Byla TA-146-11-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovui Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys E. P. – S. ir A. U.) padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Tauragės apskrities ligoninė 2008 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, o 2008 m. rugsėjo 10 d. – patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. liepos 9 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-165-(K-273-2) 3.1.1 punktą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi administracinę bylą pagal pareiškėjo VšĮ Tauragės apskrities ligoninės skundą dėl Valstybinio medicininio audito inspekcijos 2008 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. 4A-165(K-273-2) panaikinimo atsakovui Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys E. P. – S. ir A. U.), nutraukė.

72009 m. sausio 13 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties panaikinimo. Pareiškėjas teismui taip pat pateikė prašymą atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą, kuriame nurodė jog atskirąjį skundą dėl 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties parengė per įstatyme numatytą terminą (t. y. 2008 m. gruodžio 1 d.), tačiau tą pačią dieną dėl darbuotojo klaidos skundas buvo išsiųstas ne į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, o atsakovui – Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Apie šią klaidą sužinojo tik 2009 m. sausio 13 d. paskambinę į teismo raštinę ir iš karto susigrąžino per klaidą išsiųstus procesinius dokumentus ir juos pateikė teismui.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Prašymas atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą tenkintinas.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo.

12Kaip matyti iš bylos dokumentų, skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis buvo paskelbta 2008 m. lapkričio 24 d. (b. l. 118-123). Iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo matyti, kad pareiškėjo atstovas į teismo sprendimo paskelbimą neatvyko, tačiau dalyvavo 2008 m. lapkričio 12 d. teismo posėdyje ir pasirašė dėl to, kad jam yra žinoma, jog teismo sprendimas bus skelbiamas 2008 m. lapkričio 24 d. (b. l. 117). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 2 dalies nuostatas terminas paduoti atskirąjį skundą dėl minėto teismo sprendimo baigėsi 2008 m. gruodžio 1 d. Tuo tarpu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pareiškėjo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties panaikinimo kartu su prašymu atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą buvo gautas 2009 m. sausio 13 d., t.y. praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą.

13Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi ir 148 straipsniu, praleistas atskirojo skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, tačiau tik tuo atveju, jeigu jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

14Pareiškėjas prašyme atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą paaiškina, kad atskirąjį skundą dėl 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties parengė per įstatyme numatytą terminą (t. y. 2008 m. gruodžio 1 d.), tačiau tą pačią dieną skundas dėl darbuotojo klaidos buvo išsiųstas ne į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, o atsakovui – Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekviena institucija veikia per savo darbuotojus, kurie yra atsakingi už jiems pavestų funkcijų atlikimą laiku ir tinkamai. Todėl aplinkybė, kad darbuotojas atskirąjį skundą teismui išsiuntė ne tuo adresu ir dėl to buvo praleistas įstatymų nustatytas terminas pati savaime nėra pagrindas šį terminą atnaujinti. Sprendžiant prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama visuma bylai reikšmingų aplinkybių.

15Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 2 dalies nuostatomis atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama. Šiuo atveju pareiškėjo atskirasis skundas turėjo būti paduotas per Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atskirojo skundo padavimas įstatyme numatytais terminais tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kaip tą ketino padaryti pareiškėjas, nebūtų vertinamas kaip skundo padavimo termino praleidimas, aplinkybė kuriam teismui pareiškėjas adresavo siunčiamą atskirąjį skundą, sprendžiant atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą nėra reikšminga.

16Iš pareiškėjo pateikto Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui adresuoto atskirojo skundo originalo (b. l. 132-133) matyti, kad atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties buvo paruoštas 2008 m. gruodžio 1 d. Prie jo pridėtas 2008 m. lapkričio 28 d. mokėjimo kvitas (b. l. 134). Šiame kvite nurodytas įmokos pavadinimas (žyminis mokestis, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) patvirtina pareiškėjo argumentus, kad ši įmoka yra už skundo apeliacinės instancijos teismui pateikimą. VšĮ Tauragės apskrities ligonines siunčiamų raštų registracijos žurnale padarytas įrašas patvirtina, kad dokumentų siuntos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntimas įregistruotas 2008 m. gruodžio 1 d., t.y. paskutinę termino paduoti atskirąjį skundą dieną. Ant atskirojo skundo originalo esantis Valstybinės medicininio audito inspekcijos 2008 m. gruodžio 2 d spaudas patvirtina, kad atskirasis skundas kitą dieną po jo išsiuntimo buvo gautas šioje institucijoje ir užregistruotas Nr.3R-2645 (b. l. 132-133). Šių įrodymų visuma įrodo pareiškėjo prašyme dėl termino atnaujinimo nurodomas aplinkybes, kad 2008 m. gruodžio 1 d. atskirasis skundas dėl klaidingai nurodyto adresato buvo išsiųstas atsakovui – Valstybinei medicininio audito inspekcijai (b. l. 129). Ant atskirojo skundo originalo esanti rezoliucija patvirtina, kad 2008 m. gruodžio 2 d. Valstybinėje medicininio audito inspekcijoje gautas pareiškėjo atskirasis skundas tą pačią dieną buvo nukreiptas šios institucijos teisės skyriui, o 2008 m. gruodžio 4 d. atitinkamo šio skyriaus darbuotojo žiniai, t.y. atskirasis skundas nebuvo persiųstas jame nurodytam adresatui - Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

17Atsižvelgus į byloje nustatytas aplinkybes, kad pareiškėjas atskirąjį skundą teismui išsiuntė nepraleidęs įstatymu nustatyto termino, tačiau suklydo nurodydamas gavėją, o šis gautos pašto siuntos nepersiuntė pagal paskirtį, šiuo konkrečiu atveju vertintina, kad terminą pateikti atskirąjį skundą teismui pareiškėjas praleido dėl svarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą tenkintinas, atskirojo skundo padavimo terminas atnaujintinas ir atskirasis skundas priimamas nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 1 dalimi, 148 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

19Prašymą atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą patenkinti ir pareiškėjo Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties priimti nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai