Byla B2-3029-273/2011
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mėsuva“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Stanislovo K. R. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mėsuva“ priėmimo klausimą ir

Nustatė

2pareiškėjas S. K. R. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mėsuva“. Pareiškėjas nurodo, jog Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-187-436/2007 2007 - 03 - 02 nutartimi patvirtino taikos sutartį, sudarytą 2007 - 02 - 28 tarp atsakovo - bankrutuojančios UAB „Mėsuva“, pareiškėjo bei UAB „V. V.“, šiomis sąlygomis:

31) abu kreditoriai iš dalies atsisako savo kreditorinių reikalavimų ir bet kokių pretenzijų atsakovui UAB „Mėsuva“ dėl bankroto bylos iškėlimo su sąlyga, kad BUAB „Mėsuva“ per 3 mėnesius po šios taikos sutarties pasirašymo išmokės kiekvienam iš kreditorių po 125000 litų ir perduos lygiomis dalimis abiems kreditoriams nuosavybės teise i esamą 3,26 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 1801-002-0068, ir į jame esančius statinius.

42) kol galios ši sutartis ir jai pasibaigus pilnu prievolių įvykdymu, šalys įsipareigoja nereikšti viena kitai jokių pretenzijų ryšium UAB „Mėsuva“ nemokumu.

5Taikos sutartis neįvykdyta. P. S. K. R. 2010 - 11 - 16 kreipėsi į antstolę su prašymu pagal Kauno apygardos teismo 2010 - 11 - 11 raštą Nr. B2-187-436/2007 pradėti priverstinį išieškojimo iš skolininkės UAB „Mėsuva“. Antstolė A. L. 2011 -07-19 raštu Nr. 140/10/03219 pareiškėją informavo, kad atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0140/10/03219 nustatė, jog skolininkė UAB „Mėsuva“ veiklos nevykdo. Vykdomajame dokumente nurodytu adresu: Draugystės g. 14, Marijampolės m. tokios įmonės nėra. Pareiškėjas atsakovo akcininkui V. J., valdančiam 82,6 % visų bendrovės akcijų, įteikė raštišką pretenziją dėl UAB „Mėsuva“ turtinio įsipareigojimo, siūlė ginčą išspręsti gera valia ir įspėjo, kad priešingu atveju imsis teisinių gynybos priemonių. V. J. pareiškėjo prašymą atmetė. Kadangi įmonė neturi administracijos, nevykdo veiklos, juridinių asmenų registre nurodytu adresu bendrovės nėra, skolininkui gera valia įvykdyti savo turtines prievoles jau siūlė antstolis, mano, kad kreditoriui netaikomos ĮBĮ 6 str. 2 d. numatytos sąlygos.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti.

7Kreditoriaus (kreditorių) pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo tvarką reglamentuoja LR įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnis. Pagal ĮBĮ 6 str. 1 d. jeigu yra bent viena ĮBĮ 4 str. 1 p., 2 p. ir 3 p. nurodytų sąlygų, pasibaigus ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 str. 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, t. y. kad kreditorius pranešė įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo bei kad pateikė įmonei pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus. ĮBĮ 6 str. 4 d. imperatyviai nustato, jog pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius (kreditoriai) privalo pateikti įmonei. Iš ieškovo pareiškimo ir kartu su juo pateiktų pareiškimo priedų matyti, jog ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, ĮBĮ 6 str. 4 d. nustatyto įpareigojimo neįvykdė. Kartu su pareiškimu pateikti įrodymai patvirtina, jog įmonės juridinių asmenų registre registruotu buveinės adresu Marijampolės sav. Marijampolės m. Draugystės g. 14 nėra (antstolės A. L. 2011-07-19 raštas Nr. 140/10/03219), įmonė vadovo neturi (2011-07-26 juridinių asmenų registro išrašas). Esant tokiai situacijai, pareiškėjas dokumentus įmonei turėjo galimybę įteikti viešo paskelbimo būdu (( - ) straipsnis), tačiau to nepadarė. Kaip matyti iš kartu su pareiškimu pateikiamų priedų, pareiškėjas dėl UAB „Mėsuva“ skolinių įsipareigojimų vykdomo kreipėsi į UAB „Mėsuva“ akcininką V. J., tačiau pareiškėjo 2011-06-20 pasiūlyme dėl geranoriško skolos atlyginimo, kitų skolinių įsipareigojimų vykdymo, nebuvo pranešta apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Mėsuva“ iškėlimo ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatyta tvarka. Todėl pareiškėjo 2011-06-20 pasiūlymas negali būti vertinamas kaip ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatyto įpareigojimo tinkamas įvykdymas. Tik tinkamai įvykdęs visus ĮBĮ 6 str. numatytus reikalavimus, kreditorius (pareiškėjas) įgyja teisę pareikšti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Reikalavimas kreditoriui įvykdyti ĮBĮ 6 str. 2 d. numatytas sąlygas netaikomas, jeigu įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, ir kreditorius, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nagrinėjamu atveju ši sąlyga neegzistuoja. Iš kartu su pareiškimu pateiktos vykdomosios bylos kopijos matyti, kad antstolė A. L. atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0140/10/03219 (areštuotas turtas, išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą), o vykdomasis dokumentas nėra grąžintas išieškotojui.

8Atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pareiškėjui neįvykdžius visų ĮBĮ 6 str. nustatytų reikalavimų, jo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (( - ) str. 2 d. 3 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 291 str., LR ĮBĮ 6 str.,

Nutarė

10atsisakyti priimti pareiškėjo Stanislovo K. R. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mėsuva“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai