Byla A2-3707-567/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės - Jankūnienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012 pagal ieškovo BUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, dėl nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo, pagal atsakovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, priešieškinį ieškovui BUAB „Urbico“ dėl netesybų priteisimo, taip pat pagal trečiojo asmens UAB „Fima“ savarankišką reikalavimą atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB HNIT-BALTIC.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateikė prašymą:

41) Atnaujinti procesą išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012;

52) Įtraukti į bylą Nordea Bank Finland Plc, veikiantį per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankišką reikalavimą: „Pripažinti, kad 2007-07-23 Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 07/07/24 tarp 2006-06-15 Jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS-06/02 pagrindu susivienijusių tiekėjų grupės, kurią sudarė UAB „Urbico“, Siemens Osakeyhtio, UAB „Fima“ ir UAB „HNIT-Baltic“ (toliau – konsorciumas), atstovaujamo UAB „Urbico“, ir Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, taip pat 2009-03-27 Susitarimas Nr. 09/03/16 tarp SĮ „Susisiekimo paslaugos“, konsorciumo, atstovaujamo UAB „Urbico“, ir Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, buvo sudaryti su konsorciumo valdymo komiteto pritarimu“;

63) Pakeisti išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012 priimtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-18 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2013:

7a) pripažinti, kad 2007-07-23 Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 07/07/24 tarp 2006-06-15 Jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS-06/02 pagrindu susivienijusių tiekėjų grupės, kurią sudarė UAB „Urbico“, Siemens Osakeyhtio, UAB „Fima“ ir UAB „HNIT-Baltic“, atstovaujamo BUAB „Urbico“, ir Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, taip pat 2009-03-27 Susitarimas Nr. 09/03/16 tarp SĮ „Susisiekimo paslaugos“, konsorciumo, atstovaujamo UAB „Urbico“, ir Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, buvo sudaryti esant tinkamam konsorciumo valdymo komiteto pritarimui, kuris buvo išreikštas konsorciumo valdymo komiteto 2007-05-21 sprendime Nr. 1;

8b) likusioje dalyje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012 priimtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-18 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2013 palikti nepakeistą;

93) Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs civilinę byla Nr. 2-2539-603/2012, pasisakė dėl faktinių aplinkybių, susijusių su sandoriais, kurie yra sukūrę materialiąsias teises į šią civilinę bylą neįtrauktam asmeniui – Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių. Kasacinis teismas nurodė, kad UAB „Urbico“ sudarė ir daugiau susitarimų su užsakovu bei projektą finansuojančiu banku be valdymo komiteto pritarimo: 2007-07-23 reikalavimų perleidimo sutartį su Nordea Bank Finland Plc, 2009-03-27 susitarimą dėl mokėjimų su užsakovu ir Nordea Bank Finland Plc. 2007-07-23 reikalavimų perleidimo sutartimi konsorciumo, kaip pradinio kreditoriaus vardu veikiantis UAB „Urbico“, perleido konsorciumo reikalavimo teises į sumas, gautinas pagal 2006-10-27 rangos sutartį naujajam kreditoriui Nordea Bank Finland Plc. Trišaliame 2009-03-27 susitarime Nordea Bank Finland Plc ir UAB „Urbico“, kaip atsakingasis partneris pagal Jungtinės veiklos sutartį, susitarė ir patvirtino, kad šio susitarimo pasirašymo dieną bankui pereina reikalavimo teisės į gautinas sumas pagal rangos sutartį. Šiuo susitarimu BUAB „Urbico“ perleido reikalavimo teises partneriams gauti apmokėjimą už atliktus rangos darbus. Perleidęs reikalavimo teises gauti apmokėjimą, BUAB „Urbico“ padarė teisiškai neįmanomą Jungtinės veiklos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų paskirstyti gautas, kaip apmokėjimą sumas, darbus atlikusiems partneriams vykdymą. Pareiškėjas teigia, jog kasacinis teismas padarė neabejotiną fakto klaidą, konstatuodamas, kad nebuvo valdymo komiteto pritarimo minėtų sandorių su Nordea Bank Finland Plc sudarymui. Toks pritarimas buvo tiesiogiai nurodytas konsorciumo valdymo komiteto 2007-05-21 sprendime Nr. 1. Tarp konsorciumo ir Nordea Bank Finland Plc 2007-07-23 sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 07/07/24 ir kiti sandoriai, užtikrinę konsorciumui suteikto kredito grąžinimą, ir dėl kurių kasacinis teismas nepagrįstai pasisakė, nepaneigė Jungtinės veiklos sutartimi BUAB „Urbico“ prisiimtų įsipareigojimų: BUAB „Urbico“ atsiskaitymą su konsorciumo partneriais užtikrino BUAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc sudaryta Kredito sutartis. Savo ruožtu Reikalavimo perleidimo sutartis užtikrino Nordea Bank Finland Plc teisę susigrąžinti suteiktą kreditą. Padaręs kitokias išvadas, kasacinis teismas neįvertino svarbių faktinių aplinkybių ir iškreipė tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių esmę. Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, buvo informuotas apie visus minėtus susitarimus ir pradėjo juos kvestionuoti tik prasidėjus teisminiams ginčams. Pareiškėjas pažymėjo, jog šioje civilinėje byloje priimta nutartimi teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens – pareiškėjo materialiųjų teisių ar pareigų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodęs, kad Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta be valdymo komiteto pritarimo, visiškai ignoravo konsorciumo valdymo komiteto sprendimą. Sprendimo egzistavimas aiškiai paneigia kasacinio teismo išvadą, kad Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta be valdymo komiteto pritarimo. Reikalavimo perleidimo sutartis užtikrina Nordea Bank Finland Plc teisę susigrąžinti suteiktą finansavimą, t. y. juo užtikrinamas prievolės įvykdymas. Teismas nutartyje neįvertino ne tik sprendimo egzistavimo, bet ir kitų su Nordea Bank Finland Plc susiklosčiusių santykių bei sudarytų sutarčių ir dėl to padarė klaidingas išvadas, kad, perleisdamas reikalavimo teises į sumas, gautinas, kaip apmokėjimą už kiekvieno partnerio atliktus rangos darbus pagal Rangos sutartį, BUAB „Urbico“ esą taip kartu patvirtino, jog jis neketina vykdyti 2006-06-15 Jungtinės veiklos sutarties 1.7 punkto įsipareigojimo priimti atsiskaitymus už partnerių atliktus darbus ir juos paskirstyti partneriams, taip pat kad esą perleidęs reikalavimo teises gauti apmokėjimą BUAB „Urbico“ padarė teisiškai neįmanomą Jungtinės veiklos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų paskirstyti gautas, kaip apmokėjimą sumas, darbus atlikusiems partneriams vykdymą. Pareiškėjo teigimu, tokia išvada yra visiškai nepagrįsta ir neatitinka nei faktinių aplinkybių, nei egzistuojančių teisinių susitarimų. Konsorciumo partnerių darbų finansavimo tikslais tarp konsorciumo atsakingo partnerio BUAB „ Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc 2007-01-17 buvo sudaryta Ilgalaikio kredito sutartis Nr. KS 07/01/02 su susijusiais susitarimais ir pakeitimais ir 2007-01-17 Banko sąskaitos kredito sutartis Nr. OS 07/01/04 įrangos, įrengimų, įrenginių, medžiagų ir kitų prekių atsargų, reikalingų darbams pagal Rangos sutartį, įsigijimui finansuoti. Sudarius 2007-05-28 Papildomą susitarimą Nr. KSP 07/05/15 prie Kredito sutarties, Kredito sutarties tikslas buvo išplėstas ir apėmė įsipareigojimus pagal Banko sąskaitos kredito sutartį Nr. OS 07/01/04. Kasacinio teismo nutartyje nurodytas Jungtinės veiklos sutarties 1.7 p. numato, jog atsakingasis partneris prisiima pareigą ir riziką finansuoti konkurso darbus ir atsiskaityti su kitais partneriais per 5 darbo dienas po kiekvieno iš partnerių darbų dalies atlikimo ir darbų dalies priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, nepriklausomai nuo to, kaip su atsakinguoju partneriu atsiskaito klientas. Ši nuostata parodo, kad iš užsakovo gautinos sumos nebuvo susietos su apmokėjimais konsorciumo partneriams už jų atliktus darbus, o apmokėjimai partneriams buvo atlikti Nordea Bank Finland Plc, išmokėjus kreditą. Tai, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ mokėjimai turėjo būti nukreipiami ne konsorciumo partneriams, o tiesiogiai Nordea Bank Finland Plc, įrodo ir Rangos sutarties bei Kredito sutarties 6.2.1 p. nuostatos, pagal kurias abi šios sutartys turėjo būti įvykdytos per dešimties metų terminą, tuo tarpu su konsorciumo partneriais už jų atliktus darbus, panaudojant Nordea Bank Finland Plc suteiktą kreditą, buvo atsiskaityta jau anksčiau. Prašomoje atnaujinti byloje nebuvo pareikšta reikalavimų dėl konsorciumo valdymo komiteto sprendimo galiojimo ar Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo teisėtumo. Atsižvelgiant į bylos dalyvių pareikštus reikalavimus ir nurodytą jų pagrindą, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai netyrė ir nevertino aplinkybių, susijusių su konsorciumo valdymo komiteto sprendimu ir Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymu (LR CPK 365 str. 1 d., 366 str. 1 d. 7 p., 367 str. 3 d., 368 str. 1 d., 369 str., 371 str. 1 d. 2 p.).

10Atsakovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, pateikė atsiliepimą į prašymą, prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pareiškėjas turi galimybę apginti savo interesus kitose bylose ir ja aktyviai naudojasi. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjantis civilines bylas Nr. 2-95-258/2014 ir Nr. 2-6401-553/2013, kuriose yra pareikšti reikalavimai pripažinti negaliojančiais Reikalavimo perleidimo sutartį ir Trišalį susitarimą, galės visapusiškai įvertinti Nordea Bank Finland Plc poziciją ir nustatyti ar BUAB „Urbico“ sudaryti sandoriai yra teisėti ir atitinka konsorciumo valdymo komiteto 2007-05-21 sprendimu Nr. 1 BUAB „Urbico“ suteiktus įgaliojimus. Pareiškėjas remiasi Reikalavimo perleidimo sutartimi ir Trišaliu susitarimu, kaip galiojančiais sandoriais. Jų pagrindu Nordea Bank Finland Plc yra pareiškusi reikalavimą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ civilinėje byloje Nr. 2-95-258/2014, reikalavimą BUAB „Urbico“ restruktūrizavimo byloje dėl skolos, t.y. atlyginimo už darbus, atliktus pagal Rangos sutartį ir Paslaugų sutartį priteisimo bei ieškinį visiems Jungtinės veiklos parneriams civilinėje byloje Nr. 2-1787-392/2014, kuriuo reikalauja solidarios partnerių atsakomybės. Atsakovas pažymėjo, jog grindžiant prašymą atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes. Privalu aiškiai įvardyti materialiąja teisės norma pagrįstą teisę ar įstatymo saugomą interesą, kurie pažeisti, konkretaus asmens neįtraukus į procesą. Taip pat būtina pateikti įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų prašymą teikiančio asmens dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Pareiškėjo prašyme nei vienas iš šių reikalavimų įvykdytas nebuvo. Šie reikalavimai ir negali būti įvykdyti, nes aplinkybių, dėl kurių procesas galėtų būti atnaujintas pareiškėjo nurodomu pagrindu, tiesiog nėra. Aplinkybė, jog savo teise ginčyti Reikalavimo perleidimo sutartį ir Trišalį susitarimą Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, nusprendė pasinaudoti po to, kai buvo priimta nutartis, nereiškia kad nutartimi buvo „sukurtas“ sandorių ginčijimo pagrindas. Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, manydamas, kad minėti sandoriai pažeidžia jo interesus, gali laisvai naudotis savo teise kreiptis į teismą ir ginčyti minėtus sandorius jo pasirinktu metu. Dėl to nėra pagrindo pareiškėjo teiginiams, kad jo teises pažeidžia būtent nutartis. Šiuo reikalavimu siekiama, kad bylos atnaujinimo atveju bylos nagrinėjimo apimtį sudarytų ne faktinio ir teisinio nutarties pagrįstumo patikrinimas, bet visiškai naujo reikalavimo teisinis ir faktinis vertinimas. Tokia pozicija jau savaime reiškia, kad priimta nutartis įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms neturėjo. Keliamo klausimo, ar BUAB „Urbico“ sudaryti sandoriai yra teisėti ir sudaryti konsorciumo partnerių pritarimu, nagrinėjimas neatitiktų CPK 370 str. 4 d. reikalavimų nagrinėti tą pačią bylą ir tik ribotoje - pareiškėjo teises įtakojančioje - apimtyje. Prašomos atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimo dalykas buvo BUAB „Urbico“ ir UAB „Fima“ reikalavimai, pareikšti Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą dėl sutartinių netesybų pagal 2006-06-15 Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 priteisimo. Siekiant nustatyti, ar Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, turėjo teisę nutraukti Jungtinės veiklos sutartį dėl BUAB „Urbico“ padarytų esminių sutarties pažeidimų (CK 6.217 str. 1 d.), be daugelio kitų esminių aplinkybių, buvo įvertinti ir BUAB „Urbico“ veiksmai santykių tarp Jungtinės veiklos parnerių kontekste. Nutartyje greta daugelio kitų BUAB „Urbico“ pažeidimų ir bendradarbiavimo pareigos nevykdymo paminėta, jog BUAB „Urbico“ tinkamai nebendradarbiavo su konsorciumo partneriu Siemens Osakeyhtio, veikiančiu per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, taip pat ir sudarydamas Reikalavimo perleidimo sutartį ir Trišalį susitarimą sudaryti be valdymo komiteto pritarimo. Atsakovas teigia, jog šis teiginys nebuvo lemiamas nutarties rezoliucinės dalies priėmimui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatavimas, kad BUAB „Urbico“ nepakankamai bendradarbiavo su buvusiais konsorciumo partneriais ir negavo tinkamo jų pritarimo valdymo komitete, niekaip neįtakoja pareiškėjo, kuris nebuvo konsorciumo šalimi, ir netgi negalėjo turėti jokio suinteresuotumo byloje, kuri baigėsi priimta nutartimi ( LR CPK 366 str. 1 d. 7 p., 398 str., 369 str.).

11Trečiasis asmuo UAB „Fima“ pateikė atsiliepimą į prašymą, prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad, pateikdamas prašymą atnaujinti procesą, pareiškėjas nenurodė, kokios yra teisinės galimybės pakeisti nurodytus teisinius santykius ir galiojančio teismo sprendimo privalomumą, t. y. nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, jog, išnagrinėjus bylą iš esmės iš naujo ir kitaip įvertinus jo minimus įrodymus, būtų pasiektas kitoks ginčo šalių materialiąsias teises ir pareigas nustatantis teisinis rezultatas. Pareiškėjas pakeisti 2013-11-18 nutarties rezoliucinės dalies net ir neprašo. Iš esmės jis kvestionuoja ne pačią nutartį, o jos motyvus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties motyvuojamoje dalyje pateiktą įrodymų vertinimą. Tačiau pareiškėjo sutikimas ar nesutikimas su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atliktu įrodymu vertinimu ir motyvais nėra pakankamas pagrindas procesui atnaujinti. Proceso atnaujinimas ir pakartotinis visos bylos nagrinėjimas vien dėl tokios priežasties būtų neracionalus, neabejotinai pažeistų teisinių santykių apibrėžtumo ir stabilumo principą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad ne bet kokia teismo sprendimo įtaka neįtraukto asmens teisėms ir pareigoms sudaro pagrindą daryti išvadą, kad teismo sprendimu yra nuspręsta dėl jo teisių ir pareigų. Pagrindas pripažinti, jog teismas sprendimu nusprendė dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ar pareigų yra tada, kai sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teises ar pareigas, arba tokiu teismo sprendimu buvo pažeisti pareiškėjo teisės ar įstatymo saugomi interesai. Bylos, kurią prašo atnaujinti pareiškėjas, nagrinėjimo dalykas buvo Jungtinės veiklos sutarties nutraukimo teisėtumas, nuostolių bei netesybų Jungtinės veiklos partneriams priteisimas. Šioje byloje Reikalavimų perleidimo sutarties ar Trišalio susitarimo teisėtumo klausimas nebuvo sprendžiamas. Pareiškėjas nėra Jungtinės veiklos sutarties ir ginčo materialinio santykio šalimi, todėl neturi ir neturėjo jokių teisių, susijusių su ginčo objektu. Atitinkamai, ir pats šioje byloje priimtas sprendimas objektyviai negali turėti įtakos jo teisėms ir pareigoms. Tai tik dar kartą patvirtina, kad pagrindo atnaujinti procesą nėra. Pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą nepagrįstai teigia, jog konsorciumo nariai buvo davę pritarimą tokiems sandoriams. Nei UAB „Fima", nei kiti konsorciumo nariai nėra įgalioję BUAB „Urbico“ atstovauti juos šiuose sandoriuose. Priešingai, Jungtinės veiklos sutartyje buvo aiškiai susitarta ir nustatyta, kad UAB „Urbico“ prisiima pareigą ir riziką savarankiškai finansuoti konkurso darbus ir atsiskaityti su kitais konsorciumo partneriais (Jungtinės veiklos sutarties 1.7 punktas). Kredito sutartį UAB „Urbico“ su pareiškėju sudarė ne konsorciumo, bet savo vardu, todėl prievolės, kylančios iš šių sutarčių, yra asmeninės BUAB „Urbico“, o ne viso konsorciumo prievolės. UAB „Fima“ nėra Kredito sutarties ir banko sąskaitos kredito sutarčių šalis. UAB „Fima“ nėra pritarusi šioms sutartims, nėra prie jų prisijungusi, ir (arba) suteikusi įgaliojimą BUAB „Urbico“ sudaryti minėtas sutartis ir UAB „Fima“ vardu. Prievolėms pagal Kredito sutartį užtikrinti Kredito sutarties 7 p. BUAB „Urbico“, kaip kredito gavėjas, įsipareigojo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos įkeisti bankui 100 proc. savo akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, visas esamas ir būsimas lėšas visose jo sąskaitose banke ir įkeisti visas reikalavimo teises, kylančias iš Rangos sutarties ir reikalavimo teises, kylančias iš Paslaugų teikimo sutarties. Be to, kredito gavėjas BUAB „Urbico“ įsipareigojo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos perleisti bankui visas reikalavimo teises, kylančias iš Rangos sutarties ir Paslaugų teikimo sutarties. Iš šių reikalavimo užtikrinimo susitarimų aišku, kad tarp banko ir BUAB „Urbico“ buvo susitarta užtikrinti asmeninę BUAB „Urbico“ prievolę pagal Kredito sutartį, įkeičiant ir perleidžiant jam priklausančias reikalavimo teises. Kiti konsorciumo nariai šiame susitarime nedalyvavo, jokių savo reikalavimo teisių neįsipareigojo perleisti. Pareiškėjo minimame konsorciumo valdymo komiteto 2007-05-21 sprendime Nr. 1 buvo kalbama tik apie asmenines BUAB „Urbico“, o ne visų partnerių reikalavimo teises. 2007-07-23 susitarimas sudarytas tarp pareiškėjo, BUAB „Urbico” ir SĮ “Susisiekimo paslaugos”. UAB „Fima“ nėra susitarimo šalis, nėra pritarusi šiam susitarimui ir (arba) suteikusi įgaliojimą BUAB „Urbico“ ar kuriai kitai susitarimo šaliai sudaryti susitarimą ir UAB „Fima“ vardu. UAB „Fima“ nėra prisijungusi prie šio susitarimo, be to šio susitarimo sudarymui nėra pritarusi ir konsorciumo valdyba (Jungtinės veiklos sutarties 1.2 punktas), todėl susitarimas negali būti laikomas sudarytu konsorciumo vardu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad 2007-07-23 Reikalavimų perleidimo sutartis ir 2009-03-27 Susitarimas buvo sudaryti be konsorciumo valdymo komiteto pritarimo. Šie sandoriai sudaryti, turint Jungtinės veiklos partnerių įgaliojimą, ar ne, bus sprendžiama Vilniaus apygardos teisme iškeltose civilinėse bylose Nr. 2-95-258/2014 ir Nr. 2-6401-553-2013, todėl atnaujinti bylą ir tą patį klausimą nagrinėti iš naujo dar ir šioje byloje nebėra jokios prasmės (LR CPK 366 str. 1 d. 7 p.).

12Atsisakytina atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012

13Vilniaus apygardos teismas 2012-04-10 nutartimi, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-2539-603/2012 pagal BUAB „Urbico“ ieškinius Siemens Osakeyhtio dėl nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo, Siemens Osakeyhtio priešieškinį RUAB „Urbico“ dėl netesybų priteisimo, UAB „Fima“ ieškinį Siemens Osakeyhtio dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „HNIT -BALTIC“, Nutarė

14- BUAB „Urbico“ ieškinį Siemens Osakeyhtio dėl nuostolių priteisimo atmesti kaip nepagrįstą;

15- BUAB „Urbico“ ieškinį Siemens Osakeyhtio dėl netesybų priteisimo tenkinti iš dalies, o Siemens Osakeyhtio priešieškinį RUAB „Urbico“ dėl netesybų priteisimo atmesti;

16- UAB „Fima“ ieškinį Siemens Osakeyhtio dėl netesybų priteisimo tenkinti iš dalies;

17- Priteisti iš Siemens Osakeyhtio BUAB „Urbico“ 35000000 Lt baudą, 30000 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 9,68 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (35000000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo nutarties visiško įvykdymo;

18- Priteisti iš Siemens Osakeyhtio UAB „Fima“ 15000000 Lt baudą, 9000 Lt žyminio mokesčio, 10000 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 7,9 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (15000000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo nutarties visiško įvykdymo;

19- Grąžinti Siemens Osakeyhtio už priešieškinį sumokėtą žyminį mokestį 39240 Lt;

20- Grąžinti UAB ,,Fima“ 8940 Lt permokėtą žyminį mokestį.

21Lietuvos apeliacinis teismas pagal ieškovo BUAB „Urbico“, atsakovo Siemens Osakeyhtiö, veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB „Fima“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-04-10 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012, nutarė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012-04-10 nutartį, jos rezoliucinę dalį išdėstant taip:

22- Ieškovo BUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio dėl nuostolių atlyginimo priteisimo atmesti;

23- Ieškovo BUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio dėl netesybų priteisimo tenkinti iš dalies, o atsakovo Siemens Osakeyhtio priešieškinį ieškovui RUAB „Urbico“ dėl netesybų priteisimo atmesti;

24- Trečiojo asmens UAB „FIMA“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio dėl netesybų priteisimo tenkinti iš dalies;

25- Priteisti BUAB „Urbico“ naudai iš Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, 25000000 Lt baudą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (25000000 Lt) nuo bylos pagal ieškinį dėl netesybų priteisimo iškėlimo teisme dienos (2009-12-07) iki teismo nutarties visiško įvykdymo, taip pat priteisti 24000 Lt bylinėjimosi išlaidų;

26- Priteisti UAB „Fima“ naudai iš Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, 5000000 Lt baudą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5000000 Lt) nuo bylos pagal UAB „FIMA“ ieškinį iškėlimo teisme dienos (2010-05-11) iki teismo nutarties visiško įvykdymo, taip pat priteisti 7200 Lt žyminio mokesčio, 580 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų;

27- Grąžinti Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, už priešieškinį sumokėtą žyminį mokestį – 39240 Lt;

28- Grąžinti UAB ,,Fima“ permokėtą žyminį mokestį – 8940 Lt.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, trečiojo asmens UAB „Fima“ ir ieškovo BUAB „Urbico“ kasacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-10 nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-02-21 nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo RUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, dėl nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo, atsakovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, priešieškinį ieškovui dėl netesybų priteisimo, taip pat trečiojo asmens UAB „Fima“ savarankišką reikalavimą atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, –UAB HNIT-BALTIC, 2013-11-18 nutartimi Nr. 3k-3-442/2013 Nutarė

30- Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-10 nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-02-21 nutarties dalis, kuriomis iš dalies tenkinti ieškovo BUAB ,,Urbico“ ir trečiojo asmens UAB ,,Fima“ reikalavimai ir priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti, dėl šių dalių priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo BUAB ,,Urbico“ ir trečiojo asmens UAB ,,Fima“ reikalavimus;

31- Kitas nutarčių dalis, kuriomis netenkintas atsakovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, priešieškinio reikalavimas priteisti netesybas ir ieškovo BUAB ,,Urbico“ reikalavimas priteisti nuostolių atlyginimą, palikti nepakeistas;

32- Priteisti atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, iš ieškovo BUAB ,,Urbico“ - 59665 Lt, iš trečiojo asmens UAB ,,Fima” - 49812 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo;

33- Iš ieškovo BUAB ,,Urbico“ ir trečiojo asmens UAB ,,Fima” priteisti iš kiekvieno po 93,78 Lt procesinių dokumentų siuntimo kasaciniame teisme išlaidų valstybei;

34- Grąžinti atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, už priešieškinį sumokėtą žyminį mokestį 39240 Lt;

35- Grąžinti trečiajam asmeniui UAB ,,Fima“ už reikalavimą, pareikštą pirmosios instancijos teisme, sumokėtą žyminį mokestį 38940 Lt;

36- Grąžinti trečiajam asmeniui UAB ,,Fima“ 30000 Lt žyminį mokestį, sumokėtą už atskirąjį skundą, paduotą apeliacinės instancijos teismui.

37Proceso atnaujinimo institutas vertinamas, kaip ekstraordinarus būdas, peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais. Dėl to procesas privalo būti atnaujintas, jeigu dėl pareiškėjo nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Proceso atnaujinimas negali būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą. Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį, tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą.

38Nurodyti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikytų ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Dėl to bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

39CPK 366 str. 1 d. įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai. Vienas proceso atnaujinimo pagrindų yra atvejis, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Tam, kad procesas šiuo pagrindu galėtų būti atnaujintas, nepakanka nustatyti, jog iš tikrųjų konkretus asmuo be teisėto pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo.

40Būtina nustatyti, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, priimta ir įsiteisėjusi teismo nutartis pažeidžia pareiškėjo teises ar įstatymų saugomus interesus. Įsiteisėjusios teismo nutarties įtaka į bylą neįtraukto ir joje nedalyvavusio asmens materialiosioms teisėms ir pareigoms nustatoma, atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų teisinių santykių turinį. Ta aplinkybė, kad LR CPK 365 straipsnio 1 dalis numato, kad į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo turi teisę paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo, savaime nereiškia, kad kiekvienu atveju procesas turi būti besąlygiškai atnaujintas.

41Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo civilinėse ir komercinėse bylose, pažymėjo, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, garantuojama Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 6 straipsnyje, turi būti aiškinama Konvencijos preambulės kontekste, kurioje teisės viršenybės principas įtvirtintas kaip bendro Konvenciją taikančių šalių paveldo dalis. Vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Prejudiciniai faktai – tai aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu kitoje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Tokios aplinkybės nėra pripažįstamos prejudicinėmis asmenims, kurie nedalyvavo procese, todėl gali būti ginčijamos kitose bylose dėl kilusių kitų ginčų.

42Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012 priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-18 nutartis Nr. 3K-3-442/2013 dėl nustatytų aplinkybių neturės prejudicinės galios pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atžvilgiu, nes Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, nedalyvavo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012, ir turi teisę kitose civilinėse bylose teikti įrodymus ir argumentus, siekiant nustatyti faktines aplinkybes pagal konkretaus ginčo dalyką.

43Ta aplinkybė, kad kiti asmenys nusprendė pasinaudoti teise ginčyti Reikalavimo perleidimo sutartį ir Trišalį susitarimą po to, kai buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-18 nutartis Nr. 3K-3-442/2013, savaime nereiškia kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-18 nutartis Nr. 3K-3-442/2013 turi prejudicinę galią pareiškėjui ir sandorių ginčijimo pagrindui.

44Situacija, kai pareiškėjui nepatinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-18 nutarties Nr. 3K-3-442/2013 surašymo stilius, savaime nereiškia, kad gali būti atnaujintas procesas dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atlikto įrodymų vertinimo ir motyvų, kurie nepažeidė pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų, nes nagrinėjamoje byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl Reikalavimų perleidimo sutarties ar Trišalio susitarimo teisėtumo.

45Ta aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėja civilines bylas Nr. 2-95-258/2014 ir Nr. 2-2287-803/2014 (buvęs Nr. 2-6401-553/2013), kuriose yra pareikšti reikalavimai pripažinti negaliojančiais Reikalavimo perleidimo sutartį ir Trišalį susitarimą, reiškia, kad teismas turės visapusiškai įvertinti Nordea Bank Finland Plc, kaip dalyvaujančio minėtose bylose asmens, pateiktus argumentus ir įrodymus, siekdamas nustatyti, ar BUAB „Urbico“ sudaryti sandoriai yra teisėti ir atitinka konsorciumo valdymo komiteto 2007-05-21 sprendimu Nr. 1 BUAB „Urbico“ suteiktus įgaliojimus.

46Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje civilinėje byloje priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-18 nutartimi Nr. 3K-3-442/2013 teismas nenusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens - pareiškėjo - tiesioginių materialiųjų teisių ar pareigų. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė pareiškėjo teisių ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ir teisinio pagrindo atnaujinti procesą išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012 LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Kiti argumentai ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai nėra teisiškai reikšmingi bylos nagrinėjimo dalykui, sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjo nurodytu CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, todėl teisėjų kolegija jų nevertina (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 7 str., 17 str., 18 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 336 str., 338 str., 366 str. 1 d. 7 p., 370 str.).

47Atsisakius atnaujinti procesą pagal pareiškėjo prašymą, pareiškėjui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Pareiškėjas neįgijo pareigos atlyginti bylinėjimosi išlaidas kitiems proceso dalyviams, nes byloje nėra pateikti jų dydį patvirtinantys įrodymai (CPK 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

48Vadovaudamasi LR CPK 370 str. 2 d., 3 d., 290 str., 292 str., teisėjų kolegija

Nutarė

49Atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012 pagal ieškovo BUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, dėl nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo, pagal atsakovo Siemens Osakeyhtiö, veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, priešieškinį ieškovui BUAB „Urbico“ dėl netesybų priteisimo, taip pat pagal trečiojo asmens UAB „Fima“ savarankišką reikalavimą atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB HNIT-BALTIC.

50Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 4. 1) Atnaujinti procesą išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje... 5. 2) Įtraukti į bylą Nordea Bank Finland Plc, veikiantį per Nordea Bank... 6. 3) Pakeisti išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.... 7. a) pripažinti, kad 2007-07-23 Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 07/07/24... 8. b) likusioje dalyje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.... 9. 3) Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis... 10. Atsakovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 11. Trečiasis asmuo UAB „Fima“ pateikė atsiliepimą į prašymą, prašydamas... 12. Atsisakytina atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2012-04-10 nutartimi, išnagrinėjęs civilinę... 14. - BUAB „Urbico“ ieškinį Siemens Osakeyhtio dėl nuostolių priteisimo... 15. - BUAB „Urbico“ ieškinį Siemens Osakeyhtio dėl netesybų priteisimo... 16. - UAB „Fima“ ieškinį Siemens Osakeyhtio dėl netesybų priteisimo... 17. - Priteisti iš Siemens Osakeyhtio BUAB „Urbico“ 35000000 Lt baudą, 30000... 18. - Priteisti iš Siemens Osakeyhtio UAB „Fima“ 15000000 Lt baudą, 9000 Lt... 19. - Grąžinti Siemens Osakeyhtio už priešieškinį sumokėtą žyminį... 20. - Grąžinti UAB ,,Fima“ 8940 Lt permokėtą žyminį mokestį.... 21. Lietuvos apeliacinis teismas pagal ieškovo BUAB „Urbico“, atsakovo Siemens... 22. - Ieškovo BUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio dėl... 23. - Ieškovo BUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio dėl... 24. - Trečiojo asmens UAB „FIMA“ ieškinį atsakovui Siemens Osakeyhtio dėl... 25. - Priteisti BUAB „Urbico“ naudai iš Siemens Osakeyhtio, veikiančio per... 26. - Priteisti UAB „Fima“ naudai iš Siemens Osakeyhtio, veikiančio per... 27. - Grąžinti Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 28. - Grąžinti UAB ,,Fima“ permokėtą žyminį mokestį – 8940 Lt.... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 30. - Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 31. - Kitas nutarčių dalis, kuriomis netenkintas atsakovo Siemens Osakeyhtio,... 32. - Priteisti atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio... 33. - Iš ieškovo BUAB ,,Urbico“ ir trečiojo asmens UAB ,,Fima” priteisti iš... 34. - Grąžinti atsakovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio... 35. - Grąžinti trečiajam asmeniui UAB ,,Fima“ už reikalavimą, pareikštą... 36. - Grąžinti trečiajam asmeniui UAB ,,Fima“ 30000 Lt žyminį mokestį,... 37. Proceso atnaujinimo institutas vertinamas, kaip ekstraordinarus būdas,... 38. Nurodyti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso... 39. CPK 366 str. 1 d. įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai. Vienas... 40. Būtina nustatyti, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, priimta ir... 41. Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas... 42. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje... 43. Ta aplinkybė, kad kiti asmenys nusprendė pasinaudoti teise ginčyti... 44. Situacija, kai pareiškėjui nepatinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 45. Ta aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėja civilines bylas Nr.... 46. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje civilinėje byloje priimta... 47. Atsisakius atnaujinti procesą pagal pareiškėjo prašymą, pareiškėjui... 48. Vadovaudamasi LR CPK 370 str. 2 d., 3 d., 290 str., 292 str., teisėjų... 49. Atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc,... 50. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta...