Byla 2SA-336-553/2013
Dėl neteisėtų antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. Č., UAB „Evikta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (pareiškėjo) A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-15 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-25978-294/2013 išnagrinėjus pareiškėjo A. P. pareiškimą dėl neteisėtų antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. Č., UAB „Evikta“.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas A. P. su 2013-05-22 skundu dėl antstolio veiksmų kreipėsi į antstolį dėl jo neveikimo. Pareiškėjas nurodė, kad 2013-04-05 pateikė antstoliui V. Č. prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114 iki sprendimo baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-0706-13. Kadangi pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, o jos nesustabdžius pareiškėjas gali patirti žalą.

5Antstolis V. Č. patvarkyme dėl atsisakymo patenkinti skundą nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka. Paaiškino, kad vykdo skolos išieškojimą iš A. P. išieškotojo UAB „Evikta“ naudai. Pareiškėjas 20013-02-08 kreipėsi į antstolį su prašymu sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, nes kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Antstolis 2013-02-22 raštu informavo, kad antstolis neturi galimybės patenkinti jo prašymą: Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626 ir 627 straipsniai numato galutinį sąrašą atvejų, kai antstolis turi teisę ar privalo sustabdyti vykdomąją bylą, o ikiteisminio tyrimo pradėjimas nėra vykdomosios bylos sustabdymo pagrindas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-15 nutartimi nutarė pareiškėjo A. P. skundą dėl antstolio V. Č. veiksmų atmesti. Teismas nustatė, kad skolininkas skundžia atsisakymą sustabdyti vykdomąją bylą. CPK 626 ir 627 straipsniuose numatytas baigtinis bylos sustabdymo atvejų sąrašas. CPK 626 straipsnio 2 dalis numato turto realizavimo veiksmų ir lėšų išmokėjimo sustabdymą, tačiau ir jame nėra numatyta vykdymo veiksmų sustabdymo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Todėl teismas sprendė, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) A. P. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-15 nutartį ir jo skundą patenkinti. Nurodo, kad teismas nustatė, jog nėra tokių teisės normų, kurios reglamentuotų antstolio veiksmus bei liestų sustabdyti vykdomąją bylą, jei yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vykdomojo dokumento suklastojimo. Pažymi, kad nėra išrašęs jokio asmeninio vekselio ir nepripažįsta skolos UAB „Evikta“, todėl prašo ginti jo teises. Kadangi Baudžiamojo proceso kodeksas nereglamentuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės sustabdyti antstolio veiksmus, apeliantas prašo teismo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl CPK 626 ir 627 straipsnių normų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – LRK), kadangi iš LRK 109 straipsnio 1 dalies teismui kyla pareiga teisingai ir objektyviai išnagrinėti bylas, priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus. Todėl negali būti tokios teisinės situacijos, kad teismas, nagrinėdamas bylą, negalėtų apginti žmogaus nuosavybės pagal LRK 23 straipsnio 1 ir 2 dalis, t. y. ar toks teisinis reglamentavimas, kai vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl vykdomojo dokumento suklastojimo, CPK 626 ir 627 straipsniai nenumato privalomo vykdomosios bylos sustabdymo ir antstolio teisės sustabdyti vykdymo veiksmus, atitinka LRK 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą reglamentavimą, kad „nuosavybę saugo įstatymai“.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis V. Č. prašo skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą nutartį. Papildomai nurodo, kad 2013-06-26 Vilniaus apylinkės prokuratūros nutarimu buvo nutarta nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-0706-13 pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių, numatytų Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

10Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl antstolio atsisakymo skolininko prašymu sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje iki ikiteisminio tyrimo pabaigos. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad skolininko prašymas yra nepagrįstas ir jį atmetė. Skolininkas pateikė atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas dėl žemiau nurodytų argumentų.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis V. Č. vykdo Kauno rajono 1-ojo notarų biuro 2012-11-06 vykdomąjį įrašą Nr. 2-11469 dėl 115 328,60 Lt skolos išieškojimo iš skolininko A. P. išieškotojo UAB „Evikta“ naudai. Apeliantas, nepripažindamas skolos UAB „Evikta“ pagal vekselį, kurio pagrindu išduotas vykdomasis įrašas, tiek antstolio, tiek teismo prašė sustabdyti vykdymo veiksmus šioje vykdomojoje byloje iki tol, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo išduodant vekselį. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog tiek antstolis, tiek pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. CPK 626 straipsnio 1 dalyje nustatytas baigtinis privalomo vykdomųjų bylų sustabdymo sąrašas, o CPK 627 straipsnyje įtvirtintas baigtinis sąrašas, suteikiantis teisę antstoliui visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus. Apelianto nurodyta aplinkybė, jog yra pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-0706-13 dėl vykdomojo dokumento suklastojimo, nelaikytina pagrindu antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0116/13/00114, nes skolininko nurodyta aplinkybė nėra pagrindas stabdyti bylą nei vienu iš CPK 626 ir 627 straipsniuose nustatytu pagrindu. Be to, savo atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis nurodė ir pateikė įrodymus, kad 2013-06-26 Vilniaus apylinkės prokuratūros nutarimu buvo nutarta nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-0706-13 pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių, numatytų Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje.

12Dėl apelianto prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CPK 3 straipsnio 3 dalį, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti LRK, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar tas įstatymas ar jo dalis atitinka LRK. Apeliantas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, kad nustatyti, ar toks teisinis reglamentavimas, kai vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl vykdomojo dokumento suklastojimo, CPK 626 ir 627 straipsniai nenumato privalomo vykdomosios bylos sustabdymo ir antstolio teisės sustabdyti vykdymo veiksmus, atitinka LRK 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą reglamentavimą, kad „nuosavybę saugo įstatymai“. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų, todėl ikiteisminio tyrimo pradėjimas net nėra privalomas pagrindas stabdyti civilinę bylą (CPK 163 straipsnis). Šiuo atveju apeliantas net nepateikė duomenų, jog teisme siekia nuginčyti išduoto paprasto neprotestuotino vekselio galiojimą. Pažymėtina, kad dėl paprasto neprotestuotino vekselio suklastojimo apeliantas (vekselį išdavęs asmuo) kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą tik po to, kai pagal šį vekselį 2012-11-06 notaro išduotas vykdomasis įrašas buvo pateiktas antstoliui vykdyti. Minėtos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, jog CPK 626 ir 627 straipsniuose nenumačius privalomo vykdomosios bylos sustabdymo ir antstolio teisės sustabdyti vykdymo veiksmus, kai yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo vykdomojo dokumento suklastojimo, yra pažeidžiama LRK 23 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „Nuosavybės tieses saugo įstatymai“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, CPK įtvirtinta vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo tvarka yra aiški ir nepažeidžianti nei asmens teisės į nuosavybės neliečiamumą, nei principo, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, todėl pagrindo stabdyti šią bylą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą nėra.

13Atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį, priimtą visapusiškai įvertinus į bylą pateiktus įrodymus tinkamai pritaikius procesines teisės normas, atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Pareiškėjo A. P. atskirojo skundo netenkinti.

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-15 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai