Byla 2-143-939/2014
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovui J. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės J. P. 1112,77 Lt skolą, 36,27 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 72,00 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, kad atsakovė J. P. gyvena adresu ( - ), Prienų rajono savivaldybės butų fondui priklausančiame gyvenamajame name, kurį administruoja ieškovas. Už ieškovo atsakovui suteiktas paslaugas – pastato eksploatavimą ir administravimą atsakovas privalo apmokėti pagal pateiktą sąskaitą iki atsiskaitomojo mėnesio pabaigos gyvenamojo namo administratoriui, t.y. ieškovui UAB „Prienų butų ūkis“, tačiau atsakovė nuo 2010 m. birželio mėnesio moka nereguliariai ir laikotarpiu nuo 2010 m. birželio mėnesio iki 2013 m. spalio mėnesio yra skolinga ieškovui iš viso 1112,77 Lt (341,84 Lt už daugiabučio gyvenamojo namo nuolatinę techninę priežiūrą (eksploataciją), 185,32 Lt daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios nuosavybės administravimą, 549,04 Lt už daugiabučio gyvenamojo namo buto nuomą, 36,57 Lt už daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo o objekto atnaujinimo (remonto) darbus).

3Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia buhalterine pažyma (b.l. 8, 9, 10, 11), delspinigių skaičiuote (b.l. 12), Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos 2007 m. rugpjūčio 31 d. sutartimi Nr. ( - ) ir perdavimo aktu (b.l. 13-16, 17), 2007 m. rugsėjo 5 d. Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros, administravimo ir paslaugų apmokėjimo sutartimi (b.l. 19).

4Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas dėl teisės per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą įteikti 2013 m. gruodžio 20 d. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013 m. sausio 3 d. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovė J. P. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė.

9CK 4.84 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. To paties straipsnio 2 dalyje teigiama, kad administratorių skiria savivaldybės (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 straipsnio pagrindu. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.4 punkte numatyta, kad administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, 2.5 punktas nustato buto savininko pareigą sumokėti mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas, 5.7, 8 - 9 punktai - nustato mėnesinių mokesčių apskaičiavimo tvarką.

10Išnagrinėjus prie ieškinio pateiktus dokumentus – mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo bendros nuosavybės administravimą buhalterinę pažymą (b.l. 8), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) buhalterinę pažymą (b.l. 9), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo buto nuomą buhalterinę pažymą (b.l. 10), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbus buhalterinę pažymą (b.l. 11), delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiuotę (b.l. 12), 2007 m. rugpjūčio 31 d. Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ) (b.l.13-16), matyti, kad atsakovė yra buto, ( - ), nuomininkė. Nurodytame gyvenamajame name neįsteigta nei gyvenamojo namo savininkų bendrija, nei sudaryta jungtinės veiklos sutartis, jį administruoja ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“. Rašytiniais bylos duomenimis įrodyta, kad ieškovas administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovė, teisės aktų nustatyta tvarka, todėl jis turi teisę reikalauti iš atsakovės išlaidų už pastato eksploatavimą bei administravimą, o atsakovė turi pareigą atlyginti ieškovui jo turėtas išlaidas. Kadangi atsakovė už teikiamas paslaugas su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 1112,77 Lt skolos, 36,27 Lt delspinigių (CK 4.82 straipsnis, 4.84 straipsnis, 4.237 straipsnis, 6.1 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.577 straipsnis, 6.583-6.584 straipsniai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.2 punktas, 2.3 punktas, 5.7 punktas, 8-9 punktai), nes atsakovas savo prievoles privalėjo vykdyti tinkamai ir laiku.

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovui iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013 m. gruodžio 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis).

12Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ieškovo naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ) 1112,77 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto dvylikos litų 77 ct) skolą, 36,27 Lt (trisdešimt šešis litus 27 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2013 m. gruodžio 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Prienų butų ūkis“, įmonės kodas 170609076, Kęstučio g. 37, 59129, Prienai, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DNB Nord bankas, banko kodas 40100.

16Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai