Byla 2A-855-254/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko, Algimanto Kukalio, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “Rapsų centras“ atstovei L. N., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rapsų centras“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Rapsų centras“ ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2

3

4Ieškovė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, o skolininkui pareiškus prieštaravimus pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 26 945,64 Lt skolos, 5 978,29 Lt palūkanų, 19 550,08 Lt baudos, 1 procento dydžio mėnesines palūkanas nuo 26 945,64 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki prievolės visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2007-05-23 šalys sudarė rapsų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. RC-P42/20070523/25, pagal kurią atsakovas turėjo parduoti sutartą rapsų kiekį, t.y. 94,005 tonas vasarinio rapso sėklos ir 45,654 tonas žieminio rapso sėklos. Remiantis minėtos sutarties 2007-07-16 priedu Nr. 2, ieškovas įsipareigojo už parduodamus rapsus išankstiniu avansiniu mokėjimu sumokėti atsakovui 80 000 Lt avansą ir šį įsipareigojimą 2007-07-26 įvykdė. 2007-08-06 atsakovas pristatė 28,580 tonas žieminio rapso, tačiau iki 2007-11-15 viso sutarto rapso kiekio nepristatė. 2008-01-23 atsakovui buvo išsiųstas reikalavimas įvykdyti prievolę. Atsakovas 2008-01-29 į ieškovo sąskaitą pervedė tik 28 000 Lt sumą daliniam įsiskolinimui padengti, todėl liko skolingas 26 945,64 Lt. bei pagal sutarties priedo Nr.2 2 ir 3 straipsnius ieškovas turėjo sumokėti 5 978,29 Lt palūkanų. Ieškovas taip pat prašė priteisti 20 procentų dydžio baudą nuo nepristatyto rapsų kiekio, kas sudarė 19 550,08 Lt.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui iš atsakovo 26 945,64 Lt skolos, 5 978,29 Lt palūkanų, 1 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos 26 945,64 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 991,62 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismo sprendime nurodė, kad atsakovas su ieškiniu dėl 26 954,64 Lt skolos, 5 978,29 Lt palūkanų ir 1 procento mėnesinių palūkanų nuo 2007-11-16 iki visiško prievolės įvykdymo nuo nepadengtos avanso sumos priteisimo sutiko , todėl šioje dalyje ieškinį tenkino. Teismas atmetė ieškinį dalyje dėl 19 550,08 Lt baudos priteisimo. Nustatė, kad šį reikalavimą ieškovas grindė 2007-05-23 rapsų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. RC-P42/20070523/25, kurios pasirašymą atsakovas neigė. Iš liudytojų V. K., S. V. B. parodymų teismas sprendė, kad atsakovas sutarties nepasirašė, o ieškovas to neįrodė. Teismas laikė, kad ieškovas, privalėjo pateikti įrodymus, jog atsakovas patvirtino sudarytą sandorį CK 2.133 str. 6 d. nustatyta tvarka, arba, kad yra CK 1.79 str. 2 d. numatytos sandorio patvirtinimą preziumuojančios aplinkybės, tačiau jų nepateikė. Atsižvelgiant į tai, padarė išvadą, kad atsakovo nepasirašyta ir nepatvirtinta 2007-05-23 rapsų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. RC-P42/20070523/25 neįsigaliojo ir todėl negali sukurti teisinių pasekmių.

7Apeliaciniu skundu ieškovas UAB “Rapsų centras“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl baudos priteisimo panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo ieškovui 19 550,08 Lt baudos.

8Ieškovas nurodė, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad pirkimo - pardavimo sutartis neįsigaliojo. Ieškovo teigimu, atsakovui 2007-05-23 rapsų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RC- P42/20070523/25 buvo žinoma ir ją vykdė, bet ginčija sąmoningai, siekdamas išvengti teisinių pasekmių. Tai, kad atsakovas šią sutartį pripažino ir vykdė patvirtina šios aplinkybės: sutarties kopijos nuorašą su savo parašu atsakovas pateikė NMA. Lyginant abu parašus šiose sutartyje yra akivaizdu, kad pasirašė vienas ir tas pats asmuo, todėl šis įrodymas konstatuoja, jog atsakovas G. B. šią sutartį pasirašė, ją ruošėsi vykdyti, o ieškovas atsakovui iš anksto pervedė 80 000 Lt avansą, tačiau teismas šių įrodymų nevertino. Ieškovo teigimu šios aplinkybės atitinka CK 2.133 str. 6 d. įtvirtintoms nuostatoms, todėl ji sukuria teisines pasekmes tiek UAB „Rapsų centras", tiek G. B. dėl šios sutarties netinkamo vykdymo.

9Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovo nesąžiningumą patvirtina ta aplinkybė, jog tą pačią sutarties pasirašymo dieną 2007-05-23 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas Priedas Nr. l prie sutarties Nr. RC-P42/20070523/25, kurio atsakovas neginčija, t.y. pripažįsta priedą prie tos pačios sutarties, kuris yra naudingas, bei tuo pačiu siekia nuginčyti tą pačią sutartį, kuri yra nuostolinga atsakovui dėl jo paties kaltės - nesąžiningo prievolių vykdymo. Ieškovo teigimu, sandorį įvykusiu galima laikyti ir remiantis CK 1.79 str. 2 d., kadangi atsakovas 2007-07-16 priedu Nr. 2 pareikalavo ieškovo įvykdyti sandorį - iš anksto sumokėti 80 000 Lt avansą, o atsakovas šį sandorį dalinai įvykdė, nes 2007-08-06 pristatė ieškovui 28,580 tonų žieminio rapso ir patvirtino įsipareigojimų, kylančių iš rapsų pirkimo - pardavimo sutarties Nr. RC-P42 070523-25 vykdymą.

10Ieškovo nuomone, teismas priimdamas sprendimą dėl baudos atmetimo visiškai nevertino to, kad šalys kelis kartus siekė susitarti taikiai, iš 2009-10-20 atsakovo prašymo matyti, kad jis sutartį pripažįsta, prašo atleisti nuo baudos mokėjimo, tačiau taika neįvyko todėl, kad UAB „Rapsų centras" sąlyga buvo nedelsiant sumokėti 26 945,64 Lt skolą, 5 978,29 Lt palūkanas ir 2 694,56 Lt palūkanas, kurios atsakovas iki šiol neįvykdė.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių spredimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1d.). Teisėjų kolegija absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.2 d.).

13Byloje nustatyta, kad šalys 2007-05-23 sudarė rapsų pirkimo - pardavimo sutartį (toliau sutartis), pagal kurią atsakovas turėjo parduoti sutartą rapsų kiekį, tai yra, 94,005 tonas vasarinio rapso sėklos ir 45,654 tonas žieminio rapso sėklos. Be to, remiantis sutarties 2007-07-16 priedu Nr.2, ieškovas įsipareigojo už parduodamus rapsus išankstiniu avansiniu mokėjimu sumokėti atsakovui 80000,00 Lt avansą. Pastarąjį įsipareigojimą ieškovas įvykdė ir nurodytą pinigų sumą atsakovui pervedė. Atsakovas iki 2007 m. lapkričio 15 d. nepristatė ieškovui 111,08 t. rapso (b.l. 14), todėl sutartinę prievolę įvykdė tik iš dalies. Sutarties 6 str. nurodoma, kad iki paminėto termino nepristačius dalies ar viso produkcijos kiekio, atsakovas, per tris dienas nuo raštiško pareikalavimo turi sumokėti 20 % dydžio baudą nuo nepristatyto rapsų kiekio. Ieškovas pareikalavo iš atsakovo sumokėti 19 550,08 Lt baudą 2008-11-28 PVM sąskaita-faktūra Serija RPA Nr. 000040 (b.l. 15). Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria šis jo reikalavimas atmestas, pripažinus, kad sutartis atsakovo nepasirašyta ir neįsigaliojo, todėl negali sukurti teisinių pasekmių. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir laiko pagrįstus apeliacinio skundo argumentus dėl šalių sutartinių teisinių santykių.

14Apylinkės teismas, laikydamas šalių sudarytą sutartį negaliojančia, neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą, aiškinimo ir taikymo praktiką. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą, aiškinimo ir taikymo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio (savo iniciatyva), t. y. nesant pareikšto reikalavimo dėl tam tikro sandorio pripažinimo negaliojančiu, tik tada, kai aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, yra akivaizdi (pavyzdžiui, akivaizdu, kad sandoris prieštarauja imperatyviajai įstatymo normai arba viešajai tvarkai ar gerai moralei). Tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių jo negaliojimą bei tirti su tuo susijusius įrodymus tik tada, kai yra šalies reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštas ieškinio ar priešieškinio forma (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. balandžio 6d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-147/2007, 2003m. sausio 20d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2003,2004 m. kovo 1d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2004). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad ginčo sandoris akivaizdžiai prieštarautų imperatyviajai įstatymo normai, todėl nėra pagrindo jį laikyti niekiniu. Iš byloje esančio tarpbankinio pinigų pervedimo dokumento turinio matyti, kad ieškovas, vykdydamas šalių pasirašytos sutarties sąlygas, 2007-07-26 pervedė 80000 Lt avansą už rapsus ir atsakovas pinigus gavo (b.l. 9-10). Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pranešimo (b.l. 138) matyti, kad pats atsakovas agentūrai pateikė šalių pasirašytą ginčo rapsų pirkimo-pardavimo sutartį, o 2009-10-20 kreipėsi į ieškovą, prašydamas nuo jam paskaičiuotos baudos mokėjimo atleisti (b.l. 157). Atsakovas nuginčyti šią sutartį galėjo tik pareikšdamas byloje priešieškinį, tačiau jo nepareiškė, o jo nesant, pirmosios instancijos teismas neturėjo imtis nagrinėti ir spręsti šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių sutarties negaliojimą bei tirti su tuo susijusius įrodymus, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl sutarties neįsigaliojimo bei jos negalėjimo sukelti sutarties neįvykdymo teisinių pasekmių.

15Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nepristatė pagal sutartį 111,8 t. rapsų (b.l. 14), todėl laikytinas pažeidęs prievolę (CK 6.38 str., 6.38 str. 1 d. 1 p.) bei pagal sutarties 6 str. turi mokėti 20% dydžio baudą nuo nepristatyto rapsų kiekio. Rapsų kainos nustatymą reglamentavo sutarties 2 straipsnis. Pagal UAB „Rapsų centras“ 2007-08-23 Valdybos posėdžio protokolą ji buvo nustatyta 880,00 Lt/t., todėl 19550,08 Lt baudos dydį ieškovas paskaičiavo pagal šalių sulygtas sutarties sąlygas teisingai. Pagal šalių sutarties 7 str. 7 p. šalių sutartis galioja iki pilno visų šalių įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo. Kaip minėta, ieškovas sumokėti baudą pareikalavo 2008-11-28 PVM sąskaita-faktūra Serija RPA Nr. 000040 (b.l. 15, sutarties 6 str. 2 d.), o atsakovas turėjo pareigą ją sumokėti per tris kalendorines dienas nuo šio pareikalavimo, tačiau jos nesumokėjo. Pažymėtina, kad 2009-10-20 prašymu, atsakovas prašė ieškovą atleisti jį nuo baudos sumokėjimo, todėl prievolės neįvykdymo faktą bei teisinius to padarinius pripažino.

16Bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatyme arba sutartyje nustatyta konkreti pinigų suma arba atitinkama procentinė užtikrinamosios prievolės sumos išraiška (CK 6.71 straipsnio 2 dalis). Ji gali būti nustatoma ne tik už sutarties įvykdymo termino praleidimą, bet ir už kitaip išreikštą sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, yra vienkartinė (neturi tęstinio pobūdžio), nėra skaičiuojama už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo laiko tarpą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „ORLEN Lietuva” v. Švedijos įmonė „Baltic Bitumen AB”, bylos Nr. 3K-3-87/2010). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į įstatymų leidėjo įtvirtintą teismo diskrecijos teisę, kiekvienu konkrečiu atveju vertinti netesybų dydžio pagrįstumą ir jas mažinti ( CK 6.73 str.2 d.) sprendžia, kad šiuo atveju sutartinės netesybos yra aiškiai per didelės. Atsakovas prašyme atleisti jį nuo baudos sumokėjimo nurodė, kad metai buvo lietingi, nenuėmė daug derliaus, todėl jo finansinė padėtis sunki. Kolegija sprendžia, kad atsakovo veikla neabejotinai yra susijusi su tam tikra rizika, ar pavyks išauginti atitinkamą kiekį derliaus, bet ši aplinkybė pati savaime nepaneigia sutartinių prievolių vykdymo privalomumo ir įpareigoja atsakovą atidžiau ir rūpestingiau vertinti savo galimybes, ypač prisiimant tam tikrus įsipareigojimus, tame tarpe ir dėl baudos. Atsižvelgiant į nusistovėjusią teismų praktiką, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ( CK 1.5 str.), kurie yra visos teisės sistemos pagrindas ir taikomi sprendžiant visus be išimties ginčus, į tai, kad ieškovas papildomai neįrodinėjo dėl atsakovo veiksmų atsiradusių nuostolių dydžio, netesybos mažintinos iki 10 000 Lt. Atsakovas turėjo patiekti rapsų ne mažiau kaip 139,66 t., o sutartį įvykdė tik apie 20 %, todėl ši baudos suma, kolegijos vertinimu, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą ir pakankamai kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius.

17Remiantis pirmiau nurodytais argumentais, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, o jo dalis, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas dėl 19550,08 Lt baudos priteisimo, panaikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas, tenkinant ieškinį iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 3 p.). Taip pat pakeistina sprendimo dalis žyminio mokesčio dalyje, jį paskaičiavus proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (26945,64 Lt +5978,29 Lt + 10 000 Lt, CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2, 4 d.).

18Tenkinant apeliacinį skundą iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 300 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą bei valstybei 2,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 2 d., 96 str., 98 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą pakeisti.

23Sprendimo dalį, kuria ieškinys dėl baudos priteisimo buvo atmestas panaikinti ir ieškinį šioje dalyje tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo G. B., gim. 1975-02-26 ieškovui UAB “Rapsų centras” (įmonės kodas 300577154) 10000 (dešimt tūkstančių) litų baudą.

24Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo G. B. ieškovui UAB “Rapsų centras” buvo priteista 991,62 Lt žyminio mokesčio pakeisti ir priteistą žyminį mokestį padidinti iki 1288 (vieno tūkstančio dviejų šimtų aštuoniasdešimt aštuonių) litų.

25Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

26Priteisti iš atsakovo G. B. ieškovui UAB “Rapsų centras” 300 (tris šimtus) litų žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir valstybei 2,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. ... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, o... 5. Nurodė, kad 2007-05-23 šalys sudarė rapsų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m.... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB “Rapsų centras“ prašo pirmosios... 8. Ieškovas nurodė, kad teismas nepagrįstai... 9. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovo nesąžiningumą patvirtina ta... 10. Ieškovo nuomone, teismas priimdamas sprendimą dėl baudos atmetimo visiškai... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Byloje nustatyta, kad šalys 2007-05-23 sudarė rapsų pirkimo - pardavimo... 14. Apylinkės teismas, laikydamas šalių sudarytą sutartį negaliojančia,... 15. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nepristatė pagal... 16. Bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatyme arba sutartyje... 17. Remiantis pirmiau... 18. Tenkinant apeliacinį skundą iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą pakeisti.... 23. Sprendimo dalį, kuria ieškinys 24. Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo G. B. ieškovui UAB... 25. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 26. Priteisti iš atsakovo G. B. ieškovui UAB “Rapsų...