Byla N2-2600-804/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės blogos, nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio globėjo skyrimo bei išlaikymo priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ričardas Prašmuntas,

2sekretoriaujant Nijolei Blaževič,

3dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei Ž. Dastikienei, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei N. Kanapickienei,

4trečiojo asmens ( - ) blogos namų atstovui V. P.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams L. M. ir S. P., trečiajam asmeniui ( - ) blogos namams, institucijai, teikiančiai išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės blogos, nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio globėjo skyrimo bei išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

6ieškovė prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią L. M., a. k. ( - ) ir S. P., a. k. ( - ) jų nepilnamečių vaikų R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) atžvilgiu; nustatyti R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) nuolatinę globą (globa institucijoje); nuolatiniu R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) globėju paskirti ( - ) globos namus; R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti ( - ) globos namuose, ( - ); priteisti iš kiekvieno atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams kas mėnesį mokamas periodines išmokas po 300 litų kiekvienam vaikui nuo ieškinio pateikimo dienos iki jų pilnametystės.

7Ieškovė nurodė, kad atsakovai nesusituokę turi du nepilnamečius vaikus R. P., gim. ( - ), ir R. P., gim. ( - ). Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais vaikams yra nustatyta laikinoji globa institucijoje, globėju paskirti ( - ) globos namai, gyvenamoji vieta nustatyta ( - ) globos namuose. Atsakovų šeima dėl girtavimo įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą Vaiko teisių apsaugos skyriuje nuo 2004 m. pradžios. Atsakovams teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose, dirbamas prevencinis socialinis darbas, tačiau teigiamų rezultatų nėra. Atsakovai dažnai girtauja, bendrauja su įtartinos reputacijos asmenimis, nuolat kyla muštynės. Atsakovai niekur nedirba, pragyvena iš atsitiktinių darbų, gyvena labai seno dalyje, kuriame jiems leidžia prisiglausti namo savininkas, patalpos neremontuotos, aplinka itin skurdi. Atsakovai buvo gydomi infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninėje, paskirtas gydymas namuose nereguliarus dėl netinkamo gyvenimo būdo. Abu atsakovai, nustačius laikinąją globą vaikams tik kelis kartus pradžioje aplankė vaikus globos namuose, neteikia jiems jokio išlaikymo, nesudaro sąlygų ir neužtikrina saugios aplinkos augti savo namuose, vengia materialiai juos išlaikyti. Davus sutikimą vaikai svečiuojasi pas giminaitę J. M., kurią vadina močiute. Su ja vaikai praleidžia dalį vasaros atostogų, šventes, kartais savaitgalius, moteris turėdama galimybių aplanko vaikus globos namuose, tačiau dėl savo amžiau neketina savo šeimoje globoti vaikų. Paėmus vaikus iš šeimos gydytis nuo alkoholizmo nė vienas iš tėvų nebandė. Laikinosios globos peržiūrų metu atsakovai pripažindavo priklausomybės nuo alkoholio problemą, žadėdavo keisti gyvenimo būdą, sudaryti sąlygas vaikams augti biologinėje šeimoje, tačiau savo pažadų netesėdavo ir jokių konkrečių veiksmų situacijai pakeisti nesiimdavo. Dėl tokio savo elgesio atsakovai buvo daug kartų įspėti tiek raštu, tiek žodžiu, jiems išaiškintos tokio elgesio pasekmės.

8Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jiems procesiniai dokumentai įteikti ir apie posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

9Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad atsakovai prarado laikiną būstą, nesistengia ir noro keistis nerodo, daro žalą vaikams.

10Trečiasis asmuo ( - ) globos namai su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad vaikai yra tuberkuliozės įskaitoje, vasarą gydomi sanatorijoje, atsakovai vengė gydyti vaikus. Vaikai pyksta ant atsakovės, nes ji nesaugo šeimos židinio. Vaikai turi problemų su mokslu, tačiau dabar jiems palengvintos programos, jei progresuoja.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, yra prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma, turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

13CPK 402 str. numatyta, kad tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę apriboti tik CK trečiojoje knygoje nustatytais pagrindais. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Taigi, esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. Šio klausimo išsprendimas priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių, pažeidžiamų konkrečių vaiko teisių ir interesų bei pažeidimų pobūdžio, o taip pat galimybės panaikinti vaiko teisių ir interesų pažeidimus. Pažymėtina, kad Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gėrove. Jeigu tėvai nesirūpina vaiku, neužtikrina būtiniausių vaiko poreikių tenkinimo, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

14Byloje esantys asmens duomenys patvirtina, kad atsakovai R. P., gim. ( - ), ir R. P., gim. ( - ), tėvai.

15Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymais Nr. ( - )ir Nr. ( - ) vaikams buvo nustatyta laikinoji globa ( - ) globos namuose. Atsakovams diagnozuota ir gydyta tuberkuliozė. Iš Vilniaus apskr.. VPK Elektrėnų PK rašto nustatyta, kad ( - ) atsakovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 181 str., atsakovė taip pat ne kartą įspėta dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros. Iš buities tyrimo aktų nustatyta, kad atsakovai sanitarinių normų laikosi labai retai, namai be patogumų, tinkamų gyvenimo ir buities sąlygų vaikams nėra. Tikrintojo pastabose ir rekomendacijose nurodyta, kad atsakovai randami girti, pamiršta vaikus pasiimti iš mokyklos, gautą pašalpą išleidžia alkoholiui, kaimynų liudijimu atsakovų namuose girtaujama, lankosi girtaujantys atsakovų draugai, atsakovai nelanko ir nesidomi vaikais ar kaip juos grąžinti į šeimą, gydytis nuo alkoholio priklausomybės nenori.

16Atsakovams 2008-07-24, 2012-02-29, 2012-09, 2013-03-27 surašyti įspėjimai dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros.

17CK 3.180 str. 2 d. numatyta, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

18Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai vengia pareigos auklėti, prižiūrėti ir rūpintis savo vaiku, girtauja, nedirba, padėtis nepasikeitė ir po to, kai atsakovų nepilnamečiams vaikams buvo nustatyta laikinoji globa ir jie buvo įkurdinti globos namuose, atsakovai ir toliau savo gyvenimo būdo nekeitė, patys vaikais nesidomi, neatliko jokių realių veiksmų, kad situacija pasikeistų ir vaikas galėtų būti grąžintas tėvams. Duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra, todėl teismas daro išvadą, kad tikslinga atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų R. P., gim. ( - ), ir R. P., gim. ( - ), atžvilgiu.

19CPK 407 str., CK 3.183 str. 4 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir nuolatinę jo gyvenamąją vietą.

20Remiantis į bylą pateiktu ( - ) globos namų prašymais dėl paskyrimo vaiko globėju, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-02-28 sprendimu dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada, R. P., gim. ( - ), ir R. P., gim. ( - ), nuolatiniu globėju skirtini ( - ) globos namai. R. P., gim. ( - ), ir R. P., gim. ( - ), nuolatinė gyvenamoji vieta taip pat nustatytina ( - ) globos namuose, adresu ( - )

21CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams (CK 3.192 str. 2 d.). Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.). Ši tėvų pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikus iki jiems sulaukiant pilnametystės. CK 3.194 str. 1 d. numato, kad jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

22Atsakovai yra darbingo amžiaus, gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovai yra nedarbingi ir tokiu būdu dėl objektyvių priežasčių negali teikti vaikui reikalingo išlaikymo, nėra. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, iš kiekvieno iš atsakovų priteistinas išlaikymas – po 300 Lt kiekvieną mėnesį mokamų periodinių išmokų kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės, pavedant ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiams tenkantį išlaikymą.

23Patenkinus ieškinį iš atsakovų priteistinos 144 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) valstybei (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 96, 268, 270, 282, 400-407 str., teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti visiškai:

26neterminuotai apriboti tėvų valdžią L. M., a. k. ( - ) ir S. P., a. k. ( - ) jų nepilnamečių vaikų R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) atžvilgiu;

27nustatyti R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) nuolatinę globą (globa institucijoje);

28nuolatiniu R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) globėju paskirti ( - ) globos namus, , į.k. ( - ), ( - );

29R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti ( - ) globos namuose, ( - );

30priteisti iš L. M., a. k. ( - ) ir S. P., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) iš kiekvieno atskirai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt kiekvienam vaikui nuo ieškinio pateikimo dienos, t.y. nuo 2013-08-16, iki jų pilnametystės.

31Pavesti ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiams tenkantį išlaikymą.

32Išlaikymo sumą kasmet indeksuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

33Priteisti iš L. M. ir S. P. iš kiekvieno po 72 L Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

34Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir globos nustatymo vykdyti skubiai.

35Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ričardas Prašmuntas,... 2. sekretoriaujant Nijolei Blaževič,... 3. dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei Ž.... 4. trečiojo asmens ( - ) blogos namų atstovui V. P.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 6. ieškovė prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią L. M., a. k. ( - ) ir... 7. Ieškovė nurodė, kad atsakovai nesusituokę turi du nepilnamečius vaikus R.... 8. Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 9. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 10. Trečiasis asmuo ( - ) globos namai su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad vaikai... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3... 13. CPK 402 str. numatyta, kad tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę... 14. Byloje esantys asmens duomenys patvirtina, kad atsakovai R. P., gim. ( - ), ir... 15. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymais Nr. ( -... 16. Atsakovams 2008-07-24, 2012-02-29, 2012-09, 2013-03-27 surašyti įspėjimai... 17. CK 3.180 str. 2 d. numatyta, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas... 18. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai vengia pareigos auklėti,... 19. CPK 407 str., CK 3.183 str. 4 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti... 20. Remiantis į bylą pateiktu ( - ) globos namų prašymais dėl paskyrimo vaiko... 21. CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 22. Atsakovai yra darbingo amžiaus, gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą... 23. Patenkinus ieškinį iš atsakovų priteistinos 144 Lt bylinėjimosi išlaidos... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 96, 268, 270, 282, 400-407 str.,... 25. ieškinį patenkinti visiškai:... 26. neterminuotai apriboti tėvų valdžią L. M., a. k. ( - ) ir S. P., a. k. ( -... 27. nustatyti R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) nuolatinę globą (globa... 28. nuolatiniu R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) globėju paskirti ( - )... 29. R. P., a. k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą... 30. priteisti iš L. M., a. k. ( - ) ir S. P., a. k. ( - ) išlaikymą... 31. Pavesti ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiams tenkantį išlaikymą.... 32. Išlaikymo sumą kasmet indeksuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant... 33. Priteisti iš L. M. ir S. P. iš kiekvieno po 72 L Lt bylinėjimosi išlaidas... 34. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir globos nustatymo vykdyti... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...