Byla A2-2619-605/2009
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, susipažinusi su pareiškėjos V. M. prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje,

Nustatė

2Pareiškėja prašo atnaujinti procesą Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-18-230/2009; panaikinti Kauno apygardos teismo 2009-01-08 nutartį civilinėje byloje Nr. B2-18-230/2009 ir priimti naują sprendimą – IĮ V. ir S. M. prekybos centro bankroto bylą nutraukti.

3Prašyme atnaujinti procesą nurodyta, kad ĮBĮ 30 straipsnyje yra nustatyta, kad teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto, tokia nutartimi teismas galutinai pripažįsta, kad įmonė yra bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto. Remiantis CPK 365 str. 1 d. bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas, jeigu egzistuoja bent vienas iš CPK 366 str. 1 d. nurodytų pagrindų. Proceso atnaujinimo instituto esmė – sudaryti galimybę ištaisyti įsiteisėjusiame teismo sprendime (nutartyje) esančias teisines klaidas. Šiuo atveju bankroto bylos nagrinėjimas yra pasibaigęs, todėl konstatuotina, kad yra galimas proceso atnaujinimas dėl įsiteisėjusios 2009-01-08 Kauno apygardos teismo nutarties dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia.

4Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama IĮ V. ir S. M. prekybos centro bankroto byla Nr. B2-18-230/2009 nėra baigta. 2009-01-08 nutartimi individuali įmonė V. ir S. M. prekybos centras pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti.

5Prašymas dėl proceso atnaujinimo atsisakytinas priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 370 straipsnio 1 dalis).

6Lietuvos įstatymų leidėjas teisę atnaujinti procesą suteikė tik užbaigtose bylose. Tam, kad teismas atnaujintų procesą, nepakanka nustatyti, kad egzistuoja konkretų atnaujinimo pagrindą sudarančios aplinkybės, nėra praleisti prašymo pateikimo terminai, bet visų pirma būtina išsiaiškinti, ar pareiškėjos prašomoje atnaujinti byloje apskritai galimas proceso atnaujinimas. Lietuvos įstatymų leidėjas CPK 365 str. 1 d. nurodęs, kad procesas gali būti atnaujintas byloje, kuri užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). Taigi bylos užbaigimas yra būtina proceso atnaujinimo prielaida. Iki teismo baigiamojo akto priėmimo teismas priima įvairaus turinio ir formos procesinius sprendimus, kuriais byla nėra užbaigiama. Tokie procesiniai sprendimai nėra baigiamieji aktai. Akivaizdu, kad atnaujinti galima tik tai, kas yra pasibaigę.

7Šiuo konkrečiu atveju prašymas atnaujinti procesą Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-18-230/2009, kurioje įmonė pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti dėl bankroto, laikytinas nepagrįstu. Toks proceso atnaujinimas neatitinka proceso atnaujinimo instituto paskirties, bankroto byloje dalyvaujančių kreditorių interesų, teisingumo ir ekonomiškumo principų. Byloje priimta 2009-01-08 nutartis dėl IĮ V. ir S. M. prekybos centras pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo yra tarpinis procesinis sprendimas, nes juo bankroto byla nėra išsprendžiama iš esmės. Būtinybė užtikrinti dalyvaujančių byloje asmenų interesų pusiausvyros principo laikymąsi paneigia galimybę iš naujo spręsti įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo klausimą. Taigi nutartis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo priskirtina tarpiniam, o ne galutiniam procesiniam sprendimui byloje. Įvertinus išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad nėra pagrindo atnaujinti procesą.

8Vadovaudamasi CPK 290, 291, 335 str. teisėja

Nutarė

9Atsisakyti priimti pareiškėjos V. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai