Byla e2-30181-717/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ ieškinį atsakovui D. J. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 293,93 Eur skolą, 14,25 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų pateikimo įteikti 2018 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – pasirašytinai šeimos nariui mamai V. J.. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (e. b. kopijos b. l. 7). Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkinamas.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „Vilpra“ pardavė atsakovui D. J. prekių, už parduotas prekes išrašė bei apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas faktūras: 2017 m. spalio 11 d. Serija VKM Nr. 1701301 – 227,49 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017 m. lapkričio 10 d.) bei 2017 m. spalio 11 d. Serija VKM Nr. 1701304 – 157,48 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017 m. lapkričio 10 d.), tačiau atsakovas pagal pateiktas sąskaitas faktūras pilnai neatsiskaitė ir liko nesumokėjęs 293,83 Eur. Likusios skolos dalies atsakovas gera valia nesumokėjo. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai (ieškinio dok. reg. CBP-24488 priedai).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas (CK 6.314 straipsnio 5 dalis). Už pavėlavimą sumokėti kainą pirkėjas privalo mokėti palūkanas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo daikto perdavimo ar šalių sutarto termino, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita (CK 6.344 straipsnio 1 ir 2 dalys).

10Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškovės reikalavimą tenkinti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkinamas, ieškovei iš atsakovo priteisiama 293,83 Eur skola už parduotas prekes bei 14,25 Eur palūkanos (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.344 straipsnio 1 ir 2 dalys).

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis, 139,15 Eur už advokato paslaugas, iš viso 154,15 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktai).

13Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilpra“, juridinio asmens kodas 110463186, iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) 293,83 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt trijų eurų 83 ct) skolą, 14,25 Eur (keturiolikos eurų 25 ct) palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (308,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 154,15 Eur (vieno šimto penkiasdešimt keturių eurų 15 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai