Byla 2-8195-772/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant Dainorai Mažonaitei,

3dalyvaujant ieškovo Šiaulių m. apylinkės prokuratūros atstovui prokurorui Viktorui Roščenkovui, Šiaulių m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei S. T. ir trečiojo asmens Šiaulių Vaikų globos namai atstovei R. G., nedalyvaujant atsakovei A. G., apie teismo posėdį pranešta tinkamai - viešu skelbimu,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių m. apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro (toliau - ŠMAP) ieškinį atsakovei A. G. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo, bei išlaikymo jos nepilnamečiams vaikams priteisimo ir jų turto administratoriaus paskyrimo, tretysis asmuo Šiaulių vaikų globos namai (toliau - ŠVGN), dalyvaujant Institucijai, duodančiai išvadą byloje, Šiaulių m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau - ŠVTAS).

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas ŠMAP prašė teismo neterminuotai apriboti motinos valdžią A. G., jos dukters S. G. ir sūnaus E. G., atžvilgiu, nustatyti jiems nuolatinę institucinę rūpybą, vaikų gyvenamąja vieta laikyti ŠVGN, adresu Vilniaus g. 297, Šiauliai, paskiriant šią įstaigą nepilnamečių vaikų turto administratoriumi. Taip pat prašė priteisti iš atsakovės A. G. išlaikymą jos vaikams po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės ir priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė A. G. turi dukrą S. G., gim. ( - ), ir sūnų E. G. gim. ( - ), kurie įteisinto tėvo neturi. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (ŠSA) direktoriaus 2008-12-29 įsakymu Nr. A-1661 atsakovės A. G. šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, o 2009-10-07 įsakymais Nr. A-1157, 1158 S. G., E. G. nustatyta laikinoji rūpyba, laikinąja rūpintoja ir vaikų turto administratore paskirta A. J. Tačiau ŠSA direktoriaus 2010-02-26 įsakymais Nr. A-178, 179 jau laikinuoju rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti Šiaulių vaikų globos namai, nes atsakovė A. G. nesirūpina savo vaikais S. G., E. G., neteikia jiems nuolatinio išlaikymo, ką patvirtina ir Šiaulių vaikų globos namų 2010-09-08 raštas Nr.91 - (2.13). Atsakovė A. G. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos tėvų pareigos auklėti ir išlaikyti savo vaikus nevykdo, jos buvimo vieta nežinoma.

8Ieškovas teigė, kad Šiaulių vaikų globos namai sutinka, jog S. G., E. G. būtų nustatyta nuolatinė rūpyba, nuolatiniu rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti Šiaulių vaikų globos namai, taip pat nustatyta minėtų vaikų nuolatinė gyvenamoji vieta Šiaulių vaikų globos namuose. Be to S. G. sutinka, kad atsakovei A. G. būtų neterminuotai apribota motinos valdžią. Iš to seka, kad S. G., E. G. gali būti skirtina nuolatinė rūpyba vaikų globos institucijoje, kaip tai numatyta LR CK 3. 252 str. 2 d. 3 p., 3.256 str., 3.261 straipsniuose.

9Nurodė, kad atsakovė A. G. vengia atlikti savo pareigą auklėti ir nesirūpina savo vaikais S. G., E. G., bei nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, todėl ieškovo teigimu pagal LR CK 3.180 str. 1 d., 2 d. yra pagrindas neterminuotai apriboti atsakovės A. G. motinos valdžią vaikų S. G., E. G. atžvilgiu.

10Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl būtina priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikams iki jų pilnametystės. LR CK 3. 192 str. 2 d. numato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas sąlygas vaikams vystytis. Todėl iš atsakovės A. G. priteistinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams, periodinėmis išmokomis, kas mėnesį mokant po 200,00 Lt iki vaikų S. G., E. G. pilnametystės.

11Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo ieškinio motyvus ir prašė teismo ieškinį tenkinti visiškai.

12Ieškovas savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

13Atsakovei A. G. apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta viešo skelbimo būdu, tačiau atsiliepimas į ieškovo ieškinį iš atsakovės negautas. Esant nurodytoms aplinkybėms byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2d.).

14Tretysis asmuo ŠVGN raštu pateikė teismui savo nuomonę dėl ieškovo ieškinio reikalavimų, nurodydamas, kad su ieškinio motyvais sutinka ir prašė teismo juos tenkinti.

15Trečiojo asmens ŠVGN atstovė R. G. teismo posėdžio metu paaiškino teismui, kad atsakovės vaikai nuo 2010 m. vasario 26 d. yra apgyvendinti ŠVGN. Teigė, kad nuo rūpintinių apgyvendinimo įstaigoje dienos, motina jų nelankė ir jais nerūpino. Pripažino, kad geriausia rūpintiniams būtų gyventi ŠVGN, kadangi kitų artimųjų, kurie norėtų jais rūpintis nėra. Nurodė, jog vaikų adaptacija ŠVGN praėjo sklandžiai.

16ŠVTAS pateikė teismui išvadą, kurioje nurodė, kad nuo 2008 m. gruodžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1661, A. G., gim. ( - ), gyv. ( - ), šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

17Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-07 įsakymais Nr. A- 1157, Nr. 1158 E. G., gim. ( - ), ir S. G., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa/rūpyba, laikinąja globėja/rūpintoja ir turto administratore paskirta A. J., gyv. ( - ).

18Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-02-26 įsakymais Nr. A- 178, Nr. 179 E. G., gim. ( - ), ir S. G., gim. ( - ), laikinuoju globėju/rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti Šiaulių vaikų globos namai, esantys Vilniaus g. 297, Šiauliuose.

19Vaikų motinai A. G. buvo išaiškintos teisės ir pareigos vaikų atžvilgiu, įpareigota parašyti prašymą globos institucijoje dėl vaikų pasiėmimo savaitgaliais, švenčių dienomis, atostogų laikotarpiu, tikslu grąžinti vaikus į šeimą, domėtis jų ugdymu, lavinimu institucijoje.

20E. ir S. G. įteisinto tėvo neturi, o motina A. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), nusišalino nuo nepilnamečių vaikų priežiūros, materialinio išlaikymo. Šiaulių vaikų globos namai informuoja, kad A. G. vaikais nesidomi, nelanko, nepasiima savaitgaliais, per atostogas į šeimą. A. G. visiškai nebendrauja su socialiniais darbuotojais, Skyriaus specialistams, skambinant telefonu neatsiliepia, nuvykus, namuose nieko nerandama. Šiuo metu Skyrius duomenų apie vaikų motinos buvimo vietą neturi.

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu motina/tėvas nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo Konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti sankciją - tėvų valdžios apribojimą.

22Skyrius, atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, vaikų interesus ir ginant vaikų teises, išdėstytas aplinkybes (atsakovės vengimą atlikti savo pareigas auklėti vaikus, nenorą rūpintis vaikais), mano, kad yra pagrindas atsakovei A. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), neterminuotai apriboti motinos valdžią jos vaikų S. G., gim. ( - ), ir E. G., gim. ( - ), atžvilgiu. Likusiems be tėvų rūpybos S. ir E. G. nustatyti nuolatinę rūpybą, nuolatinę gyvenamąją vietą, rūpintoju ir turto administratorių paskirti Šiaulių vaikų globos namus, esančius Vilniaus g. 297, Šiauliuose. Priteisti iš atsakovės A. G. išlaikymą nepilnamečiams vaikams S. ir E. G., periodinėmis išmokomis, kas mėnesį, iki jų pilnametystės.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005-06-23 nutarimu Nr. 54 patvirtinęs ,,Lietuvos Respublikos Teismų praktikos taikant įstatymus, reglamentuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, apibendrinimo apžvalgą“, pažymėjo, kad vaikų išlaikymo tiesioginis tikslas - maksimaliai patenkinti vaikų poreikius ir interesus. Vaikų poreikiai ir interesai yra pagrindiniai kriterijai, nulemiantys išlaikymo dydį ir formą. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią.

24Teismo posėdžio metu skyriaus atstovė pakartojo išvados motyvus ir prašė teismo ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

25Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 3.180, 3.182, 3.183, 3.184, 3.192, 3.251 str. 1d., 3.265 str. 3 p).

26Iš vaikų gimimo liudijimų matyti, kad S. G., gimusios ( - ), ir E. G. gim. ( - ), motina yra atsakovė A. G., o vaikų tėvas nenustatytas (b.l. 26-27). Atsakovės šeima Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-29 įsakymu Nr. A-1661 įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus sąrašą (b.l.8). Atsakovei ir toliau nevykdant motinos pareigų vaikams Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-07 įsakymais Nr. A-1157, A-1158 nepilnamečiams E. ir S. likusiems be motinos globos/rūpybos buvo nustatyta laikinoji globa/rūpyba bei paskirtas jų globėjas/rūpintojas (b.l. 9-10). Šiaulių m. savivaldybės administracijos (toliau ŠSA) direktoriaus 2010-02-26 įsakymais Nr. A-178 ir A-179 nuo 2010-02-26 atsakovės vaikų S. ir E. laikinuoju rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti ŠVGN, šioje įstaigoje nustatyta ir rūpintinių gyvenamoji vieta (b.l. 11-12). Dėl to remiantis ieškovo atstovo paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais darytina išvada, kad motina A. G. jau nuo 2008-12-29 nepakankamai rūpinosi savo nepilnamečiais vaikais, tai yra vedė netinkamą gyvenimo būdą, dėl ko vaikams reikėjo nustatyti laikinąją institucinę rūpybą (b.l. 13-14). Atsakovė visą tą laiką nepilnamečių vaikų neprižiūrėjo ir jais nesirūpino, nors vaikams buvo reikalinga nuolatinė priežiūra (b.l. 18). Netinkamą atsakovės A. G. elgesį su vaikais patvirtina ir jos gyvenamojoje vietoje surašytas Šeimos įvertinimo aktas (b.l. 19-20). Iš teisėsaugos institucijų pranešimų (b.l. 34-35) matyti, kad A. G. yra bausta administracine tvarka, taip pat atsakovė yra įtraukta į įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą (b.l.37-40). Visuma paminėtų aplinkybių teismo manymu, rodo atsakovės nenorą pakeisti ankstesnį gyvenimo būdą. Taip pat nuo 2010 m. vasario mėnesio atsakovė nelanko ir nebendrauja su savo nepilnamečiais vaikais, tai yra nemyli savo vaikų, nenori jais rūpintis ir auginti juos savo namuose, retkarčiais girtauja, nenori dirbti, nesirūpina buities sąlygomis, o tuo pačiu kenkia ir vaikams (b.l.29). Nors atsakovė deklaravo gyvenamąją vietą ( - ), tačiau nurodytu adresu nei ji, nei vaikai kartu gyventi negali, dėl ko jie ir yra laikinai apgyvendinti ŠVGN (b.l.13). Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad yra pagrindas apriboti A. G. motinos valdžią, jos nepilnamečių vaikų atžvilgiu, atsižvelgiant į pateiktų rašytinių dokumentų visumą ir jų aktualumą laiko atžvilgiu. Todėl laikytina, kad atsakovei tokiu atveju galima apriboti motinos valdžią neterminuotai, kaip to prašo ieškovas. Be to atsakovės dukra S. G. irgi sutinka, jog jos motinai būtų neterminuotai apribota motinos valdžia (b.l.6). Pažymėtina, kad visi ieškovo pateikti teismui rašytiniai įrodymai fiksuojantys A. G. netinkamą elgesį jos vaikų atžvilgiu yra priimti jau seniai. Neterminuotai apribojus atsakovei A. G. motinos valdžią jos nepilnamečių vaikų atžvilgiu, jiems nustatytina nuolatinė rūpybą, o jų nuolatiniu rūpintoju paskirtini ŠVGN, tuo pačiu šią globos/rūpybos įstaigą paskiriant ir nepilnamečių vaikų turto administratoriumi (CK 4. 240 str.). Taip pat nustatytina ir rūpintinių nuolatinė gyvenamoji vietą ŠVGN, o iš atsakovės A. G. priteistina po 200 litų kas mėnesį periodinių išmokų nepilnamečių vaikų išlaikymui.

27Papildomai pažymėtina, kad iš įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovė A. G. kol kas nenori visiškai atlikti savo kaip motinos pareigų auklėjant vaikus ir jais visapusiškai nesirūpina ir byloje nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus ir jų pirmumą A. G. neterminuotai ir apribotina motinos valdžia jos nepilnamečių vaikų atžvilgiu (b.l. 7).

28Nepilnamečiams vaikams išlaikymas pagal šį teismo sprendimą priteistinas nuo ieškinio priėmimo dienos (CK 3.200 str.). Sprendimas dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

29Valstybei iš atsakovės A. G. priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. 1d.).

30Į valstybės biudžetą iš atsakovės A. G. priteistinas žyminis mokestis 133,00 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą, 144,00 Lt už vaikų išlaikymui skirtas išmokas ir 5,70 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per Lietuvos pašto kurjerių tarnybą (CPK 96 str.). Taip pat ieškovo steigėjui LR Generalinei prokuratūrai iš atsakovės priteistinos išlaidos už viešo skelbimo atspausdinimą.

31Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 - 260 str., 263 str., 268 - 271 str., 279 str.,

Nutarė

321. Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

332. Nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neterminuotai apriboti A. G. (a/k ( - ) motinos valdžią dukters S. G. (a/k ( - ) ir sūnaus E. G. (a/k ( - ) atžvilgiu.

343. Nustatyti nepilnametei S. G. (a/k ( - ) ir nepilnamečiui E. G. (a/k ( - ) nuolatinę institucinę rūpybą Šiaulių Vaikų globos namuose (į/k 191015237), adresu Vilniaus g. 297, Šiauliuose, paliekant šioje rūpybos įstaigoje ir jų nuolatinę gyvenamąją vietą.

354. Paskirti Šiaulių Vaikų globos namus (į/k 191015237), adresu Vilniaus g. 297, Šiauliuose, S. G. (a/k ( - ) ir E. G. (a/k ( - ) nuolatiniais rūpintojais, paskiriant šią įstaigą ir jų turto nuolatiniu administratoriumi.

365. Priteisti iš atsakovės A. G. (a/k ( - ) nepilnametės dukters S. G. (a/k ( - ) ir nepilnamečio sūnaus E. G. (a/k ( - ) išlaikymui kiekvienam po 200,00 Lt (du šimtus litų) periodinių išmokų mokamų kas mėnesį iki jų pilnametystės, išieškant priteistą išlaikymą vaikų nuolatiniam rūpintojui ir jų turto administratoriui Šiaulių Vaikų globos namams (į/k 191015237), adresu Vilniaus g. 297, Šiauliuose.

376. Periodinių išmokų išieškojimą pagal šį sprendimą pradėti nuo ieškinio priėmimo teisme 2010-10-12 dienos.

387. Priteisti iš atsakovės A. G. (a/k ( - ) į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) šias bylinėjimosi išlaidas: 133,00 Lt žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 144,00 Lt žyminio mokesčio už vaikų išlaikymui skirtas išmokas ir 5,70 Lt (penkis litus 70ct ) išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą, iš viso: 282,70 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt du litus 70 ct).

398. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams vykdomas skubiai.

409. Priteisti Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai (į/k 288603320) iš A. G. (a/k ( - ) 286,96 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 96ct) išlaidų už viešus skelbimus.

41Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, ... 2. sekretoriaujant Dainorai Mažonaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo Šiaulių m. apylinkės prokuratūros atstovui prokurorui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas ŠMAP prašė teismo neterminuotai apriboti motinos valdžią A. G.,... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė A. G. turi dukrą S. G., gim. ( -... 8. Ieškovas teigė, kad Šiaulių vaikų globos namai sutinka, jog S. G., E. G.... 9. Nurodė, kad atsakovė A. G. vengia atlikti savo pareigą auklėti ir... 10. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus... 11. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo ieškinio motyvus ir prašė... 12. Ieškovas savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 13. Atsakovei A. G. apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta viešo... 14. Tretysis asmuo ŠVGN raštu pateikė teismui savo nuomonę dėl ieškovo... 15. Trečiojo asmens ŠVGN atstovė R. G. teismo posėdžio metu paaiškino... 16. ŠVTAS pateikė teismui išvadą, kurioje nurodė, kad nuo 2008 m. gruodžio 29... 17. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-07... 18. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-02-26... 19. Vaikų motinai A. G. buvo išaiškintos teisės ir pareigos vaikų atžvilgiu,... 20. E. ir S. G. įteisinto tėvo neturi, o motina A. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ),... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų... 22. Skyrius, atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, vaikų interesus ir... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005-06-23 nutarimu Nr. 54 patvirtinęs... 24. Teismo posėdžio metu skyriaus atstovė pakartojo išvados motyvus ir prašė... 25. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 3.180, 3.182, 3.183, 3.184,... 26. Iš vaikų gimimo liudijimų matyti, kad S. G., gimusios ( - ), ir E. G. gim. (... 27. Papildomai pažymėtina, kad iš įrodymų visumos darytina išvada, kad... 28. Nepilnamečiams vaikams išlaikymas pagal šį teismo sprendimą priteistinas... 29. Valstybei iš atsakovės A. G. priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos (CPK... 30. Į valstybės biudžetą iš atsakovės A. G. priteistinas žyminis mokestis... 31. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 - 260 str., 263 str., 268 - 271 str., 279... 32. 1. Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.... 33. 2. Nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neterminuotai apriboti A. G. (a/k ( - )... 34. 3. Nustatyti nepilnametei S. G. (a/k ( - ) ir nepilnamečiui E. G. (a/k ( - )... 35. 4. Paskirti Šiaulių Vaikų globos namus (į/k 191015237), adresu Vilniaus g.... 36. 5. Priteisti iš atsakovės A. G. (a/k ( - ) nepilnametės dukters S. G. (a/k (... 37. 6. Periodinių išmokų išieškojimą pagal šį sprendimą pradėti nuo... 38. 7. Priteisti iš atsakovės A. G. (a/k ( - ) į valstybės biudžetą... 39. 8. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams vykdomas skubiai.... 40. 9. Priteisti Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai (į/k 288603320)... 41. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...