Byla N-556-240-06
Dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 18 d. nutarimo R. P. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 18 d. nutarimo R. P. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnas 2003 m. birželio 23 d. R. P., UAB ,,Elneta” direktoriui, surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad jis 2003 m. gegužės 20 d. su naujienų agentūra ,,Kavkaz centr”, atstovaujama Visami Tutuev, sudarė ir pasirašė sutartį dėl šios agentūros internetinės svetainės adresu: www.kavkazcenter.com demonstravimo. Nuo 2003 m. gegužės 20 d. iki 2003 m. birželio 20 d. UAB ,,Elneta” kompiuterio “Kopa” PCA A D11/512/40/ Ser. Nr. KOO-3052, data: 2003 05 13, kietajame diske (serveryje) ,,Western Digital WD Caviar WD 400” ser. Nr. WCAD 18115523, modelis WD 400JB-00ENAO, 40 GB dydžio, laikė naujienų agentūros ,,Kavkaz centr” internetinę svetainę, turint tikslą ją viešai demonstruoti. Šioje svetainėje buvo ir ta informacijos apimtis (dalis), kurioje nelegalūs smurtiniai veiksmai vertintini kaip terorizmo, nacionalinės ir religinės nesantaikos propagavimas. 2003 m. birželio 16 d. Valstybės saugumo departamento pareigūnų R. P. buvo informuotas, kad jo vadovaujamos bendrovės serveriu demonstruojamame tinklapyje yra ir informacinė medžiaga, turinti nesantaiką kurstančių požymių. Šios internetinės garso ir vaizdo produkcijos viešo demonstravimo dalies interneto tinklu nenutraukė. Vadovaujantis Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 “Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo”, R. P., informacijos prieglobos paslaugų teikėjas, privalėjo nutraukti prieigą prie tarnybinėje stotyje esančios šios informacijos. Valstybės saugumo departamento gautoje eksperto išvadoje nustatyta, kad UAB ,,Elneta” demonstruojamos internetinės svetainės adresu: www.kavkazcenter.com puslapiuose adresais: www.kavkazcenter.com/eng/photo/blast/page1.shtml; www.kavkazcenter.com/eng/article.php?id=1408; www.kavkazcenter.com/eng/article.php?id=1424; www.kavkazcenter.com/eng/article.php?id=1331; www.kavkazcenter.com/forum/forumdisplay.php?s=b6b669e1e4868a94ac4fe730f86be0c6&forumid=10 ir “Talking Point; www.kavkazcenter.com/forum/forumdisplay.php?s=b6b669e1e4868a94ac4fe730f86be0c6&forumid=70 ir kituose yra viešai demonstruojama informacinė produkcija, propaguojanti nacionalinę religinę nesantaiką. R. P. veika kvalifikuota pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 21412 straipsnio 1 dalį.

4Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2005 m. spalio 18 d. nutarimu R. P. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 21412 straipsnio 1 dalyje, ir R. P. administracinę bylą nutraukė, pasibaigus ATPK 35 straipsnyje numatytiems terminams. Teismas grąžino UAB ,,Elneta” kompiuterį “Kopa” PCA A D11/512/40 Ser. Nr. KOO-3052, data: 2003 05 13, sisteminį bloką, kuris saugomas Saugumo departamente. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatavo įrodytu, jog administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo R. P. nuo 2003 m. gegužės 20 d. iki 2003 m. birželio 20 d., būdamas atsakingas už UAB ,,Elneta” veiklą, šios bendrovės kompiuterio “Kopa” PCA A D11/512/40 Ser. Nr. KOO-3052, data: 2003 05 13, kietajame diske (serveryje) ,,Western Digital WD Caviar WD 400” ser. Nr. WCAD 18115523, modelis WD 400JB-00ENAO, 40 GB dydžio, laikė naujienų agentūros ,,Kavkaz centr” internetinius puslapius: www.kavkazcenter.com/eng/photo/blast/page1.shtml; www.kavkazcenter.com/eng/article.php?id=1408; www.kavkazcenter.com/eng/article.php?id=1424; www.kavkazcenter.com/eng/article.php?id=1331; www.kavkazcenter.com/forum/forumdisplay.php?s=b6b669e1e4868a94ac4fe730f86be0c6&forumid=10 ir “TalkingPoint; www.kavkazcenter.com/forum/forumdisplay.php?s=b6b669e1e4868a94ac4fe730f86be0c6&forumid=70, kuriuose buvo informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, religinę nesantaiką, šią produkciją per minėtus puslapius (diskusijų forumus) viešai demonstravo. Šių aplinkybių R. P. nepaneigė objektyviais, patikimais įrodymais. Teismas konstatavo, kad R. P. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ATPK 21412 straipsnio 1 dalį. Teismas konstatavo, kad pasibaigė bylos nagrinėjimo terminai (ATPK 250 str. 7 p.), o pagal byloje esančius duomenis nėra pagrindo ATPK 35 straipsnio 1, 2 dalyse nurodytus terminus pratęsti. ATPK 21412 straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas nėra trunkamas (ATPK 35 str. 1 d.).

5R. P. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 18 d. nutarimą, panaikinant teismo nutarimo dalį, kuria jis pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 21412 straipsnio 1 dalyje. Kitą teismo nutarimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas. Byloje nėra duomenų apie termino pratęsimą, administracinė nuobauda šioje byloje turėjo būti skiriama per šešis mėnesius nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties priėmimo dienos ne vėliau kaip iki 2004 m. birželio 16 d. Teismas teisingai aiškino ATPK 35 straipsnio nuostatas, tačiau klaidingai jas taikė, priimdamas nutarimą. Teismas, vadovaudamasis ATPK 250 straipsniu ir nustatęs ATPK 35 straipsnyje numatytų terminų pasibaigimo faktą, privalėjo pradėtąją bylą nutraukti, nenagrinėdamas jos iš esmės. Teigia, kad teismas, pripažindamas ji kaltu padarius pažeidimą, neteisingai vertino byloje nustatytas faktines aplinkybes ir nepagrįstai konstatavo jo kaltę dėl padaryto pažeidimo. Teismas turėjo įrodyti, kad jis suvokė, jog gaminama, laikoma, platinama ar demonstruojama produkcija propaguoja nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką. Tik įrodžius šią aplinkybę, gali būti nustatyta asmens kaltė, kuri yra privalomas administracinio teisės pažeidimo sudėties elementas. Kaltė yra numatyta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 patvirtintos Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos 12 punkte. Sprendžiant jo kaltės klausimą, reikšminga aplinkybė yra ta, ar jis 2003 m. birželio 20 d., kuomet Valstybės saugumo departamento pareigūnai paėmė UAB ,,Elneta” tarnybinę stotį bei surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, žinojo apie šioje stotyje laikomą neskelbtiną informaciją, t. y. kad ši informacija propaguoja nacionalinę, religinę nesantaiką. Kadangi UAB ,,Elneta” už internetinės svetainės www.kavkazcenter.com turinį nebuvo atsakinga bei juo nesidomėjo, todėl nei UAB ,,Elneta”, nei jis negalėjo žinoti, kad internetinėje svetainėje gali būti skelbiama nacionalinę bei religinę nesantaiką propaguojanti informacija. 2003 m. birželio 16 d. R. P. buvo iškviestas į Valstybės saugumo departamento būstinę, kur vykusio pokalbio metu pareigūnai negalėjo nurodyti, kokia būtent informacija neskelbtina, taip pat nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad informacinės agentūros ,,Kavkaz center” skleidžiama informacija propaguoja nacionalinę ir religinę nesantaiką. 2003 m. birželio 20 d. į UAB ,,Elneta” patalpas atvykę pareigūnai paėmė tarnybinę stotį, tačiau jokių ekspertizės aktų dėl neskleistinos informacijos nepateikė. Su 2003 m. birželio 19 d. surašytu ekspertizės aktu R. P. buvo supažindintas tik 2003 m. birželio 23 d., kuomet buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Apeliantas pažymi, kad Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 4 dalies 5 punktas numato, kad įstatymų nuostatų, draudžiančių tautinės, rasinės, religinės, socialinės ar lyčių neapykantos kurstymą, šmeižtą ir dezinformaciją platinamoje viešojoje informacijoje laikymosi priežiūrą atlieka Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Ši komisija, atlikdama savo funkcijas, gali pasitelkti Kultūros, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų deleguotus ekspertus. Teismas 2003 m. rugpjūčio 25 d. kreipėsi į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, prašydamas paskirti ekspertus, kurie nustatytų, ar internetinėje svetainėje www.kavkazcenter.com išplatinta informacija kursto nacionalinę bei religinę nesantaiką ir gali būti priskirta prie draudžiamos informacijos. Įgaliotos institucijos 2003 m. rugsėjo 11 d. pateiktoje išvadoje Nr. 67 nurodyta, jog pateiktoje medžiagoje nėra informacijos, kurstančios nacionalinę ir religinę nesantaiką Lietuvoje. Atkreipia dėmesį, kad ekspertizę atlikęs E. R. teismo posėdžio metu nurodė, jog sprogdinimai nėra laikomi veiksmais, propaguojančiais nacionalinę ir religinę nesantaiką. Be to, E. R. patvirtino, kad svetainėje yra vietų, kuriuose smurtiniai veiksmai skatinami tiek prieš Rusijos kariškius, tiek prieš čečėnų, tiek ir prieš rusų tautas. Todėl klaidingais turi būti laikomi teiginiai, jog informacija skatina nacionalinę ar religinę nesantaiką vienos iš tautų atžvilgiu.

6Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo R. P. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 18 d. nutarimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas ir pagrįstai R. P. pripažino kaltu padarius pažeidimą, numatytą ATPK 21412 straipsnio 1 dalyje. 2003 m. birželio 19 d. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Azijos ir Afrikos studijų centro vedėjo E. Račiaus atliktos ekspertizės akte buvo konstatuota, kad dalyje internetinės svetainės www.kavkazcenter.com yra viešai demonstruojama informacinė produkcija, propaguojanti nacionalinę ir religinę nesantaiką, todėl 2003 m. birželio 19 d. vakare R. P. dar kartą buvo paprašytas nutraukti interneto svetainės retransliavimą, pranešant, jog yra gauta specialisto nuomonė apie retransliuojamame tinklapyje propaguojamą rasinę ir religinę nesantaiką. Apelianto manymu, R. P. žinojo, kad dalis internetinės svetainės retransliuojamos informacijos yra neskelbtina ir nesiėmė jokių priemonių retransliavimui nutraukti. Nurodo, kad Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtinta viena iš Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos funkcijų. Šios funkcijos priskyrimas minėtai komisijai neužkerta kelio kitiems kompetentingiems asmenims ir institucijoms vertinti, kaip platinamoje viešoje informacijoje laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui – per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju bendras administracinės nuobaudos skyrimo terminas yra šeši mėnesiai, kuris, priimant 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimą (b.l. 3, 81-83), pažeistas nebuvo. Apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą panaikino 2003 m. gruodžio 16 d. ir byla buvo grąžinta nagrinėti iš naujo bendrosios kompetencijos teismui (b.l. 98-101). Kaip pasisakyta ATPK 35 straipsnio 4 dalyje, pirmosios instancijos teismo nutarimą panaikinus apeliacine tvarka, ATPK 35 straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos, t. y. nagrinėjamoje byloje – nuo 2003 m. gruodžio 16 d. Byla per šešių mėnesių terminą neišnagrinėta (b.l. 143-146), terminas nepratęstas, o tai lemia administracinės teisenos negalimumą ir administracinės bylos nutraukimą pagal ATPK 250 straipsnio 7 punktą.

9Administracinės atsakomybės senaties institutas ATPK išsamiai nėra apibrėžtas, tačiau niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, nei įstatymų numatytais pagrindais ir tvarka. Siekiant paisyti šios nuostatos, nesant atitinkamų normų, reikalingų nagrinėjamam visuomeniniam santykiui reglamentuoti, paprastai vadovaujamasi įstatymo analogija.

10Administracinių teisės pažeidimų teisę ir baudžiamąją teisę jungia tai, kad ir už nusikalstamas veikas, ir už administracinius teisės pažeidimus yra baudžiama, t. y. abiem šios teisinės atsakomybės rūšims būdinga baudimo funkcija. Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 1 dalyje 1 punkto a papunktyje numatyta, jog asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję dveji metai, kai padarytas baudžiamasis nusižengimas. Senaties eiga sustabdoma tik dėl paties asmens priešingo veikimo teisei. Ir baudžiamojo nusižengimo, ir administracinio teisės pažeidimo konstatavimas bendrąja prasme numato bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, išskyrus areštą. Taigi, negalima teisinė situacija, kai laikas, per kurį gali būti taikoma atsakomybė už administracinį teisės pažeidimą, būtų ilgesnis už apkaltinamojo nuosprendžio padarius baudžiamąjį nusižengimą skyrimo terminą. Žmogaus teisių apsaugos požiūriu tai būtų nepateisinama. Taigi, Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas pagrįstai bei teisėtai nutraukė administracinę bylą pasibaigus ATPK 35 straipsnyje numatytiems terminams.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apibendrindamas teismų praktiką administracinių teisės pažeidimų bylose dėl nelegalaus darbo, yra pažymėjęs, kad „procesą nutraukus bet kokiu pagrindu administracinėn atsakomybėn trauktas asmuo laikomas nekaltu, nes dėl jo nėra priimtas ir negali būti priimtas bei įsiteisėti nutarimas skirti administracinę nuobaudą. Tokioje situacijoje bet kokios išvados apie pažeidimo padarymo faktą yra beprasmės, nes asmuo nei gali būti pripažįstamas kaltu, nei nusprendžiama, kad jis neatliko draudžiamos veikos“ (Administracinių teismų praktika Nr. 7 „Bylų dėl nelegalaus darbo apibendrinimas ir teisės taikymo rekomendacijos“).

12Apylinkės teismas, pripažindamas R. P. kaltu padarius jam inkriminuojamą administracinį teisės pažeidimą, priėmė sprendimą, prieštaraujantį formuojamai Vyriausiojo administracinio teismo praktikai, dėl ko toje dalyje apylinkės teismo aktas negali būti laikomas pagrįstu. 2005 m. spalio 18 d. nutarimo motyvuojamoje ir rezoliucinėje dalyse esančios nuostatos dėl asmens patraukto administracinėn atsakomybėn kaltės padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 21412 straipsnio 1 dalyje, šalintinos iš šio sprendimo, ir apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas. Tačiau pats sprendimas paliktinas nepakeistu (apeliacinės instancijos teismo teisių dėl skundo administracinio teisės pažeidimo byloje išsamus sąrašas numatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalyje).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

15Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 18 d. nutarimą palikti nepakeistu, pašalinant iš šio nutarimo motyvuojamosios ir rezoliucinių dalių nuostatas dėl R. P. kaltės pagal administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 21412 straipsnio 1 dalyje.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai