Byla 2-552

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Čekanauskaitės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,Baltic Polis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. liepos 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,Baltic Polis“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Rubiko“ ir A. Z. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB DK ,,Batlic Polis“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams UAB ,,Rubiko“ ir A. Z. dėl 143 429,58 Lt žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 198). Ieškovas prašė liudytojais apklausti Latvijos Respublikoje gyvenančius A. L. , R. G. ir D. B.

4Vilniaus apygardos teismas parengiamajame teismo posėdyje 2005 m. birželio 21 d. minėtą prašymą patenkino. Atsakovai dėl tokio sprendimo neprieštaravo.

5Teismas 2005 m. liepos 18 d. nutartimi įpareigojo ieškovą iki 2005 m. liepos 25 d. į teismo specialiąją sąskaitą įmokėti 50 tūkst. Lt dydžio piniginį užstatą minėtam procesiniam veiksmui atlikti (t. 2, b. l. 2). Nurodė, kad kviestini liudytojai gyvena užsienyje, todėl yra būtinybė kreiptis į Latvijos Respublikos kompetentingą teismą su teismo pavedimu (CPK 173 str.) apklausti liudytojus ir dėl šio, siekiant užtikrinti liudytojų atvykimą ir bylinėjimosi išlaidų padengimą, būtina įpareigoti ieškovą įmokėti užstatą.

6Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti minėtą teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (t. 2, b. l .11). Nurodė, kad ši nutartis yra priimta netinkamai pritaikius procesinės teisės normas, nes teismo nustatytas užstato dydis ir įpareigojimo įvykdymo terminas neatitinka procesinio veiksmo pobūdžio. Apelianto nuomone teismas, nustatydamas tokią didelę užstato sumą, pažeidė pagrindinius užstato instituto tikslus, tai yra CPK 101 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyto užstato paskirtis yra užtikrinti procesinių veiksmų atlikimą ir padengti bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad liudytojai gyvena Europos Sąjungoje, Latvijos Respublikoje, Rygoje. Atstumas nuo Rygos iki Vilniaus yra ne daugiau kaip 350 km, todėl liudytojų atvykimo išlaidos, negalėtų viršyti 300 Lt kiekvienam vykstant automobiliu, o išlaidos kelionei lėktuvu – vienam asmeniui neviršija 1 600 Lt. Dėl paminėto atsakovas nurodė, jog remiantis protingumo kriterijumi, maksimalios visų trijų liudytojų išlaidos atvykti į Vilnių apklausai negalėtų viršyti 5 tūkst. Lt, o teismas nustatė nepagrįstai didelę užstato sumą.

7Be to, apelianto nuomone, įpareigojimas sumokėti tokią didelę sumą per trumpą laiką pažeidžia jo interesus bei užkerta kelią pasinaudoti teise į teisminę gynybą, nes pagal draudimo veiklą reguliuojančius įstatymus draudimo įmonės lėšas privalo investuoti, siekdamos investicijų saugumo ir veiklos stabilumo ir todėl esančios apyvartoje lėšos sudaro tik mažą atsakovo, draudimo kompanijos, aktyvų dalį bei yra skirtos einamiesiems mokėjimams.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Kaip žinoma, remiantis CPK 101 straipsnio pirmąja dalimi, siekdamas užtikrinti procesinių veiksmų atlikimą ar galimų nuostolių atlyginimą, teismas gali įpareigoti byloje dalyvaujantį asmenį, prašantį atlikti tam tikrą procesinį veiksmą, įmokėti nustatyto dydžio piniginį užstatą. Užstato paskirtis – užtikrinti procesinių veiksmų atlikimą, šiuo atveju - liudytojų apklausą, ir padengti bylinėjimosi išlaidas. Užstato dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į galimas procesinio veiksmo atlikimo išlaidas, atliekamų veiksmų pobūdį, ir siekdamas, kad nustatytas užstato dydis neužkirstų kelio byloje dalyvaujančiam asmeniui pasinaudoti teise į teisminę gynybą.

10Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovas prašo apklausti liudytojais tris Latvijos Respublikoje gyvenančius asmenis ir dėl to teismas įpareigojo ieškovą įmokėti 50 tūkst. Lt dydžio piniginį užstatą minėtam procesiniam veiksmui atlikti. Teismas nurodė, kad kviestini liudytojai gyvena užsienyje, todėl yra būtinybė kreiptis į Latvijos Respublikos kompetentingą teismą su teismo pavedimu apklausti liudytojus, reikalinga užtikrinti liudytojų atvykimą bei bylinėjimosi išlaidų padengimą. Tuo tarpu apelianto nuomone, teismo nustatyta 50 tūkst. Lt suma yra nepagrįstai didelė, nes liudytojai gyvena Latvijos Respublikoje, kuri yra Europos Sąjungos narė, Rygoje, atstumas iki kurios ne daugiau kaip 350 km ir pan.

11Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, sprendžia, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nustatytas 50 tūkst. Lt užstatas, keistina, nes CPK 101 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytam tikslui pasiekti, tai yra užtikrinti liudytojų apklausą bei padengti galimus nuostolius, yra pakankamas 15 tūkst. Lt dydžio užstatas (CPK 185 str.).

12Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Latvijos Respublika, kaip ir Lietuvos Respublika, yra Europos Sąjungos valstybės narės, todėl šioje byloje gali būti svarstoma galimybė kreiptis pagalbos į Latvijos Respubliką Tarybos reglamento (EB) Nr.1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose nustatyta tvarka. Pagal šio reglamento 18 straipsnį už prašymo surinkti įrodymus vykdymą Latvijos Respublikos teismas neimtų jokių mokesčių ir nereikalautų išlaidų atlyginimo. Tokiu atveju gali būti reikalaujama kompensuoti tik kitas išlaidas, tai yra atlyginimą vertėjams, liudytojų atvykimo išlaidas ir pan.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio antruoju punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2005 m. liepos 18 d. nutartį pakeisti.

15Įpareigoti ieškovą uždarąją akcinę bendrovę draudimo kompaniją ,,Baltic Polis“ iki 2005 m. lapkričio 9 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 15 tūkst. Lt dydžio piniginį užstatą ir pateikti minėtam teismui įmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai