Byla 1A-851-360-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Savinijaus Katausko,

2teisėjų Valentino Janonio, Violetos Miliuvienės,

3sekretoriaujant Aušrai Čybienei,

4dalyvaujant prokurorei Linai Karbauskienei,

5gynėjui advokatui Vaclovui Janušauskui,

6nuteistajai O. L.,

7teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. nuosprendžio, kuriuo O. L. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 22 str. 1 d. 178 str. 4 d. – 30 parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., bausmė subendrinta su neatlikta bausme, paskirta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartimi, iš dalies sudedant ir paskirta galutinė 45 parų arešto bausmė.

8Panaikintos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

9Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10O. L. nuteista už tai, kad 2010 m. lapkričio 2 d., apie 10.10 val., turėdama tikslą pagrobti svetimą turtą, atėjusi į prekybos centrą „Rimi“, esantį Taikos pr. 64, Klaipėdos m., pasikėsino pagrobti UAB „RIMI Lietuva“ priklausančias prekes: 4 vnt. „Bernų“ dešros po 12,99 Lt, bendros 51,96 Lt vertės; 2 vnt. „Medžioklės“ dešros po 12,99 Lt, bendros 25,98 Lt vertės, 1 vnt. „Kaimo“ dešros už 11,99 Lt; 2 vnt. „Žemaitiškos“ dešros po 11,69 Lt, bendros 23,38 Lt; 6 vnt. „Vytintos jautienos“ dešros po 14,99 Lt, bendros 89,94 Lt vertės, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, nes už prekybinių kasų buvo sulaikyta parduotuvės apsaugos darbuotojo. Taip pasikėsino pagrobti UAB „RIMI Lietuva“ priklausantį nedidelės vertės svetimą turtą už 203,25 Lt.

11Apeliaciniu skundu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. nuosprendį ir vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., O. L. nuosprendžiu paskirtą bausmę 30 parų arešto, subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 14 d. nuosprendžiu paskirta subendrinta su 2010 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu bausme, kuri 2011 m. birželio 8 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi pakeista, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir paskirti arešto bausmę 45 (keturiasdešimt penkioms) paroms. Į bausmės laiką įskaityti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. ir 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžiais paskirtos ir atliktos bausmės dalį. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

12Nurodo, kad teismas už padarytą nusikalstamą veiką, O. L. tinkamai parinko bausmės rūšį ir dydį, tačiau subendrindamas šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, t. y., teismas bendrindamas bausmes, nurodė, kad taiko BK 63 straipsnio nuostatas, tačiau realiai pritaikė BK 64 straipsnyje numatytą bausmių bendrinimo tvarką.

13Pirmosios instancijos teismas, nauju nuosprendžiu paskirdamas bausmę, turėjo ją subendrinti su ankstesniais nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, o ne su nuosprendžiu paskirtomis neatliktomis bausmėmis, kadangi tai numato BK 64 str. Taikydamas BK 63 straipsnio nuostatas, teismas turėjo įskaityti pagal ankstesnius nuosprendžius visą atliktą bausmę ar jos dalį.

14Teismo posėdyje prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.

15Gynėjas neprieštarauja.

16Apeliacinis skundas tenkintinas.

17Prokuroras skundžia pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, subendrinant O. L. paskirtąsias bausmes.

18Išanalizavus teismui pateiktą bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentais ir konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir neteisingai subendrino O. L. paskirtąsias bausmes.

19Pagal teismų praktiką dėl bausmių bendrinimo esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d. numatytam atvejui, kuri naujai pakoreguota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2007 m. gegužės 22 d. nutartimi Nr. 2K-P-193/2007, kai priėmus nuosprendį (ar net kelis) nustatoma, kad asmuo iki šių nuosprendžių priėmimo dar yra padaręs vieną ar kelias nusikalstamas veikas, teismas, paskyręs bausmę (bausmes), ją (jas) subendrina su pirmesniu nuosprendžiu paskirta bausme, o kai bausmės pirmesniu nuosprendžiu subendrintos, – su subendrinta bausme.

20LR BK 64 str. taikomas, kai nusikalstama veika padaroma po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo, tai yra kai naujas nusikaltimas padaromas per neatliktos bausmės, paskirtos pagal ankstesnį nuosprendį, laikotarpį.

21Šiuo atveju, nustatyta, kad O. L. nusikalstamą veiką pagal BK 178 str. 4 d. padarė 2010 m. lapkričio 2 d., tai yra iki 2011 m. kovo 14 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio priėmimo. Skundžiamu nuosprendžiu teismas pripažinęs O. L. kalta pagal BK 178 str. 4 d., nors ir nurodė, jog vadovaujasi BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., nuostatomis tačiau netinkamai jas pritaikė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo teiginiais, jog pirmosios instancijos teismas nauju nuosprendžiu paskirdamas bausmę, turėjo ją subendrinti su ankstesniais nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis t. y. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. nuosprendis turėjo būti subendrinamas su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m.. kovo 14 d. nuosprendžiu, kuris 2011 m. birželio 8 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi pakeistas, o ne su nuosprendžiu paskirtomis neatliktomis bausmėmis kaip tai numato BK 64 str.

22Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai 2011 m. birželio 17 d. nuosprendį subendrino su neatlikta bausme, paskirta 2010 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, kuris pakeistas 2011 m. birželio 8 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi.

23Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad taikant BK 63 str. nuostatas į bausmės laiką turi būti įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį. Nors nuoroda į bausmių subendrinimą pagal BK 63 straipsnio 1 d., 4 d., 9 d., yra teisinga, pats bausmių subendrinimo procesas nurodytas neteisingai, nes bausmių subendrinimas suformuluotas taip, kaip tai nurodyta BK 64 str., bet ne BK 63 str. 9 d. Tokiu būdu bausmes subendrinus BK 63 str. 9 d. nustatyta tvarka, į galutinės subendrintos bausmės laiką turėjo būti įskaityta bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. ir 2011 m. kovo 14 d. nuosprendžiais paskirtos ir atliktos bausmės dalį.

24Apie tokį įskaitymą nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nepaminėta, todėl skundžiamas nuosprendis keistinas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., BPK 328 str. 1 p., kolegija

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. nuosprendį pakeisti.

27Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., O. L. paskirtos bausmės subendrintos su kitais nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., O. L. 2011 m. birželio 17 d. nuosprendžiu paskirtą 30 parų arešto bausmę, subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 14 d. nuosprendžiu paskirta bausme, kuri subendrinta su 2010 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio bausme, kuri 2011 m. birželio 8 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi pakeista, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir paskirti galutinę subendrintą 45 parų arešto bausmę.

29Į bausmės laiką įskaityti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. ir 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžiais paskirtos bausmės dalį.

30Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Valentino Janonio, Violetos Miliuvienės,... 3. sekretoriaujant Aušrai Čybienei,... 4. dalyvaujant prokurorei Linai Karbauskienei,... 5. gynėjui advokatui Vaclovui Janušauskui,... 6. nuteistajai O. L.,... 7. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 8. Panaikintos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir... 9. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. O. L. nuteista už tai, kad 2010 m. lapkričio 2 d., apie 10.10 val., turėdama... 11. Apeliaciniu skundu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo... 12. Nurodo, kad teismas už padarytą nusikalstamą veiką, O. L. tinkamai parinko... 13. Pirmosios instancijos teismas, nauju nuosprendžiu paskirdamas bausmę, turėjo... 14. Teismo posėdyje prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 15. Gynėjas neprieštarauja.... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 17. Prokuroras skundžia pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl netinkamai... 18. Išanalizavus teismui pateiktą bylos medžiagą apeliacinės instancijos... 19. Pagal teismų praktiką dėl bausmių bendrinimo esant Lietuvos Respublikos... 20. LR BK 64 str. taikomas, kai nusikalstama veika padaroma po apkaltinamojo... 21. Šiuo atveju, nustatyta, kad O. L. nusikalstamą veiką pagal BK 178 str. 4 d.... 22. Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai 2011 m. birželio 17 d.... 23. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad taikant BK 63 str. nuostatas į... 24. Apie tokį įskaitymą nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nepaminėta, todėl... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., BPK 328 str. 1 p.,... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. nuosprendį... 27. Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., O. L. 2011 m.... 29. Į bausmės laiką įskaityti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m.... 30. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....