Byla 2-850-834/2010
Dėl netesybu išieškojimo ir,- n u s t a t e :

1Anykšciu rajono apylinkes teismo teiseja Vaida Dirgeliene, Sekretoriaujant Erikai Misiunaitei, Žanetai Papievienei, Dalyvaujant ieškovo VI Anykšciu mišku uredijos atstovui Vytautui Grikenui, Atsakovo UAB „Kriaute “ atstovui advokatui Rimvydui Jaseviciui, Viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo valstybes imones Anykšciu mišku uredijos ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kriaute“ del netesybu išieškojimo ir,- n u s t a t e :

2Ieškovas valstybes imone Anykšciu mišku uredija ieškiniu atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kriaute“ kreipesi i teisma ir praše priteisti iš atsakovo 7325 Lt bauda , 6 procentu dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. Byla praše nagrineti dokumentinio proceso tvarka. Teismo posedžio metu ieškovo atstovas paaiškino, jog tarp šaliu 2008m. gruodžio 15d., buvo pasirašyta apvaliosios medienos pusmetine pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 9-4 , pagal kuria ieškovas isipareigojo pateikti dalimis, o atsakovas nupirkti apvaliaja mediena.Sutartis isigaliojo 2009 m . sausio 1 d.. Mediena atsakovui buvo paruošta, taciau praejus pusei metu atsakovas medienos nepirko. Buvo siustas raštas, kalbeta telefonu su atsakovu. Pagal sutarties 2.6. punkta kai pirkejas neperka medienos privalo moketi bauda. Pirmiausia 2010 m. kovo 15 diena kreipesi i Panevežio miesto apylinkes teisma. Panevežio miesto apylinkes teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartimi nurode iki balandžio 08 d. termina pašalinti trukumus. 2010 m. balandžio 12 d. ieškinys buvo gražintas ieškini padavusiam asmeniui. Nežino kodel i Anykšciu rajono apylinkes teisma kreipesi tik 2010 m. liepos menesi. Sutartyje yra numatytos salygos, del kuriu galima atsisakyti pirkti mediena, yra force majore, tai yra atsiradus nenugalimai jegai arba esant kitoms aplinkybems, kurio nepriklauso nuo šaliu valios. Krize kaip nenugalima jega nenumatyta. Mediena turejo nupirkti per puse metu. Sutartis isigaliojo 2009 m. sausio 1 d. ir galiojo iki 2009 m. birželio 30 d. Mediena buvo parduota kitiems. Realiai uredija nuostolius patyre, kadangi mediena buvo parduota žemesne kaina.

3Atsakovo atstovas ieškinio nepripažino, praše panaikinti priimta preliminaru sprendima ir ieškovo ieškini atmesti bei priteisti bylinejimosi išlaidas. Paaiškino, jog atsakovas sutartiniu isipareigojimu nevykde ne del savo kaltes, tai yra prasidejus sunkmeciui, sumažejus gamybos apimtims nebegalejo pirkti medienos. Apie tai informavo ieškova 2009-04-01 raštu. Atsakovo atstovas praše taikyti ieškinio senati ir ieškovo ieškini atmesti, nes pagal Civilinio kodekso reikalavimus ieškiniams del netesybu taikomas sutrumpintas šešiu menesiu ieškinio senaties terminas. Sutrumpintas senaties terminas baigesi 2009 m. gruodžio 30 diena. Taip pat praše priteisti bylinejimosi išlaidas, kurias sudaro 1210 litu advokato pagalbai apmoketi, tai yra prieštaravimu ir atstovavimo teisme išlaidos.

4Preliminarus teismo sprendimas naikintinas, ieškovo ieškinys atmestinas.

5Bylos medžiaga, ieškovo ir atsakovo atstovu paaiškinimais nustatyta, kad šalys 2008m, gruodžio 15d., sudare terminuota apvaliosios medienos pusmetine pirkimo- pardavimo sutarti Nr.9-4,(toliau sutartis) pagal kuria ieškovas VI Anykšciu mišku uredija isipareigojo pateikti dalimis, o atsakovas – UAB „Kriaute“ – nupirkti apvaliaja mediena. Ieškovas, vykdydamas sutarties isipareigojimus, 2009m. kovo 24d., buvo paruošes pardavimui 285 m3 medienos, kuria atsakovas pagal minetos sutarties 2.2 punkto reikalavimus turejo atsiimti per 5 darbo dienas. Todel ieškovas, vadovaudamasis sutarties 6.2 punktu, 2009 m. birželio 10d. pateike atsakovui pretenzija ir pareikalavo sumoketi bauda už nenupirkta mediena 7325Lt (b.l. 11) Atsakovas 2009-04-01 informavo ieškova, jog del objektyviu aplinkybiu, tai yra šiuo metu pasaulineje rinkoje susiklosciusios nepalankios situacijos, negali medienos pirkimo pilnai ivykdyti ( b.l.10). Ieškovas 2009-11-04 raštu dar karta kreipesi i atsakova reikalaudamas iki 2009m. lapkricio 18d. sumoketi bauda.(b.l. 12). 2010m. liepos 12d. ieškovas Anykšciu rajono apylinkes teismui pateike ieškini atsakovui del baudos išieškojimo ir praše byla nagrineti dokumentinio proceso tvarka. Teismui priemus preliminaru sprendima, atsakovas del jo pateike prieštaravimus , prašydamas panaikinti priimta preliminaru sprendima ir taikyti ieškinio senaties termina. Ieškovas i atsakovo prieštaravimus, atsiliepimo nepateike. Posedžio metu ieškovas nepraše atnaujinti praleista senaties termina. Nurode, jog pirmiausia kreipesi i Panevežio miesto apylinkes teisma 2010 m. kovo 15 diena kreipesi i Panevežio miesto apylinkes teisma. Panevežio miesto apylinkes teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartimi nurode iki 2010 m. balandžio 08 d. termina pašalinti trukumus. 2010 m. balandžio 12 d. ieškinys buvo gražintas ieškini padavusiam asmeniui. Nežino kodel i Anykšciu rajono apylinkes teisma kreipesi tik 2010 m. liepos menesi.

6Atsakovas prašo taikyti ieškinio senati gincui del baudos ir ieškini atmesti, nes ieškovas praleido istatymo nustatyta 6 menesiu termina pažeistajai teisei apginti. Prašymas visiškai pagristas ir tenkintinas. Netesybos – tai istatymu , sutarties ar teismo nustatyta pinigu suma, kuria skolininkas privalo sumoketi kreditoriui, jeigu prievole neivykdyta arba netinkamai ivykdyta. Viena iš netesybu rušiu yra bauda. Pagal LR Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkta ieškiniams del netesybu(baudu, delspinigiu) išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 menesiu ieškinio senaties terminas. Pagal bendraja ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisykle, itvirtinta CK 1.127straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teises i ieškini atsiradimo dienos, teise i ieškini atsiranda nuo tos dienos , kuria asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. CK 1.127 straipsnio 2-5 dalyje nurodytais atvejais ieškinio senaties terminu eigos pradžia tam tikriems reikalavimams pareikšti nustatoma remiantis objektyviais kriterijais. Nustatyta, jog sutarties 6.2 punkte itvirtinta nuostata, jog šalis neivykdžiusi pirkimo- pardavimo apvaliosios medienos numatytais sutartyje ketvirtiniais terminais ir kiekiais, turi moketi 10 procentu nuo neivykdyto sandorio dalies vertes dydžio bauda. Ši sutarties salyga ir Prekybos apvaliaja mediena taisykliu 54 punkto nuostata itvirtina aišku termina ketvirti. Tai reiškia, jog yra nustatytas prievoles sumoketi ivykdymas iškart pasibaigus vienam kuriam nors iš dvieju I-ojo pusmecio ketvirciu, priklausomai nuo to , kada pažeidimas yra padaromas . Kaip nustatyta, atsakovas nepirko iš ieškovo medienos jau 2009 balandžio 1 d. informuodamas apie tai ieškova raštu. Taigi ieškovas apie savo tariamai pažeista teise jau žinojo pasibaigus I ketvirciui, o po to ir pasibaigus II ketvirciui, taciau i teisma su ieškiniu per istatymo nustatyta 6 menesiu termina nesikreipe, o atsakovui 2009-06-10 ir 2009-11-04 pateike pretenzija, reikalaudamas sumoketi sutartyje numatyta bauda. Teismui ieškini padave tik 2010m. liepos 12d. Minetos tarp šaliu pasirašytos sutarties 9.4 punkte itvirtinta nuostata, jog ne veliau kaip per 6 menesius nuo skolos susidarymo dienos, pardavejas del skolos išieškojimo turi kreiptis i teisma. Sutartis galiojo iki 2009m. birželio 30d. Nors ieškovo atstovas nurode, jog pirmiausia kreipesi i Panevežio miesto apylinkes teisma 2010 m. kovo 15 d. teismui, taciau teismui tai patvirtinanciu irodymu nepateike. Taciau ir šiuo atveju, laikytina, kad ieškinio senaties terminas, kuris baigesi 2009 m. gruodžio 30 d., yra praleistas.

7Esant nustatytai aplinkybiu visumai, priimtas teismo preliminarus sprendimas naikintinas, o ieškovo ieškinys atmestinas.

8Kadangi teismas taike ieškinio senati, todel neanalizuoja ieškovo reikalavimo sumoketi bauda pagristumo.

9CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovo atstovas posedžio metu praše priteisti bylinejimosi išlaidas 1210 Lt bei pateike PVM saskaita faktura (b.l.34-35). Šiuo atveju bylinejimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo.

10Sutinkamai su LR CPK 96 str. nuostatomis iš ieškovo i valstybes biudžeta išieškotinos teismo turetos pašto išlaidos.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 256 str., 270 str.

Nutarė

12Panaikinti 2010m. liepos 14d. preliminaru teismo sprendima, kuriuo Valstybes imonei Anykšciu mišku uredijai iš UAB „Kriaute“ buvo priteista 7325 Lt bauda, 6 procentu dydžio metiniu palukanu, 110 litai žyminio mokescio.

13Ieškovo Valstybes imones Anykšciu mišku uredijos ieškini atsakovui UAB „Kriaute“ del baudos išieškojimo atmesti.

14Priteisti iš ieškovo Valstybes imones Anykšciu mišku uredijos atsakovui UAB „Kriaute“ 1210 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

15Išieškoti iš VI Anykšciu mišku uredijos i valstybes biudžeta 13,60 Lt teismo turetu pašto išlaidu.(saskaita LT24 7300 0101 1239 4300 , imokos kodas 5660 )

16Sprendimas per 30 d. gali buti apskustas Panevežio apygardos teismui, paduodant skunda per Anykšciu rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai