Byla e2YT-10636-1065/2018
Dėl nuolatinės globos nepilnamečiui K. V. nustatymo ir globėjo paskyrimo

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Kristina Jurevičienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Ritai Grigalienei, dalyvaujant išvadą teikiančios institucijos – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei K. S., suinteresuotam asmeniui V. V., liudytojai D. B., nepilnamečiui K. V.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo teismo iniciatyva pradėtą civilinę bylą dėl nuolatinės globos nepilnamečiui K. V. nustatymo ir globėjo paskyrimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. birželio 27 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu buvo apribota atsakovės Z. V. motinos valdžia nepilnamečio sūnaus K. V., gimusio ( - ), atžvilgiu, nustatyta nepilnamečio laikina gyvenamoji vieta su laikinaisiais globėjais, iš motinos priteistas jam išlaikymas ir išlaikymo įsiskolinimas.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 4961 straipsnio 1 dalimi, teismas savo iniciatyva pradėjo bylą dėl K. V. globos nustatymo ir globėjo paskyrimo.

6Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodo, kad nuolatinės globos nustatymas K. V. V. V. šeimoje geriausiai atitiks vaiko poreikius, teises ir teisėtus interesus. Taip pat prašo V. V. skirti K. V. turto administratoriumi.

7Teismo posėdžio metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad broliai K. V. ir V. V. labai artimi, nuolat bendrauja. Nepilnametis K. V. atostogas praleido brolio V. V. šeimoje. Vaikas lanko ( - ) gimnaziją, t. y. ten kur gyvena brolis V. V.. Laikinieji globėjai A. V. ir V. V. sutinka, kad K. V. nuolatiniu globėju būtų paskirtas V. V..

8Suinteresuotas asmuo V. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad brolis nori gyventi su juo ir jis tam neprieštarauja, nes santykiai labai geri. Gyvena draugės būste. K. V. turi savo kambarį. Pradėjo lankyti 7 klasę. Draugė labai gerai sutaria su broliu K. V.. Brolis su motina bendrauja telefonu kiekvieną dieną.

9Nepilnametis K. V. nurodė, kad supranta, dėl ko vyksta teismo posėdis. Nori gyventi su broliu. Santykiai geri. Kartu su jais gyvena brolio draugė D.. Su ja sutaria gerai. Lanko naują mokyklą, 7 klasę. Brolio klauso, nekonfliktuoja. Brolis jam artimas. Vasarą praleido pas brolį.

10Liudytoja D. B., nurodė, kad su V. V. kartu gyvena jau 8 metus. Tiek pat laiko pažįsta ir K. V.. Neprieštarauja, kad K. gyventų kartu. Netoli gyvena jos mama ir K. grįžęs iš mokyklos galės nueiti pabūti pas jos mamą. Jei kyla kokių neaiškumų, su K. kalbasi ir baudžia paimdama jo telefoną.

11Bylos duomenimis teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 27 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu buvo apribota atsakovės Z. V. motinos valdžia nepilnamečio sūnaus K. V., gimusio ( - ), atžvilgiu, iš motinos priteistas jam išlaikymas ir išlaikymo įsiskolinimas.

12Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 5 punktas numato, kad nei vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos ar rūpybos. Vaiko globos tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.248 straipsnio 1 dalis). Vaiko globėjas parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėju, jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku bei vaiko interesus (CK 3.268 straipsnio 1 dalis).

13Nepilnametis K. V. yra likęs be tėvų globos, todėl jam nustatytina nuolatinė globa. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. AS-116-(3.3) „Dėl laikinosios globos K. V.“, nepilnamečiui K. V. buvo nustatyta laikinoji globa ir laikinaisiais globėjais paskirti A. V. ir V. V.. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius gavo V. V., nepilnamečio K. V. biologinio brolio, prašymą „Dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), kuriuo jis prašo skirti jį nepilnamečio K. V., gimusio ( - ), globėju. 2018 m. liepos 31 d. paaiškinime V. V. nurodė, kad sutinka būti K. V. nuolatiniu globėju. Kad V. V. būtų K. V. globėju, sutinka ir, kartu su V. V. kartu gyvenanti, jo draugė D. B., kuri tai nurodė, tiek 2018 m. liepos 31 d. paaiškinime, tiek teismo posėdžio metu. Nepilnametis K. V. nurodė, kad nori gyventi kartu su savo broliu V. V.. Kad nuolatiniu globėju būtų paskirtas berniuko brolis, sutinka ir K. V. laikinieji globėjai A. V. ir V. V.. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius 2018 m. rugpjūčio 2 d. išvadoje Nr. 6SD-522 bei teismo posėdžio metu, nurodė, kad sutinka, jog V. V. būtų paskirtas K. V. nuolatiniu globėju, nes tai labiausiai atitinka vaiko interesus.

14Atsižvelgiant į visą tai kas išdėstyta, nepilnamečiui K. V., gimusiam ( - ), nustatytina nuolatinė globa ir jo globėju skirtinas V. V., gimęs ( - ), gyvenantis ( - ).

15Paskyrus V. V. nepilnamečio K. V. nuolatiniu globėju, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su nuolatiniu globėju jo gyvenamojoje vietoje (CK 2.14 straipsnio 1 dalis). V. V. taip pat skirtinas K. V. priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise (CK 3.275 straipsnis, 3.185 straipsnis, 3.265 straipsnis).

16V. V. išaiškintina, kad globėjas privalo: užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką; spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams, palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą ir polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Taip pat išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (CPK 504 straipsnio 4 dalis, CK 3.271 straipsnis, 3.272 straipsnis).

17Globėjui taip pat išaiškintina, kad jis globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis privalo disponuoti išimtinai tik vaiko interesais CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 straipsnis); vaiko globėjas neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (CK 3.276 straipsnio 2 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 502–504 straipsniais,

Nutarė

19Nustatyti K. V., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą.

20K. V., asmens kodas ( - ) nuolatiniu globėju paskirti V. V., asmens kodas ( - )

21Nustatyti K. V. gyvenamąją vietą su globėju V. V., jo gyvenamojoje vietoje.

22Paskirti V. V., asmens kodas ( - ) K. V. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

23Išaiškinti V. V., kad globėjas privalo: užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką; spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams, palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą ir polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Taip pat išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (CPK 504 straipsnio 4 dalis, CK 3.271 straipsnis, 3.272 straipsnis).

24Išaiškinti V. V., kad jis globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis privalo disponuoti išimtinai tik vaiko interesais CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 straipsnis); vaiko globėjas neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (CK 3.276 straipsnio 2 dalis).

25Nutartį vykdyti skubiai.

26Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Kristina... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo teismo... 3. Teismas... 4. 2018 m. birželio 27 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu buvo apribota... 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir... 6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 7. Teismo posėdžio metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 8. Suinteresuotas asmuo V. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad brolis nori... 9. Nepilnametis K. V. nurodė, kad supranta, dėl ko vyksta teismo posėdis. Nori... 10. Liudytoja D. B., nurodė, kad su V. V. kartu gyvena jau 8 metus. Tiek pat laiko... 11. Bylos duomenimis teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 27 d. Šiaulių... 12. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 5... 13. Nepilnametis K. V. yra likęs be tėvų globos, todėl jam nustatytina... 14. Atsižvelgiant į visą tai kas išdėstyta, nepilnamečiui K. V., gimusiam ( -... 15. Paskyrus V. V. nepilnamečio K. V. nuolatiniu globėju, vaiko gyvenamoji vieta... 16. V. V. išaiškintina, kad globėjas privalo: užtikrinti vaiko fizinį ir... 17. Globėjui taip pat išaiškintina, kad jis globojamam vaikui išlaikyti... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 19. Nustatyti K. V., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą.... 20. K. V., asmens kodas ( - ) nuolatiniu globėju paskirti V. V., asmens kodas ( -... 21. Nustatyti K. V. gyvenamąją vietą su globėju V. V., jo gyvenamojoje vietoje.... 22. Paskirti V. V., asmens kodas ( - ) K. V. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju... 23. Išaiškinti V. V., kad globėjas privalo: užtikrinti vaiko fizinį ir... 24. Išaiškinti V. V., kad jis globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis... 25. Nutartį vykdyti skubiai.... 26. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti...