Byla 2-1333-800/2017
Dėl išlaikymo pilnamečiui priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant ieškovui M. N., jo atstovei advokatei Editai Marijai Šlapikienei, trečiajam asmeniui R. N.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. N. ieškinį atsakovui M. N. dėl išlaikymo pilnamečiui priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo M. N. paramą po 190 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo pilnametystės 2016 m. birželio 28 d. iki baigs mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad nors yra pilnametis, tačiau mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ( - ) gimnazijoje, 4 gimnazijos klasėje. Išlaiko tik mama R. N.. Atsakovas, tėvas M. N., materialinės paramos neteikia. Savo vardu jokio nekilnojamojo ar vertingo kilnojamojo turto, kurį realizavęs galėtų gauti lėšų pragyvenimui neturi. Pagal 2006-04-11 Kauno apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-04463-52/2006, iki pilnametystės buvo priteistas iš atsakovo M. N. išlaikymas periodinėmis išmokos po 116 eurų. Tėvas išlaikymą mokėjo nereguliariai, o po to iš viso nustojo mokėti. M. N. vengia mokėti priteistą išlaikymą, nevykdo teismo sprendimo. Jo ir tėvo bendravimas ir ryšys yra visiškai nutrūkęs. Ilgą laiką tėvo nėra matęs. Būdamas ( - ) gimnazijos mokiniu, siekia įgyti vidurinį išsilavinimą, didžiąją savo laiko dalį skiria mokymuisi, pamokų lankymui, namų darbų atlikimui. Visaverčiam mokslui užtikrinti, reikia ne tik vadovėlių, kanceliarinių prekių, sumokėti už internetą, viešojo transporto paslaugas, bet ir išlaidų maistui, drabužiams, avalynei. Kadangi šie metai paskutiniai mokykloje, papildomai mokosi pas korepetitorių, kuris padeda pasiruošti matematikos egzaminui, kurio reikės norint stoti į planuojamą Kauno Technologijos Universiteto spec. statybos specialybę. Vienos pamokos kaina 14,00 Eur. Papildomai matematikos mokosi 2 kartus per savaitę, todėl per mėnesį vien tik šiems užsiėmimams reikia skirti 112 eurų (4 x 28). Be to, bus organizuojama „šimtadienio“, „paskutinio skambučio“ ir išleistuvių šventės, kurios taip pat pareikalaus papildomų lėšų. Lanko medžiotojų kursus, nes domisi medžiokle. Šių kursų kaina 250 Eur. Tuo pačiu, atsižvelgus į savo poreikius, bei šių dienų būtinybę turėti teisę vairuoti transporto priemonę, pradėjo lankyti vairavimo mokyklą. Šių kursų kaina siekė 200 Eur. Mama nuo pilnametystės išlaiko jį viena, moka buto komunalinius mokesčius, kurie siekia apie 60 Eur kas mėnesį. Iš bendro gyvenimo kartu su mama žino, kad nuolatos trūksta lėšų, nes ji tik viena vykdo pareigą jį išlaikyti. Apytiksliais paskaičiavimais vien tik maistui per mėnesį reikia skirti apie 100 Eur, aprangai ir avalynei apie 100 Eur, laisvalaikiui ir užklasinei veiklai taip pat reikia skirti lėšų. Būtinųjų poreikių tenkinimui per mėnesį reikia skirti 400 - 490 Eur sumą. Apie tėvo gaunamas pajamas duomenų neturi, tačiau pridėti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tėvo vardu yra registruotas prabangus namas ( - ), kuriame jis gyvena. Ne kartą teko matyti, kad jis vairuoja brangią transporto priemonę, be to kiek žino dirba statybos vadovu, tačiau šių pajamų oficialiai nerodo. Tėvas yra darbingo amžiaus, todėl mano, kad jis pajėgus bei turintis finansines galimybes teikti išlaikymą, po 190 Eur per mėnesį, indeksuojant šią sumą Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvengiant į infliaciją.

6Teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad 2016 m. birželio 28 d. jam suėjo 18 metų. Tuo metu jis mokėsi mokyklos 12 klasėje. Visa išlaikymo našta gulė ant mamos pečių. Mokydamasis mokykloje ir ruošdamasis baigiamiesiems egzaminams dirbti negalėjo. Išlaidos buvo pakankamai didelės tai ir korepetitorių pagalba, kadangi matematika sekėsi prasčiau, įvairios mokyklinės rinkliavos paskutiniam skambučiui, šimtadieniui, išleistuvėms ir kt. renginiams. Atsakovas jam niekada neteikė išlaikymo, nors turi visas galimybes tą daryti.

7Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nagrinėjant bylą iš esmės teismo posėdyje nedalyvavo. 2017 m. balandžio 27 d. parengiamajame teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad jis išlaikymo teikti negali kadangi niekur nedirba yra išlaikomas dirbančios žmonos, be to turi įvairių įsipareigojimų. Teismui pasiūlius pateikti rašytinius įrodymus apie gaunamas pajamas, išlaikytinius, nuosavybės teise priklausantį turtą, atsakovas jokių duomenų nepateikė.

8Trečiasis asmuo R. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad palaiko sūnaus M. N. pareikšto ieškinio reikalavimus. Atsakovas visuomet vengė ir vengia išlaikyti sūnų, nors pats gyvena prabangiame name. Išlaikyti nepilnametį ir vėliau pilnamečiu tapusį sūnų teko jai vienai. Sūnus ruošėsi baigiamiesiems egzaminams todėl buvo samdomi korepetitoriai, taip pat sportavo sporto klube, jam buvo ir yra perkamas maistas, drabužiai, viskas kas būtina pilnaverčiam gyvenimui.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš byloje esančio gimimo liudijimo matyti, kad atsakovas ir trečiasis asmuo yra ieškovo M. N. tėvai (b. l. 9). ( - ) gimnazijos pažyma patvirtina, kad 2016 metais ieškovas mokėsi šios ugdymo įstaigos IVc klasėje (b. l. 7). Duomenys iš VĮ Registų centro patvirtina, kad ieškovas savo vardu jokio nekilnojamojo turto neturi (b. l. 10). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas nuosavybės teise valdo žemės sklypą ( - ), kuriame yra gyvenamais namas (b. l. 74-76). Iš antstolės Redos Stašenienės pažymos matyti, kad atsakovas pagal Kauno apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą išlaikymo neteikė ir tuo metu nepilnamečiam ieškovui M. N., dėl ko įsiskolinimas iki pilnametystės sudarė 4044,62 Eur (b. l. 30).

11Teismas pažymi, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes.

12Pažymėtina, jog įstatymai nenumato pilnamečiams vaikams bet kuriuo atveju gauti tėvų paramą (išlaikymą) iki 24 metų. Tam, kad pilnametis asmuo turėtų teisę gauti paramą iš savo tėvų, turi būti atitinkamos sąlygos, nurodytos CK 3.192 1 straipsnio 1 dalyje, t.y. pilnametis asmuo turi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoti aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs galimus išlaikymo besimokančiam pilnamečiam vaikui, priteisimo kriterijus, kurių vieni taikytini, sprendžiant dėl paramos būtinumo pilnamečiam besimokančiam asmeniui, kiti – dėl tėvų galimybių ją teikti. Kasacinis teismas nuosekliai laikosi praktikos, kad kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama dėl abiejų šių grupių kriterijų ir jie vertinami atskirai, t. y. nustatoma, ar išlaikymo prašančiam pilnamečiam besimokančiam asmeniui išlaikymas yra būtinas; įvertinamos realios tėvų galimybės tokį išlaikymą teikti. Pažymėtina, kad svarbu užtikrinti šių išlaikymo priteisimo sąlygų pusiausvyrą: net ir nustačius esant pirmosios grupės sąlygą – išlaikymo poreikį, toks išlaikymas negali būti priteisiamas nesant antrosios sąlygos – realių tėvų galimybių teikti išlaikymą pilnamečiam vaikui. Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl paramos būtinumo pilnamečiam besimokančiam asmeniui, įvertinami pirmajai grupei priskirtini kriterijai: sunki vaikų turtinė padėtis; paramos reikalingas pilnametis vaikas turi būti išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti mokytis reikalingomis lėšomis; sąžiningas pareigos mokytis vykdymas ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. E. v. S. V., bylos Nr. 3K-3-121-313/2015; 2015 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. B. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-194-219/2015; kt.).

14Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, jog ieškovas ieškinį reiškė tik už laikotarpį nuo pilnametystės ir tik už laikotarpį kol jis mokėsi vidurinėje mokykloje. Iš teismui pateiktų įrodymų – duomenų iš nekilnojamojo turto registro nustatyta, jog ieškovas M. N. nuosavybės teise Lietuvoje nekilojamojo turto neturi. Byloje ieškovo pateiktos išlaidos komunaliniams mokesčiams už šildymą, ryšio paslaugas, dujas, vandenį, patvirtina, kad per mėnesį ieškovui tenkančių mokesčių dalį sudaro apie 60 Eur (b. l. 24-28) Kiti byloje pateikti ieškovo rašytiniai įrodymai patvirtina, kad jis patyrė kasdieninias išlaidas maistui, aprangai, pomėgiams (b. l. 32-33).

15Teismas daro išvadą, jog kiekvienam pilnamečiui asmeniui, besimokančiam mokykloje ar studijuojančiam dieniniame skyriuje, mokymosi laikotarpiu materialinė parama yra būtina mokslui, pragyvenimo išlaidoms. Teismas atsižvelgia į visuotinai žinomą aplinkybę, jog kiekvienam žmogui reikia maisto, higienos priemonių, drabužių, avalynės, kad jis patiria susisiekimo išlaidų.

16Ieškovas pateikė duomenis apie savo turtinę padėtį, jog jis neturi nekilnojamojo turto, taip pat byloje nėra pateikta įrodymų, jog jis nebuvo nepažangus mokinys, nesąžiningai vykdė pareigą mokytis. Įvertinus besimokančio pilnamečio šalių sūnaus pareigas didžiąją laiko dalį skirti mokslams teismas sprendžia, jog ieškovui, nors ir įgijusiam visišką civilinį veiksnumą, buvo būtina abiejų tėvų parama, kol jis baigs mokyklą, tačiau spręstinas klausimas dėl atsakovo galimybės teikti reikalaujamo dydžio paramą – po 190,00 Eur per mėnesį.

17Sprendžiant dėl tėvų galimybių teikti paramą pilnamečiam vaikui, teismų praktikoje formuluojami tokie kriterijai: tėvai turi realių galimybių teikti išlaikymą; negalima iš esmės pabloginti paramą teikiančių tėvų ir kitų šeimos narių turtinės padėties; išlaikymo priteisimas turi nedaryti esminės žalos jį teikiantiems tėvams ar kitiems asmenims; priteistą paramą turi būti įmanoma įvykdyti; tėvams patiems turi būti nereikalinga parama, globa ir pan.

18Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014).

19Byloje pateikti įrodymai, patvirtina, jog atsakovas turi nekilnojamojo turto – gyvenamąjį namą (b. l. 74-76). Teismui savo iniciatyva patikrinus duomenis apie atsakovo vardu registruotas transporto priemones, nustatyta, kad atsakovo vardu nėra registruotų jokių transporto priemonių (b. l. 77). Taip pat atsakovas teismui neteikė jokių duomenų apie savo gaunamas pajamas. Teismas, savo iniciatyva patikrinęs Valstybinio socialinio draudimo duomenis nustatė, kad atsakovas niekur nedirba. Byloje pateiktas išrašas patvirtina, kad atsakovas dirbo nuo 2011-09-22 iki 2015-10-16, vėliau buvo įsidarbinęs vienai dienai t.y. nuo 2017-03-02 iki 2017-03-03 (b. l. 78-82). Atsakovas teismui nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių jo negalėjimą dirbti dėl sveikatos būklės, taip pat nepateikė jokių duomenų apie ketinimą dirbti, t.y. registraciją darbo biržoje, apie jo kvalifikaciją ir galimybę rasti jo išsilavinimą ar sugebėjimus atitinkantį darbą. Ieškovas ir trečiasis asmuo byloje pateikė paaiškinimus, jog atsakovas gyvena gan prabangiai.

20Vaikų, sulaukusių pilnametystės, išlaikymo tvarkai mutatis mutandis taikomi civilinio kodekso straipsniai, numatantys nepilnamečių vaikų išlaikymą (CK 3.1921 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjant ginčus dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo yra vertinamos vaiko interesų naudai, o tai reiškia, kad tuo atveju, jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvo (motinos) turtinės padėties, jo(s) gaunamų pajamų, galėjimo teikti teismo nustatytą išlaikymą, teismas šias minėtas aplinkybes turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį.

21Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo poziciją neteikti jo finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų, daro išvadą, kad atsakovas sutinka su prašomo priteisti išlaikymo suma, kadangi suma yra pagrįsta rašytiniais įrodymais, o taip pat šalių (ieškovo ir trečiojo asmens) išsamiais paaiškinimais. Teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad ieškovo poreikiai buvo didesni dėl turėtų papildomų išlaidų susijusių su mokyklos baigimu, bei pasiruošimu baigiamiesiems egzaminams, tačiau prašoma išlaikymo suma yra protinga ir pagrįsta. Tikėtina, kad atsakovas turėjo finansines galimybes, išlaikyti pilnametį sūnų iki vidurinio mokslo įgijimo, teikiant jam išlaikymą periodinėmis išmokomis po 190,00 Eur per mėnesį nuo sūnaus pilnametystės ( - ) iki vidurinio išsilavinimo įgijimo (2017-08-01), todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

22Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtos išlaidos už advokato dalyvavimą nagrinėjant bylą, bei už pagalbą rengiant procesinius dokumentus negali būti nepriteisimos, jeigu išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

23Nustatyta, jog šioje byloje ieškovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui jo išlaidas už suteiktą advokatės teisinę pagalbą patvirtinančių įrodymų, todėl advokato pagalbos išlaidos ieškovui nepriteisiamos.

24Ieškinį tenkinus visiškai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 68,00 Eur žyminis mokestis, 8,52 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Atsakovas informuojamas, kad žyminis mokestis ir procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidos valstybei turi būti sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo M. N., asmens kodas ( - ) paramą pilnamečiui sūnui M. N., asmens kodas ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 190,00 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) nuo ( - ) iki M. N. mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą, t. y. iki 2017-08-01.

28Priteisti iš atsakovo M. N., asmens kodas ( - ) 68,00 Eur (šešiasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, 8,52 Eur (aštuonis eurus 52 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, valstybei.

29Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo M. N. paramą po 190 Eur kas... 5. Ieškinyje nurodė, kad nors yra pilnametis, tačiau mokosi pagal vidurinio... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad 2016 m. birželio 28 d. jam... 7. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nagrinėjant bylą iš esmės... 8. Trečiasis asmuo R. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad palaiko sūnaus... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš byloje esančio gimimo liudijimo matyti, kad atsakovas ir trečiasis asmuo... 11. Teismas pažymi, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)... 12. Pažymėtina, jog įstatymai nenumato pilnamečiams vaikams bet kuriuo atveju... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs galimus išlaikymo... 14. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, jog ieškovas ieškinį reiškė tik už... 15. Teismas daro išvadą, jog kiekvienam pilnamečiui asmeniui, besimokančiam... 16. Ieškovas pateikė duomenis apie savo turtinę padėtį, jog jis neturi... 17. Sprendžiant dėl tėvų galimybių teikti paramą pilnamečiam vaikui, teismų... 18. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad... 19. Byloje pateikti įrodymai, patvirtina, jog atsakovas turi nekilnojamojo turto... 20. Vaikų, sulaukusių pilnametystės, išlaikymo tvarkai mutatis mutandis taikomi... 21. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo poziciją neteikti jo finansinę padėtį... 22. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 1 dalimi... 23. Nustatyta, jog šioje byloje ieškovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės... 24. Ieškinį tenkinus visiškai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo M. N., asmens kodas ( - ) paramą pilnamečiui sūnui M.... 28. Priteisti iš atsakovo M. N., asmens kodas ( - ) 68,00 Eur (šešiasdešimt... 29. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...