Byla 2A-317-464/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, sekretoriaujant Arvydui Ivanovui, dalyvaujant atsakovės atstovui adv. Viktorui Onačko, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės B. O. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovui B. O. D. dėl užstato grąžinimo ir žalos atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas V. V. 2009-11-25 kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l. 1-2), kuriuo prašė priteisti iš atsakovės B. O. D. 5000 Lt užstatą, 100 Lt patirtas išlaidas už baldų išvežimą, 400 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-11-07 su atsakove sudarė ketinimų sutartį dėl dviejų kambarių buto, esančio ( - ) Vilniuje, pardavimo. Pagal minėtą sutartį ieškovas perdavė atsakovei 5000 Lt užstatą ir į butą atvežė naujus baldus, tačiau atsakovė butą parduoti atsisakė.

4Atsakovė B. O. D. atsiliepimu į ieškinį (b.l. 12-14) su reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad su ieškovu sudarė preliminariąją sutartį dėl buto pardavimo, yra suinteresuota parduoti šį butą ir dabar, tačiau atsakovas įsipareigojimo iki 2009-05-01 jį nupirkti neįvykdė. Pagal preliminariosios sutarties 2 p. sąlygą, ieškovas perdavė atsakovei 5000 Lt kaip savo prievolės sumokėti atsakovei 5000 Lt baudą, atsisakius pirkti butą, užtikrinimo būdą, kas numatyta sutarties 5 p. Toks susitarimas neprieštarauja teisės normoms ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-06 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006 suformuotai teismų praktikai, todėl atsakovė, negrąžindama jam 5000 Lt, pasielgė teisėtai. Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų patyręs 100 Lt nuostolių, be to, CK normos nenumato teisės reikalauti neturtinės žalos atlyginimo preliminariosios sutarties neįvykdymo atveju.

5Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2010-03-17 sprendimu ieškovo V. V. ieškinį patenkino iš dalies: priteisė iš atsakovės B.O. D. ieškovo V. V. naudai 5000 Lt, 150 Lt žyminio mokesčio bei 11 Lt valstybės naudai procesinių dokumentų įteikimo išlaidoms padengti. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad šalių sudaryta sutartis atitinka preliminariosios sutarties sampratą ir sąlygas, konstatavo, kad 2008-11-07 šalys sudarė preliminariąją sutartį, numatytą CK 6.165 str. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-06 nutartis c. b. Nr. 3K-P-382/2006). Kadangi pagal 2008-11-07 preliminariąją sutartį ieškovas įsipareigojo iki 2009-05-01 nupirkti, o atsakovė įsipareigojo už 240 000 Lt parduoti butą, esantį ( - ) Vilniuje, ieškovas pagal sutarties 2 p. sumokėjo atsakovei 5000 Lt užstatą, teismas atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovė atsisakė parduoti butą, kaip neįrodytus ir prieštaraujančius byloje nustatytoms aplinkybėms. Atsižvelgęs į tai, kad ieškovas savo trijų kambarių buto nepardavė ir dėl šios priežasties nenupirko atsakovės buto, teismas sprendė, jog pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ne dėl atsakovės kaltės, preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų ji nepažeidė. Todėl ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ieškovo nurodytu pagrindu atmetė (CK 6.245 str. 3 d.). Teismas taip pat atmetė ir atsakovės argumentus, kad sutarties 5 p. suteikia jai teisę 5000 Lt užstatą pasilikti baudos forma, konstatavęs, kad 2008-11-07 sutartyje šalys nėra aptarusios galimų nuostolių atlyginimo, kaip tai numato CK 6.165 str., sutartyje nėra užsimenama ir apie netesybas (baudas ir delspinigius). 5000 Lt ieškovo sumokėtą užstatą teismas laikė galimu kvalifikuoti tik kaip rankpinigius arba avansą, kartu konstatavęs, kad avansinis mokėjimas pagal preliminariąją sutartį negalimas, o CK 6.98 str. 2 d. preliminariosios sutarties vykdymą užtikrinti rankpinigiais taip pat draudžia. Tuo pagrindu teismas 2008-11-07 preliminarios sutarties 2 p., pagal kurį atsakovė gavo 5000 Lt, ir sutarties 5 p., pagal kurį atsakovė atsisako grąžinti šiuos pinigus ieškovui, pripažino prieštaraujančiais imperatyvioms CK 6.98 str. 2 d. ir 6.165 str. 1 d. nuostatoms ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento ir, taikydamas restituciją, iš atsakovės priteisė ieškovui 5000 Lt.

6Atsakovė B.O. D. apeliaciniu skundu (b.l. 53-55) prašo panaikinti Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2010-03-17 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Tvirtina, kad teismas neteisingai įvertino šalių susitarimą, todėl netinkamai taikė teisės normas, pripažindamas susitarimo dalį dėl pinigų perdavimo niekine ir negaliojančia, nors susitarimas visiškai atitinka preliminariosios sutarties nuostatas (CPK 6.165 str.). Visų pirma nurodo, kad avanso sąvoka gali būti vartojama ir pagrindinėje pirkimo-pardavimo, ir preliminariojoje sutartyse. Nepagrįstu laiko teismo argumentą, kad šalys pažeidė CK 6.165 str. nuostatas, nes šioje teisės normoje imperatyviai reikalaujama tik rašytinės sutarties formos ir pagrindinės sutarties sudarymo termino nustatymo. Tuo tarpu teisė į nuostolių atlyginimą, pažeidus preliminariąją sutartį, kyla iš CK 6.165 str. 4 d. nuostatų, visiškai nepriklausomai nuo to, ar šalys aptaria tai sutartyje. Teismas išvadą apie susitarimo užtikrinimą rankpinigiais pagrindė remdamasis tik vienu formaliu požymiu – aritmetiniu sumokamos ir grąžinamos pinigų sumos dydžių santykiu, kuris minėtame susitarime formaliai atitinka rankpinigius reglamentuojantį CK 6.100 str. Tačiau tai nereiškia, kad šalys tokiu būdu negalėjo susitarti dėl netesybų ar būsimų nuostolių atlyginimo preliminarioje sutartyje. Be to, šalių susitarime niekur nevartojama sąvoka rankpinigiai, tik užstatas, taip pat niekur nenurodoma, kad sudarius pagrindinę sutartį ar vykdant pagal ją atsiskaitymą kaip užstatas sumokėta pinigų suma laikytina būsimo mokėjimo dalimi (CK 6.98 str.). Įvertinus šalių susitarimo originalo (rusų) kalba vartojamas sąvokas, o šį dokumentą ruošė būtent ieškovas, kuris nemoka valstybinės kalbos ir, tikėtina, naudojosi RTFSR Civilinio kodekso vartojamomis sąvokomis, nėra pagrindo kalbėti apie susitarimo užtikrinimą rankpinigiais, nes jų vertinys yra kitas rusiškas žodis. Nors susitarimo šalys nedetalizavo piniginių atsiskaitymų, tačiau sisteminė susitarimo sąlygų analizė parodo, kad perduoti pinigai buvo būtent nuostolių užtikrinimo netesybomis būdas. Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad ieškovas beveik keturis mėnesius neatlygintinai naudojosi atsakovės butu, nors tokia galimybė susitarimu nebuvo numatyta, ir kaip jis pats pripažino, žadėjo atsakovei atlyginti buto eksploatacijos išlaidas, tačiau to nepadarė. Dėl ekonominės krizės ieškovui nepardavus savo buto ir nenupirkus atsakovės buto, atsakovė taip pat nukentėjo dėl turto (buto) vertės sumažėjimo ir iki šiol negali jo parduoti. Tai reiškia, kad atsakovė patyrė nuostolių dėl ieškovo kaltės. Tvirtina, kad teismas, atmetęs dalį ieškovo reikalavimų, neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, jas teismo sprendimu paskirstė tik ieškovo naudai, priteisdamas iš atsakovės ir žyminio mokesčio dalį, ir dokumentų įteikimo išlaidas.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisinu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nustato apeliacinio skundo argumentai ir motyvai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

9Šioje byloje šalys 2008-11-07 sudarė preliminariosios sutarties sampratą (CK 6.165 str.) atitinkančią sutartį, įvardintą ketinimų sutartimi, kuria susitarė dėl apeliantei nuosavybės teise priklausančio buto adresu ( - ), Vilniuje pirkimo-pardavimo sutarties už 240 000 Lt kainą sudarymo iki 2009-05-01 (b.l. 4-6). Šalių ginčo dėl pačios sutarties kvalifikavimo kaip preliminariosios nekilo. Šia sutartimi šalys sulygo ir dėl sutartinės atsakomybės formos – jeigu butą atsisakytų parduoti pardavėja (apeliantė B. O. D.), ši pirkėjui sumokėtų 10 000 Lt sumą (sutarties 4 p.), o jeigu iki nustatyto termino šio buto nenupirktų pardavėjas (ieškovas V. V.), pardavėjai liktų 5000 Lt suma, kurią preliminarios sutarties surašymo dieną jai sumokėjo pirkėjas (sutarties 2 p. ir 5 p.). Minėta 5000 Lt suma sutartyje pavadinta užstatu, o pirmosios instancijos teismas ją traktavo kaip avansą arba rankpinigius ir konstatavęs, kad preliminariosios sutarties sudarymo atveju negali būti mokamas nei vienas, nei kitas, šios sutarties 2 p. ir 5 p. ex officio pripažino prieštaraujančioms imperatyvioms teisės normoms, todėl niekiniais ir negaliojančiais, įpareigodamas apeliantę per restitucijos institutą gautą 5000 Lt sumą grąžinti ieškovui.

10Vertindama apeliacinio skundo argumentų, jog sutarties šalys dėl rankpinigių, numatytų CK 6.98 str., sumokėjimo nesitarė, jų susitarimas buvęs tik dėl netesybų, o pirmosios instancijos teismas, padaręs priešingą išvadą, pažeidė šalių sutarties laisvės principą ir neteisingai aiškino šalių valią, pagrįstumą, kolegija atsižvelgia į CK 6.193 str. įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles. Sutartį aiškinant, viena vertus, prioritetinę reikšmę turi šalių ketinimai ir tikslai, susitariant dėl vienos ar kitos sąlygos, o ne sutarties teksto dalys, naudojamos formuluotės ar sąvokos, kurios pagal aptariamos teisės normos 3 dalį vertintinos atsižvelgiant į tokios sutarties prigimtį, esmę, jos dalyką ir reikšmę. Kadangi rankpinigiai pagal preliminariąją sutartį nemokami ir jai nėra būdingi, kas konstatuota jau suformuotoje ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-6 nutartis c.b. Nr. 3K-P-382/2006), be to, šalys tokios sąvokos ir nevartojo, pavartodamos sutartyje sąvoką „užstatas“, pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijama pinigų suma yra rankpinigiai, ydinga ir nepagrįsta, nesudaranti įstatyminių prielaidų su šia pinigų suma susijusias sutarties sąlygas pripažinti niekinėmis.

11Kita vertus, aiškinant sutartį ir mėginant kvalifikuoti perduotus pagal ją pinigus, būtina atsižvelgti į sutarties sąlygas kaip visumą, jų tarpusavio ryšį bei prasmę, kokią joms analogiškoje situacijoje būtų suteikę protingi asmenys. Šalių ketinimus atskleidžia ir jų elgesys iki ar po sutarties sudarymo. Pareikšdamas teisme ieškinį, ieškovas akcentavo, kad sutartį pažeidė pardavėja (apeliantė), atsisakydama parduoti butą, ir jai tokiu atveju net kiltų pareiga sumokėti jam, pirkėjui, 10 000 Lt sumą, tačiau jis reikalaująs 5000 Lt užstato grąžinimo ir tiesioginių nuostolių bei neturtinės žalos atlyginimo. Tokia ieškovo pozicija iš esmės yra tapati apeliantės pozicijai, kad sutarties 4 p. ir 5 p. reiškia susitarimą dėl netesybų, kuriai nors iš sutarties šalių pažeidus šį susitarimą, o tai reiškia, kad preliminariojoje sutartyje šalys buvo sutarusios dėl preliminariosios sutarties vykdymo užtikrinimo netesybomis. Netesybos yra iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai, kurių dydis neįrodinėtinas, jos laikomos prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu (CK 6.71 str., 6.73 str.) arba pagrindu taikyti civilinę atsakomybę (CK 6.258 str.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais Pastebėtina, kad tokių nuostolių apeliantė teigia patyrusi leisdama ieškovui ilgą laiką naudotis butu (laikyti jame baldus), šiam tuo pačiu nevykdant pasižadėjimo susimokėti už komunalines paslaugas, taip pat negalėdama šio buto išnuomoti ir tokiu būdu gauti pajamų.

12Kolegija akcentuoja, kad nei susitarimo dėl prievolės įvykdymo užtikrinimo netesybomis, nei išankstinio mokėjimo avansu, įstatymų leidėjas, esant preliminariems (ikisutartiniams) teisiniams santykiams dėl kitos sutarties ateityje sudarymo, nedraudžia. Tą patvirtina ir nuosekli kasacinio teismo praktika aptariamu klausimu, leidžiant priskirti atliktus tokios sutarties pagrindu mokėjimus tiek prie šalių sutarto prievolės įvykdymo užtikrinimo būdo, kuriuo užtikrinamas baudos (netesybų) sumokėjimas, kai tokia bauda nustatyta už įsipareigojimo pagal preliminariąją sutartį neįvykdymą ir tokį įsipareigojimą pažeidžia pinigus perdavęs asmuo, tiek prie šalių sutarto prievolės įvykdymo užtikrinimo būdo, kuriuo užtikrinamas iš anksto šalių aptartų nuostolių atlyginimas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-6 nutartis c.b. Nr. 3K-P-382/2006; 2007-10-12 nutartis c.b. Nr. 3K-7-304/2007; 2010-03-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-106/2010; 2010-06-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-295/2010 ir kt.).

13Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu yra tai, kad šalys netesybų dydį susiejo su avansu ieškovo sumokėta pinigų suma – 5000 Lt. Būtent tokio dydžio netesybas turėtų sumokėti pirkėjas, t.y. ieškovas, atsisakęs nupirkti turtą, dėl kurio pardavimo susitarta, o pardavėjai (apeliantei) buvo nustatytos net dvigubai didesnes – 10 000 Lt netesybas, jeigu ji būtų atsisakiusi šį turtą parduoti. Sutartyje nustatydamos netesybų dydį šalys tokiu būdu apibrėžė kiekvienos jų sutartinės civilinės atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą ir suteikė kitai šaliai teisę į minimalių nuostolių atlyginimą vien konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Kadangi pagrindinė buto pirkimo - pardavimo sutartis iki nustatyto termino buvo nesudaryta dėl paties ieškovo nesuinteresuotumo ją sudaryti, nes neradęs pirkėjo savam butui., ką jis pats teisme pripažino (b.l. 41) bei patvirtino atsakovė ir liudytojai N. S., Z. R. (b.l. 41-42), pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog apeliantė prievolės pagal preliminariąją sutartį nepažeidė. Pažymėtina, kad ši teismo išvada nekvestionuojama, o tai reiškia, kad pats ieškovas pripažįsta nesielgęs rūpestingai ir aktyviai, kad būtų įvykdyti ikisutartiniai įsipareigojimai. Todėl apeliantė (pardavėja) įgijo teisė į iš anksto nustatytų nuostolių atlyginimą iš sutartį pažeidusio asmens avanso ir baudos įkaitymo forma. Avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Tokią sankciją nagrinėjamos bylos atveju sutartyje nustačius, ieškovo reikalavimas grąžinti iš anksto sumokėtą pinigų sumą – 5000 Lt negali būti tenkinamas, nes jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu sutarties nepažeidusios šalies reikalavimu taikyti netesybas. Kadangi avansas įskaičiuojamas į netesybas, ieškinys negalėjo būti patenkintas, ir apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės skundo argumentais visiškai sutinka.

14Apibendrinant šalių sudarytos preliminariosios sutarties nuostatas ir pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes dėl pažeidusio šią sutartį asmens, darytina išvada, kad šiuo atveju, pirkėjui (ieškovui) atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį, jo sumokėtas 5000 Lt avansas lieka pardavėjai (atsakovei). Pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias preliminariosios sutarties institutą, dėl to padarė ydingą išvadą dėl ieškovo sumokėtos pinigų sumos rūšies bei jos paskirties, nepagrįstai dvi sutarties sąlygas – 2 p. ir 5 p. pripažino negaliojančiomis, priteisdamas iš atsakovės 5000 Lt sumą. Teismo sprendimas toje dalyje, kurioje ieškovo reikalavimai iš dalies buvo patenkinti, panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas - ieškinys atmestinas (CPK 330 str.). Tokiu atveju pakeistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas (CPK 93 str. 1 d. ir 4 d., 98 str.).

15Apeliantė pirmosios instancijos teisme turėjo 2000 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 16, 27). Sprendžiant dėl jų kompensuojamos dalies, kolegija atsižvelgia į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus kriterijus, į ginčo pobūdį, į bylos apimtį ir rengtų procesinių dokumentų skaičių, į atstovo dalyvavimo teismo posėdžiuose laiką. Apeliantės turėtos teisinės pagalbos išlaidos neviršija maksimalių Rekomendacijose įtvirtintų dydžių, todėl jai priteistina iš ieškovo 2000 Lt .

16Apeliacinės instancijos teisme turėtų atstovavimo išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikta, todėl apeliantės naudai iš ieškovo priteistina 150 Lt (5000 Lt x 3 proc.) žyminio mokesčio išlaidų..

17Iš ieškovo valstybės naudai priteistina ir 11 Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų pirmosios instancijos teisme bei 6,95 Lt (b.l.61) procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.), iš viso 17,95 Lt.

18Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimą panaikinti.

20V. V. ieškinį atmesti.

21Priteisti iš V. V. 2000 (du tūkstančius) litų bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme, ir 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) litų bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų B. O. D. naudai.

22Priteisti iš V. V. 17 (septyniolika) litų 95 centus pašto išlaidų valstybės naudai.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas V. V. 2009-11-25 kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį apylinkės teismą... 4. Atsakovė B. O. D. atsiliepimu į ieškinį (b.l. 12-14) su reikalavimais... 5. Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2010-03-17 sprendimu ieškovo V. V.... 6. Atsakovė B.O. D. apeliaciniu skundu (b.l. 53-55) prašo panaikinti Vilniaus m.... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 8. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 9. Šioje byloje šalys 2008-11-07 sudarė preliminariosios sutarties sampratą... 10. Vertindama apeliacinio skundo argumentų, jog sutarties šalys dėl... 11. Kita vertus, aiškinant sutartį ir mėginant kvalifikuoti perduotus pagal ją... 12. Kolegija akcentuoja, kad nei susitarimo dėl prievolės įvykdymo užtikrinimo... 13. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu yra tai, kad šalys netesybų dydį... 14. Apibendrinant šalių sudarytos preliminariosios sutarties nuostatas ir... 15. Apeliantė pirmosios instancijos teisme turėjo 2000 Lt atstovavimo išlaidų... 16. Apeliacinės instancijos teisme turėtų atstovavimo išlaidų dydį... 17. Iš ieškovo valstybės naudai priteistina ir 11 Lt procesinių dokumentų... 18. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., kolegija... 19. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimą... 20. V. V. ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš V. V. 2000 (du tūkstančius) litų bylinėjimosi pirmosios... 22. Priteisti iš V. V. 17 (septyniolika) litų 95 centus pašto išlaidų...