Byla 2-372-743/2012
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Lazdijų rajono savivaldybės pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl turto pripažinimo bešeimininkiu,

Nustatė

2Pareiškimu prašoma fortifikacinį įrenginį (slėptuvę) (unikalus Nr. 4400-2331-1439), esantį Rudaminos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti jį Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn.

3Pareiškime nurodoma, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 10V–525 sudaryta komisija nuolatinių statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, esančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, apskaitos aktams sudaryti, nustatė, kad fortifikacinis įrenginys (slėptuvė), esantis Rudaminos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., yra betoninis, labai apleistas, nes daug metų neprižiūrimas. Rasti ir nustatyti minėto statinio savininką ar teisėtą valdytoją nepavyko, vadinasi, šis turtas savininko neturi arba jis nežinomas. Pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2010 m. rugpjūčio 31 d. statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktą Nr. EL12–27 šis statinys buvo įtrauktas į bešeimininkio turto Lazdijų rajono savivaldybėje apskaitą. Apie šį statinį buvo paskelbta spaudoje ir kviečiami atsiliepti asmenys, turintys turtinių teisių į jį, tačiau niekas nesikreipė, todėl mano, kad jis tikrai neturi savininko. Fortifikacinis įrenginys (slėptuvė) yra Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1492-5916, kuris šiuo metu panaudos teise perduotas Lazdijų rajono savivaldybei. Parengta nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (registro Nr. 44/1040367). Nuosavybės teisės į fortifikacinį įrenginį (slėptuvę) Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Fortifikacinis įrenginys (slėptuvė) techniškai inventorizuotas, bet teisiškai neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Lazdijų rajono savivaldybė, tapusi minėto statinio savininke ir įregistravusi Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teises į jį, ateityje statinį naudotų savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

4Suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepimuose nurodė, kad su pareiškimu sutinka (b. l. 36-37, 39-40).

5Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalimi, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2012-06-22 paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 48). Pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims apie tai pranešta (b. l. 47).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2010 m. rugpjūčio 31 d. statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akto Nr. EL12-27 (b. l. 5-6), matyti, kad fortifikacinis įrenginys (slėptuvė), esantis Rudaminos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., apžiūrėtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos ir įtrauktas į apskaitą.

8Iš nuotraukų (b. l. 7-8) matyti, kad statinys yra apleistas.

9Iš skelbimų spaudoje (b. l. 12-15) matyti, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija, siekdama nustatyti statinio savininką, keturis kartus išspausdino skelbimus: 2010 m. rugsėjo 3 d.: laikraštyje „Dzūkų žinios“ ir dienraštyje „Lietuvos rytas“, 2010 m. gruodžio 10 d. laikraštyje „Dzūkų žinios“, 2011 m. balandžio 7 d. laikraštyje „Dzūkų žinios“. Kadangi niekas nesikreipė ir nepateikė nuosavybės teisių į fortifikacinį įrenginį (slėptuvę) patvirtinančių dokumentų, todėl nėra duomenų apie dabartinį šio statinio savininką.

10Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 16-17) matyti, kad Lazdijų r. sav. Rudaminos k. esantis 21,6312 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1492-5916, kadastrinis Nr. 5943/0009:257, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, šiuo metu panaudos teise perduotas Lazdijų rajono savivaldybei.

11Parengta slėptuvės, esančios Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Rudaminos k., unikalus Nr. 440023311439, kadastrinių matavimų byla, registro Nr. 44/1040367 (b. l. 19-29).

12Iš Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pažymos (b. l. 30) matyti, kad duomenų apie fortifikacinį įrenginį žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 5943/0009:257, Nekilnojamojo turto registre nėra.

13Šių įrodymų pakanka daryti išvadą, kad pareiškimas pagrįstas ir įrodytas. Nustatyta, kad fortifikacinis įrenginys (slėptuvė), esantis Rudaminos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., neturi savininko, įtrauktas į bešeimininkio turto Lazdijų rajono savivaldybėje apskaitą, buvo joje daugiau kaip vienerius metus (Civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalis). Duomenų, liudijančių priešingai, nėra. Todėl turtas pripažintinas bešeimininkiu (Civilinio kodekso 4.57 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 268 ir 537 straipsniais, teisėja

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Pripažinti fortifikacinį įrenginį (slėptuvę), unikalus Nr. 4400-2331-1439, esantį Rudaminos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., bešeimininkiu turtu ir perduoti jį Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn.

17Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai