Byla 1A-639-382-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Pociaus, teisėjų Daliaus Jocio, Valentino Janonio, sekretoriaujant Aistei Šeibelytei, dalyvaujant prokurorui Kaziui Grigaičiui, gynėjai Jovitai Usonytei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 5 d. nuosprendžio, kuriuo P. Ž. (P. Ž.) nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. (už 2011-04-26 padarytą vagystę) 40 parų arešto, pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. (už 2011-04-27 padarytą vagystę) 50 parų arešto. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 4 dalimis šios bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir galutinė bausmė nustatyta 55 paros arešto.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4P. Ž. nuteistas už tai, kad 2011 m. balandžio 26 d., apie 12 val. 45 min., iš UAB „Lemona“ parduotuvės, esančios Birutės g. 2, Klaipėdoje, pagrobė 280 litų vertės automobilių magnetolų stiprintuvą „Magnat“, taip padarydamas UAB „Lemona“ parduotuvei 280 litų turtinę žalą.

5Be to, jis nuteistas už tai, kad 2011 m. balandžio 27 d., apie 13 val. 05 min., iš UAB „Lemona“ parduotuvės, adresu Birutės g. 2, Klaipėdoje, pagrobė 222 litų vertės automobilių magnetolų stiprintuvą „Peiying“, taip padarydamas UAB „Lemona“ parduotuvei 222 litų turtinę žalą.

6Apeliaciniu skundu prokuroras prašo nuosprendį dėl neteisingai paskirtos bausmės bei netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo pakeisti. Teigia, kad Lietuvos Respublikos BK 49 str. 3 d. numatyta, jog už baudžiamąjį nusižengimą gali būti skiriama nuo dešimties iki keturiasdešimt penkių parų trunkanti arešto bausmė. Teismas skundžiamu nuosprendžiu už A. Ž. 2011-04-27 padarytą baudžiamąjį nusižengimą paskyrė bausmę, kuri viršija įstatyme numatytą viršutinę jos ribą. Nuteistajam paskirta galutinė subendrinta bausmė taip pat savo dydžiu viršija Lietuvos Respublikos BK 49 str. 3 d. numatytą viršutinę 45 parų arešto bausmės ribą. Prokuroras prašo P. Ž. už 2011-04-26 ir 2011-04-27 padarytus baudžiamuosius nusižengimus atitinkamai paskirti 35 bei 40 parų arešto bausmes. Vadovaujantis 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes iš dalies sudėti.

7Prokuroras ir gynėja prašo apeliacinį skundą tenkinti.

8Prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai taikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos BPK 328 str. 1 p.).

9Apeliaciniame skunde teisingai nurodoma, kad teismas nuteistąjį pagrįstai pripažinęs kaltu už dviejų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d., padarymą pažeisdamas BK

1049 str. 3 d. ir 63 str. 7 d. nuostatas, už jas paskyrė netinkamas atskiras bei galutinę subendrintą bausmę.

11Neteisinga pripažįstama tokia bausmė, kuri savo rūšimi ar dydžiu yra aiškiai per švelni ar per griežta, tačiau atitinka baudžiamojo įstatymo straipsnio sankcijoje nustatytas ribas. Iš skundžiamo nuosprendžio aprašomosios dalies matyti, kad teismas nuteistajam nusprendė paskirti griežčiausią straipsnio sankcijoje numatytą bausmę, kurios dydis, atsižvelgiant į nuteistąjį charakterizuojančias aplinkybes, turėjo viršyti sankcijoje numatytą bausmės vidurkį. Tačiau iš nuosprendžio rezoliucinės dalies matyti, kad už vieną iš padarytų veikų P. Ž. buvo paskirta galimą maksimalią 45 parų arešto bausmę viršijanti bausmė, o už kitą veiką paskirta beveik maksimali galima bausmė. Toks nuosprendžio motyvuojamoje dalyje išdėstytų išvadų neatitikimas realiai paskirtoms bausmėms rodo, kad netinkamų bausmių skyrimą lėmė netinkamas baudžiamojo įstatymo taikymas, t. y. teismas neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos BK 49 str. 3 d. nuostatas ir už baudžiamąjį nusižengimą bausmę paskyrė kaip už nusikaltimą. Dėl šių aplinkybių nuteistajam P. Ž. nekeičiant nuosprendyje nurodytų bausmės skyrimo motyvų skirtinos naujos, Lietuvos Respublikos BK 49 str. 3 d. ir 63 str. 7 d. nuostatas atitinkančios bausmės.

12Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str.1 p.,

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 5 d. nuosprendį pakeisti:

14P. Ž. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. (už 2011-04-26 padarytą vagystę) paskirti 30 parų arešto, pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. (už 2011-04-27 padarytą vagystę) paskirti 35 paras arešto. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 4 d., šias bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant, ir paskirti subendrintą 40 parų arešto bausmę.

15Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai