Byla 2-1182/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dvirida“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutarties, kuria atsakovams pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2680-560/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Hellmann Worldwide Logistics procesinių teisių perėmėjo V. R. skundą atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Saginda“ bei uždarajai akcinei bendrovei „Dvirida“ dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo BUAB „Saginda“ 2012 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3.1-3.6. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Saginda“ administratoriui sudaryti be varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų ( - ) bei pastato-gamybinio pastato ( - ) kartu su valstybinės žemės sklypo ( - ) nuomos teise) pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu UAB „Dvirida“ bei uždrausti atsakovams BUAB „Saginda“ ir UAB „Dvirida“ vykdyti prievoles, kylančias iš be varžytynių parduodamo aukščiau nurodyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties. Nurodė, jog iš teismui pateikto skundo matyti, jog skundo dalyką sudaro reikalavimas, tiesiogiai susijęs su BUAB „Saginda“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimu. Pareiškėjo skundo patenkinimo atveju realiai iškiltų klausimas dėl tokio teismo priimto sprendimo (nutarties) įvykdymo, jeigu teismo sprendimas būtų priimtas po sutarties sudarymo ar nuosavybės teisės į turtą perleidimo UAB „Dvirida“. Prašomos laikinosios apsaugos priemonės padės išvengti interesų konflikto ir užtikrins visų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimą. Tuo atveju, jeigu teismas panaikintų skundžiamus nutarimus, o laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, nutarimus įvykdžius, kreditoriai būtų priversti reikšti kitus papildomus reikalavimus. Taip padidėtų bylinėjimosi apimtys bei laikotarpis, per kurį būtų išnagrinėta bankroto byla.

4Atsakovas BUAB „Saginda“ pateikė atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė prašymo netenkinti. Nurodė, jog pareiškėjas apskritai neturi teisės ginčyti BUAB „Saginda“ kreditorių komiteto nutarimų, kadangi jis nėra kreditorių komiteto narys, todėl skundas bei prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturėjo būti priimti. Be to nurodo, jog pareiškėjas teigia, kad priimtas nutarimas pažeidžia visų BUAB „Saginda“ kreditorių teises ir interesus, tačiau nenurodo, kaip šios teisės ir interesai yra pažeidžiami. Teigia, jog BUAB „Saginda“ priklausantis nekilnojamasis turtas, dėl kurio pardavimo pareiškėjas pateikė skundą, yra įkeistas kreditoriui „Swedbank“, AB. Šio kreditoriaus finansinis reikalavimas BUAB „Saginda“, patvirtintas įmonės bankroto byloje – 8 500 686,85 Lt. Remiantis ĮBĮ 34 str. pirmiausia tenkinami įkeitimu užtikrinti kreditoriaus reikalavimai, todėl visos piniginės lėšos pardavus šį nekilnojamąjį turtą bus pervedamos įkaito turėtojui „Swedbank“, AB. Akivaizdu, kad UAB „Saginda“ bankroto byloje „Swedbank“, AB finansinis reikalavimas nebus pilnai patenkintas (už įkeistą turtą nebus gauta pakankamai piniginių lėšų šiam reikalavimui patenkinti), todėl kitų įmonės kreditorių (tame tarpe ir pareiškėjo) finansiniai reikalavimai taip pat nebus patenkinti. Atsakovas mano, kad ginčijamas nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir interesų, juolab, kad pats įkaito turėtojas „Swedbank“, AB 2012 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkime balsavo už nutarimo priėmimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir uždraudė BUAB „Saginda“ administratoriui sudaryti be varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų ( - ) bei pastato - gamybinio pastato ( - ) kartu su valstybinės žemės sklypo ( - ) nuomos teise) pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu UAB „Dvirida“ bei uždraudė atsakovams BUAB „Saginda“ ir UAB „Dvirida“ vykdyti prievoles, kylančias iš be varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų ( - ) bei pastato-gamybinio pastato ( - ) kartu su valstybinės žemės sklypo ( - ) nuomos teise) pirkimo-pardavimo sutarties. Teismas, preliminariai įvertinęs skundo reikalavimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, nematė pagrindo konstatuoti, kad skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas, o pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimas yra akivaizdžiai negalimas. Sutiko su pareiškėjo argumentais dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėjo, kad teismui patenkinus pareiškėjo reikalavimus, gali būti sunku grąžinti šalis į pradinę padėtį, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas UAB „Dvirida“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas neatsižvelgė į UAB „Dvirida“ prašymą pratęsti terminą atsiliepimams į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikti, ir negavęs atsiliepimo neteisėtai priėmė skundžiamą nutartį, pažeisdamas procesines teisės normas.

102. Teismas neturėjo pagrindo priimti skundžiamos nutarties, kadangi pareiškėjo skundas yra formalus, siekiant sutrukdyti turto pardavimo procedūrą. Pareiškėjas nenurodo jokio svaraus pagrindo naikinti ginčijamų kreditorių komiteto nutarimų, nepagrindžia, kokiu būdu jo teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami. Pažymėjo, kad visos piniginės lėšos pardavus minėtą turtą atiteks „Swdbank“, AB, kuriam yra įkeistas minėtas turtas.

11Atsakovas BUAB „Saginda“ su atskiruoju skundu sutiko. Nurodė, kad pareiškėjo skundas ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra aiškiai nepagrįsti, teikiami tik formaliais pagrindais, vilkina bankroto bylą bei didina administravimo išlaidas. Pažymėjo, kad pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, kadangi savo reikalavimo teisę BUAB „Saginda“ 2013 m. sausio 3 d. perleido naujajam kreditoriui V. R., tuo tarpu skundą teismui dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo pateikė 2013 m. sausio 4 d.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

14Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos be pagrindo, kadangi pareiškėjo skundas yra formalus. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas preliminariai įvertino pareikšto ieškinio pagrįstumą ir jį pagrindžiančius įrodymus bei sprendė, kad skundas nėra akivaizdžiai nepagrįstas.

15Pažymėtina, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo, tik preliminariai nustato, ar yra tikimybė, jog pagal pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas gali pasunkėti, nepritaikius prašomų priemonių. Nagrinėjamu atveju, nesant akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas, atmestini apelianto argumentai dėl ieškinio faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis apeliantas grindžia laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįstumą, nes jie neturi teisinės reikšmės, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Šioje stadijoje ieškinio pagrįstumo klausimas iš esmės nesprendžiamas, todėl atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl ieškinio nepagrįstumo nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo palankaus ieškovui sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsižvelgiant į pareikštą ieškinio reikalavimą – pripažinti negaliojančiais BUAB „Saginda“ kreditorių komiteto nutarimus dėl minėto turto pardavimo UAB „Dvirida“ – nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, minėtas nekilnojamasis turtas galėtų būti perleistas UAB „Dvirida“, o tai ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju apsunkintų arba padarytų negalimą tokio sprendimo įvykdymą.

17Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas pažeidė procesines teisės normas, išsprendęs laikinųjų apsaugos priemonių klausimą negavęs atsiliepimo iš atsakovo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, o apie tokio prašymo nagrinėjimą teismas atsakovui praneša tik tokiu atveju, kai mano, jog tai yra būtina. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo, teismas nėra saistomas šalių prašymo, o turi teisę pats, nesant šalies prašymo, pasirinkti klausimo nagrinėjimo būdą. Ar informuoti atsakovą apie ieškovo paduotą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas sprendžia kiekvienu atveju įvertinęs faktines aplinkybes. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laiku negavęs atsakovo nuomonės dėl taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių, įvertinęs byloje esančius duomenis ir nusprendęs, kad jų pakanka klausimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti, pagrįstai jį išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka nesant atsakovo atsiliepimo. Pažymėtina, kad ilgesnis delsimas spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą būtų nesuderinamas su šiam klausimui svarbiu operatyvumo principu. Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad procesinės teisės normos nebuvo pažeistos, o atsakovo teisės pateikti atsikirtimus nagrinėjamu klausimu nebuvo apribotos. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovui nesutinkant su teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įstatymu yra užtikrinta teisė šią nutartį apskųsti ir pateikti savo argumentus bei juos pagrindžiančius įrodymus. Minėta teise atsakovas pasinaudojo, tačiau neįrodė skundžiamos nutarties neteisėtumo, todėl teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį.

18Atsižvelgiant į minėtus argumentus, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįstos, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329, 338 str.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo BUAB... 4. Atsakovas BUAB „Saginda“ pateikė atsiliepimą į prašymą dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi pareiškėjo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovas UAB „Dvirida“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 9. 1. Teismas neatsižvelgė į UAB „Dvirida“ prašymą pratęsti terminą... 10. 2. Teismas neturėjo pagrindo priimti skundžiamos nutarties, kadangi... 11. Atsakovas BUAB „Saginda“ su atskiruoju skundu sutiko. Nurodė, kad... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 14. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Pažymėtina, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 17. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas pažeidė procesines teisės normas,... 18. Atsižvelgiant į minėtus argumentus, teismas sprendžia, kad pirmosios... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 20. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....