Byla 2A-100-622/2010
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Monikai Pociūtei ir Silvijai Žemgulytei, dalyvaujant ieškovės S. G. atstovui advokatui Algiui Staškūnui, atsakovės A. N. atstovui advokatui Viktorui Gecui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. N. ir trečiojo asmens Palangos miesto 1-ojo notarų biuro notarės Alfredos Bluškienės apeliacinius skundus dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2009-06-08 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. G. ieškinį atsakovei A. N., trečiajam asmeniui Palangos miesto 1-ojo notarų biuro notarei Alfredai Bluškienei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė Plungės rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovei A. N., trečiajam asmeniui Palangos miesto 1-ojo notarų biuro notarei Alfredai Bluškienei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančia nuo sutarties sudarymo momento 2007-06-07 tarp jos ir atsakovės sudarytą dovanojimo sutartį, pagal kurią ji padovanojo atsakovei 18/100 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. „( - )“, ir nusistatė naudojimosi tvarką gyvenamuoju namu, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2002-10-13 mirė jos sutuoktinis ir atsakovės A. N. tėvas P. G. Po jo mirties atsirado palikimas, kurį sudarė įvairaus dydžio žemės sklypai bei namų valda, esanti Aleksandravo k., Plungės r. Ieškovei ir atsakovei buvo išduoti paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimai. Ieškovei nuosavybės teise atiteko 5/8 dalys 0,500 ha žemės sklypo prie namų valdos, unikalus Nr. „( - )“, 5/8 dalys gyvenamojo namo, unikalus Nr. „( - )“, 5/8 dalys garažo, unikalus Nr. „( - )“, 5/8 ūkinio pastato, unikalus Nr. „( - )“, 5/8 dalys daržinės, unikalus Nr. „( - )“, 5/8 dalys malkinės, unikalus Nr. „( - )“, 5/8 dalys garažo, unikalus Nr. „( - )“, 5/8 dalys šiltnamio, unikalus Nr. „( - )“, 5/8 kiemo statinių, unikalus Nr. „( - ), Aleksandravo k., Plungės r. Atsakovei kaip P. G. turto paveldėtojai nuosavybės teise atiteko 3/8 dalys to paties turto. Su atsakove tapo ir paveldėtų žemės sklypų bendrosios dalinės nuosavybės bendraturtėmis. 2007 m. gegužės mėn. pabaigoje su atsakove susitarė, kad ji ieškovei, o ieškovė atsakovei padovanos kai kurių bendrojoje nuosavybėje esančių žemės sklypų dalis ir tokiu būdu disponavimas žemės sklypais nebus apsunkintas. Tuo tikslu 2007-06-07 kartu su atsakove nuvyko į Palangos m. 1-ąjį notarų biurą. Ieškovė buvo įsitikinusi, jog pas notarą bus sprendžiami tik žemės sklypų atsidalijimo klausimai. Notarė Alfreda Bluškienė pateikė pasirašyti keliolika dokumentų, kurių neperskaitė, nieko nepaaiškino. Ieškovė dėl blogo regėjimo to padaryti negalėjo. Tik 2008 m. pavasarį paaiškėjo, kad tuo pat metu buvo sudaryta 18/100 dalių gyvenamojo namo dovanojimo sutartis ir nustatyta naudojimosi patalpomis tvarka. Tokių sutarčių sudaryti ieškovė neketino, jie neišreiškia tikrosios ieškovės valios. 2008-06-07 nuo 9.30 val. iki 10.30 val. ji pasirašė 7 sutartis. Dėl amžiaus ir sveikatos būklės sandorį sudarė esminio suklydimo įtakoje. Ieškovė suklydo dėl sandorio esmės, jo dalykų ir kitų sąlygų bei įtakojama atsakovės, būdama nuo jos priklausoma, klaidinama ir apgauta, nes namo dalies dovanojimo ir naudojimo tvarkos gyvenamuoju namu nustatymo sutarties sudaryti nebuvo susitarę. Be to, nustatyta naudojimosi tvarka neatitinka ieškovės interesų. Namo pirmame aukšte ieškovė gali naudotis tik viena izoliuota patalpa 1-7, kitos izoliuotos patalpos paskirtos mansardoje. Dėl amžiaus ir sveikatos būklės realiai naudotis patalpomis mansardoje ieškovė negali.

4Plungės rajono apylinkės teismas 2009-06-08 sprendimu ieškinį tenkino. Teismas pripažino negaliojančia Palangos miesto 1-ajame notarų biure S. G. ir A. N. 2007-06-07 sudarytą sutartį, kuria S. G. padovanojo A. N. jai asmeninės nuosavybės teise priklausančias 18/100 – 33,9 kv. m. iš jai priklausančių 5/8 dalių gyvenamojo namo, unikalus Nr. „( - )“, esančio Aleksandravo k., Plungės r. sav., taip pat nustatė naudojimosi turimomis pastato dalimis tvarką. Teismas įpareigojo A. N. šia sutartimi dovanotą turtą grąžinti S. G. nuosavybėn bei priteisė iš A. N. 1000 Lt bylinėjimosi išlaidas S. G.

5Teismas nurodė, kad 18/100 dalių gyvenamojo namo dovanojimo sandoris 2007-06-07 sudarytas su ieškovės valios trūkumu ir tai yra pagrindas jį pripažinti negaliojančiu kaip sudarytą ieškovei iš esmės suklydus. Ieškovė klaidingai suprato pačią sutarties esmę, todėl sutartis pripažintina negaliojančia nuo sudarymo momento.

6Atsakovė A. N. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2009-06-08 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti, taip pat priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 1.90 straipsnio 1 dalį. Teismas iš esmės sandorį naikino dėl to, kad ieškovė buvo senyvo amžiaus bei turėjo regėjimo ir klausos problemų, tačiau teismas nenurodė koks priežastinis ryšys yra tarp ieškovės sveikatos būklės, senyvo amžiaus ir suklydimo pasirašant sutartį. Apeliantė teigia, kad teismas sutartį panaikino tik dėl suklydimo, todėl ieškinį išnagrinėjo ne visa apimtimi, nes ieškovė ieškinyje nurodė ir daugiau dovanojimo sutarties panaikinimo pagrindų, tačiau dėl kitų sutarties panaikinimo pagrindų teismas sprendimo nepriėmė. Teismas nenurodė, kaip ieškovės sveikatos būklė įtakojo sutarties turinio nesupratimą. Pažymėtina, kad ieškovė akis gydėsi 2008 m., tačiau teismas padarė išvadą, kad ieškovės regėjimas ir klausa buvo bloga ir 2007 m. Tokios teismo išvados yra deklaratyvios, nes jos nėra paremtos kitais faktiniais bylos duomenimis ir rašytiniais įrodymais. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė būtų verčiama pasirašyti sutartį, nes teismas nustatė priešingai, kad nėra įrodyta, jog ieškovė galėjo būti apgauta, todėl nėra pagrindo dovanojimo sutartį naikinti CK 1.91 straipsnyje numatytais pagrindais. Susipažinimas su sutarties projektu, nesant apgaulės ar grasinimo požymių yra asmens subjektinė teisė, kurią asmuo turi teisę niekieno neverčiamas įgyvendinti pats savarankiškai, t. y. savo nuožiūra. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovei kaip nors buvo kliudoma susipažinti su sutarties tekstu, be to, ieškovė laisva valia sutartį įregistravo viešajame nekilnojamojo turto registre Palangos mieste. Atsakovė 2007-06-07 sutartimis mamai (ieškovei) dovanojo didesnes dalis jai priklausančių žemės sklypų nei jai dovanojo mama, todėl jos su mama sutarė, kad kaip kompensaciją jai mama padovanos papildomai 18/100 dalių gyvenamojo namo. Aplinkybė, kad ieškovė naudojasi visomis gyvenamojo namo patalpomis kaip ir anksčiau tik įrodo jos ir ieškovės gerus santykius bei įrodo aplinkybę, kad jokių nepatogumų naudotis patalpomis ieškovei niekada nėra iškilę.

7Apeliantė taip pat pažymi, kad daugelio dovanų sutarčių pasirašymas tik įrodo ieškovės išprusimą ir turtinių klausmų suvokimą, o 2008-09-26 ieškinio pateikimas teismui dar kartą patvirtino ieškovės savarankiškumą, nepriklausomumą nuo jokių gyvenimo aplinkybių ir gebėjimą vertinti sutartis teisiniu požiūriu. Todėl akivaizdu, kad dėl sudarytų sutarčių skaičiaus ieškovė buvo apdairi, protinga ir su konkrečiais savo ketinimais, kuriuos ji nuosekliai ir tinkamai įgyvendino. Be to, teismas netinkamai įvertino liudytojo A. N. parodymus, kadangi neišdėstė jų esmės.

8Trečiasis asmuo Palangos miesto 1-ojo notarų biuro notarė Alfreda Bluškienė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2009-06-08 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė 2007-06-07 ginčo sandorio sudarymo metu buvo visiškai sąmoninga, bendraujanti ir suprantanti notaro kalbą bei veiksmus. Ieškovė 2007-06-07 būdama notaro kontoroje elgėsi mandagiai, santūriai ir natūraliai, o notarei perskaičius visas sutartis, ieškovė pasakė, kad sutarčių esmę suprato. Ieškovė notaro kontoroje nepateikė jokių prašymų ar prieštaravimų, tik paaiškino, jog sutarčių tekstus suprato. Ieškovė neprašė ilgesnio laiko susipažinimui su sutarčių tekstais, todėl sutartys buvo patvirtintos notaro tuoj pat, kai jose pasirašė ieškovė ir atsakovė.

9Ieškovė S. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2009-06-08 sprendimą palikti nepakeistą.

10Apeliaciniai skundai atmestini.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė S. G. 2007 m. birželio 7 d. sutartimi padovanojo atsakovei A. N. 18/100 dalių arba 33,9 m2 iš jai asmeninės nuosavybės teise priklausančių 5/8 dalių gyvenamojo namo, esančio Aleksandrovo k., Plungės r. sav., unikalus Nr. „( - )“, o atsakovė šią dovaną priėmė (b. l. 55). Ta pačia sutartimi buvo nustatyta ir naudojimosi gyvenamuoju namu tvarka.

12Byloje kilo ginčas, ar ieškovė šį sandorį sudarė dėl suklydimo, nesuprasdama paties sandorio esmės, jo dalyko ir kitų sąlygų.

13Pagal CK 1.90 straipsnio 4 dalį sutarties šalies veiksmai vertintini kaip suklydimas, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Pagal CK 1.90 straipsnio 5 dalį suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti. Taigi pagal šias įstatymo nuostatas asmens, sudarančio sutartį, elgesys yra vertinamasis kriterijus, sprendžiant, ar atitinkamas asmuo suklydo dėl sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių (CK 1.90 straipsnio 4 dalis). Neteisingas šių sandorių turinio elementų suvokimas priklauso nuo konkrečių aplinkybių, kuriomis remiantis konstatuotinas asmens suklydimas ar nesuklydimas dėl sudaromo sandorio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta byloje AB „Lietuvos dujos“ v. AB „Kauno energija“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta byloje E. M. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-585/2006; 2007 m. sausio 4 d. nutartis, priimta byloje A. B. v. T. P., I. P., bylos Nr. 3K-3-150/2007; 2007 m. kovo 20 d. nutartis, priimta byloje V. J. v. V. P. Z., bylos Nr. 3K-3-101/2007 ir kt.).

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ginčijamo sandorio sudarymo aplinkybes ir jas teisingai įvertino. Ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančiu tarp jos ir atsakovės 2007-06-07 sudarytą dovanojimo sutartį, pagal kurią ji padovanojo atsakovei 18/100 dalis gyvenamojo namo ir nusistatė naudojimosi tvarką gyvenamuoju namu, pagrįstai patenkintas remiantis tuo, kad ji klaidingai suprato pačią sutarties esmę.

15Apeliantės A. N. skundo motyvai, kad apylinkės teismas sutartį panaikino tik dėl suklydimo, todėl ieškinį išnagrinėjo ne visa apimtimi, nes ieškovė ieškinyje nurodė ir daugiau dovanojimo sutarties panaikinimo pagrindų, tačiau dėl kitų sutarties panaikinimo pagrindų teismas sprendimo nepriėmė, yra nepagrįsti. CPK 135 straipsnio 1 dalyje numatyti reikalavimai ieškinio turiniui. Ieškinyje turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas); įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą; ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas) (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2-4 punktai). Pažymėtina, kad ieškovas (ė) teikdamas ieškinį teismui apskritai gali nenurodyti jokių juridinių teisės normų (normų, reglamentuojančių sandorių pripažinimą negaliojančiais). Teismas, priimdamas galutinį sprendimą byloje, nurodo įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais jis vadovavosi (CPK 270 straipsnio 4 dalies 4 punktas). Nagrinėjamu atveju apylinkės teismas ginčo sandorį pripažino negaliojančiu dėl suklydimo (CK 1.90 straipsnis), todėl nagrinėti ieškovės nurodytas aplinkybes dėl kitų sandorių negaliojimų pagrindų nebuvo tikslinga.

16Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai įvertino liudytojo A. N. parodymus, kadangi neišdėstė jų esmės. Be to, teismas nenurodė, kaip ieškovės sveikatos būklė įtakojo sutarties turinio nesupratimą. Nors ieškovė akis gydėsi 2008 m., tačiau teismas padarė išvadą, kad ieškovės regėjimas ir klausa buvo bloga ir 2007 m. Tokios teismo išvados yra deklaratyvios, nes jos nėra paremtos kitais faktiniais bylos duomenimis ir rašytiniais įrodymais. Tačiau tokie apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti.

17CPK 185 straipsnyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis.

18Taigi, teismas turi visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti byloje esančią medžiagą ir įrodymus ir jais remdamasis priimti byloje sprendimą. Jeigu tam tikrų įrodymų, nors teismas tinkamai įvykdė savo pareigą išaiškinti, nepavyko gauti arba šalys prieštaravo jų rinkimui teismo iniciatyva, sprendimas byloje priimamas remiantis esamais įrodymais. Šiuo atveju teismas laiko nustatytomis tas aplinkybes, kurios jam atrodo labiau tikėtinos.

19Aplinkybė, ar būtų sudarytas sandoris kitomis sąlygomis, nustatoma taikant protingo asmens taisyklę, t. y. taikomas ne tik objektyvusis kriterijus (normaliai atidus ir protingas asmuo), bet ir subjektyvusis (žinodamas tikrąją reikalų padėtį). Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į teigiančio, kad jis suklydo, asmens amžių, sveikatos būklę, išsimokslinimą, sandorio sudarymo ir kitas bylai svarbias aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo padaryta išvada, kad sandorio sudarymo metu ieškovė buvo 82 metų, turėjo regėjimo ir klausos problemų, per trumpą laiką viena po kitos buvo perskaitytos septynios sutartys, todėl teismas nelaiko, jog po tokio supažindinimo su dokumentų turiniu ieškovė tikrai suvokė sudaromo sandorio esmę.

20Pažymėtina, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2007-06-07 notaro kontoroje buvo sudarytos net septynios sutartys dėl nuosavybės teisių perleidimo (b. l. 9-15). Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad notarei perskaičius visas sutartis, ieškovė pasakė, kad sutarčių esmę suprato. Ieškovė notaro kontoroje nepateikė jokių prašymų ar prieštaravimų, tik paaiškino, jog sutarčių tekstus suprato. Teisėjų kolegija šiais trečiojo asmens teiginiais neabejoja, tačiau mano, kad ieškovė, sudarydama ginčijamą dovanojimo sandorį, suklydo dėl sudaromo sandorio esmės, nes buvo įsitikinusi, kad visi tuo metu sudaromi sandoriai tik dėl žemės sklypų pasidalyjimo. Todėl teismas linkęs tikėti, jog ieškovė notarų kontoroje formaliai išreiškė savo sutikimą dėl ginčo sandorio. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad būtent senyvas ieškovės amžius, sveikatos būklę, sudaromų sandorių didelis kiekis nulėmė tai, jog ji klaidingai suprato ginčo sutarties esmę.

21Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Todėl sprendžiant klausimą ar ginčijamas sandoris sudarytas dėl suklydimo, taip pat būtina įvertinti (nustatyti) sandorio tikslą, jo paskirtį. Pati atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovė kaip ir anksčiau naudojasi visomis gyvenamojo namo patalpomis, ji negyvena kartu su ieškove. Be to, atsakovė savo gyvenamąją vietą nurodo adresu „( - )“, Palangoje. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nei ieškovė, nei atsakovė nenurodė aplinkybių, pagrindžiančių šio sandorio būtinumą ir naudą ieškovei, todėl darytina išvada, kad ieškovė klaidingai suprato esminį ginčijamo sandorio elementą – jo turinį. Tuo pasireiškia sudaryto sandorio ydingumas, dėl kurio suklydusi šalis turi teisę jį nuginčyti.

22Atsakovė teigia, kad ji 2007-06-07 sutartimis mamai (ieškovei) dovanojo didesnes dalis jai priklausančių žemės sklypų nei jai dovanojo mama, todėl jos su mama buvo sutarusios, kad kaip kompensaciją mama (ieškovė) jai padovanos papildomai 18/100 dalis gyvenamojo namo. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad ieškovė būtų planavusi kaip kompensaciją atsakovei padovanoti papildomai 18/100 dalis gyvenamojo namo. Todėl šie apeliantės teiginiai yra nepagrįsti.

23Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat nurodo, kad teismas neturėjo teisės vertinti ar buvo pakankamas laikas susipažinti su patalpų pasidalijimo projektu, kuris 2007-05-03 buvo parengtas VĮ Registro centro Telšių rajono filialo ir kartu su ieškove užsakytas Registrų centro Klaipėdos filiale, bei ar buvo pakankamas laikas 2007-06-07 susipažinti su ginčo sutarties tekstu pas notarę. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad VĮ Registrų centro Telšių filialo 2007-05-03 Bendraturčių valdomų pastato dalių skaičiavimo projekte gyvenamojo namo dalių paskaičiavimas atliktas pagal A. N. ir S. G. 2007-04-26 prašymą (b. l. 65-66). Tačiau teismas mano, kad ieškovė šį prašymą pasirašė pasitikėdama atsakove. Kadangi ieškovė yra senyvo amžiaus, todėl manytina, kad realiai visus reikalus, susijusius su būsimų sandorių atlikimu, tvarkė ir juos faktiškai atliko atsakovė. Be to, apylinkės teismas teisingai nurodė, kad nei šio projekto parengimas, nei turinys nesuponuoja, jog buvo numatomas pastato dalies nuosavybės teisių perleidimas atsakovei.

24Dėl išvardytų motyvų apeliaciniai skundai yra nepagrįsti, todėl atmestini. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas ieškovės reikalavimo pagrįstumą teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Plungės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. sprendimo apeliacinių skundų motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Plungės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė Plungės rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovei A.... 4. Plungės rajono apylinkės teismas 2009-06-08 sprendimu ieškinį tenkino.... 5. Teismas nurodė, kad 18/100 dalių gyvenamojo namo dovanojimo sandoris... 6. Atsakovė A. N. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės... 7. Apeliantė taip pat pažymi, kad daugelio dovanų sutarčių pasirašymas tik... 8. Trečiasis asmuo Palangos miesto 1-ojo notarų biuro notarė Alfreda... 9. Ieškovė S. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo Plungės rajono apylinkės... 10. Apeliaciniai skundai atmestini.... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė S. G. 2007 m. birželio 7 d. sutartimi... 12. Byloje kilo ginčas, ar ieškovė šį sandorį sudarė dėl suklydimo,... 13. Pagal CK 1.90 straipsnio 4 dalį sutarties šalies veiksmai vertintini kaip... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 15. Apeliantės A. N. skundo motyvai, kad apylinkės teismas sutartį panaikino tik... 16. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai įvertino... 17. CPK 185 straipsnyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 18. Taigi, teismas turi visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti byloje... 19. Aplinkybė, ar būtų sudarytas sandoris kitomis sąlygomis, nustatoma taikant... 20. Pažymėtina, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2007-06-07 notaro kontoroje... 21. Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai... 22. Atsakovė teigia, kad ji 2007-06-07 sutartimis mamai (ieškovei) dovanojo... 23. Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat nurodo, kad teismas neturėjo teisės... 24. Dėl išvardytų motyvų apeliaciniai skundai yra nepagrįsti, todėl... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 26. Plungės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. sprendimą palikti...