Byla e2-3247-641/2019
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Langana“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Remjasta“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

21.

3ieškovė UAB „Langana“ prašo priteisti iš atsakovės UAB „Remjasta“ 2 569,50 Eur skolą, 76,57 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 60,00 Eur žyminį mokestį. Jei atsakovė nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo teismo priimti sprendimą už akių.

42.

5Atsakovė UAB „Remjasta“ per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jai įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai – 2019 m. vasario 26 d. procesinius dokumentus įteikus UAB „Remjasta“ direktoriui R. J. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 123 straipsnio 2 dalis). Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovės ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

63.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė UAB „Remjasta“ su ieškove UAB „Langana“ 2018 m. birželio 26 d. sudarė rangos sutartį Nr. 964 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagaminti aliuminio konstrukcijas pagal Sutarties priede nurodytas specifikacijas ir gaminius per 35 darbo dienas nuo avanso apmokėjimo dienos pateikti užsakovei, o atsakovė įsipareigojo pagamintus gaminius priimti ir apmokėti už juos 3 569,50 Eur. Atsakovė sutarties pasirašymo dieną sumokėjo ieškovei 1 000,00 Eur. Ieškovė aliuminio konstrukciją atsakovei pateikė Sutartyje sutartu laiku, tačiau atsakovė likusios sumos ieškovei nesumokėjo ir liko skolinga 2 569,50 Eur.

84.

9Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis). Atsakovė pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai ir nustatytu laiku (CK 6.38 straipsnis). Nesant duomenų, kad atsakovė ieškovei įvykdė sutartinę prievolę, yra pagrindas ieškovės reikalavimus patenkinti – priteisti iš atsakovės ieškovei 2 569,50 Eur skolą.

105.

11Nustačius, kad atsakovė sutarties tinkamai neįvykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Sutarties 4.3 punktu taip pat kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas – 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pradelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovės skaičiavimu sudaro 76,57 Eur.

126.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 8,00 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško atsiskaitymo su ieškove. Reikalavimą priteisti minėtų palūkanų dydį ieškovė grindžia Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliktų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau - MAPKSVPĮ) 2 straipsnio 5 dalimi. Šalys yra juridiniai asmenys, kurie sudarė komercinį sandorį, todėl jiems taikytinas MAPKSVPĮ. Pagal MAPKSVPĮ 2 straipsnio 5 dalį – pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8,00 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Pagal MAPKSVPĮ 3 straipsnio 2 dalį, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalį nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8,00 procentų dydžio metinės palūkanos, už priteistą 2 646,07 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019 m. vasario 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

147.

15Patenkinus ieškinį visiškai iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 60,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 80 straipsnio 7 dalis).

168.

17Teismo patirtos 2,13 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis, LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniai, teismas,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Remjasta“, juridinio asmens kodas 303125649, buveinė - Žemdirbių g. 47, Vinkšnėnų k., Šiaulių r., ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Langana“, juridinio asmens kodas 302592564, buveinė – Skalvių g. 7-14, Šiauliai, a. s. Nr. LT51 7044 0600 0769 3899, 2 569,50 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt devynių eurų 50 euro centų) skolą, 76,57 Eur (septyniasdešimt šešių eurų 57 euro centų) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 646,07 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019 m. vasario 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 60,00 Eur (šešiasdešimties eurų 00 euro centų) žyminį mokestį.

21Nepriteisti iš atsakovės teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

22Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

24Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai