Byla 2YT-945-925/2016
Dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Darius Jonaitis, išieškotoja R. B

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo J. V. skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Darius Jonaitis, išieškotoja R. B.,

Nustatė

2pareiškėjas J. V. kreipėsi į antstolį Darių Jonaitį su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas: 1) nutraukti vykdomąją bylą CPK 629 str. 1 d. 9 p. pagrindu arba užbaigti vykdomąją bylą vykdomojo dokumento grąžinimu išieškotojui pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 2.26 p.; 2) apskaičiuoti indeksuotą periodinės išmokos dydį, kas mėnesį pareiškėjo mokėtiną nepilnamečiams vaikams E. V. ir M. K. V., arba patvirtinti pareiškėjo apskaičiuotą išmokos dydį – 291,36 Eur dviem vaikams; 3) panaikinti visas antstolio taikytas vykdymo priemones ir grąžinti pareiškėjo 2016-03-21 į antstolio depozitinę sąskaitą pervestus 289,54 Eur; 4) atlyginti pareiškėjo turėtas atstovavimo ir teisinės pagalbos išlaidas – 180 Eur.

32016-05-02 antstoliui pateiktame patikslintame skunde pareiškėjas nurodė, kad nesutinka su antstolio 2016-03-31 patvarkymu Nr. S041181, kuriuo patenkintas išieškotojos R. B. 2016-03-24 skundas: panaikinti antstolio 2016-03-15 dokumentai – patvarkymas Nr. S039929, vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S-16-117-2656, raginimas Nr. S-16-117-2674 – ir palikti galioti antstolio 2016-03-03 dokumentai – patvarkymas Nr. S-16-117-2212, vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S-16-117-2213, raginimas Nr. S-16-117-2214 – bei nustatyta, kad išlaikymo skola 2016-03-01 yra 3 197,55 Eur. Pareiškėjas nurodė, kad nesutinka nei su antstolio nurodytu išlaikymo skolos dydžiu, nei su pačiu įsiskolinimo vaikams R. V., E. V., M. K. V. faktu. Pareiškėjo teigimu, jis nuo Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimo, kuriuo iš jo priteistas išlaikymas po 150 Lt per mėnesį kiekvienam iš trijų jo nepilnamečių vaikų, įsiteisėjimo 2009 m. liepos 4 d. iki 2016 m. kovo 1 d. nepilnamečių vaikų naudai sumokėjo išlaikymo ir indeksavimo sumų bent 1933 Eur daugiau nei privalėjo, todėl laikyti jį skolininku ir imtis vykdymo veiksmų jo atžvilgiu nebuvo pagrindo. R. B., pateikdama Trakų rajono apylinkės teismo 2016-01-26 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-84-424/2009 antstoliui vykdyti, piktnaudžiavo išieškotojos teise, vykdomasis dokumentas neturėjo būti priimtas, o jei priimtas – neturėjo būti pradėtas vykdyti. Pareiškėjas nurodo, kad įsiteisėjus Trakų rajono apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimui, išieškotojai R. B. ilgą laiką mokėjo žymiai didesnes sumas vaikų išlaikymui nei buvo nustatyta teismo sprendime. Pinigus duodavo tiek grynaisiais, tiek pervesdavo į išieškotojos banko sąskaitą. Kadangi ne visus pinigus vaikų išlaikymui grynaisiais išieškotojai davė pasirašytinai, todėl rašytiniais įrodymais gali pagrįsti tik 34175 Eur (118001 Lt) dydžio vaikams skirtą išlaikymo sumą per laikotarpį nuo 2009 m. liepos 4 d. iki 2016 m. kovo 1 d. R. B. 2015 m. kreipusis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir Trakų rajono apylinkės teismo 2015-07-10 nutarčiai dėl vykdomojo rašto išdavimo įsiteisėjus 2016-01-14, 2016 m. sausio 24-26 d. trimis pavedimais sumokėjo R. B. 1576,07 Eur dydžio sumą, apskaičiuotą ir nurodytą Trakų rajono apylinkės teismo nutartyje, nevertindamas to fakto, ar ši suma apskaičiuota tinkamai. Šiuos mokėjimus atliko siekdamas užkirsti kelią priverstiniam įsiskolinimo (jei toks buvo) išieškojimui, tačiau jais nepripažino ir nepripažįsta, kad būtent toks įsiskolinimo dydis buvo tuo metu. Išieškotoja R. B., kreipdamasi į antstolį, nurodė mažesnes sumas nei iš tikrųjų 2009-2016 m. laikotarpiu iš jo gavo vaikų išlaikymui, šių sumų nepagrindė jokiais įrodymais. Trakų rajono apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimas, kuriuo patvirtinta jo ir R. B. (buvusi V.) santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, inter alia jam nustatyta nepilnamečių vaikų išlaikymo prievolė, įsigaliojo 2009-07-04. Teismas nenustatė skubaus sprendimo vykdymo dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams mokėjimo, taigi prievolė mokėti 450 Lt per mėnesį nuolatinį išlaikymą iki vaikų pilnametystės jam atsirado 2009-07-04. Indeksacija išlaikymo sumai, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-09 nutarimu Nr. 684 „Dėl periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimai (toliau - Aprašas), taikytina nuo 2010-02-01. Periodines išmokas privalo indeksuoti mokėtojas (Aprašo 9 p.); vykdymo procese jas indeksuoja antstolis (Aprašo 8 p., Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p.). Išieškotojas nėra tinkamas subjektas indeksavimui apskaičiuoti, todėl jo pateikti skaičiavimai neturi būti antstolio priimami ir tvirtinami jų tinkamai neįvertinus. Antstolis nepateikė jokių savo atliktų skaičiavimų. Pareiškėjas prie skundo pridėjo detalius jo vaikų išlaikymui sumokėtų sumų paskaičiavimus su mokėjimo įrodymais, taip pat tikslius mokėtinų indeksuotų sumų paskaičiavimus, iš kurių, pareiškėjo įsitikinimu, matyti, kad nuo 2009-07-04 iki 2016-03-01 savo nepilnamečiams vaikams jis yra sumokėjęs 1933 Eur daugiau nei privalėjo. Kadangi vykdomoji byla pradėta neteisėtai, nesant faktinio pagrindo, t. y. išieškotojai R. B. suklaidinus antstolį, antstoliui neatlikus tinkamų ir pagrįstų skaičiavimų, ji turi būti nutraukta, o visi antstolio vykdomojoje byloje priimti procesiniai dokumentai panaikinti kaip nepagrįsti. Pareiškėjui turi būti grąžinti jo antstoliui sumokėti 289,54 Eur kaip gauti be pagrindo. Taip pat prašo patvirtinti šiuo metu mokėtiną indeksuotą periodinio išlaikymo išmokos dydį vienam vaikui – 503 Lt (145,68 Eur).

4Antstolis Darius Jonaitis 2016-05-06 patvarkymu Nr. S043978 atsisakė tenkinti skolininko J. V. skundą ir kartu su vykdomąja byla Nr. 0117/16/00385/1 persiuntė jį Kaišiadorių rajono apylinkės teismui.

5Patvarkyme antstolis nurodė, kad priteistas periodinėmis išmokomis išlaikymas indeksuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684, kuriuo patvirtintas Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašas. Minėtas teisės aktas numato, kad nuo 2008 metų rugpjūčio mėnesio periodinės išmokos indeksuojamos atsižvelgiant į 2007 metų gruodžio mėnesio, palyginti su 2006 metų gruodžio mėnesiu, vartotojų kainų indeksą, kurį paskelbė Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Nutarimo 2 p.) (Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2SA-56-798/2012 ir kt.).

6Aprašo 7 punktas nustatė, kad neindeksuojamos tos periodinės išmokos, kurios paskirtos arba padidintos per paskutinius 6 mėnesius (Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2SA-56-798/2012). Išlaikymas periodinėmis išmokomis buvo priteistas Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimu, kuris įsiteisėjo 2009 m. liepos 4 d. (įsiteisėjimas nurodytas skolininko skunde, pateiktas teismo sprendimas, kuriame nėra nurodyta, kada įsiteisėjo vykdomasis dokumentas). Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Aprašo 7 punktu, periodinėmis išmokomis priteistas išlaikymas pirmą kartą pagrįstai ir teisingai turi būti indeksuotas praėjus 6 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t. y. nuo 2010-01-04.

7Išlaikymo indekso dydis

MetaiDydis
20081,081
20091,085
20101,013
20111,038
20121,034
20131,028
2014201520161
Pagal Trakų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-84-424/2009 išlaikymas priteistas trims vaikams: R. V., a. k. ( - ) E. V., a. k. ( - ) ir M.K. V., a. k. ( - ) po 130,33 Eur (450,00 Lt), išlaikymas pradedamas mokėti nuo 2009-07-04. Išlaikymas indeksuojamas nuo 2010-01-04.

8Iš viso minėtu laikotarpiu (2009-07-07 - 2016-03-01) turi būti sumokėta: 2009-07-04-2009-08-01= 450,00 Lt/ 31 d.=14,52 Lt*28=406,56 Lt*3 vaikai=1219,68 Lt;

  1. 08-01- 2010-01-01= 450,00 Lt*3= 1350,00 Lt*5=6750,00 Lt;
  2. 01-01 -2010-01-03=450,00 Lt/31=14,52 Lt*3=43,55 Lt;
2010-01-04 -2010-02-01=450,OOLt/31-14,52*28-406,56Lt*l,085-441,12Lt*3-1323,35 Lt;
  1. 02-01 -2011-02-01=450,00 Lt*l,085=488,25Lt*l,013=494)60Lt*12=5935,20 Lt*3=178 05360 Lt;
  2. 02-01-2012-02-01-450,OOLt*l,085-488,25Lt*l,013=494,60Lt*l,038=513)39Lt*12=6160,74 Lt*3=18482,21 Lt;
  3. 02-01 - 2013-02-01=450,00 Lt* 1,085=488,25 Lt*l,013=494360Lt*l,038=513,39 Lt* 1,034=530,85* 12=6370,20*3-19110,60 Lt;
  4. 02-01 - 2014-02-01=450,00 Lt* 1,085=488,25 Lt*l,013=494,60Lt*l,038=513,39 Lt*l,034=530,85*l,028=545,71Lt*12=6548,52*3=19645,56Lt;
  5. 02-01 - 2015-02-01=450,00 Lt* 1,085=488,25 Lt*l,013=494,60Lt*l,038=513,39 Lt*l,034=530,85*l,028=545,71Lt*12=6548,52*3=19645,56Lt;
  6. 02-01 - 2015-04-01=450,00 Lt* 1,085=488,25 Lt* l,013=494,60Lt* 1,038=513,39 Lt*l,034=530,85*l,028=545,71Lt*2=1091,42*3-3274,26 Lt;
Nuo 2015-04-26 R. V. yra pilnametė. 2015-04-01 - 2016-04-26=450,00 Lt* 1,085=488,25 Lt* 1,013=494,60Lt* 1,03 8=513,3 9 Lt*l,034=530,85*l,028=545,71Lt/30=18,19*26=472,95 Lt.
  1. 04-01 -2016-01-01= 450,00 Lt* 1,085-488,25 Lt*l,013=494,60Lt*l,038=513,39 Lt*l,034=530,85*l,028=545,71Lt*10=5457,10*2=10914,20Lt.
  2. 01-01 -2016-03-01= 450,00 Lt* 1,085=488,25 Lt*l,013=494,60Lt*l,038=513,39 Lt*l,034=530,85*l,028=545,71Lt*l-545,71*2=1091,42Lt*2=2182,84 Lt.
Iš viso turi būti sumokėta: 120870,40 Lt/3,4528=35006,49 Eur.

9Antstolio teigimu, iš prie J. V. pridėtų sąskaitos išrašų nuo 2009-07-01 iki 2010-07-01 nėra galimybės nustatyti, kokios lėšos buvo išsiųstos išieškotojai. Mokėjimai įskaityti pagal išieškotojos pateiktus sąskaitos išrašus. J. V. pateiktų mokėjimų, kuriuos, jo teigimu, jis atliko išieškotojai asmeniškai, abu lapai yra pateikti tokie patys. Išieškotoja nurodo, kad minėtu laikotarpiu gavo į rankas: 2012-02 - 700,00 Lt, 2012-03 - 700,00 Lt, 2012-04 - 700,00 Lt, 2012-05 - 700,00 Lt, 201206 - 700,00 Lt, 2012-07 - 700,00 Lt. Taip pat pažymėtina, kad J. V. į savo mokėjimus įtraukia 2009-08-26 - 500,00 Lt, 2009-09-24 - 500,00 Lt, 2009-10-05 - 1000,00 Lt, tuo tarpu mokėjimo paskirtyje nurodyta mokėjimo paskirtis - už advokato paslaugas, Sprink Kale!, - tokie mokėjimai neturėtų būti įtraukiami į išlaikymo mokėjimus. Iš išieškotojos pateiktų išrašų matyti, kad jos sąskaitoje nebuvo gauti 2009-09-30 - 500,00 Lt, 2009-11-16 -1022,00 Lt J. V. įtraukti mokėjimai, tuo tarpu iš J. V. pateiktų išrašų iš viso nėra galimybės nustatyti, kam nurodyti mokėjimai buvo atlikti.

10Iš pateiktų dokumentų mokėjimai:

2009.07.101350Lt
2009.08.031350Lt
2009.09.091350Lt
2009.10.081350Lt
Lap.091350Lt
2009.12.081350Lt
2010.01.041350Lt
2010.02.101350Lt
2010,03.101350Lt
2010.04.121350Lt
2010.05.101350Lt
2010.06.101000Lt
2010.06.22350Lt
2010.07.081350Lt
2010.08.091350Lt
2010.09.10350Lt
2010.09.16500Lt
2010.09.23500Lt
2010.10.121000Lt
2010.10.25350Lt
2010.11.091350Lt
2010.12.101350Lt
2011.01.101350Lt
2011.02.041350Lt
2011.03.071350Lt
2011.04.071350Lt
2011.04.19250Lt
2011.05.04900Lt
2011.05.17450Lt
2011.06.081000Lt
2011.06.14350Lt
2011.07.11750Lt
2011.07.19600Lt
2011.08.09850Lt
2011.08.17500Lt
2011.09.09750Lt
2011.09.24600Lt
2011.10.07450Lt
2011.10.17900Lt
2011.11.041350Lt
2011.12.12850Lt
2011.12.15500Lt
2012.01.06750Lt
2012.01.16600Lt
2012.02.071350Lt
2012.03.051350Lt
2012.04.161350Lt
2012.05.071350Lt
2012.06.111350Lt
2012.07.081350Lt
2012.08.081350Lt
2012.09.101350Lt
2012.10.08350Lt
2012.10.171000Lt
2012.11.051350Lt
2012.12.171350Lt
2013.01.071350Lt
2013.02.151350Lt
2013.03.041350Lt
2013.04.151350Lt
2013.05.101350Lt
2013.06.161350Lt
2013.07.171350Lt
2013.08.131350Lt
2013.09.181350Lt
2013.10.141350Lt
2013.11.131350Lt
2013.12.161350Lt
2014.01.161350Lt
2014.02.051350Lt
2014.03.121350Lt
2014.04.111350Lt
2014.05.131350Lt
2014.06.131350Lt
2014.07.141350Lt
2014.08.131350Lt
2014.09.081350Lt
2014.10.141350Lt
2014.11.111350Lt
2014.12.151350Lt
 89350Lt
2015.01.13391eur
2015.02.13400eur
2015.03.16400eur
2015.04.08400eur
2015.05.15261eur
2015.06.17261eur
2015.07.17261eur
2015.08.13260,7eur
2015.09.21260,7eur
2015.10.20260,7eur
2015.11.17260,7eur
2015.12.21260,65eur
2016.01.21260,65eur
2016.01.25576,07eur
2016.01.25500eur
2016.01.26500eur
2016.02.25260,65eur
 5774,82eur

11Iš viso sumokėta 31652,37 Eur. Antstolio apskaičiuota, kad išlaikymo skola 2016-03-01 yra 3354,12 Eur. Išlaikymas vienam vaikui pagal teismo sprendimą 2016 m. yra 158,05 Eur. 2006-03-03 buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0117/16/00385/1, raginimas skolininkui įteiktas 2016-03-05. 2016-03-21 gauta iš J. V. 289,54 Eur, kurie yra nepaskirstyti antstolio sąskaitoje. Antstolis laiko, kad vykdomoji byla J. V. atžvilgiu užvesta ir vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti teisėtai.

12Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

13Skundas atmestinas.

14Iš civilinėje byloje ir teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 0117/16/00385/1 esančių duomenų nustatyta, kad antstolis Darius Jonaitis vykdo Trakų rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą – 2016-01-25 vykdomąjį raštą Nr. 2-84-424/2009 dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams R. V., E. V., M. K. V. išieškojimo iš J. V. periodinėmis išmokomis po 450 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui iki vaikai sulauks pilnametystės. Antstolis nustatė, kad J. V. išlaikymo skola 2016-03-01 yra 3354,12 Eur. Išlaikymas vienam vaikui pagal teismo sprendimą 2016 m. yra 158,05 Eur. Raginimas skolininkui įteiktas 2016-03-05. 2016-03-21 skolininkas J. V. pervedė antstoliui 289,54 Eur.

152016-05-02 antstolio D. Jonaičio kontoroje gautas pareiškėjo J. V. patikslintas skundas, kuriuo pareiškėjas prašo nutraukti vykdomąją bylą, kadangi vykdomoji byla pradėta neteisėtai, nesant tam faktinio pagrindo (b. l. 5-16).

162016-05-06 patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą (b. l. 66-70).

17Pagal vieną pagrindinių vykdymo proceso principų, antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tam, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesai, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms, antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

18Kaip matyti iš pareiškėjo J. V. pateikto skundo turinio, pareiškėjas laiko, kad jis nėra skolingas išieškotojai pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2016-01-25 išduotą vykdomąjį raštą ir vykdyti priverstinį išlaikymo įsiskolinimą jo atžvilgiu nėra pagrindo. Su tokia pareiškėjo pozicija sutikti teismas neturi jokio teisinio ir faktinio pagrindo, nes iš antstolio 2016-05-06 priimto patvarkymo matyti, kad antstolis vertino tiek išieškotojos, tiek skolininko pateiktą informaciją (mokėjimo dokumentus) apie 2009-06-03 teismo sprendimo dalies dėl nustatyto išlaikymo nepilnamečiams vaikams teikimo vykdymą. Pareiškėjo skundo teiginiai, kad antstolis nepateikė jokių savo atliktų skaičiavimų nepagrįsti. Antstolis detaliai, konkrečiais paskaičiavimais pagrindė išlaikymo įsiskolinimo dydį, taip pat taikytiną išlaikymo indeksavimą bei nurodė, kodėl tam tikrų skolininko sumokėtų sumų nepriskiria kaip sumokėtų vykdant nepilnamečių vaikų išlaikymo prievolę. Antstolis taip pat nustatė, kad išlaikymas vienam vaikui pagal 2009-06-03 teismo sprendimą 2016 m. yra 158,05 Eur. Teismas, susipažinęs su vykdomosios bylos duomenimis, daro išvadą, kad perskaičiuoti J. V. vykdant 2009-06-03 teismo sprendimą teikto išlaikymo nepilnamečiams vaikams sumas taip, kaip skunde nurodo pareiškėjas, nėra faktinio pagrindo, nes turi būti įvertinti ir išieškotojos duomenys, susiję su paminėto sprendimo vykdymu. Teismas laiko, kad antstolis 2016-05-06 patvarkyme objektyviai ir argumentuotai įvertino abiejų vykdymo proceso šalių pateiktus duomenis (finansinius dokumentus) apie 2009-06-03 teismo sprendimo vykdymą ir neturi pagrindo nesutikti su antstolio 2016-05-06 patvarkymo išsamiais paskaičiavimais, tame tarpe – ir dėl taikytos indeksacijos bei apskaičiuotų indeksuotų periodinių išmokų dydžio. Teismas iš vykdomosios bylos nenustatė kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių ar duomenų, kurios sudarytų pagrindą antstolio D.Jonaičio vykdomos vykdomosios bylos Nr. 0117/16/00385/1 nutraukimui ar antstolio apskaičiuotos išlaikymo įsiskolinimo sumos perskaičiavimui.

19Atsižvelgdamas į pareiškėjo nurodytas faktines aplinkybes ir teisinius argumentus, įvertinęs vykdomojoje byloje esančius dokumentus, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą, vykdymo proceso metu antstolio padarytų CPK pažeidimų nenustatyta, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510 straipsniais,

Nutarė

21atmesti pareiškėjo J. V. skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė,... 2. pareiškėjas J. V. kreipėsi į antstolį Darių Jonaitį su skundu dėl... 3. 2016-05-02 antstoliui pateiktame patikslintame skunde pareiškėjas nurodė,... 4. Antstolis Darius Jonaitis 2016-05-06 patvarkymu Nr. S043978 atsisakė tenkinti... 5. Patvarkyme antstolis nurodė, kad priteistas periodinėmis išmokomis... 6. Aprašo 7 punktas nustatė, kad neindeksuojamos tos periodinės išmokos,... 7. Išlaikymo indekso... 8. Iš viso minėtu laikotarpiu (2009-07-07 - 2016-03-01) turi būti... 9. Antstolio teigimu, iš prie J. V. pridėtų sąskaitos išrašų nuo 2009-07-01... 10. Iš pateiktų dokumentų... 11. Iš viso sumokėta 31652,37 Eur. Antstolio apskaičiuota, kad išlaikymo skola... 12. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir... 13. Skundas atmestinas. ... 14. Iš civilinėje byloje ir teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr.... 15. 2016-05-02 antstolio D. Jonaičio kontoroje gautas pareiškėjo J. V.... 16. 2016-05-06 patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą (b. l.... 17. Pagal vieną pagrindinių vykdymo proceso principų, antstolis, vykdydamas... 18. Kaip matyti iš pareiškėjo J. V. pateikto skundo turinio, pareiškėjas... 19. Atsižvelgdamas į pareiškėjo nurodytas faktines aplinkybes ir teisinius... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292,... 21. atmesti pareiškėjo J. V. skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...