Byla e2-1787-524/2017
Dėl taikos sutarties tvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės SMD“ ieškinį atsakovei Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo UAB „Kongera“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi šalių pateiktą prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės SMD“ ieškinį atsakovei Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo UAB „Kongera“,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo: pripažinti negaliojančia 2017 m. rugsėjo 21 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. (4.1.9)-R5-504, sudarytą tarp Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir UAB,,Kongera“, taikant restituciją; įpareigoti atsakovę Skuodo rajono savivaldybės administraciją tęsti supaprastinto atviro konkurso procedūras- siūlyti sudaryti pirkimo sutartį UAB ,,SMD“, tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį; priteisti iš atsakovės Skuodo rajono savivaldybės administracijos ieškovės UAB „SMD“ naudai žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog atsakovė nepagrįstai sudarė statybos darbų sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Kongera“, nes pastarasis neįvykdė pirkimo sąlygų reikalavimų. Teigia, kad ieškovė pažeidė VPĮ 86 str. 2 d. įtvirtintus reikalavimus. Mano, kad yra pagrindas tęsti supaprastinto atviro konkurso procedūras ir taikyti ieškovės reikalavimus.

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog sprendimą sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu priėmė, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą. Pažymi, kad trečiasis asmuo, nors ir pavėluotai, bet įvykdė pirkimo sąlygų reikalavimus.

4Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį tenkinti.

5Ieškovė pateikė dubliką, jame nurodo, kad nesutinka su atsakovės atsiliepimu į ieškinį. Teigia, kad atsakovės pozicija paremta Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, kuris yra klaidingas, prieštaraujantis VPĮ bei paskelbto konkurso nuostatoms, teismų praktikai. Pažymi, kad minėtai tarnybai nesuteikta teisė vertinti konkurso dalyvių pasiūlymus, interpretuoti sąlygas taip, kad konkurso reikalavimus pažeidęs tiekėjas būtų pripažintas laimėtoju. Prašo ieškinį tenkinti. Pažymi, kad neprieštarauja taikos sutarties sudarymui.

6Atsakovė pateikė tripliką, jame nurodo, kad ginčijamas sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į viešąjį interesą, t.y. į tai, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina buvo mažesnė, o atitinkamai darbai finansuojami mokesčių mokėtojų lėšomis. Sutinka, kad trečiasis asmuo praleido atitinkamus terminus dokumentams pateikti, bet nemano, kad tai priežastis atmesti pasiūlymus. Siūlo procesą užbaigti taikos sutartimi.

7Siekdamas išsiaiškinti galimybę užbaigti bylą taikiai, teismas skyrė bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2017 m. gruodžio 28 d., 10.00 val. Teismas išaiškino šalims, kad šalims pateikus taikos sutartį iki teismo posėdžio datos, minėtos sutarties tvirtinimo klausimas bus sprendžiamas rašytinio proceso tvarka, nekviečiant šalių.

8Teisme 2017-12-20 gautas ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens prašymas patvirtinti 2017-12-14 taikos sutartį. Pažymi, kad šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės. Klausimą dėl taikos sutarties tvirtinimo prašo spręsti šalims nedalyvaujant.

9Prašymas tenkintinas.

10Civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis).

11Šalių 2017-12-14 sudarytoje taikos sutartyje išreikšta ginčo šalių valia, sutarties sąlygos iš esmės neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, trečiasis asmuo sutinka su taikos sutartimi, taigi, sutartis neprieštarauja ir viešajam interesui, sutartimi šalys išsprendė kilusį teisminį ginčą ir susitarė dėl taikaus sprendimo, žino jo teisines pasekmes, todėl taikos sutartis yra tvirtintina, civilinė byla pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės SMD“ ieškinį atsakovei Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo UAB „Kongera“, nutrauktina (CPK 291 straipsnis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, CK 6.985 straipsnio 1 dalis).

12Išaiškintina ieškovei, jog jos pasiūlymas bus vertinamas pakarotinai ir tik nenustačius pasiūlymo trūkumų, atsakovė spręs dėl sutarties su ieškove sudarymo, nes teismas neturi teisės įpareigoti atsakovę sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

13Patvirtinus taikos sutartį, vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d. nuostatomis, ieškovei grąžintina 75 procentų žyminio mokesčio dalis (CPK 87 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis CPK 290, 291 str., teismas

Nutarė

15ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens prašymą tenkinti.

16Patvirtinti ieškovės UAB „SMD“, juridinio asmens kodas 301152028, adresas: Žalioji g. 4/Aukštoji g.5, 87339 Telšiai, buveinė: Turgaus g. 19a, 87122 Telšiai (toliau – Ieškovė), atsakovės Skuodo rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas (toliau – Atsakovės), ir trečiojo asmens UAB „Kongera“, juridinio asmens kodas 302881661, adresas: Danės g. 15, 5 aukštas, LT-92117 Klaipėda (toliau – Trečiasis asmuo), 2017-12-14 sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

171.

18Ieškovė atsisako visų ieškinio reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Atsakovei.

192.

20Atsakovė pripažįsta negaliojančia statybos rangos darbų sutartį Nr. (4.1,9)-R5-504 dėl Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B/Turgaus g. 3, statybos, sudarytą 2017 m. rugsėjo 21 d. tarp Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kongera“ (toliau - Sutartis).

213.

22Atsakovė įsipareigoja grįžti į viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo procedūrą ir kviesti UAB „SMD“ pateikti kvalifikacinius dokumentus ir, nenustačius trūkumų, sudaryti su Ieškove pirkimo sutartį dėl Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B/Turgaus g. 3, statybos už Ieškovo konkursui pateiktame pasiūlyme nurodytą kainą - 1 098 789,91 (vieną milijoną devyniasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis Eur 91 et) su PVM.

234.

24Trečiasis asmuo neprieštarauja, kad Sutartis bus pripažinta negaliojančia.

255.

26Ieškovė, Atsakovė ir Trečiasis asmuo patvirtina, kad šia taikos sutartimi ginčas tarp jų Civilinėje byloje yra išspręstas, taip pat, kad Ieškovė, Atsakovė ir Trečiasis asmuo neturi ir ateityje neturės vieni kitiems pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl Civilinėje byloje Ieškovės pareikšto ieškinio reikalavimo Atsakovei ir dėl šios taikos sutarties sąlygų.

276.

28Salys susitaria, kad kiekvienai jų tenka Civilinėje byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos ir nė viena iš šalių nėra atsakinga už kitos šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas ir jų neatlygins.

297.

30Ši taikos sutartis įsigalioja nuo Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta Taikos sutartis Civilinėje byloje, įsiteisėjimo dienos.

318.

32Ši Taikos sutartis yra sudaroma ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės

33aktus.

349.

35Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad šios Taikos sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka šalių išreikštą tikrąją valią bei, jog suprato šios taikos sutarties pasekmes. Ši taikos sutartis yra sudaryta įgaliotų asmenų, laisva šalių valia, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais, nenaudojant spaudimo, dėl kurio šalys būtų priverstos sudaryti taikos sutartį.

3610.

37Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos šios taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos Nr. E2-1787-524/17 nutraukimo pasekmės, numatytos 87 str. 293 str., 294 str., tai yra, kad: civilinė byla Nr. E2-1787-524/1 nutraukiama teismo nutartimi, kurioje nurodomos teismo tvirtinamos šalių pasirašytos šios taikos sutarties sąlygos ir tai, kad civilinę bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

3811.

39Šalys susitaria, kad visas kitas patirtas bylinėjimosi bei susijusias išlaidas kiekviena šalis savarankiškai padengs ir nereikš viena kitai pretenzijų dėl tokių išlaidų atlyginimo. Teismo patirtas ir su civilinės bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas, jei tokių būtų, įsipareigoja atlyginti Atsakovė.

40Grąžinti ieškovei UAB „SMD“ žyminio mokesčio, sumokėto 2017-11-23, AB Swedbank, mokėjimo Nr. 826 (įmokėta suma – 1 537,50 Eur), dalį – 1 153,13 Eur. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

41Civilinę bylą Nr. e2-1787-524/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės SMD“ ieškinį atsakovei Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo UAB „Kongera“, nutraukti.

42Nutartis per 7 dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso... 2. ieškovė ieškiniu prašo: pripažinti negaliojančia 2017 m. rugsėjo 21 d.... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog... 4. Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį tenkinti.... 5. Ieškovė pateikė dubliką, jame nurodo, kad nesutinka su atsakovės... 6. Atsakovė pateikė tripliką, jame nurodo, kad ginčijamas sprendimas buvo... 7. Siekdamas išsiaiškinti galimybę užbaigti bylą taikiai, teismas skyrė... 8. Teisme 2017-12-20 gautas ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens prašymas... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys... 11. Šalių 2017-12-14 sudarytoje taikos sutartyje išreikšta ginčo šalių... 12. Išaiškintina ieškovei, jog jos pasiūlymas bus vertinamas pakarotinai ir tik... 13. Patvirtinus taikos sutartį, vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d. nuostatomis,... 14. Vadovaudamasis CPK 290, 291 str., teismas... 15. ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens prašymą tenkinti.... 16. Patvirtinti ieškovės UAB „SMD“, juridinio asmens kodas 301152028,... 17. 1.... 18. Ieškovė atsisako visų ieškinio reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje... 19. 2.... 20. Atsakovė pripažįsta negaliojančia statybos rangos darbų sutartį Nr.... 21. 3.... 22. Atsakovė įsipareigoja grįžti į viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo... 23. 4.... 24. Trečiasis asmuo neprieštarauja, kad Sutartis bus pripažinta negaliojančia.... 25. 5.... 26. Ieškovė, Atsakovė ir Trečiasis asmuo patvirtina, kad šia taikos sutartimi... 27. 6.... 28. Salys susitaria, kad kiekvienai jų tenka Civilinėje byloje turėtos... 29. 7.... 30. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo Klaipėdos apygardos teismo nutarties,... 31. 8.... 32. Ši Taikos sutartis yra sudaroma ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos... 33. aktus.... 34. 9.... 35. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad šios Taikos... 36. 10.... 37. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos šios taikos sutarties... 38. 11.... 39. Šalys susitaria, kad visas kitas patirtas bylinėjimosi bei susijusias... 40. Grąžinti ieškovei UAB „SMD“ žyminio mokesčio, sumokėto 2017-11-23, AB... 41. Civilinę bylą Nr. e2-1787-524/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės... 42. Nutartis per 7 dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...