau kaip 20 kreditorių, be to, apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pareiškėjui ir jo advokatui buvo pranešta elektroniniu paštu, pareiškėjas nors ir nedavė sutikimo procesinius dokumentus gauti tokiu būdu, tačiau pagal CPK 42 straipsnio 5 dalį privalėjo domėtis bylos eiga ir procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai. Teismo teigimu, pareiškėjo atstovo aiškinimas, kad jis ir jo atstovaujamasis neperskaitė iš atsakovo administratoriaus gautų elektroninių laiškų, rodo jų nerūpestingumą. Dėl to teismas konstatavo, kad atsakovas, šaukdamas ir vesdamas 2011 m. spalio 5 d. kreditorių susirinkimą, nei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio, nei CPK nuostatų nepažeidė. Teismas pažymėjo, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimai priimti už juos balsuojant daugiau kaip pusei teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų balsų ir pareiškėjo turimi kreditoriniai reikalavimai nebūtų turėję įtakos priimtiems sprendimams.

9Dėl nurodytų argumentų teismas sprendė, kad pareiškėjo skundas netenkintinas, o iš Trans Farm Ltd AB DnB bankui priteistina 1 573 Lt atstovavimo išlaidų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas Trans Farm Ltd prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti visus 2011 m. spalio 5 d. atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo nutarimus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiu argumentu:

  1. Teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą, taikė CPK 130 straipsnio normą, galiojusią iki 2011 m. spalio 1 d., tačiau, remiantis minėta teisės norma, viešo paskelbimo būdu procesiniai dokumentų įteikimo tvarka numatyta šio straipsnio 1 dalyje taikoma fiziniams asmenims, tuo tarpu norint viešojo paskelbimo būdu procesinius dokumentus įteikti juridiniam asmeniui, būtina vadovautis šio straipsnio 2 dalimi, kurioje nurodyta tokios galimybės pasinaudojimo sąlyga – jei nebuvo galimybės įteikti šiame skirsnyje nustatyta tvarka. Nei atsakovas, nei pirmosios instancijos teismas nenustatė juridiškai reikšmingų aplinkybių, kurios patvirtintų, kad apeliantui pranešimas apie 2011 m. spalio 5 d. šaukiamą BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimą buvo bandomas įteikti vienu iš CPK numatytų būdų. Priešingai, šiuo atveju nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovo administratorius informavo apeliantą apie šaukiamą kreditorių susirinkimą vienu iš CPK 117, 118 ar 119 straipsnyje nurodytu būdu. Šiuo atveju bankroto administratorius neužtikrino tinkamo informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pareigos.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Klaipėdos Saturnas“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Atsižvelgiant į tai, kad ĮBĮ nenustato, kokiu būdu kreditoriai privalo būti informuoti apie šaukiamą susirinkimą, administratorius, pagal susiklosčiusią praktiką, pranešimus siunčia elektroniniu paštu, ir tik tam tikrais atvejais, kai neįmanoma pranešimo pateikti elektroniniu paštu, administratorius pranešimą siunčia paštu.
  2. Pareiškėjas Trans Farm Ltd atskiruoju skundu prašo panaikinti visus 2011 m. spalio 5 d. BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tačiau atskirajame skunde, be galimų procedūrinių pažeidimų, nenurodo nė vieno argumento dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų turinio ydingumo ar neatitikimo ĮBĮ reikalavimams.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Pareiškėjas byloje neneigia fakto, kad jis ir jo atstovas gavo bankroto administratoriaus elektroninius laiškus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir šį faktą pripažįsta. Pareiškėjas, būdamas atidus ir rūpestingas kreditorius, šiuo atveju turėjo pareigą pasitikrinti elektroninį paštą ir perskaityti jam bankroto administratoriaus atsiųstus laiškus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, o jei to nepadarė, jam tenka nerūpestingo elgesio neigiamos pasekmės. Be to, pranešimai apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo išsiųsti ir pareiškėjo atstovui Lietuvoje. Pareiškėjas, būdamas atidus ir rūpestingas, turėjo suprasti, jog administratoriaus iš Lietuvos siunčiama informacija yra reikšminga, susijusi su jo finansiniu reikalavimu BUAB „Klaipėdos Saturnas“ bankroto byloje.
  2. Net jei būtų nustatyti formalūs kreditorių susirinkimo sušaukimo pažeidimai, naikinti priimtus nutarimus nėra pagrindo. Toks aiškinimas atitinka aktualią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo BUAB „EDP Group“ nurodo, kad su atskiruoju skundu sutinka, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti visus 2011 m. spalio 5 d. atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo nutarimus.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

17CPK1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

18Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad pranešimas apie 2011 m. spalio 5 d. šaukiamą BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimą apeliantui nebuvo tinkamai įteiktas vienu iš CPK numatytų būdų. Bylos duomenys patvirtina, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, pateikiant susirinkimo darbotvarkę su priedais bei jos patikslinimą, kreditoriui Trans Farm Ltd ir kreditoriaus atstovui advokatui M. Kazlauskui buvo pranešta elektroniniu paštu. Apeliantas neneigia, kad minėti elektroniniai laiškai buvo gauti. Į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo paskelbta ir spaudoje. Teisėjų kolegijos nuomone, vien ta aplinkybė, kad apeliantui ir jo atstovui apie šaukiamą kreditorių susirikimą nebuvo pranešta CPK 117, 118 ar 119 straipsnyje nurodytu būdu, nesudaro pagrindo naikinti šio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų, kadangi apeliantas pripažįsta, jog pranešimai apie 2011 m. spalio 5 d. BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo šaukimą, siųsti elektroniniu būdu, buvo gauti, tačiau jie nebuvo perskaityti. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek kreditorius, tiek jo atstovas turėjo būti atidūs ir rūpestingi elektroniniu paštu gavę kelis pranešimus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. Atsižvelgdama į tai, kad tiek apeliantas, tiek ir jo atstovas elektroniniu paštu buvo gavę pranešimus apie šaukiamą 2011 m. spalio 5 d. BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimą, jo darbotvarkę, darbotvarkės pakeitimus, apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo pranešta spaudoje, teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju bankroto administratorius neužtikrino tinkamo informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pareigos.

19Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors apeliantas prašo panaikinti visus 2011 m. spalio 5 d. BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tačiau atskirajame skunde, be galimų procedūrinių pažeidimų, nenurodė argumentų dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nepagrįstumo, be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimai priimti už juos balsuojant daugiau kaip pusei teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų balsų ir pareiškėjo turimi kreditoriniai reikalavimai nebūtų turėję įtakos priimtiems sprendimams.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Trans Farm Ltd kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 10 d. nutartimi nutarė skundo... 7. Teismas nurodė, kad BUAB „Klaipėdos Saturnas“ 2011 m. spalio 5 d.... 8. Teismas nurodė, kad pirmasis atsakovo kreditorių susirinkimas, įvykęs 2011... 9. Dėl nurodytų argumentų teismas sprendė, kad pareiškėjo skundas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas Trans Farm Ltd prašo apeliacinės instancijos... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Klaipėdos Saturnas“... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo BUAB „EDP Group“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d.... 17. CPK1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 18. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad pranešimas apie 2011 m. spalio 5 d.... 19. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors apeliantas prašo panaikinti... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....