Byla AS-63-210-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Audriaus Bakavecko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. skundą atsakovams Zarasų rajono savivaldybės tarybai ir Zarasų rajono savivaldybei, atstovaujamai Zarasų rajono savivaldybės tarybos, dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. V. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Zarasų rajono savivaldybės tarybą (toliau – ir atsakovas) savivaldybės lėšomis parengti reikiamą dokumentaciją, reikalingą sklypo tikslinės paskirties pakeitimui, ir pateikti ją valstybės įmonei Registrų centrui, panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. T-149 ir įpareigoti atsakovą apie tai informuoti Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Vilniaus gyventojų skyrių, jo naudai priteisti 150 000 Lt moralinės žalos atlyginimui.

5Pareiškėjas 2011 m. sausio 7 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė patikslintą skundą, prašydamas atsakovu laikyti ne Zarasų rajono savivaldybės tarybą, o jos narius; pareikalauti iš atsakovų – Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių pateikti teismui atsiliepimus į jo skundą; informuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją apie Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių veiklą ir prašyti šį faktą paviešinti; priteisti iš atsakovų – Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių jo naudai po 5 000 Lt iš kiekvieno, viso 125 000 Lt jo ir jo šeimos neturtinei žalai atlyginti.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi atsisakė priimti skundo patikslinimą dalyje dėl reikalavimo informuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją apie Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių veiklą ir prašyti šį faktą paviešinti; atsisakė priimti skundo patikslinimą dalyje dėl reikalavimo priteisti iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių pareiškėjo naudai po 5 000 Lt iš kiekvieno, viso 125 000 Lt pareiškėjo ir pareiškėjo šeimos neturtinei žalai atlyginti; likusioje skundo patikslinimo dalyje netenkino pareiškėjo prašymo dėl atsakovų pakeitimo iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos į Zarasų rajono savivaldybės tarybos narius, taip pat netenkino prašymo dėl atsiliepimų pareikalavimo iš kiekvieno iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių atskirai.

8Teismas nurodė, kad pareiškėjo 2011 m. sausio 7 d. pateiktame skundo patikslinime iškelto naujo reikalavimo – informuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją apie Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių veiklą ir prašyti šį faktą paviešinti – nagrinėjimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Atsižvelgęs į tai, skundo patikslinimą dalyje dėl nurodyto reikalavimo atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p.). Teismas vadovavosi Civilinio kodekso 6.273 straipsnio 2 dalimi ir pažymėjo, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartimi pareiškėjo skundo dalyje dėl reikalavimo atlyginti žalą atsakovu buvo įtraukta Zarasų rajono savivaldybė, atstovaujama Zarasų rajono savivaldybės tarybos. Atsižvelgęs į tai bei vadovaudamasis nustatytu teisiniu reglamentavimu, teismas pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo asmeniškai iš kiekvieno iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.), kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai. Pažymėjo, kad nurodytas reikalavimas gali būti pareikštas bendrosios kompetencijos teismui paduodant ieškinį Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo 2010 m. rugsėjo 27 d. skunde (ieškininiame pareiškime) keliami reikalavimai – įpareigoti Zarasų rajono savivaldybės tarybą savivaldybės lėšomis parengti reikiamą dokumentaciją, reikalingą sklypo tikslinės paskirties pakeitimui, ir pateikti ją VĮ Registrų centrui, taip pat panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. T-149 – yra adresuojami Zarasų rajono savivaldybės tarybai. Pagal ABTĮ 48 straipsnio 2 dalį atsakovas yra institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami. Atsižvelgęs į tai, kad šioje byloje skundžiamą 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. T-149 priėmė Zarasų rajono savivaldybės taryba, kaip kolegiali institucija, taip pat į tai, kad paminėtas įpareigojimas parengti dokumentaciją irgi yra nukreipiamas tarybai, kaip kolegialiai institucijai, teismas laikė, jog nėra teisinio pagrindo skundo dalyje dėl nurodytų dviejų pareiškėjo reikalavimų keisti atsakovus iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos į Zarasų rajono savivaldybės tarybos narius.

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė priimti skundo patikslinimą dalyje dėl reikalavimo priteisti iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių pareiškėjo naudai po 5 000 Lt iš kiekvieno, viso 125 000 Lt pareiškėjo ir pareiškėjo šeimos neturtinei žalai atlyginti; likusioje skundo patikslinimo dalyje netenkino pareiškėjo prašymo dėl atsakovų pakeitimo iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos į Zarasų rajono savivaldybės tarybos narius, taip pat netenkino prašymo dėl atsiliepimų pareikalavimo iš kiekvieno iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių atskirai, panaikinti ir priimti skundo patikslinimus.

11Pareiškėjas nurodo, kad pagrindu tikslinti skundą tapo 2010 m. gruodžio 13 d. raštas Nr. (9.9)3-2704, kuris nurodo ne tarybą, o visus jos narius, kurie neveikė taip, kaip turėjo veikti, dėl ko įstatymų ir taisyklių pažeidimai suteikė jam teisę apskųsti šiuos veiksmus (neveikimą) ir gauti kompensaciją už dėl neteisėtos administracinės veiklos padarytus nuostolius. Pažymi, kad tik gavus atsiliepimus iš tarybos narių arba bent jų dalies, galima nustatyti tikrąsias neveikimo priežastis bei kaltininkus ir tik po to spręsti atsakomybės, t. y. žalos atlyginimo klausimą.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties dalimi, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimo priteisti iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių pareiškėjo naudai po 5 000 Lt iš kiekvieno, viso 125 000 Lt pareiškėjo ir pareiškėjo šeimos neturtinei žalai atlyginti, ir netenkino pareiškėjo prašymo dėl atsakovų pakeitimo iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos į Zarasų rajono savivaldybės tarybos narius, taip pat netenkino prašymo dėl atsiliepimų pareikalavimo iš kiekvieno iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių atskirai.

16ABTĮ 52 straipsnis nustato, jog pareiškėjas turi teisę tikslinti ir keisti skundo pagrindą ar dalyką bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Teisėjų kolegija pažymi, kad patikslinto skundo priėmimo klausimas yra sprendžiamas vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnyje nustatytomis skundo priėmimo taisyklėmis.

17ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis). Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės. Civilinio kodekso 6.273 straipsnyje numatyti atsakovai pagal valstybės ar savivaldybės prievolę atlyginti žalą ir pagal šio straipsnio 2 dalį bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti savivaldybė, savivaldybei atstovauja savivaldybės institucija, dėl kurios neteisėtų veiksmų atsirado žala. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalį savivaldybės institucijos yra savivaldybės taryba (savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas) ir savivaldybės administracijos direktorius ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (savivaldybės vykdomoji institucija, turinti viešojo administravimo teises ir pareigas).

18Atsižvelgiant į išdėstytas teisės normas, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimą priteisti iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių jo naudai po 5 000 Lt iš kiekvieno, viso 125 000 Lt jo ir jo šeimos neturtinei žalai atlyginti, kadangi toks reikalavimas nepriskirtinas administraciniam teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.). Atkreiptinas dėmesys, jog byloje priimtas nagrinėti pareiškėjo reikalavimas priteisti jo naudai neturtinę žalą iš Zarasų rajono savivaldybės, kuriai atstovauja Zarasų rajono savivaldybės taryba, kaip kolegiali institucija.

19Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. ABTĮ 48 straipsnio 2dalyje atsakovas apibrėžiamas kaip institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami. Pirminiame pareiškėjo skunde išdėstyti reikalavimai įpareigoti atsakovą Zarasų rajono savivaldybės tarybą savivaldybės lėšomis parengti reikiamą dokumentaciją, reikalingą sklypo tikslinės paskirties pakeitimui ir pateikti ją VĮ Registrų centrui, panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. T-149 ir įpareigoti atsakovą apie tai informuoti Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Vilniaus gyventojų skyrių, yra nukreipti į Zarasų rajono savivaldybės tarybą, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl atsakovo šioje byloje pakeitimo, laikant atsakovais savivaldybės tarybos narius.

20Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo R. V. atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai