Byla P2-474-796/2014
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. U., R. U., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, UAB „D. G.“ dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas teismo skirti UAB „D. G.“ vadovei R. U. baudą už 2014-06-19 patvarkymo Nr. S1-280773 reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad vykdant vykdomąją bylą Nr. 0010/11/00430 dėl 5085,88 Lt skolos išieškojimo iš skolininko D. U. išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus naudai pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-12-21 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-12621-328/2010, 2014-06-19 antstolio padėjėjas patvarkymu Nr. S1-280773 įpareigojo UAB „D. G.“ vadovą per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo pateikti informaciją, dėl kokių priežasčių nėra vykdomi atskaitymai iš D. U. gaunamų pajamų. Nurodo, kad patvarkymas buvo siųstas registruotu įmonės buveinės adresu, tačiau grįžo su pašto žyma „neatsiėmė“. Patvarkymas taip pat išsiųstas įmonės elektroninio pašto adresu. Nurodo, kad vadovaujantis CPK 123 str. 4 d. ir 604 str. patvarkymas laikytinas įteiktu tinkamai. Kadangi patvarkymas iki šiol nėra vykdomas, išieškojimo vykdymas yra apsunkintas.

3Byla paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta suinteresuotiems asmenims, išaiškinant jiems teisę iki teismo posėdžio pateikti atsiliepimą į pareiškimą, tačiau nustatytu terminu atsiliepimų į pareiškimą negauta.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0010/11/00430 medžiagos nustatyta, jog antstolis A. Selezniovas vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-12-21 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-12621-328/2010 dėl 5085,88 Lt skolos išieškojimo iš skolininko D. U. išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus naudai (v.b.l. 3). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, D. U. dirba UAB „D. G.“ (v.b.l. 51, 53, 61, 63-64). 2012-05-29 patvarkymu Nr. S1-139275 UAB „D. G.“ įpareigota iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą ir 20 procentų nuo pajamų dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo (v.b.l. 69-70). 2014-06-19 antstolio padėjėjas patvarkymu Nr. S1-280773 įpareigojo UAB „D. G.“ vadovą per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo pateikti informaciją, dėl kokių priežasčių nėra vykdomi atskaitymai iš D. U. gaunamų pajamų pagal 2012-05-29 patvarkymą Nr. S1-139275 (v.b.l. 76). Patvarkymas išsiųstas registruotu laišku įmonės buveinės adresu, tačiau grįžo neįteiktas su pašto žyma „neatsiėmė“ (v.b.l. 78). Patvarkymas taip pat išsiųstas įmonės elektroninio pašto adresu (v.b.l. 77).

6Antstolio, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcija, reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalimi, asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Kadangi šiuo atveju antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas UAB „D.G.“ vadovas (CPK 585 str. 3 d.). Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „D. G.“ vadovė nuo 2011-07-04 yra R. U..

7Teisėto ir nenuginčyto antstolio reikalavimo nevykdymas pripažintinas CPK 585 straipsnio 1 dalies pažeidimu, už kurį gali būti skiriama bauda (CPK 585 str. 2, 3 d.). Vadovaujantis CPK 604 str. ir iš vykdomosios bylos medžiagos nustatytomis aplinkybėmis, laikytina kad 2014-06-19 patvarkymas Nr. S1-280773 UAB „D. G.“ įteiktas tinkamai. Pažymėtina, kad kiekvienas vykdymo proceso dalyvis privalo vykdyti antstolio reikalavimus per antstolio nustatytą terminą, bendradarbiauti su antstoliu ir kitais vykdymo proceso dalyviais. Šiuo atveju UAB „D. G.“ vadovė buvo tinkamai informuota apie pareigas ir įspėta apie atsakomybę už antstolio patvarkymų nevykdymą (CPK 585 str.), tačiau iki pareiškimo padavimo dienos antstolio reikalavimai nebuvo vykdomi.

8Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad antstolio patvarkymas nebuvo vykdomas be svarbios priežasties, todėl UAB „D. G.“ vadovei skirtina bauda (CPK 585 str. 2 d.).

9Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad per 2014-06-19 patvarkyme nustatytą terminą patvarkyme nurodyti reikalavimai nebuvo įvykdyti, UAB „D.G.“ vadovei R. U. už 2014-06-19 patvarkymo Nr. S1-280773 reikalavimų nevykdymą skirtina 10 Lt dydžio bauda už kiekvieną reikalavimo neįvykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo teismo nutarties priėmimo dienos.

10Išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 str. 2 d.).

11Baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų (CPK 106 str. 3 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585, 616, 645 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Paskirti UAB „D. G.“, į.k. ( - ) vadovei R. U. a.k. ( - ) už vykdomojoje byloje Nr. 0010/11/00430 priimto 2014-06-19 patvarkymo Nr. S1-280773 „Dėl informacijos pateikimo“ reikalavimų nevykdymą 10,00 Lt (dešimties Lt 00 ct) baudą už kiekvieną reikalavimo neįvykdymo dieną nuo teismo nutarties priėmimo dienos.

15Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/11/00430 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai