Byla 2-828-838/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske bank A/S Lietuvoje filialą ieškinį atsakovei A. G. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske bank A/S Lietuvoje filialą Klaipėdos rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį, kuriuo pareiškė reikalavimą iš atsakovės priteisti 9355,66 eurų (32303,22 Lt) skolą, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad su atsakove 2008-01-23 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr.VKLIE480803103, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 5215,00 eurų kreditas. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais nevykdė ir yra skolinga bankui 4264,48 eurų negrąžinto kredito, 819,93 eurų priskaičiuotų palūkanų, 4271,25 eurų delspinigių, iš viso ieškovui padaryta 9355,66 eurų nuostolių.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 130 str.). Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, ieškovas su atsakove 2008-01-23 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VKLIE480803103, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 5215,00 eurų kreditas iki 2012-01-23, o atsakovė įsipareigojo ieškovui kreditą grąžinti sutartyje numatytais terminais ir tvarka, mokant 10,89 procentų dydžio metines palūkanas, o praleidus mokėjimo terminus, mokėti 0,15 procento delspinigius per dieną, kurios terminas praleistas (b.l.7-11). Pagal vartojimo kredito sutarties 41 punktą, jei per nustatytą 14 dienų terminą kredito gavėjas nepašalina pažeidimų ir pradelstų mokėjimų suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų nuo bendros kredito sumos, kredito davėjas turi teisę raštu įspėti kredito gavėją, kad per papildomą 14 dienų terminą kredito gavėjui nepašalinus sutarties pažeidimų, sutartis bus laikoma nutraukta be atskiro pranešimo.

7Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus pilnai įvykdė, tai yra suteikė atsakovei kreditą, o atsakovė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, todėl ieškovo paskaičiavimu atsakovė ieškovui yra skolinga 4264,48 eurų negrąžinto kredito, 819,93 eurų priskaičiuotų palūkanų, 4271,25 eurų delspinigių, iš viso ieškovui padaryta 9355,66 eurų nuostolių (b.l. 12).

8Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp ieškovo ir atsakovės yra prievoliniai teisiniai santykiai, kylantys iš kredito sutarties, kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovė įsipareigojo ieškovui gautą sumą grąžinti sutartyje numatytu terminu bei sumokėti sutartyje numatytas palūkanas nustatytu terminu ir tvarka. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, tai yra sutartyje numatytu terminu negrąžino panaudoto kredito, nesumokėjo palūkanų, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovė laikomas pažeidusiu prievolę (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė savo prievolę ieškovui įvykdė, be to atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą. Ieškovas pagrįstai įrodė ir paskaičiavo įsiskolinimo, įsipareigojimų nevykdymo palūkanų bei skolos išieškojimo sąnaudų dydį, todėl ieškovo reikalavimas priteisti skolą tenkintinas ir iš atsakovo ieškovui priteistina 4264,48 eurų negrąžintas kreditas, 819,93 eurų priskaičiuotos palūkanos (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.6 str. 1 d., 5 d., 6.63 str., 6.71 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str. 1 d., 6.872 str., 6.886 str.).

9Dėl reikalavimo priteisti 4271,25 eurų delspinigių. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, pagal sutarties sąlygas numatyta, kad atsakovas praleidęs mokėjimo terminą, privalo mokėti 0,15 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Netesybos skaičiuojamos iki tos dienos, kada atsakovas grąžina ieškovui atitinkamą įsiskolinimą, arba ieškovas pateikia pareiškimą (ieškinį) dėl skolos išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka.. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d.). Jeigu nustatytos netesybos, tai kreditorius negali reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis įtvirtina, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procentai pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, o paskaičiuota delspinigių suma didesnė negu negrąžintas kreditas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini tris kartus, t.y., iki Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos delspinigių normos. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 1423,75 eurų (4271,25 eurų: 3 = 1423,75 eurų (4926,17 lt)), teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovui 11 procentų metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2012-04-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str.1 d.).

12Ieškinį tenkinus iš dalies (85 procentų) proporcingai patenkintų reikalavimų sumai priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, todėl iš atsakovo yra pagrindas priteisti 826,20 Lt žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

13Iš atsakovės priteistinos 20,99 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

14Sprendimą įvykdžius panaikinti atsakovės turtui 2012-04-10 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos Respublikos CPK 150 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės A. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 4264,48 eurų negrąžintą kreditą, 819,93 eurų palūkanas, 1423,75 eurų delspinigius, iš viso 6508,16 Lt (šešių tūkstančių penkių šimtų aštuonių eurų ir 16 ct) skolą, nuo šios sumos 11 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 826,20 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt šešis litus ir 20 ct) bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) ieškovui akcinei bendrovei Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S filialą, įmonės kodas 301694694, Saltoniškių g. 2, LT-08500 Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ), Danske Bank A/S.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš atsakovės A. G. 20,99 Lt (dvidešimt litų ir 99 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

20Sprendimą įvykdžius panaikinti atsakovės turtui 2012-04-10 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, vadovaudamasi... 2. ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske bank A/S Lietuvoje filialą... 3. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 6. Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, ieškovas su... 7. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus pilnai įvykdė, tai yra suteikė... 8. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad... 9. Dėl reikalavimo priteisti 4271,25 eurų delspinigių. Kaip matyti iš byloje... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje... 11. Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovui 11 procentų metinių... 12. Ieškinį tenkinus iš dalies (85 procentų) proporcingai patenkintų... 13. Iš atsakovės priteistinos 20,99 Lt išlaidos, susijusios su procesinių... 14. Sprendimą įvykdžius panaikinti atsakovės turtui 2012-04-10 teismo nutartimi... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės A. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 4264,48 eurų... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš atsakovės A. G. 20,99 Lt (dvidešimt litų ir 99 ct) išlaidų,... 20. Sprendimą įvykdžius panaikinti atsakovės turtui 2012-04-10 teismo nutartimi... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...