Byla 2S-236-154/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Intrac Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1935-77/2010 pagal ieškovo UAB „Intrac Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Laikesta“ dėl skolos priteisimo.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Intrac Lietuva“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Laikesta“ 44273,16 Lt skolą, 8,28 proc. metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Reikalavimams užtikrinti, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausančiais pinigines lėšas, leidžiant atsiskaityti su ieškovu, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, areštuoti atsakovo turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti kitą turtą, priklausantį atsakovui ir esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o taip pat uždrausti kitiems asmenims perduoti atsakovui pinigines lėšas ar kitą turtą už 44273,16 Lt sumą.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 28 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo ne daugiau kaip už 44273,16 Lt atsakovui UAB „Laikesta” priklausančias pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant daryti išmokas, susijusias su darbo santykiais, bei vykdyti atsiskaitymus su ieškovu UAB „Intrac Lietuva”, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija, o esant nepakankamai lėšų, areštavo atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, leidžiant juo naudotis, bet uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims. Pavedė antstoliams surasti ir aprašyti atsakovo turtą.

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 10 d. preliminariu sprendimu ieškinį visiškai patenkino.

8Vykdydama Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį antstolė Vaiva Šimkienė 2010 m. kovo 8 d. sudarė areštuojamo turto (5/100 žemės sklypo , esančio ( - ), plotas 6,9602 ha, unikalus Nr. ( - ), priklausančio atsakovui UAB „Laikesta“) aprašą.

9Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. sausio 23 d. gautas pareiškėjo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

10Pareiškėjas nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1151-372/2011, patenkintas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinys, pareikštas atsakovui UAB „Laikesta“, ir 5/100 žemės sklypas, esantis ( - ), plotas 6,9602 ha, unikalus Nr. ( - ), grąžintas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ nuosavybėn. Prašo panaikinti šiam turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes įstatyme nenustatyta, kad ieškinio reikalavimams užtikrinti galėtų būti areštuotas tretiesiems asmenims priklausantis turtas.

11Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymą patenkino ir panaikino 6,9602 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), areštą.

12Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, areštuojant su byla nesusijusio asmens turtą, iš esmės suvaržo pareiškėjo teises, todėl areštas pareiškėjui priklausančiam turtui panaikintinas.

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Intrac Lietuva“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį.

14Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimas už akių, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-1151-372/2011, kuriuo patenkintas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinys, pareikštas atsakovui UAB „Laikesta“, ir 5/100 žemės sklypas, esantis ( - ), plotas 6,9602 ha, unikalus Nr. ( - ), grąžintas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ nuosavybėn, yra ne galutinis. Ieškovas nurodytoje byloje yra pateikęs prašymą atnaujinti procesą ir įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu. Atnaujinus procesą, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinys gali būti atmestas ar tenkintas iš dalies, netaikant restitucijos arba keičiant restitucijos būdą, ko pasėkoje gali būti kitaip išspręstas areštuoto žemės sklypo nuosavybės klausimas. Todėl pirmosios instancijos teismui panaikinus nurodyto žemės sklypo areštą, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, nes ginčo turtas galėtų būti perleistas tretiesiems asmenims. Be to, didėlė reikalavimo suma yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

16Nurodo, kad apeliantas neteisingai teigia, jog Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23d. sprendimas už akių, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-1151-372/2011, yra ne galutinis. LR CPK 372 str. 1 d. nustatyta, kad prašymo atnaujinti procesą padavimas nestabdo sprendimo vykdymo. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, areštuojant su atitinkama civiline byla nesusijusio asmens turtą, iš esmės suvaržo pastarojo teises. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones.

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Bylos medžiaga nustatyta, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo UAB „Laikesta“ turtui apskritai, tik nurodant areštuotino turto mąstą ir pavedant antstoliui surasti ir aprašyti konkretų atsakovo turtą (39 b. l.). Vykdydama Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį antstolė Vaiva Šimkienė 2010 m. kovo 8 d. sudarė areštuojamo turto (5/100 žemės sklypo , esančio ( - ), plotas 6,9602 ha, unikalus Nr. ( - ), priklausančio atsakovui UAB „Laikesta“) aprašą.

20Pareiškėjas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kreipėsi į Šiaulių misto apylinkės teismą su prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 5/100 žemės sklypui, esančiam ( - ), plotas 6,9602 ha, unikalus Nr. ( - ), nurodydamas, kad minėtas turtas Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1151-372/2011, grąžintas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ nuosavybėn. Teigia, jog įstatyme nenustatyta, kad ieškinio reikalavimams užtikrinti galėtų būti areštuotas tretiesiems asmenims priklausantis turtas.

21Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino.

22Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagrindinė turto arešto uždėjimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklė yra ta, jog tik subjektas, kuris turi teisę nuspręsti uždėti areštą, gali nuspręsti jį atitinkamai pakeisti ar panaikinti (CPK 148 str. 3 d., 675 str. 2 d.), išskyrus, jei tokios teisės būtų aptartos atskirai. Subjektai, kuriems įstatymas suteikia teisę taikyti turto areštą, yra du: teismas ir/ arba antstolis (CPK 144 str. 1 d., 675 str. 2 d.).

23Priklausomai nuo to, kas priima sprendimą areštuoti turtą ir jį vykdo, turto areštas gali būti suprantamas teisine, faktine arba teisine ir faktine prasmėmis. Turto areštas teisine prasme reiškia sprendimo areštuoti turtą priėmimą; turto areštas faktine prasme - faktinį turto areštą, t. y. turto ieškojimą, identifikavimą, aprašymą, vertės nustatymą, užantspaudavimą arba kitokį pažymėjimą skiriamaisiais ženklais ir kita. Teismas gali areštuoti konkretų ar abstraktų turtą tik teisiškai – tokiu atveju turtą de facto areštuoja, o esant reikalui ir patikslina areštuojamo turto sudėtį antstolis (CPK 147 str. 5 d., 675 str. 3 d., Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str.). Areštuoti turtą teisine bei faktine prasmėmis kartu gali nebent antstolis sprendimo vykdymo stadijos metu (CPK 675 str. 2 d.). Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Laikesta“ turtui apskritai, o konkretų areštuotiną turtą surado ir nustatė antstolis, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su pareiškėjui UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ priklausančio turto areštu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-519/2009).

24LR CPK 603 str. yra reglamentuota kitų asmenų teisių gynimo vykdant sprendimą tvarka. Minėtoje teisės normoje nurodyta, kad kiti asmenys gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės, jeigu jis yra susijęs su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu. Tokį ginčą nagrinėja teismas pagal ginčo teisenos taisykles. Ieškinius dėl arešto turtui panaikinimo gali pareikšti ir nepriklausančio skolininkui turto savininkas, ir teisėtas jo valdytojas. Ieškiniai dėl arešto turtui panaikinimo pareiškiami skolininkui ir išieškotojui. Jeigu turtas areštuotas dėl jo konfiskavimo, tai atsakovais traukiami asmenys, kurių turtas areštuotas, ir valstybinė mokesčių inspekcija. Jeigu areštuotas turtas jau perduotas išieškotojui arba realizuotas, ieškinys pareiškiamas taip pat ir tiems asmenims, kuriems turtas perduotas arba kurie tą turtą įgijo. Patenkinus ieškinį dėl jau realizuoto turto grąžinimo, ginčus tarp turto įgijėjo, išieškotojo ir skolininko nagrinėja teismas pagal ginčo teisenos taisykles.

25Dėl išdėstyto Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmestinas.

26Pažymėtina, kad prašymo šioje byloje atmetimas kaip de jure nepagrįsto reiškia, jog pareiškėjas pasirinko ydingą savo civilinių teisių gynimo būdą, o ne tai, kad pareiškėjo subjektinės teisės nebuvo pažeistos. Pareiga tinkamai suformuoti procesinio dokumento dalyką ir pagrindą tenka pačiam pareiškėjui (LR CPK 13 str., 111 str. 2 d. 3-4 p.).

27Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas UAB „Intrac Lietuva“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 5. Reikalavimams užtikrinti, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 28 d. nutartimi prašymą... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 10 d. preliminariu... 8. Vykdydama Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį... 9. Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. sausio 23 d. gautas pareiškėjo UAB... 10. Pareiškėjas nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d.... 11. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjo... 12. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, areštuojant su... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Intrac Lietuva“ prašo panaikinti... 14. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimas už... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Šiaulių dujotiekio... 16. Nurodo, kad apeliantas neteisingai teigia, jog Šiaulių apygardos teismo 2011... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m.... 20. Pareiškėjas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kreipėsi į Šiaulių... 21. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pareiškėjo prašymą... 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagrindinė turto arešto... 23. Priklausomai nuo to, kas priima sprendimą areštuoti turtą ir jį vykdo,... 24. LR CPK 603 str. yra reglamentuota kitų asmenų teisių gynimo vykdant... 25. Dėl išdėstyto Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d.... 26. Pažymėtina, kad prašymo šioje byloje atmetimas kaip de jure nepagrįsto... 27. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 28. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį ir...